• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Перелік, Звіт, Опис, Форма типового документа, Декларація, Порядок від 05.09.2023 № 953
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Перелік, Звіт, Опис, Форма типового документа, Декларація, Порядок
 • Дата: 05.09.2023
 • Номер: 953
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Перелік, Звіт, Опис, Форма типового документа, Декларація, Порядок
 • Дата: 05.09.2023
 • Номер: 953
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 5 вересня 2023 р. № 953
Київ
Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1216 від 20.11.2023 № 390 від 09.04.2024 )( Установити, що вимоги цієї Постанови не застосовуються під час виконання Постанови КМ № 824 від 22.07.2022, враховуючи зміни, внесені Постановою КМ № 283 від 12.03.2024 )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану (далі - Порядок), що додається.
2. Установити, що на період воєнного стану:
положення постанов Кабінету Міністрів України від 22 березня 2000 р. № 544 "Про Порядок митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 12, ст. 481) та від 25 березня 2013 р. № 241 "Про затвердження Порядку взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади та Національного банку щодо реалізації Закону України "Про гуманітарну допомогу" (Офіційний вісник України, 2013 р., № 29, ст. 990; 2016 р., № 6, ст. 308) не застосовуються до товарів, пропуск яких здійснюється відповідно до Порядку;
визнання товарів гуманітарною допомогою, пропуск через митний кордон України, митне оформлення, отримання, надання, розподіл і контроль за цільовим використанням гуманітарної допомоги, зазначеної в абзаці четвертому цього пункту, здійснюється відповідно до Порядку;
категорії товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до Порядку, крім тих, які не належать до гуманітарної допомоги згідно із Законом України "Про гуманітарну допомогу" (за винятком нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного, спирту етилового для медичних цілей та фармацевтичної промисловості, електричної енергії), визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженими державними органами з питань гуманітарної допомоги;
визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом відповідно до Порядку транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України для потреб закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності для забезпечення медичного обслуговування населення, а саме:
( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 390 від 09.04.2024 )
легкові автомобілі з об’ємом двигуна не більш як 2000 куб. сантиметрів;
( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 390 від 09.04.2024 )
легкові автомобілі з об’ємом двигуна не більш як 4200 куб. сантиметрів для потреб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;
( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 390 від 09.04.2024 )
автомобілі плагін-гібридні та електромобілі, вартість яких не перевищує 190 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня року, в якому вони ввозяться на митну територію України;
( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 390 від 09.04.2024 )
транспортні засоби спеціального та спеціалізованого призначення (крім таксі, автомобілів інкасації).
( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 390 від 09.04.2024 )
2-1. Установити до 1 квітня 2024 р. перехідний період для пропуску через митний кордон України гуманітарної допомоги, що здійснюється відповідно до Порядку, протягом якого пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги може здійснюватися також за місцем перетину митного кордону України шляхом подання у паперовому вигляді декларації про товари, що визнаються гуманітарною допомогою, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком 1 до Порядку, без зазначення унікального коду гуманітарної допомоги, який надається автоматизованою системою реєстрації гуманітарної допомоги (пропуск товарів без використання автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги).
Товари, пропуск яких здійснюється без використання автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги, визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги (гуманітарна допомога, ввезена без використання автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги).
При цьому пункти 4, 6-14, 17 Порядку не застосовуються. Отримувач гуманітарної допомоги, ввезеної без використання автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги, до 31 березня 2024 р. завантажує до зазначеної системи копію паперового звіту про розподіл та використання гуманітарної допомоги за формою згідно з додатком 3 до Порядку (далі - звіт), підписаного керівником або особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку, або копію звіту в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника або особи, відповідальної за ведення бухгалтерського обліку.
Гуманітарна допомога, ввезена без використання автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги, щодо якої не завантажено звіт до 31 березня 2024 р., вважається такою, стосовно якої відсутній облік щодо її отримання та цільового використання, та використаною не за цільовим призначенням.
( Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 1216 від 20.11.2023 )
2-2. Пропуск через митний кордон та митне оформлення гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів для осіб, визначених відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про гуманітарну допомогу", здійснюється без письмового підтвердження від таких осіб. Цільове використання таких транспортних засобів підтверджується звітом про наявність та розподіл гуманітарної допомоги, поданим відповідно до Порядку.
( Постанову доповнено пунктом 2-2 згідно з Постановою КМ № 1216 від 20.11.2023 )
3. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2000 р. № 728 "Про затвердження Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 18, ст. 741; 2013 р., № 29, ст. 1007) зміни, що додаються.
4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
5. Державній митній службі та Адміністрації Державної прикордонної служби на період воєнного стану забезпечити невідкладний пропуск через державний кордон гуманітарної допомоги.
6. Міністерству закордонних справ забезпечити організацію роботи дипломатичних установ за кордоном щодо координації роботи логістичних центрів надання гуманітарної допомоги Україні в країні перебування.
7. Ця постанова набирає чинності з 1 грудня 2023 р., крім:
пункту 3 цієї постанови, який набирає чинності з дня опублікування цієї постанови;
абзацу другого пункту 10 та абзацу шостого пункту 12 Порядку, затвердженого цією постановою, які набирають чинності через три місяці з дня набрання чинності цією постановою.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2023 р. № 953
ПОРЯДОК
пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану
1. Цей Порядок визначає на період воєнного стану спрощений механізм визнання товарів гуманітарною допомогою, пропуску через митний кордон України та митного оформлення, отримання, надання, розподілу і контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги, що ввозиться на митну територію України.
( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 390 від 09.04.2024 )
У цьому Порядку терміни "донор", "отримувач гуманітарної допомоги", "набувач гуманітарної допомоги" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про гуманітарну допомогу".
Вимоги цього Порядку поширюються також на отримувачів гуманітарної допомоги (далі - отримувач), яких на дату набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 р. № 953 "Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану" було зареєстровано в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги (далі - Єдиний реєстр) і які отримують гуманітарну допомогу, пропуск якої здійснюється з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 р. № 953 "Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану".
2. Формування та/або подання декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, за формою згідно з додатком 1 (далі - декларація) здійснюється в електронній формі через єдиний державний інформаційний веб-портал "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" або через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги (далі - автоматизована система), процеси якої визначено Положенням про автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 927 "Деякі питання організації ведення автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 84, ст. 2694) (далі - Положення про автоматизовану систему), або в паперовій формі безпосередньо в пункті пропуску через державний кордон України.
Реєстрація отримувача в Єдиному реєстрі, внесення інформації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, формування та/або подання інвентаризаційного опису гуманітарної допомоги за формою згідно з додатком 2 (далі - інвентаризаційний опис), формування та/або подання звіту про наявність і розподіл гуманітарної допомоги за формою згідно з додатком 3 (далі - звіт) здійснюються з використанням автоматизованої системи та з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.
3. Особа набуває статусу отримувача з моменту автоматичної реєстрації в Єдиному реєстрі, яка здійснюється шляхом присвоєння отримувачу номера отримувача гуманітарної допомоги в порядку, визначеному Положенням про автоматизовану систему.
4. Перед початком декларування товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувач вносить інформацію про такі товари до автоматизованої системи шляхом заповнення електронних форм в електронному кабінеті та/або завантаження в нього документів у порядку, визначеному Положенням про автоматизовану систему.
За результатами внесення в автоматизовану систему інформації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, такому переліку товарів автоматично присвоюється унікальний код гуманітарної допомоги.
Внесення інформації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, до автоматизованої системи та присвоєння унікального коду гуманітарної допомоги засвідчує факт визнання товарів, які зазначені в абзаці четвертому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 р. № 953 "Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану", гуманітарною допомогою.
5. Пропуск гуманітарної допомоги через митний кордон України та її митне оформлення здійснюються у пунктах пропуску через державний кордон України без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності шляхом подання декларації у спосіб, визначений цим Порядком.
Лікарські засоби та медичні вироби повинні транспортуватися з урахуванням їх фізичних, фізико-хімічних властивостей в умовах, що забезпечують належне збереження, цілісність, якість і захист від дії факторів зовнішнього середовища (світла, вологи, пилу, температури).
Відповідальність за якість і безпеку гуманітарної допомоги несе отримувач.
6. Декларація може створюватися в електронній формі засобами інформаційно-комунікаційних систем та подаватися до митного органу шляхом інформаційної взаємодії інформаційно-комунікаційних систем або роздруковуватися разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-код, штрих-код, цифровий код тощо) для подання її митним органам у паперовій формі. Електронні копії декларацій, що подані митним органам у паперовій формі та містять унікальні електронні ідентифікатори, створюються митними органами в інформаційно-комунікаційній системі митних органів з використанням засобів взаємодії інформаційно-комунікаційних систем.
Подання декларації, що містить номер отримувача в Єдиному реєстрі та унікальний код гуманітарної допомоги, а також обсяг відомостей (даних) за встановленою формою для митного оформлення товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, в пункті пропуску через державний кордон України здійснюється шляхом повідомлення особою, що переміщує гуманітарну допомогу, митному органу унікального електронного ідентифікатора (під час електронного декларування) або подання декларації в паперовій формі.
Подання декларації без унікального коду гуманітарної допомоги не дозволяється.
Перелік товарів, заявлений у декларації, повинен відповідати переліку товарів, інформацію про який внесено до автоматизованої системи під відповідним унікальним кодом гуманітарної допомоги за категоріями та найменуваннями товарів, кількістю місць, кількістю штук та вагою/ об’ємом.
У разі невідповідності даних, заявлених у декларації, даним автоматизованої системи посадова особа митниці відмовляє у пропуску вантажу гуманітарної допомоги на територію України, крім випадку, коли задекларована вага вантажу менша, ніж вага, зазначена у записі під унікальним кодом гуманітарної допомоги.
( Абзац п'ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1216 від 20.11.2023 )
Ввезення гуманітарної допомоги на територію України за декларацією дозволяється протягом 30 календарних днів з дати її створення.
Товари, інформацію про які внесено до автоматизованої системи під відповідним унікальним кодом гуманітарної допомоги та які не ввезені на територію України протягом 90 календарних днів з дати присвоєння унікального коду гуманітарної допомоги, автоматично втрачають статус товарів, визнаних гуманітарною допомогою, у порядку, визначеному Положенням про автоматизовану систему.
7. У разі подання декларації безпосередньо в пункті пропуску через державний кордон України в паперовій формі без формування унікального електронного ідентифікатора посадовою особою митного органу протягом трьох годин після завершення митного оформлення декларації забезпечується формування електронного запису з перенесенням даних декларації та внесення інформації про оформлену гуманітарну допомогу до інформаційно-комунікаційних систем митних органів, які автоматично передаються до автоматизованої системи.
8. Передача даних щодо митного оформлення декларації та інформаційна взаємодія між інформаційно-комунікаційними системами митних органів та автоматизованою системою здійснюється на підставі угоди, укладеної між Держмитслужбою та Мінсоцполітики, та відповідних протоколів про інформаційний обмін.
9. Внесення змін до декларації дозволяється лише до подання її митному органу в пункті пропуску через державний кордон України.
З моменту прийняття митним органом декларації вона є документом, що засвідчує факти, які мають юридичне значення.
10. Отримувач, який є підприємством, установою чи організацією, що утримується за рахунок бюджетів, уповноваженою ними державною установою або органом місцевого самоврядування, крім закладів, уповноважених МОЗ на отримання лікарських засобів, медичних виробів, витратних матеріалів, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту та інших товарів, необхідних для належного забезпечення сфери охорони здоров’я в умовах воєнного стану (далі - отримувач медичної гуманітарної допомоги), не пізніше ніж через 15 календарних днів з дати внесення інформації про оформлену гуманітарну допомогу до інформаційно-комунікаційних систем митних органів, яка автоматично передається до автоматизованої системи (далі - дата внесення інформації про митне оформлення гуманітарної допомоги за декларацією), веде облік гуманітарної допомоги, яка фактично отримана, шляхом формування інвентаризаційного опису в електронному кабінеті автоматизованої системи.
Отримувач медичної гуманітарної допомоги не пізніше ніж через 60 календарних днів з дати внесення інформації про митне оформлення гуманітарної допомоги за декларацією веде облік гуманітарної допомоги, яка фактично отримана, формує та подає в автоматизованій системі інвентаризаційний опис з використанням інформаційно-аналітичної системи "MedData" шляхом автоматичного обміну даними через прикладний програмний інтерфейс (API).
11. За результатом виявлення невідповідності фактично отриманої гуманітарної допомоги категоріям товарів та/або найменуванню товарів, та/або кількості місць, та/або кількості штук, та/або вазі/об’єму, які зазначені в декларації, отримувач зобов’язаний сформувати та подати інвентаризаційний опис фактично отриманої гуманітарної допомоги в електронному кабінеті автоматизованої системи, який підтверджує фактичне отримання гуманітарної допомоги. Інвентаризаційний опис фактично отриманої гуманітарної допомоги у такому разі подається не пізніше ніж подання звіту. Подання інвентаризаційного опису фактично отриманої гуманітарної допомоги вважається інформуванням отримувачами правоохоронних органів про встановлений факт невідповідності фактично отриманої гуманітарної допомоги категоріям товарів та/або найменуванню товарів, та/або кількості місць, та/або кількості штук, та/або вазі, які зазначені в декларації.
12. Отримувач, крім отримувачів медичної гуманітарної допомоги, до 15 числа місяця, що настає за місяцем, в якому зазначено дату внесення інформації про митне оформлення гуманітарної допомоги за декларацією, формує та подає в електронному кабінеті автоматизованої системи звіт або завантажує копію паперового звіту, підписаного керівником або особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку, або копію звіту в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника або особи, відповідальної за ведення бухгалтерського обліку.
Звіт подається до 15 числа кожного місяця, що настає за звітним, наростаючим підсумком окремо щодо кожного переліку товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввезених на митну територію України, до повного її розподілу.
У разі подання отримувачем інвентаризаційного опису фактично отриманої гуманітарної допомоги звіт складається з урахуванням зазначеної в ньому інформації про фактично отриману гуманітарну допомогу.
До звіту можуть додаватися копії первинних документів отримувача або набувача гуманітарної допомоги - юридичної особи.
Якщо останній день подання звіту припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем подання звіту вважається наступний за вихідним або святковим робочий день.
Звіти отримувачів медичної гуманітарної допомоги формуються та подаються в автоматизовану систему з використанням інформаційно-аналітичної системи "MedData" шляхом автоматичного обміну даними через прикладний програмний інтерфейс (API).
13. Задекларована гуманітарна допомога, щодо якої не подано звіт протягом 90 календарних днів з дати внесення інформації про митне оформлення гуманітарної допомоги за декларацією, вважається такою, стосовно якої відсутній облік щодо отримання та цільового використання, та використаною не за цільовим призначенням.
Контроль за цільовим використанням гуманітарної допомоги здійснюється відповідними спеціально уповноваженими державними органами, визначеними частиною другою статті 11 Закону України "Про гуманітарну допомогу", та правоохоронними органами.
14. Отримувач, крім підприємств, установ чи організацій, що утримуються за рахунок бюджетів, уповноважених ними державних установ та органів місцевого самоврядування, втрачає статус отримувача гуманітарної допомоги з моменту блокування його облікового запису в Єдиному реєстрі у порядку, визначеному Положенням про автоматизовану систему.
Таке блокування здійснюється:
автоматично у разі неподання отримувачем звіту протягом 90 календарних днів з дати митного оформлення гуманітарної допомоги за декларацією або неподання отримувачем, який задекларував гуманітарну допомогу і не здійснив її повний розподіл, звіту із зазначенням актуальної інформації про наявність гуманітарної допомоги протягом 90 днів підряд;
адміністратором автоматизованої системи за наявності у нього судового рішення про порушення отримувачем законодавства про гуманітарну допомогу, що набрало законної сили, офіційної інформації про ліквідацію юридичної особи, яка є отримувачем, заяви про виключення отримувача з Єдиного реєстру або у разі, коли отримувач не відповідає вимогам до осіб, які можуть бути отримувачами гуманітарної допомоги відповідно до Закону України "Про гуманітарну допомогу".
У разі порушення отримувачем умови, визначеної абзацом третім цього пункту, вперше такий отримувач втрачає статус отримувача гуманітарної допомоги на три місяці. У випадку подання таким отримувачем звіту в автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги протягом місяця з дати блокування його облікового запису в Єдиному реєстрі адміністратор автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги протягом десяти календарних днів здійснює його розблокування.
( Абзац п'ятий пункту 14 в редакції Постанови КМ № 1216 від 20.11.2023 )
У разі повторного порушення отримувачем умови, визначеної абзацом третім цього пункту, повторна реєстрація в Єдиному реєстрі особи, яка втратила статус отримувача гуманітарної допомоги, здійснюється не раніше ніж через шість місяців після внесення запису про втрату статусу отримувача в автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги.
( Абзац пункту 14 в редакції Постанови КМ № 1216 від 20.11.2023 )
15. Особи, винні у порушенні законодавства про гуманітарну допомогу, несуть відповідальність згідно із законом.
16. Нацсоцслужба проводить моніторинг даних щодо гуманітарної допомоги та її розподілу.
17. Сформовані в автоматизованій системі чи завантажені до неї декларація, звіт, інвентаризаційний опис та копії первинних документів розміщуються у вільному та безоплатному доступі (крім декларації, звіту, інвентаризаційного опису щодо гуманітарної допомоги, отримувачами та/або набувачами якої є органи військового управління, визначені Міноборони, правоохоронні органи, інші військові формування, утворені відповідно до закону, Адміністрація Держспецзв’язку чи підпорядкований підрозділ, визначений нею, військові адміністрації, утворені відповідно до законодавства, суб’єкти, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом, або суб’єкти, які залучаються до боротьби з тероризмом).
Одержувати інформацію з автоматизованої системи мають право правоохоронні органи, для яких згідно із законодавством визначено функції здійснення дізнання, досудового слідства та провадження оперативно-розшукової діяльності, органи прокуратури, центральні органи виконавчої влади та Держекспортконтроль.
18. Ввезення товарів гуманітарної допомоги, які належать до товарів подвійного використання, здійснюється відповідно до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. № 86 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 4, ст. 167), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 р. № 974, крім товарів за переліком згідно з додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2022 р. № 1378 "Про перелік товарів, на міжнародні передачі (імпорт) яких не поширюється дія Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" у період воєнного стану на території України" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 99, ст. 6204).
Ввезення товарів гуманітарної допомоги, які належать до товарів військового призначення, здійснюється відповідно до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1807 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 48, ст. 2506), крім товарів за переліком згідно з додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2022 р. № 1378 "Про перелік товарів, на міжнародні передачі (імпорт) яких не поширюється дія Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" у період воєнного стану на території України".
Товари, визначені у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2022 р. № 1378"Про перелік товарів, на міжнародні передачі (імпорт) яких не поширюється дія Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" у період воєнного стану на території України", визнані гуманітарною допомогою, передаються набувачам гуманітарної допомоги відповідно до наказу Мінфіну від 14 грудня 1999 р. № 298 "Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги", та обліковуються у них.
Додаток 1
до Порядку
ДЕКЛАРАЦІЯ
про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою
( Див. текст )( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1216 від 20.11.2023 )
Додаток 2
до Порядку
ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ
внутрішній первинний документ (акт)
Додаток 3
до Порядку
ЗВІТ
про наявність і розподіл гуманітарної допомоги станом на останній день звітного місяця
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2023 р. № 953
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2000 р. № 728
1. Доповнити постанову пунктом 1-1 такого змісту:
"1-1. Установити, що на період воєнного стану рішення про знищення та/або утилізацію неякісних або непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги може приймати юридична особа, на балансі якої перебуває така гуманітарна допомога. При цьому пункти 3-8 Порядку, затвердженого цією постановою, не застосовуються. Знищення та/або утилізація неякісних або непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги здійснюється з дотриманням вимог природоохоронного законодавства.
Знищення та утилізація товарів (предметів) гуманітарної допомоги юридичними особами, уповноваженими Міністерством охорони здоров’я на отримання лікарських засобів, медичних виробів, витратних матеріалів, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту та інших товарів, необхідних для належного забезпечення сфери охорони здоров’я в умовах воєнного стану, здійснюється у порядку, визначеному Міністерством охорони здоров’я. При цьому Порядок, затверджений цією постановою, не застосовується.".
1) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
"Мінімальний строк придатності харчових продуктів (або дата "вжити до"), лікарських засобів, медичних виробів (крім медичної техніки) та ветеринарних препаратів на момент набуття ними статусу гуманітарної допомоги повинен відповідати строкам, зазначеним в абзаці третьому цього пункту.";
2) у пунктах 9 та 12 слово "Міндоходів" замінити словом "Держмитслужби".
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2023 р. № 953
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174 "Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1259).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2022 р. № 202 "Деякі питання отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1286).
3. Пункт 2 змін, що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань гуманітарної допомоги, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 224 "Про затвердження переліку категорій товарів, що визнаються гуманітарною допомогою без здійснення процедури визнання таких товарів гуманітарною допомогою у кожному конкретному випадку, на період воєнного стану та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань гуманітарної допомоги" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1309).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2022 р. № 235 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1317).
5. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 329 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174 та визнання таким, що втратив чинність, пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 224" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1416).
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2022 р. № 344 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1430).
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 березня 2022 р. № 362 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 27, ст. 1497).
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2022 р. № 396 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 29, ст. 1574).
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2022 р. № 409 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 31, ст. 1652).
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2022 р. № 606 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 43, ст. 2331).
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 січня 2023 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174" (Офіційний вісник України, 2023 р., № 6, ст. 504).