• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Перелік, Положення від 04.10.2017 № 759
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Перелік, Положення
 • Дата: 04.10.2017
 • Номер: 759
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Перелік, Положення
 • Дата: 04.10.2017
 • Номер: 759
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 4 жовтня 2017 р. № 759
Київ
Про Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 249 від 20.03.2019 № 608 від 15.07.2020 № 451 від 02.05.2023 )
Відповідно до частини другої статті 1, статті 21 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" та з метою забезпечення належної організації реалізації завдань у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода), Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору, підписаної 9 липня 1997 р., та Декларації про її доповнення від 21 серпня 2009 р. Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що організаційне, експертно-аналітичне та інформаційне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції здійснюється Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції.
2. Затвердити Положення про Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції, що додається.
3. Установити, що відповідно до статті 21 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" Кабінет Міністрів України здійснює спрямування, координацію та контроль:
1) у сфері європейської інтеграції з питань:
розроблення та здійснення заходів з виконання Угоди, інших міжнародних договорів України та домовленостей між Україною та Європейським Союзом;
співробітництва між Україною та Європейським Союзом, а також державами - членами Європейського Союзу відповідно до їх повноважень за Договором про функціонування Європейського Союзу;
адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС);
виконання міжнародних договорів України і домовленостей між Україною та Європейським Союзом;
діяльності двосторонніх органів, передбачених Угодою та іншими міжнародними договорами України;
цільового спрямування бюджетного фінансування;
залучення та використання міжнародної допомоги Європейського Союзу та інших донорів, спрямованої на підтримку виконання завдань;
інформування громадськості;
залучення громадян до процесу прийняття Кабінетом Міністрів України, іншими органами виконавчої влади відповідних рішень;
кадрового забезпечення органів виконавчої влади, навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування;
2) у сфері євроатлантичної інтеграції з питань:
політичного та політико-військового діалогу і практичного співробітництва з НАТО та державами - членами Північноатлантичного Альянсу в рамках Комісії Україна - НАТО та інших спільних органів, спрямованого на підготовку України до членства в НАТО;
координації роботи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань взаємодії з НАТО у рамках річних національних програм під егідою Комісії Україна - НАТО;
реформування сектору безпеки і оборони України відповідно до стандартів НАТО;
інформування громадськості про державну політику;
адаптації законодавства України до вимог та рекомендацій НАТО;
впровадження у секторі безпеки та оборони України гендерної політики відповідно до рекомендацій НАТО;
координації та моніторингу реалізації проектів у рамках трастових фондів НАТО на підтримку України, програм "Партнерство заради миру", "Наука заради миру та безпеки" та інших програм та ініціатив НАТО;
взаємодії з громадськістю, зокрема в рамках Мережі партнерства Україна - НАТО.
4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
5. Міністерству юстиції подати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою.
6. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 4, який набирає чинності після завершення заходів з утворення Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції та заповнення 50 відсотків вакансій, але не пізніше ніж через шість місяців з дня призначення генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 52


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 2017 р. № 759
ПОЛОЖЕННЯ
про Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
1. Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції (далі - Урядовий офіс) є самостійним структурним підрозділом Секретаріату Кабінету Міністрів України.
Урядовий офіс підпорядковується Прем’єр-міністру України, Віце-прем’єр-міністру України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції, та Державному секретарю Кабінету Міністрів України.
2. Урядовий офіс у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Державного секретаря Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Урядового офісу є організаційне, експертно-аналітичне, інформаційне забезпечення діяльності у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністра України та Віце-прем’єр-міністра України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема щодо:
1) координації діяльності органів виконавчої влади з розроблення та здійснення заходів, спрямованих на виконання:
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода), інших міжнародних договорів України з питань європейської інтеграції і домовленостей між Україною та ЄС;
річних національних програм в рамках Комісії Україна - НАТО (далі - національні програми Україна - НАТО), рішень Комісії Україна - НАТО у рамках Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору та Декларації про її доповнення, інших міжнародних договорів між Україною та НАТО та уповноваженими органами НАТО;
2) координації процесу адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС) та стандартів і рекомендацій НАТО;
3) планування, моніторингу та оцінки результативності виконання завдань:
у сфері європейської інтеграції, у тому числі з виконання Угоди;
у сфері євроатлантичної інтеграції, у тому числі з виконання національних програм Україна - НАТО;
4) координації діяльності органів виконавчої влади з розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, спрямованих на виконання:
Угоди, інших міжнародних договорів України з питань європейської інтеграції і домовленостей між Україною та ЄС;
національних програм Україна - НАТО, міжнародних договорів між Україною та НАТО та уповноваженими органами НАТО;
5) удосконалення системи та механізму координації діяльності органів виконавчої влади у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції.
4. Урядовий офіс відповідно до покладених на нього завдань:
1) за результатами щоквартального та щорічного моніторингу виконання Угоди, а також національних програм Україна - НАТО та домовленостей між Україною та ЄС і НАТО проводить оцінку результативності виконання завдань у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції та готує Прем’єр-міністрові України, Віце-прем’єр-міністрові України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції, висновки, подає відповідні рекомендації та пропозиції, у тому числі щодо оновлення плану заходів з виконання Угоди та національних програм Україна - НАТО;
2) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, та розробляє пропозиції щодо удосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;
3) проводить експертизу проектів нормативно-правових актів, інших документів, внесених Кабінетові Міністрів України, на предмет їх відповідності зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС);
4) здійснює координацію діяльності органів виконавчої влади з метою забезпечення системності та узгодженості процесу планування та виконання заходів державної політики згідно із зобов’язаннями України у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції, проводить оцінку результатів такої діяльності;
5) ініціює та забезпечує підготовку проектів нормативно-правових актів з питань організаційного, інституційного та методологічного забезпечення виконання зобов’язань України у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції;
6) забезпечує розроблення та оновлення плану заходів з виконання Угоди;
7) здійснює координацію роботи з визначення концептуальних засад державної політики у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції та бере участь у розробленні відповідних документів;
8) здійснює координацію підготовки проектів програмних документів та планів заходів у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції, програмних документів та планів заходів галузевих політик, проводить їх експертну оцінку, за результатами готує висновки і рекомендації;
9) забезпечує координацію виконання програмних документів і планів заходів у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема тих, що спрямовані на виконання Угоди та забезпечення співробітництва між Україною та НАТО, з метою підготовки до набуття членства в ЄС та НАТО;
10) забезпечує координацію заходів щодо впровадження державної політики забезпечення гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок у секторі безпеки та оборони відповідно до стандартів та рекомендацій НАТО;
11) проводить аналіз пропозицій центральних органів виконавчої влади щодо визначення пріоритетності заходів, обсягів і цільового спрямування бюджетного фінансування у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції;
12) надає методологічну підтримку центральним органам виконавчої влади щодо розроблення, фінансового обґрунтування, оцінки впливу заходів, спрямованих на виконання Угоди, зокрема з адаптації законодавства до права ЄС (acquis ЄС) та стандартів НАТО;
13) надає рекомендації центральним органам виконавчої влади щодо професійних вимог до державних службовців, залучених до роботи з планування та виконання заходів державної політики, згідно із зобов’язаннями України у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції;
14) забезпечує проведення спільних засідань Ради асоціації між Україною та ЄС, Комітету асоціації між Україною та ЄС, підкомітетів і діалогів, робочих засідань їх української частини, виконує функції секретаріату української частини зазначених органів, а також бере участь у проведенні спільних засідань та засідань української частини інших двосторонніх органів, утворених відповідно до Угоди та інших міжнародних договорів України у сфері європейської інтеграції;
15) забезпечує взаємодію членів двосторонніх органів асоціації з Української Сторони та організовує проведення щокварталу зустрічей за участю Віце-прем’єр-міністра України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції, з представниками Української Сторони Платформи громадянського суспільства Україна - ЄС;
16) проводить аналіз залучення і використання міжнародної допомоги, спрямованої на підтримку виконання завдань у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції, та готує і подає Прем’єр-міністрові України, Віце-прем’єр-міністрові України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції, пропозиції щодо вирішення проблемних питань та підвищення ефективності такої роботи;
17) бере участь у розробленні та реалізації стратегій, виконанні програм та інших документів з інформування громадськості та комунікації у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції;
18) здійснює координацію та моніторинг заходів з інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та готує і подає Прем’єр-міністрові України, Віце-прем’єр-міністрові України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції, пропозиції щодо підвищення ефективності їх проведення;
19) готує і подає Прем’єр-міністрові України, Віце-прем’єр-міністрові України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції, пропозиції щодо:
удосконалення механізму розроблення та здійснення заходів у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції;
організації процесу наближення законодавства України до законодавства права ЄС відповідно до зобов’язань України за Угодою та пріоритетів інтеграції до Європейського Союзу і НАТО;
кадрового забезпечення органів виконавчої влади у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції, навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
врегулювання розбіжностей, що виникають у процесі формування та здійснення заходів у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема тих, що спрямовані на виконання Угоди;
удосконалення договірно-правової бази з питань відносин між Україною та ЄС, Україною та НАТО;
ініціювання підготовки проектів нормативно-правових актів та програмних документів у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції і визначення їх головного розробника;
( Підпункт 20 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 451 від 02.05.2023 )
21) організовує роботу з підготовки орієнтовного плану перекладу актів acquis ЄС з урахуванням зобов’язань України у сфері європейської інтеграції і права Європейського Союзу (acquis ЄС) та забезпечує його подання до 30 січня поточного року на розгляд урядового комітету, до компетенції якого належать питання європейської, євроатлантичної інтеграції;
( Підпункт 21 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 451 від 02.05.2023 )
22) здійснює контроль за своєчасним поданням органами виконавчої влади проектів актів законодавства та інших документів у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції;
23) забезпечує підготовку звітів про виконання Угоди, які подаються Верховній Раді України, Кабінетові Міністрів України, надсилаються до Європейського Союзу та виносяться на розгляд громадськості;
24) забезпечує координацію роботи з підготовки звітів про виконання національних програм, які подаються Президентові України, Верховній Раді України, Кабінетові Міністрів України, надсилаються до НАТО та виносяться на розгляд громадськості;
25) ініціює утворення міжвідомчих робочих груп з підготовки проектів нормативно-правових актів, програмних документів та розгляду інших питань у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції та координує їх діяльність;
26) забезпечує підготовку засідань Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України та виконує функцію секретаріату зазначеної Комісії, підготовку засідань спільних робочих груп Україна - НАТО, інших двосторонніх робочих груп, утворених відповідно до національних програм Україна - НАТО та інших програм НАТО;
27) організовує взаємодію національних координаторів з питань співробітництва з НАТО та членів Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України, а також інших представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, до компетенції яких віднесено питання євроатлантичної інтеграції, зокрема шляхом проведення нарад, зустрічей, утворення робочих груп;
28) є суб’єктом наповнення інформаційно-аналітичної системи, яка є єдиним інструментом планування, моніторингу та оцінки результативності виконання Угоди;
29) бере в межах своїх повноважень участь у підготовці та проведенні засідань Кабінету Міністрів України та засідань урядового комітету, до повноважень якого належать питання європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема питання імплементації Угоди, підготовки до спільних засідань Ради асоціації між Україною та ЄС і Комітету асоціації між Україною та ЄС, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, виконання їх рішень та рекомендацій;
30) готує проекти рішень урядового комітету, до компетенції якого належать питання європейської інтеграції, щодо оцінки ефективності виконання Угоди та оновлення плану заходів з її виконання; готує висновок про доцільність врахування пропозицій щодо оновлення плану заходів, які надходять від органів виконавчої влади;
31) взаємодіє з Комітетом Верховної Ради України з питань європейської інтеграції та іншими комітетами Верховної Ради України з питань, що належать до його компетенції;
32) запитує в установленому порядку в органах виконавчої влади матеріали та інформацію з питань, що належать до його компетенції;
33) бере участь у підготовці річного та середньострокового плану пріоритетних дій Уряду, проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період та у межах своїх повноважень розглядає плани роботи центральних органів виконавчої влади, за результатами готує висновки та рекомендації;
34) виконує інші завдання відповідно до доручень Прем’єр-міністра України, Віце-прем’єр-міністра України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції, та Державного секретаря Кабінету Міністрів України.
5. Урядовий офіс має право в установленому порядку одержувати від інших структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, зокрема Апарату Прем’єр-міністра України, патронатних служб Першого віце-прем’єр-міністра України та віце-прем’єр-міністрів України інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
6. Урядовий офіс взаємодіє у межах своїх повноважень за координацією МЗС з органами та агентствами ЄС, посольствами і представництвами іноземних держав та міжнародних організацій в Україні, Представництвом України при ЄС, Міжнародним секретаріатом НАТО та Міжнародним військовим штабом НАТО, іншими органами та агенціями НАТО, посольствами держав - членів та держав - партнерів НАТО, акредитованими в Україні, Представництвом НАТО в Україні, Місією України при НАТО, дипломатичними і консульськими установами України за кордоном.
7. Урядовий офіс очолює генеральний директор, який має заступників. У разі відсутності генерального директора його повноваження виконує один із заступників генерального директора. У разі відсутності генерального директора та заступників генерального директора Урядового офісу повноваження генерального директора виконує один з керівників експертної групи або державних експертів відповідно до наказу Державного секретаря Кабінету Міністрів України.
( Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 249 від 20.03.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 608 від 15.07.2020 )
8. Генеральний директор Урядового офісу призначається на посаду за результатами конкурсу та звільняється з посади у порядку, визначеному законодавством.
9. Генеральний директор Урядового офісу:
1) організовує роботу Урядового офісу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Урядовий офіс завдань;
2) здійснює розподіл обов’язків, зокрема щодо координації певних напрямів діяльності Урядового офісу, між керівниками експертних груп;
3) бере в установленому порядку участь у засіданнях Кабінету Міністрів України, засіданнях урядових комітетів, нарадах і зустрічах, що проводяться під головуванням Прем’єр-міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України, конференціях, засіданнях за круглим столом та інших заходах у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції;
4) бере участь у засіданнях колегій міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади під час розгляду питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
5) може брати участь у засіданнях комітетів Верховної Ради України з розгляду питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
6) ініціює утворення міжвідомчих робочих груп з підготовки проектів нормативно-правових актів та розгляду інших питань у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції;
7) скликає наради з питань, що належать до компетенції Урядового офісу;
8) запитує в установленому порядку у міністерств та інших центральних органів виконавчої влади матеріали та інформацію з питань, що належать до компетенції Урядового офісу;
9) підписує листи з питань, що належать до компетенції Урядового офісу, крім тих листів, право підпису яких належить керівництву Секретаріату Кабінету Міністрів України відповідно до законодавства;
10) виконує інші функції відповідно до цього Положення та доручень Прем’єр-міністра України, Віце-прем’єр-міністра України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції, та Державного секретаря Кабінету Міністрів України.
10. Умови оплати праці, матеріально-побутового та іншого забезпечення працівників Урядового офісу визначаються в установленому законодавством порядку.
11. Працівники Урядового офісу призначаються на посаду за результатами конкурсу і звільняються з посади в установленому законодавством про державну службу порядку.
12. Структуру та штатний розпис Урядового офісу затверджує Державний секретар Кабінету Міністрів України за поданням генерального директора Урядового офісу.
13. Урядовий офіс використовує в роботі бланк із своїм найменуванням.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 2017 р. № 759
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 р. № 346 "Про Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 66, ст. 1847).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 457 "Про внесення змін до Положення про Урядовий офіс з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 77, ст. 2181).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2014 р. № 723 "Про внесення зміни до пункту 9 Положення про Урядовий офіс з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 3, ст. 60).
4. Пункт 3 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України щодо наближення законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 160 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 21, ст. 829).
5. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 198 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 24, ст. 942).
6. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 877 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 98, ст. 3187).
7. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 447 "Питання проведення планування, моніторингу та оцінки результативності виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 53, ст. 1605).