• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Партнерство заради миру Рамковий документ (укр/рос)

Організація Північноатлантичного Договору (НАТО) | Заява, Міжнародний документ від 10.01.1994
Реквізити
  • Видавник: Організація Північноатлантичного Договору (НАТО)
  • Тип: Заява, Міжнародний документ
  • Дата: 10.01.1994
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Організація Північноатлантичного Договору (НАТО)
  • Тип: Заява, Міжнародний документ
  • Дата: 10.01.1994
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
Партнерство заради миру
Рамковий документ
Дата підписання Україною: 08.02.1994
Дата набуття чинності для України: 08.02.1994
1. Діючи відповідно до запрошення, ухваленого Головами держав та урядів країн-членів НАТО на їхній зустрічі 10 - 11 січня 1994 р., держави-члени Північноатлантичного союзу та інші держави, що підписують цей документ, сповнені рішучості поглибити свої політичні і військові зв'язки та сприяти подальшому зміцненню безпеки в Євро-Атлантичному регіоні, цим засновують в рамках Ради Північноатлантичного співробітництва "Партнерство заради миру".
2. Це Партнерство започатковується як вираз спільної переконаності у тому, що стабільність і безпека в Євро-Атлантичному регіоні може бути досягнута лише шляхом співробітництва і спільних дій. Захист та підтримка основних свобод і прав людини, забезпечення свободи, справедливості і миру шляхом демократії є загальними цінностями, які мають основоположне значення для Партнерства. Приєднуючись до "Партнерства заради миру", держави-члени Північноатлантичного союзу та інші держави, що підписують цей документ, нагадують, що вони віддані збереженню демократичних суспільств, їхньої свободи від примусу і залякувань та додержанню принципів міжнародного права. Вони підтверджують свою відданість доброчинному виконанню обов'язків, які витікають із Статуту ООН, та додержанню принципів Загальної Декларації прав людини; і, зокрема, обов'язку утримуватися від погрози силою або застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави, поважати існуючі кордони та вирішувати спори мирним шляхом. Вони підтверджують також свою відданість та всім наступним документам НБСЄ, а також виконанню зобов'язань та обов'язків, які вони взяли на себе в галузі роззброєння та контролю над озброєннями.
3. Інші країни, що підписують цей документ, співробітничатимуть з Організацією Північноатлантичного договору у досягненні наступних цілей:
(а) сприяння відкритості у плануванні національної оборони та формуванні військового бюджету;
(б) забезпечення демократичного контролю над збройними силами;
(в) підтримання здатності та готовності брати участь в межах, дозволених конституцією, в операціях, здійснюваних під егідою ООН і/або в рамках відповідальності НБСЄ;
(г) розвиток відносин співробітництва з НАТО у військовій сфері з метою здійснення спільного планування, військової підготовки та учбових маневрів, покликаних підвищити їхню спроможність до виконання завдань, пов'язаних з миротворчою діяльністю, пошуковими і рятувальними операціями, операціями по наданню гуманітарної допомоги та іншими, про які згодом може бути домовлено.
(д) формування у тривалій перспективі таких збройних сил, які зможуть краще взаємодіяти із збройними силами держав-членів Північноатлантичного союзу.
4. Інші країни, що підписують цей документ, передадуть керівництву НАТО свої презентаційні документи, в яких будуть зазначені намічені ними заходи, спрямовані на досягнення політичних цілей "Партнерства заради миру", а також визначені військові та інші ресурси, які можуть бути використані в діяльності, пов'язаній із Партнерством. НАТО запропонує основану на принципі партнерства програму учбових маневрів та інших заходів, які відповідатимуть цілям Партнерства. На основі цієї програми та свого презентаційного документа, кожна держава, що підписує цей документ, розробить разом із НАТО індивідуальну програму партнерства.
5. Під час підготовки і здійснення індивідуальних програм партнерства інші держави, що підписують цей документ, можуть відкрити за свій власний кошт та за домовленістю з Північноатлантичним союзом і, якщо потрібно, з відповідними бельгійськими властями, своє власне бюро зв'язку із штаб-квартирою НАТО в Брюсселі. Це полегшить їхню участь у зустрічах і діяльності Ради Північноатлантичного співробітництва та "Партнерства заради миру", а також деяких інших структур, за запрошенням. Крім того, вони забезпечать належний персонал, ресурси, обладнання і можливості, необхідні для виконання погодженої програми партнерства. НАТО, в разі потреби, надаватиме відповідну допомогу в розробці та виконанні їхніх індивідуальних програм партнерства.
6. Інші держави, що підписують цей документ, погоджуються з наступним:
- ті з них, хто передбачає участь в операціях, про які йдеться в п. 3 (в), братимуть участь, коли це вважатиметься доцільним, у відповідних учбових маневрах НАТО;
- вони самі фінансуватимуть свою участь у діяльності, здійснюваній в рамках "Партнерства заради миру", а також всіляко намагатимуться розділяти з іншими державами тягар витрат, пов'язаних із проведенням учбових маневрів, в яких вони братимуть участь;
- вони можуть, після досягнення відповідної домовленості, направити постійного офіцера зв'язку до окремої Групи з питань координації партнерства, яка знаходитиметься у Мопсі (Бельгія) і здійснюватиме під керівництвом Північноатлантичної Ради військове планування, необхідне для втілення в життя програм, пов'язаних з "Партнерством заради миру";
- ті, хто братимуть участь у військовому плануванні та учбових маневрах, матимуть доступ до окремих технічних даних НАТО, які стосуються взаємодії збройних сил;
- на основі заходів, передбачуваних НБСЄ в галузі планування оборони, інші держави, що підписують цей документ, та держави-члени НАТО обмінюватимуться інформацією щодо вже здійснених або здійснюваних кроків, спрямованих на розвиток відкритості у плануванні оборони і формуванні військових бюджетів та на забезпечення демократичного контролю над збройними силами;
- вони можуть брати участь у взаємному обміні інформацією щодо планування оборони та формування військових бюджетів, який здійснюватиметься в рамках Ради Північноатлантичного співробітництва і "Партнерства заради миру".
7. Зберігаючи відданість цілям "Партнерства заради миру", держави-члени Північноатлантичного союзу будуть:
- розвивати разом з іншими державами, що підписують цей документ, процес планування та вивчення даних стосовно збройних сил, який стане основою для виявлення і оцінки тих збройних сил та можливостей, котрі можуть бути надані ними для участі у міжнародній військовій підготовці, проведенні спільних учбових маневрів та здійсненні операцій разом із збройними силами Союзу;
- сприяти військовій і політичній координації в штаб-квартирі НАТО з тим, щоб забезпечити управління і керівництво діяльністю, пов'язаною з "Партнерством заради миру" і здійснюваною разом із іншими державами, що підписують цей документ, в таких галузях, як планування, військова підготовка, учбові маневри та розробка військової доктрини.
8. НАТО консультуватиметься з будь-яким активним учасником "Партнерства заради миру", якщо цей партнер відчуватиме пряму загрозу своїй територіальній цілісності, політичній незалежності чи безпеці.