• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 24.02.2016 № 198
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 24.02.2016
 • Номер: 198
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 24.02.2016
 • Номер: 198
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 лютого 2016 р. № 198
Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 759 від 04.10.2017 )
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр УкраїниА.ЯЦЕНЮК
Інд. 52
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2016 р. № 198
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 759 від 04.10.2017 )
2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2014 р. № 700 "Питання підготовки та проведення засідань окремих двосторонніх органів асоціації між Україною та ЄС" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 100, ст. 2957; 2015 р., № 60, ст. 1956):
1) підпункт 2 після слів "від України членами Комітету асоціації" доповнити словами ", у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі,";
2) підпункт 3 викласти у такій редакції:
"3) директиви та склад делегації для участі у засіданні Ради асоціації, вказівки та склад делегації для участі у засіданні Комітету асоціації, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, затверджуються в установленому порядку;";
3) підпункт 4 після слів "перший заступник" доповнити словом "(заступник)";
4) доповнити пункт підпунктом 5-1 такого змісту:
"5-1) контактним пунктом Української Сторони для обміну інформацією та розгляду запитів у рамках:
виконання Угоди про асоціацію у частині торгівлі і питань, пов'язаних з торгівлею, у тому числі сталого розвитку та сфери послуг, є секретар Комітету асоціації у торговельному складі з Української Сторони;
виконання Угоди про асоціацію у частині санітарних та фітосанітарних заходів є керівник структурного підрозділу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, відповідального за питання європейської інтеграції;
усіх інших питань виконання Угоди про асоціацію є секретар Комітету асоціації з Української Сторони;";
5) підпункт 6 викласти у такій редакції:
"6) питання імплементації Угоди про асоціацію, підготовки до засідань, виконання рішень та рекомендацій Ради асоціації і у разі потреби Комітету асоціації, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, розглядаються в установленому порядку на засіданні Кабінету Міністрів України з питань європейської інтеграції, на яке у разі потреби запрошуються:
Голова Національного банку України;
голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції;
заступник Глави Адміністрації Президента України;
заступник Міністра Кабінету Міністрів України - директор Урядового офісу з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України;
заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі - Торговий представник України;
Представник України при Європейському Союзі;
інші посадові особи, участь яких необхідна для обговорення включених до порядку денного питань;";
6) у підпункті 7 :
абзац перший після слів "Комітету асоціації" доповнити словами ", у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі,", а слова "і його підкомітетів" замінити словами "і їх підкомітетів, а також діалогів Україна - ЄС (далі - діалоги)";
абзац другий після слів "Комітету асоціації" доповнити словами ", у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі,";
абзац шостий виключити;
7) підпункт 8 викласти у такій редакції:
"8) питання утворення та діяльності підкомітетів Комітету асоціації, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, а також діалогів розглядаються в установленому порядку на засіданні урядового комітету, до повноважень якого належать питання європейської інтеграції;";
8) доповнити пункт підпунктом 9 такого змісту:
"9) з метою взаємодії громадськості з Кабінетом Міністрів України з питань виконання Угоди про асоціацію на щоквартальній основі Урядовим офісом з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України організовуються та проводяться робочі зустрічі за участю членів Ради асоціації, Комітету асоціації, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, підкомітетів та діалогів з Української Сторони з представниками Української Сторони Платформи громадянського суспільства Україна - ЄС.".
3. Абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 84 "Питання оприлюднення рішень і рекомендацій Ради асоціації між Україною та Європейським Союзом і Комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 20, ст. 556) викласти у такій редакції:
"рішення і рекомендації Ради асоціації між Україною та Європейським Союзом (далі - Рада), Комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом (далі - Комітет), у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, та підкомітетів розміщуються на Урядовому порталі, а також публікуються в Офіційному віснику України у 10-денний строк з дня їх засвідчення секретарями зазначених органів;".
4. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 646 "Питання організації роботи підкомітетів Комітету асоціації між Україною та ЄС" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 72, ст. 2351):
1) назву постанови викласти у такій редакції:
"Питання організації роботи підкомітетів Комітету асоціації між Україною та ЄС, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, і діалогів Україна - ЄС";
2) пункт 1 після слів "Комітету асоціації між Україною та ЄС" доповнити словами ", у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, і діалогів Україна - ЄС";
3) абзац перший пункту 2 викласти у такій редакції:
"2. Керівникам робочих груп з організації роботи підкомітетів Комітету асоціації між Україною та ЄС, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, і діалогів Україна - ЄС:";
4) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:
назву Порядку викласти у такій редакції:
"ПОРЯДОК
організації роботи підкомітетів Комітету асоціації між Україною та ЄС, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, і діалогів Україна - ЄС";
пункт 1 після слів "Комітету асоціації між Україною та ЄС" доповнити словами ", у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі", а після слів "(далі - підкомітети)" - словами ", і діалогів Україна - ЄС (далі - діалоги)";
пункти 2-4 після слова "підкомітетів" доповнити словами "і діалогів";
у пункті 5 слова "Голова підкомітету від України для участі в засіданні підкомітету" замінити словами "Голова підкомітету або діалогу від України для участі в засіданні підкомітету або діалогу";
у пункті 6 після слова "підкомітету" доповнити словами "або діалогу", а слово "директиви" виключити;
пункт 7 викласти у такій редакції:
"7. Протокол засідання та робочі висновки за результатами засідання підкомітету або діалогу з Української Сторони підписуються секретарем, а також у разі головування на засіданні України - головою підкомітету або діалогу від України на такому засіданні.";
у пункті 8 слова "голова підкомітету" замінити словами "або діалогу голова підкомітету або діалогу";
у пункті 9 слова "підкомітету надсилаються секретарям Комітету асоціації між Україною та ЄС" замінити словами "підкомітету або діалогу надсилаються секретарям Комітету асоціації між Україною та ЄС, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі";
пункти 10-13 після слова "підкомітетів" доповнити словами "і діалогів";
пункт 14 після слів "Комітету асоціації між Україною та ЄС" доповнити словами ", у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі,";
пункт 15 після слова "підкомітетів" доповнити словами "і діалогів";
5) додаток до Порядку викласти у такій редакції:
"Додаток
до Порядку
РОБОЧІ ГРУПИ
з організації роботи підкомітетів Комітету асоціації між Україною та ЄС, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, і діалогів Україна - ЄС
Найменування робочої групи та її номерПитання, віднесені до компетенції робочої групиМіністерство, відповідальне за організацію роботи групи, та її керівникДержавні органи та інші суб'єкти, представники яких беруть участь у роботі групи
1. Юстиція, свобода та безпека, № 1юстиція, свобода та безпека, права і свободи людини, боротьба з корупцією, участь в організації роботи підкомітету з питань свободи, безпеки та юстиціїМін'юст
керівник робочої групи - заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції
МЗС
МВС
ДМС
Міноборони
СБУ (за згодою)
Генеральна прокуратура України (за згодою)
Національне антикорупційне бюро (за згодою)
ДСА (за згодою)
Національна поліція
Урядовий офіс з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України (далі - Урядовий офіс)
2. Вільний рух товарів, № 2торгівля товарами та доступ товарів на ринки, засоби захисту торгівлі, вирішення спорів, технічні бар'єри у торгівліМінекономрозвитку
керівник робочої групи - заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі - Торговий представник України
Мінфін
ДФС
Мінагрополітики
МЗС
Держстат
МВС
Мінсоцполітики
Мінрегіон
Мінприроди
Мінінфраструктури
Адміністрація Держспецзв'язку
Міненерговугілля
Мін'юст
Урядовий офіс
3. Підприємництво та торгівля послугами, № 3промислова та підприємницька політика, гірнича справа і металургія, законодавство про товариства, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит, підприємницька діяльність, торгівля послугами, електронна торгівля, оподаткування, туризм, космос, захист прав споживачів, участь в організації роботи кластера 2 підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництваМінекономрозвитку
керівник робочої групи - заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі - Торговий представник України
ДРС
МОН
Мін'юст
Мінфін
Держстат
Мінприроди
НКЦПФР (за згодою)
Мінагрополітики
ДФС
ДКА
МВС
ДМС
Адміністрація Держспецзв'язку
Мінрегіон
Мінагрополітики
МОЗ
Держпродспоживслужба
Національна поліція
МЗС
Урядовий офіс
4. Митні питання та сприяння торгівлі, № 4імплементація положень глави 5 "Митні питання та сприяння торгівлі" розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею", а також Протоколів 1
і 2
до Угоди про асоціацію
, участь в організації роботи підкомітету з питань митного співробітництва
ДФС
керівник робочої групи - заступник Голови ДФС, відповідальний за питання європейської інтеграції
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мінагрополітики
Мінінфраструктури
ДСІВ
МЗС
Урядовий офіс
5. Державні закупівлі, конкуренція, № 5державні закупівлі, конкуренція та державна допомогаМінекономрозвитку
керівник робочої групи - заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі - Торговий представник України
Антимонопольний комітет (за згодою)
МЗС
Урядовий офіс
6. Інтелектуальна власність, № 6імплементація положень глави 9 "Інтелектуальна власність" розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею" Угоди про асоціацію
, участь в організації роботи:
підкомітету з питань географічних зазначень;
діалогу з питань інтелектуальної власності
ДСІВ
керівник робочої групи - заступник Голови ДСІВ, відповідальний за питання європейської інтеграції
Мінекономрозвитку
Мінагрополітики
Мін'юст
МВС
Національна поліція
МЗС
Урядовий офіс
7. Енергетика, № 7співробітництво у сфері енергетики, у тому числі з питань ядерної енергетики, питання, пов'язані з торгівлею енергоносіями, участь в організації роботи кластера 3 підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництваМіненерговугілля
керівник робочої групи - заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості, відповідальний за питання європейської інтеграції
Мінекономрозвитку
Мінфін
Держенергоефективності
НКРЕКП (за згодою)
Держатомрегулювання
Мінприроди
ДАЗВ
НАК "Нафтогаз України" (за згодою)
Національна академія наук (за згодою)
Мінрегіон
МОН
МЗС
Урядовий офіс
8. Транспорт, № 8транспорт, транспортні послуги, поштові та кур'єрські послуги, участь в організації роботи кластера 3 підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництваМінінфраструктури
керівник робочої групи - заступник Міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції
Мінекономрозвитку
Мінфін
МЗС
Мін'юст
Адміністрація Держприкордонслужби
ДФС
ДРС
МВС
Державіаслужба
Укртрансбезпека
Мінприроди
НКРЗІ (за згодою)
Українське державне підприємство
поштового зв'язку "Укрпошта" (за згодою)
Національна поліція
Урядовий офіс
9. Довкілля, № 9навколишнє природне середовище та зміна клімату, цивільний захист,
участь в організації роботи кластера 3 підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва
Мінприроди
керівник робочої групи - заступник Міністра екології та природних ресурсів з питань європейської інтеграції
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст
Мінрегіон
ДСНС
Національна академія наук (за згодою)
МВС
МЗС
Міноборони
Мінагрополітики
МОЗ
МОН
Міненерговугілля
Урядовий офіс
10. Освіта, наука, технології, культура, молодь та спорт, № 10співробітництво у сфері науки та технологій, освіти, навчання, молоді, інформаційного суспільства, аудіовізуальної політики, культури, спорту та фізичної культури, участь в організації роботи кластера 4 підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництваМОН
керівник робочої групи - заступник Міністра освіти і науки, відповідальний за питання європейської інтеграції
Мінекономрозвитку
Мінфін
МЗС
Національна академія наук (за згодою)
Мін'юст
Мінмолодьспорт
Мінкультури
Мінсоцполітики
МІП
Адміністрація Держспецзв'язку
НКРЗІ (за згодою)
Державне агентство з питань електронного урядування
Держкомтелерадіо
Держкіно
Урядовий офіс
11. Аграрна політика та регіональний розвиток, № 11сільське господарство та розвиток сільських районів, рибальство та морська політика, Дунайський регіон, регіональний розвиток, санітарні та фітосанітарні заходи, участь в організації роботи:
кластера 5 підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва;
підкомітету з управління санітарними та фітосанітарними заходами
Мінагрополітики
керівник робочої групи - заступник Міністра аграрної політики та продовольства з питань європейської інтеграції
Мінрегіон
Мінприроди
Держгеокадастр
Мінекономрозвитку
Національна академія наук (за згодою)
Держрибагентство
Держводагентство
ДСНС
Мінінфраструктури
Держпродспоживслужба
МОЗ
Мінфін
МЗС
Урядовий офіс
12. Соціальна політика, № 12співробітництво в галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей, охорона здоров'я, участь в організації роботи кластера 6 підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництваМінсоцполітики керівник робочої групи - заступник Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграціїМОЗ
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст
МЗС
ДФС
Мінагрополітики
Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ (за згодою)
Держлікслужба
Держпраці
Державна служба зайнятості
Держпродспоживслужба
Урядовий офіс
13. Економіка та фінанси, № 13макроекономічне співробітництво, управління державними фінансами: бюджетна політика, внутрішній контроль та зовнішній аудит, фінансові послуги, поточні платежі та рух капіталу, статистика, фінансове співробітництво, боротьба із шахрайством,
участь в організації роботи кластера 1 підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва
Мінфін
керівник робочої групи - заступник Міністра фінансів з питань європейської інтеграції
Мінекономрозвитку
Національний банк (за згодою)
Держстат
Держфінінспекція
Рахункова палата (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)
Мінсоцполітики
Мін'юст
ДРС
ДФС
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
(за згодою)
Держфінмоніторинг
Національне антикорупційне бюро (за згодою)
Національне агентство з питань
запобігання корупції (за згодою)
МВС
Генеральна прокуратура України (за згодою)
Національна поліція
МЗС
Урядовий офіс
14. Торгівля та сталий розвиток, № 14імплементація положень глави 13 "Торгівля та сталий розвиток" розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею" Угоди про асоціацію
, участь в організації роботи підкомітету з питань торгівлі та сталого розвитку
Мінекономрозвитку
керівник робочої групи - заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі - Торговий представник України
Мінагрополітики
Мінприроди
Мінсоцполітики
Мін'юст
Держпраці
Держлісагентство
Держрибагентство
МЗС
Урядовий офіс".