• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Верховна Рада України  | Закон від 15.05.2003 № 755-IV
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 15.05.2003
 • Номер: 755-IV
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 15.05.2003
 • Номер: 755-IV
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
( До статті 17 включено частину двадцяту згідно із Законом № 2465-IX від 27.07.2022 )
21. Засвідчення (нотаріальне або із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису) копії документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, має здійснюватися не раніше ніж за 90 днів до дня подання документа для проведення державної реєстрації.
( Статтю 17 доповнено новою частиною згідно із Законом № 361-IX від 06.12.2019; в редакції Закону № 2571-IX від 06.09.2022 )( Частину двадцять другу статті 17 виключено на підставі Закону № 2571-IX від 06.09.2022 )( Частину двадцять третю статті 17 виключено на підставі Закону № 2571-IX від 06.09.2022 )( Частину двадцять четверту статті 17 виключено на підставі Закону № 2571-IX від 06.09.2022 )
25. У разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.
( Статтю 17-1 виключено на підставі Закону № 2571-IX від 06.09.2022 )
Стаття 18. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації фізичної особи - підприємця поза процедурою державної реєстрації, передбаченої статтею 25- 1 цього Закону
( Назва статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2255-IX від 12.05.2022 )
1. Для державної реєстрації фізичної особи підприємцем подаються такі документи:
1) заява про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, в якій може зазначатися прохання про реєстрацію такої особи платником податку на додану вартість та/або обрання спрощеної системи оподаткування або інформація про набуття особою статусу електронного резидента (е-резидента);
( Пункт 1 частини першої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 132-IX від 20.09.2019; в редакції Закону № 2654-IX від 06.10.2022 )( Пункт 2 частини першої статті 18 виключено на підставі Закону № 132-IX від 20.09.2019 )
3) нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування - для фізичної особи, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, але не має повної цивільної дієздатності;
4) договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства - у разі державної реєстрації фізичної особи, яка самостійно або з членами сім’ї створює сімейне фермерське господарство відповідно до Закону України "Про фермерське господарство".
( Частину першу статті 18 доповнено пунктом 4 згідно із Законом № 2497-VIII від 10.07.2018 )
2. Для державної реєстрації включення відомостей про фізичну особу - підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі, подається заява про державну реєстрацію включення відомостей про фізичну особу - підприємця до Єдиного державного реєстру.
3. Для державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються такі документи:
1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі, в якій також може зазначатися прохання про реєстрацію такої особи платником податку на додану вартість та/або про обрання спрощеної системи оподаткування;
( Пункт 1 частини третьої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2255-IX від 12.05.2022 )
2) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених цим Законом;
( Пункт 3 частини третьої статті 18 виключено на підставі Закону № 2255-IX від 12.05.2022 )( Пункт 4 частини третьої статті 18 виключено на підставі Закону № 2255-IX від 12.05.2022 )
5) договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства - у разі створення фізичною особою - підприємцем сімейного фермерського господарства відповідно до Закону України "Про фермерське господарство"; договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства у новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в договорі (декларації) про створення сімейного фермерського господарства.
( Частину третю статті 18 доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 2497-VIII від 10.07.2018 )
4. Для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця подаються такі документи:
1) заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
2) копія свідоцтва про смерть фізичної особи - у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв’язку з її смертю або оголошенням її померлою (крім випадку, якщо відомості про смерть фізичної особи містяться в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян);
3) рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері цифрової економіки, про анулювання статусу електронного резидента (е-резидента) - у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв’язку з втратою статусу електронного резидента (е-резидента);
( Частину четверту статті 18 доповнено пунктом 3 згідно із Законом № 2654-IX від 06.10.2022 )
4) заява про скасування статусу електронного резидента (е-резидента) - у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв’язку з втратою статусу електронного резидента (е-резидента).
( Частину четверту статті 18 доповнено пунктом 4 згідно із Законом № 2654-IX від 06.10.2022 )( Частина четверта статті 18 в редакції Закону № 2255-IX від 12.05.2022 )( Частину п'яту статті 18 виключено на підставі Закону № 2275-VIII від 06.02.2018 )( Частину шосту статті 18 виключено на підставі Закону № 2275-VIII від 06.02.2018 )
7. Забороняється вимагати додаткові документи для проведення реєстраційних дій, якщо вони не передбачені цією статтею.
Стаття 19. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи
1. Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, здійснюється шляхом повідомлення про утворення такого громадського об’єднання.
2. Для повідомлення про утворення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, подаються такі документи:
1) заява про державну реєстрацію громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи;
2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення про утворення громадського об’єднання;
3) відомості про засновників громадського об’єднання (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи; її найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код - для юридичної особи);
4) відомості про особу (осіб), уповноважену представляти громадське об’єднання (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), контактний номер телефону та інші засоби зв’язку).
3. Для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться у Єдиному державному реєстрі, подаються заява про державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, і примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління громадського об’єднання про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру.
4. Для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства в громадському об’єднанні, що не має статусу юридичної особи, член керівного органу (крім керівника) подає копію заяви про зупинення (припинення) ним членства до відповідних статутних органів громадського об’єднання з відміткою про її прийняття.
( Частина четверта статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1666-VIII від 06.10.2016 )
5. Для державної реєстрації припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, про його саморозпуск.
Стаття 20. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації постійно діючого третейського суду
1. Для державної реєстрації постійно діючого третейського суду подаються такі документи:
1) заява про державну реєстрацію постійно діючого третейського суду;
2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління засновника про створення постійно діючого третейського суду;
3) установчі документи постійно діючого третейського суду (положення, регламент третейського суду);
4) список третейських суддів;
5) копія статуту засновника третейського суду.
( Пункт 5 частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1666-VIII від 06.10.2016 )
2. Для державної реєстрації змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються такі документи:
1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління засновника про внесення змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
3) установчі документи постійно діючого третейського суду (положення, регламент третейського суду) у новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчих документах постійно діючого третейського суду;
4) список третейських суддів у новій редакції - у разі внесення змін до складу третейських суддів;
5) копія статуту засновника третейського суду.
( Пункт 5 частини другої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1666-VIII від 06.10.2016 )
3. Для державної реєстрації припинення постійно діючого третейського суду подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління засновника постійно діючого третейського суду про його припинення.
Стаття 21. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації структурних утворень політичної партії, що не мають статусу юридичної особи
1. Державна реєстрація структурних утворень політичної партії, що не мають статусу юридичної особи, здійснюється лише після державної реєстрації політичної партії.
2. Для державної реєстрації структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, подаються такі документи:
1) заява про державну реєстрацію структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи;
2) копія статуту політичної партії;
3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу установчих зборів (конференції) про утворення структурного утворення політичної партії, невід’ємною частиною якого є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах (конференції);
( Пункт 3 частини другої статті 21 в редакції Закону № 1666-VIII від 06.10.2016 )
4) документ, що підтверджує створення структурного утворення політичної партії, відповідно до статуту політичної партії, на підставі якого воно діє.
3. Державна реєстрація первинного осередку політичної партії здійснюється без надання статусу юридичної особи шляхом повідомлення про утворення первинного осередку.
4. Для державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються:
1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління структурного утворення політичної партії про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру;
3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного органу структурного утворення політичної партії, на якому відповідно до статуту політичної партії було скликано засідання вищого органу управління структурного утворення політичної партії;
4) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту політичної партії;
5) відомості про керівні органи структурного утворення політичної партії (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів.
5. Для державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства у структурному утворенні політичної партії, що не має статусу юридичної особи, член керівного органу (крім керівника) подає копію заяви про зупинення (припинення) ним членства до відповідних статутних органів політичної партії з відміткою про її прийняття.
( Частина п'ята статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1666-VIII від 06.10.2016 )
6. Для державної реєстрації припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління, передбаченого статутом політичної партії, про саморозпуск або рішення відповідного державного органу про припинення структурного утворення політичної партії.
Стаття 22. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації
1. Державна реєстрація в Україні відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації здійснюється шляхом його акредитації без набуття статусу юридичної особи.
2. Для акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації подаються такі документи:
1) заява про державну реєстрацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;
2) копія документа уповноваженого органу іноземної держави, що підтверджує реєстрацію іноземної неурядової організації;
3) копія установчих документів іноземної неурядової організації;
4) рішення уповноваженого органу іноземної неурядової організації про утворення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації та призначення його керівника;
5) установчий документ (статут, положення) відокремленого підрозділу, представництва, філії (якщо наявність установчого документа (статуту, положення) передбачена рішенням про утворення відокремленого підрозділу, представництва, філії);
( Пункт 5 частини другої статті 22 в редакції Закону № 1666-VIII від 06.10.2016 )
6) довіреність (нотаріально засвідчена копія) на ім’я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, оформлена відповідно до законодавства держави, в якій її видано;
7) документ про сплату адміністративного збору, крім іноземних неурядових організацій, звільнених від плати за акредитацію на підставі міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
8) структура власності юридичної особи, що є засновником відокремленого підрозділу, представництва, філії, за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства, - у разі, якщо в Єдиному державному реєстрі немає такої актуальної інформації;
( Частину другу статті 22 доповнено пунктом 8 згідно із Законом № 361-IX від 06.12.2019; в редакції Закону № 2571-IX від 06.09.2022 )
9) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента у країні її місцезнаходження (якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент) - у разі якщо в Єдиному державному реєстрі немає такої актуальної інформації;
( Частину другу статті 22 доповнено пунктом 9 згідно із Законом № 361-IX від 06.12.2019; в редакції Закону № 2571-IX від 06.09.2022 )
10) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації, крім випадків, якщо такий документ оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для громадян України), - у разі, якщо в Єдиному державному реєстрі немає такої актуальної інформації.
( Частину другу статті 22 доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 361-IX від 06.12.2019; в редакції Закону № 2571-IX від 06.09.2022 )
3. Для державної реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів, протягом 20 днів з дня прийняття відповідного рішення іноземною неурядовою організацією або уповноваженою нею особою подаються такі документи:
( Абзац перший частини третьої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1666-VIII від 06.10.2016 )
1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
2) рішення уповноваженого органу іноземної неурядової організації;
3) довіреність (нотаріально засвідчена копія) на ім’я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, оформлена відповідно до законодавства держави, в якій її видано;
4) установчий документ (статут, положення) у новій редакції - у разі внесення змін до установчого документа;
( Частину третю статті 22 доповнено пунктом 4 згідно із Законом № 1666-VIII від 06.10.2016 )
5) структура власності юридичної особи, що є засновником відокремленого підрозділу, представництва, філії, за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства, - у разі, якщо в Єдиному державному реєстрі немає такої актуальної інформації;
( Частину третю статті 22 доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 361-IX від 06.12.2019; в редакції Закону № 2571-IX від 06.09.2022 )
6) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження (якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент) - у разі якщо в Єдиному державному реєстрі немає такої актуальної інформації;
( Частину третю статті 22 доповнено пунктом 6 згідно із Законом № 361-IX від 06.12.2019; в редакції Закону № 2571-IX від 06.09.2022 )
7) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації, крім випадків, якщо такий документ оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для громадян України), - у разі, якщо в Єдиному державному реєстрі немає такої актуальної інформації.
( Частину третю статті 22 доповнено пунктом 7 згідно із Законом № 361-IX від 06.12.2019; в редакції Закону № 2571-IX від 06.09.2022 )
4. Для державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації подається рішення уповноваженого органу іноземної неурядової організації, відокремлений підрозділ, представництво, філія якої акредитовані в Україні, або рішення державного органу.
Стаття 23. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації символіки
1. Для державної реєстрації символіки подаються такі документи:
1) заява про державну реєстрацію символіки;
2) копія установчого документа юридичної особи;
( Пункт 2 частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1666-VIII від 06.10.2016 )
3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про затвердження символіки, визначення виду символіки, її опис, а для політичних партій - також текст гімну та/або девізу;
4) зображення символіки (прапора та/або емблеми, текст гімну та/або девізу) у паперовій та електронній формі;
5) опис символіки в паперовій та електронній формі;
( Пункт 6 частини першої статті 23 виключено на підставі Закону № 1666-VIII від 06.10.2016 )
6) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених цим Законом.
( До частини першої статті 23 включено пункт 6 згідно із Законом № 2275-VIII від 06.02.2018 )
2. Для державної реєстрації змін до відомостей про символіку, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються такі документи:
1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про символіку, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про затвердження символіки, визначення виду символіки, її опис, а для політичних партій - також текст гімну та/або девізу;
3) зображення прапора та/або емблеми, текст гімну та/або девізу в паперовій та електронній формі;
4) опис символіки в паперовій та електронній формі;
5) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених цим Законом.
( Частину другу статті 23 доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 2275-VIII від 06.02.2018 )
3. Для державної реєстрації втрати чинності символіки подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про втрату чинності символіки.
Стаття 24. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання
1. Для державної реєстрації підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання подається заява про державну реєстрацію підтвердження всеукраїнського статусу.
2. Для відмови від всеукраїнського статусу подається заява про державну реєстрацію відмови від всеукраїнського статусу.
Стаття 25. Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій
1. Державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі:
1) документів, що подаються заявником для державної реєстрації;
2) судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі, а також що надійшли в електронній формі від суду або державної виконавчої служби відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" щодо:
визнання повністю або частково недійсними рішень засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу;
визнання повністю або частково недійсними змін до установчих документів юридичної особи;
заборони (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій;
накладення/зняття арешту корпоративних прав;
зобов’язання вчинення реєстраційних дій;
скасування реєстраційної дії/запису в Єдиному державному реєстрі;
виділу юридичної особи;
провадження у справах про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, прийнятих відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";
припинення юридичної особи, що не пов’язано з банкрутством юридичної особи;
відміни державної реєстрації припинення юридичної особи;
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що не пов’язано з банкрутством юридичної особи;
відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
відміни в порядку апеляційного/касаційного оскарження судового рішення, на підставі якого вчинено реєстраційну дію;
( Пункт 2 частини першої статті 25 в редакції Закону № 1666-VIII від 06.10.2016 )
3) рішень, прийнятих Міністерством юстиції України, його територіальними органами відповідно до статті 34 цього Закону.
( Пункт 3 частини першої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2255-IX від 12.05.2022 )
2. Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації, включає:
1) заповнення форми заяви про державну реєстрацію - у разі подання документів особисто заявником (за бажанням заявника);
2) прийом документів за описом - у разі подання документів у паперовій формі;
3) виготовлення копій документів в електронній формі - у разі подання документів у паперовій формі;
4) внесення копій документів в електронній формі до Єдиного державного реєстру;
5) перевірку відомостей Єдиного державного реєстру на наявність заборони вчинення реєстраційних дій;
( Пункт 5 частини другої статті 25 в редакції Закону № 2255-IX від 12.05.2022 )
6) перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації;
7) прийняття рішення про проведення реєстраційної дії - для громадських формувань, символіки та засвідчення факту наявності всеукраїнського статусу громадського об’єднання;
8) проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;
( Пункт 8 частини другої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2255-IX від 12.05.2022 )
9) формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів;
( Пункт 9 частини другої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1666-VIII від 06.10.2016, № 943-IX від 03.11.2020 )
10) видача за бажанням заявника виписки з Єдиного державного реєстру у паперовій формі за результатами проведеної реєстраційної дії (у разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі).
Виписка з Єдиного державного реєстру у паперовій формі надається з проставленням підпису та печатки державного реєстратора.
( Частину другу статті 25 доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 1666-VIII від 06.10.2016 )
3. У разі проведення державної реєстрації змін до відомостей Єдиного державного реєстру щодо виключення або виходу учасника (спадкоємця або правонаступника) товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, а також пов’язаних з переданням (набуттям) частки (частини частки) у статутному капіталі самому товариству з обмеженою або додатковою відповідальністю, державний реєстратор одночасно вносить запис про зменшення розміру статутного капіталу на розмір відповідної частки (частини частки) у статутному капіталі. Ця частина не застосовується, якщо товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, яке набуває частку (частину частки) у своєму статутному капіталі, разом із заявою про державну реєстрацію надасть довідку про формування резервного капіталу у розмірі, який відповідно до закону допускає володіння часткою (частиною частки) у своєму статутному капіталі.
( Статтю 25 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2275-VIII від 06.02.2018 )( Частину четверту статті 25 виключено на підставі Закону № 2255-IX від 12.05.2022 )
5. Суб’єкт державної реєстрації не пізніше наступного робочого дня з дати отримання судового рішення, передбаченого пунктом 2 частини першої цієї статті:
1) звертається до суду за роз’ясненням судового рішення - у разі якщо судове рішення є незрозумілим для суб’єкта державної реєстрації;
2) повідомляє суд або державну виконавчу службу про неможливість виконання рішення із зазначенням підстав - у разі неможливості виконання судового рішення;
3) проводить відповідну реєстраційну дію шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру (крім випадків, передбачених пунктами 1 та 2 цієї частини);
4) формує виписку для її оприлюднення на порталі електронних сервісів або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг - у разі зміни відомостей, що містяться у виписці.
( Пункт 4 частини п'ятої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 943-IX від 03.11.2020 )
6. Спрощена процедура державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації проводиться на підставі:
1) судового рішення про скасування (визнання недійсною) державної реєстрації юридичної особи у випадках, передбачених законом, якщо таке рішення прийнято судом до 1 липня 2004 року, крім судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом;
2) судового рішення про припинення юридичної особи, не пов’язаного з банкрутством юридичної особи, якщо таке рішення прийнято судом після 1 липня 2004 року, і в разі якщо голова ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи або ліквідатор юридичної особи протягом трьох років з дати оприлюднення повідомлення про постановлення судового рішення про припинення юридичної особи, не пов’язаного з банкрутством юридичної особи, не надав суб’єкту державної реєстрації документи, необхідні для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;
3) неподання головою ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи або ліквідатором юридичної особи документів, необхідних для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації протягом одного року з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про зупинення проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.
7. Порядок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації включає:
1) проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру - не пізніше наступного робочого дня з дати настання підстави, передбаченої частиною четвертою цієї статті;
2) державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації - не пізніше наступного робочого дня після отримання відомостей:
про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів та відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
про відсутність заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування;
про відсутність нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи - емітента;
про відсутність нескасованої реєстрації випуску акцій акціонерного товариства.
У разі неодержання від державних органів відомостей, зазначених у цій частині, у порядку та строки, визначені цим Законом, та неодержання від органів державної податкової служби відомостей про наявність заборгованості із сплати податків і зборів та наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, від органів Пенсійного фонду України про наявність заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації проводиться за принципом мовчазної згоди із зазначенням органів державної влади, від яких відповідні відомості не надійшли;
( Абзац шостий пункту 1 частини сьомої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 132-IX від 20.09.2019 )
3) проведення реєстраційної дії щодо зупинення проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру - не пізніше наступного робочого дня з дати отримання відомостей про наявність заборгованості із сплати податків і зборів або наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, або наявність заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування, або наявність нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи - емітента, або наявність нескасованої реєстрації випуску акцій акціонерного товариства;
4) формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг виписки - у разі зміни відомостей, що містяться у ній.
( Пункт 4 частини сьомої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 943-IX від 03.11.2020 )
8. Порядок державної реєстрації, підготовки та оформлення рішень про реєстрацію громадських формувань, символіки та проведення інших реєстраційних дій визначається Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи.
9. У разі якщо під час розгляду заяви та документів для державної реєстрації державним реєстратором встановлено наявність зареєстрованих у Єдиному державному реєстрі інших пакетів документів для державної реєстрації щодо цього самого суб’єкта, наступний пакет документів розглядається після проведення державної реєстрації або зупинення розгляду чи відмови в такій реєстрації на підставі заяви та документів, зареєстрованих в Єдиному державному реєстрі раніше.
( Статтю 25 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом № 2275-VIII від 06.02.2018 )
Стаття 25-1. Особливості проведення реєстраційних дій в автоматичному режимі
1. Без участі державного реєстратора, в автоматичному режимі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг можуть проводитися такі реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі:
1) державна реєстрація фізичної особи підприємцем;
2) державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця;
3) державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, крім державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв’язку з її смертю, оголошенням померлою або визнанням безвісно відсутньою;
4) державна реєстрація створення юридичної особи на підставі модельного статуту;
5) державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що проводиться виключно на підставі відомостей, зазначених керівником юридичної особи у заяві, та не потребує рішення учасників юридичної особи, зокрема зміна місцезнаходження юридичної особи, видів діяльності, інформації для здійснення зв’язку з юридичною особою;
6) державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що потребує рішення учасників юридичної особи (крім рішень щодо розміру статутного (складеного) капіталу, розміру часток у статутному (складеному) капіталі, складу учасників чи керівника юридичної особи), - за умови одностайного прийняття рішення такими учасниками, що підтверджується їх кваліфікованими електронними підписами;
7) державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи або про відміну рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи, - за умови одностайного прийняття рішення такими учасниками чи відповідним органом юридичної особи, що підтверджується їх кваліфікованими електронними підписами.
2. Для проведення державної реєстрації фізична особа, керівник чи засновники (учасники) юридичної особи використовують засоби електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.
3. Під час проведення державної реєстрації відповідно до цієї статті в режимі реального часу програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру встановлюється наявність (відсутність) заборони вчинення реєстраційних дій та/або у разі державної реєстрації фізичної особи підприємцем - відсутність у Єдиному державному реєстрі відомостей про таку фізичну особу - підприємця. За відсутності таких відомостей програмне забезпечення Єдиного державного реєстру забезпечує проведення державної реєстрації.
У разі наявності відповідних відомостей у Єдиному державному реєстрі фізична особа, керівник чи засновники (учасники) юридичної особи інформуються про це.
4. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем у зв’язку з її смертю або оголошенням її померлою проводиться програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру у разі отримання у порядку інформаційної взаємодії відповідних відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
5. Реєстраційна дія в Єдиному державному реєстрі, проведена в автоматичному режимі, вважається дією технічного адміністратора Єдиного державного реєстру та може бути оскаржена до суду або до Міністерства юстиції України в порядку, передбаченому статтею 34 цього Закону.
( Закон доповнено статтею 25-1 згідно із Законом № 2255-IX від 12.05.2022 )
Стаття 26. Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації
1. Розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, здійснюється у такі строки:
1) щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, крім вихідних та святкових днів;
2) щодо політичної партії, творчої спілки, місцевого осередку творчої спілки - не пізніше 30 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;
3) щодо постійно діючого третейського суду - не пізніше 15 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;
4) щодо структурного утворення політичної партії - не пізніше 10 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;
5) щодо первинного осередку політичної партії - протягом одного робочого дня з дати подання документів для державної реєстрації;
6) щодо професійної спілки, її організації або об’єднання, організації роботодавців, її об’єднання – не пізніше 15 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;
7) щодо громадського об’єднання, місцевого осередку громадського об’єднання із статусом юридичної особи - не пізніше трьох робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;
8) щодо громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, - не пізніше трьох робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;
9) щодо акредитації в Україні відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, філії та представництва іноземної благодійної організації, символіки громадських формувань у випадках, передбачених законом, - не пізніше 20 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;
( Пункт 9 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1666-VIII від 06.10.2016 )
10) щодо документів, поданих для державної реєстрації у результаті вчинення нотаріальних дій, передбачених абзацом першим частини третьої статті 4 цього Закону, - відразу після вчинення нотаріусом відповідної нотаріальної дії. У разі нотаріального посвідчення правочину, правовий наслідок якого пов’язується з настанням певної обставини, державна реєстрація прав проводиться після настання певної обставини.
( Частину першу статті 26 доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 159-IX від 03.10.2019; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2255-IX від 12.05.2022 )
2. Строк розгляду документів, встановлений пунктами 2, 6 і 7 частини першої цієї статті, може бути продовжений суб’єктом державної реєстрації за необхідності, але не більше ніж на 15 робочих днів.
3. Державна реєстрація може проводитися у скорочені строки, крім випадку, передбаченого пунктом 10 частини першої цієї статті. Підстави, порядок та розмір плати за проведення державної реєстрації у скорочені строки встановлюються Кабінетом Міністрів України.
( Частина третя статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом № 159-IX від 03.10.2019 )
( Статтю 27 виключено на підставі Закону № 2255-IX від 12.05.2022 )
Стаття 28. Відмова у державній реєстрації
1. Підстави для відмови у державній реєстрації:
1) документи подано особою, яка не має на це повноважень;
2) у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;
3) у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна містяться відомості про обтяження корпоративних прав - у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи в результаті відчуження її таким засновником (учасником), крім випадків стягнення у дохід держави такої частки як санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції";
( Пункт 3 частини першої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2255-IX від 12.05.2022, № 3137-IX від 30.05.2023 )
3-1) заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи в результаті відчуження її таким засновником (учасником), подано щодо засновника (учасника), який на момент подання заяви внесений до Єдиного реєстру боржників (крім випадку, якщо таким засновником (учасником) є державний орган, орган місцевого самоврядування);
( Частину першу статті 28 доповнено пунктом 3-1 згідно із Законом № 2475-VIII від 03.07.2018; в редакції Закону № 2255-IX від 12.05.2022 )
3-2) документи подані до неналежного суб’єкта державної реєстрації;
( Частину першу статті 28 доповнено пунктом 3-2 згідно із Законом № 159-IX від 03.10.2019 )
3-3) встановлення факту застосування санкцій відповідно до Закону України "Про санкції", які унеможливлюють проведення державної реєстрації;
( Частину першу статті 28 доповнено пунктом 3-3 згідно із Законом № 3103-IX від 03.05.2023 )
4) подання документів або відомостей, передбачених цим Законом, не в повному обсязі;
( Пункт 4 частини першої статті 28 в редакції Закону № 2255-IX від 12.05.2022 )
5) документи суперечать вимогам Конституції та законів України;
6) документи суперечать статуту громадського формування;
7) порушено встановлений законом порядок створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи;
7-1) порушено встановлену учасником вимогу нотаріального засвідчення справжності підпису під час прийняття рішень з питань діяльності юридичної особи та/або вимоги нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка такого учасника у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) відповідної юридичної особи;
( Частину першу статті 28 доповнено пунктом 7-1 згідно із Законом № 340-IX від 05.12.2019 )
8) невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону;
9) щодо засновника (учасника) юридичної особи, що створюється, проведено державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;
10) щодо юридичної особи, стосовно якої подано заяву про державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру, пов’язаних із зміною засновників (учасників) юридичної особи, проведено державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;
10-1) щодо юридичної особи, стосовно якої подано заяву про державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, у Єдиному державному реєстрі міститься запис про судове рішення про визнання юридичної особи банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;
( Частину першу статті 28 доповнено пунктом 10-1 згідно із Законом № 159-IX від 03.10.2019 )
10-2) щодо юридичної особи, стосовно якої в Єдиному державному реєстрі міститься запис про судове рішення щодо визнання повністю або частково недійсними рішень засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, визнання повністю або частково недійсними змін до установчих документів юридичної особи, якщо таке рішення або його частину визнано недійсними, зміни до установчих документів юридичної особи є підставою для проведення реєстраційних дій;
( Частину першу статті 28 доповнено пунктом 10-2 згідно із Законом № 159-IX від 03.10.2019 )
10-3) невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних системах, використання яких передбачено цим Законом;
( Частину першу статті 28 доповнено пунктом 10-3 згідно із Законом № 361-IX від 06.12.2019 )
10-4) невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних системах, використання яких передбачено цим Законом;