• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Порядок від 20.05.2009 № 487
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 травня 2009 р. № 487
Київ
Про затвердження Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів
( Із змінами і доповненнями, внесеними  постановами Кабінету Міністрів України  від 23 грудня 2009 року № 1371,  від 12 червня 2013 року № 627, від 23 грудня 2015 року № 1138, від 11 лютого 2016 року № 88, від 22 березня 2017 року № 161, від 3 квітня 2019 року № 320, від 15 вересня 2021 року № 980, від 22 вересня 2021 року № 1007, від 10 травня 2022 року № 584, від 10 травня 2022 року № 601, від 10 вересня 2022 року № 1019, від 10 листопада 2023 року № 1218 )
Відповідно до статті 15 Закону України "Про дорожній рух" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести в тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.
 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 
Інд. 31
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2009 р. № 487 
ПОРЯДОК
підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів
( У тексті Порядку слова "Мінтрансзв'язку" і "Мінпраці" замінено відповідно словами "Мінінфраструктури" і "Мінсоцполітики", а слова "реєстраційно-екзаменаційний підрозділ Державтоінспекції" в усіх відмінках і формах числа - словами "центр Державтоінспекції" у відповідному відмінку і числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 року № 627 )( У тексті Порядку після слова "філія" в усіх відмінках доповнено словами "чи інший відокремлений підрозділ" у відповідному відмінку, а слово "інвалідів" замінено словами "осіб з інвалідністю" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 року № 320 )( У тексті Порядку слово "Мінсоцполітики" замінено словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2022 року № 1019 )
1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів акредитованими у встановленому законодавством порядку закладами (у тому числі філіями чи відокремленими підрозділами юридичних осіб), які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (далі - заклади).
( пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 р. № 1218 )
2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
абзац другий пункту 2 виключено
( згідно з постановою Кабінету  Міністрів України від 12.06.2013 р. № 627 )
дистанційне навчання - вивчення громадянами відповідно до Типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 229 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 749; 2021 р., № 81, ст. 5172) (далі - типова навчальна програма), теоретичного модуля в кількості мінімальних навчальних годин, відведених на освоєння навчального матеріалу (відповідний розділ навчальної програми), за допомогою електронних комунікаційних мереж та/або послуг, у тому числі Інтернету;
( пункт 2 доповнено новим абзацом третім згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2022 р. № 601, у зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий  вважати відповідно абзацами четвертим - шостим, абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 р. № 1218 )
перепідготовка водіїв - забезпечення закладами одержання громадянами, що мають посвідчення водія, за відповідними програмами додаткових знань і навичок для допуску їх до керування транспортними засобами інших категорій;
( абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2022 р. № 601, у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 10.11.2023 р. № 1218 )
підвищення кваліфікації водіїв - забезпечення закладами за відповідними програмами одержання громадянами, що мають посвідчення водія, додаткових знань з удосконалення майстерності керування транспортними засобами, зокрема в ускладнених умовах, транспортними засобами спеціального або спеціалізованого призначення, а також тими, що використовуються для перевезення небезпечних, великовагових і великогабаритних вантажів;
( абзац п'ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2022 р. № 601 )
підготовка водіїв - забезпечення закладами за відповідними програмами одержання громадянами знань з Правил дорожнього руху, будови та експлуатації транспортних засобів, основ безпеки руху та надання домедичної допомоги, вмінь і навичок керування транспортним засобом;
( абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з  постановами Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 р. № 161, від 10.05.2022 р. № 601 )
практична підготовка - навчання громадян, які успішно склали теоретичний іспит у відповідному територіальному сервісному центрі МВС, відповідно до типової навчальної програми, практичного модуля в кількості мінімальних навчальних годин, відведених на освоєння навчального матеріалу (відповідний розділ навчальної програми);
( пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 10.05.2022 р. № 601 )
теоретична підготовка - вивчення громадянами відповідно до типової навчальної програми теоретичного модуля в кількості мінімальних навчальних годин, відведених на освоєння навчального матеріалу (відповідний розділ навчальної програми).
( пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 10.05.2022 р. № 601 )
3. Теоретична і практична підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, що експлуатуються на вулично-дорожній мережі загального користування, проводяться закладом, що закріплений за територіальним сервісним центром МВС за його місцезнаходженням.
( абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 р. № 627, від 23.12.2015 р. № 1138, від 03.04.2019 р. № 320, від 10.05.2022 р. № 601, у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 10.11.2023 р. № 1218 )
Підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів такими засобами здійснюється у визначеному Мінінфраструктури порядку (крім підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів для перевезення небезпечних, великовагових і великогабаритних вантажів).
( абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2021 р. № 1007 )
4. Заклади розробляють на основі типових навчальних програм, затверджених Кабінетом Міністрів України, робочі програми і плани з підготовки (теоретичної та/або практичної), перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, що погоджуються з регіональними сервісними центрами Головного сервісного центру МВС за місцезнаходженням закладів.
( абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. № 1138, від 03.04.2019 р. № 320, у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 10.11.2023 р. № 1218 )
Заклади, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, розробляють та затверджують свої робочі плани і освітні програми на підставі державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти в порядку, затвердженому МОН.
( пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. № 320 )
5. Для забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв заклади повинні мати спеціалістів, атестованих у встановленому порядку, приміщення (кабінети, класи), обладнані відповідними технічними засобами, навчальними матеріалами та наочним приладдям (у разі потреби), споруди та/або земельні ділянки (майданчики для навчання з початкового керування), транспортні засоби, що відповідають вимогам, встановленим МВС за погодженням із МОН, Мінінфраструктури і Мінекономіки.
( абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з  постановами Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 р. № 627, від 03.04.2019 р. № 320, у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 10.11.2023 р. № 1218 )
Кабінети (класи) обладнуються з додержанням вимог законодавства щодо охорони праці, правил протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних та державних будівельних норм.
У разі проведення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів із числа осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення кабінети (класи) обладнуються з урахуванням потреб таких осіб згідно з вимогами відповідних державних будівельних норм, стандартів і правил.
( абзац третій пункту 5 у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 р. № 1218 )
6. Для вступу до закладу особа подає:
( абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 р. № 1218 )
заяву на ім'я керівника такого закладу із зазначенням місця проживання та категорії транспортного засобу, право на керування яким особа бажає отримати;
( абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 р. № 1218 )
копію паспорта громадянина України або документа, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство чи спеціальний статус;
копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);
( пункт 6 доповнено новим абзацом четвертим згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. № 320, у зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий  вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим, абзац четвертий пункту 6 у редакції постанов  Кабінету Міністрів України від 22.09.2021 р. № 1007, від 10.11.2023 р. № 1218 )
абзац п'ятий пункту 6 виключено
( абзац п'ятий пункту 6 у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. № 320, виключено згідно з постановою Кабінету  Міністрів України від 10.11.2023 р. № 1218 )
одну кольорову фотокартку розміром 3,5 х 4,5 см.
( абзац шостий пункту 6 у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 р. № 88 )
Для перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв подається, крім зазначених документів, засвідчена в установленому порядку копія посвідчення водія.
( абзац сьомий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. № 320, від 22.09.2021 р. № 1007 )( пункт 6 у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 12.06.2013 р. № 627 )
Для проходження практичної підготовки в закладі особа зазначає в заяві про успішне складення нею теоретичного іспиту для визначеної категорії транспортного засобу в територіальному сервісному центрі МВС та подає дійсну на дату подання документів медичну довідку встановленого зразка, що підтверджує допущення водія до керування транспортними засобами відповідних категорій.
( пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 10.05.2022 р. № 601, абзац восьмий пункту 6 у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 р. № 1218 )
7. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв може проводитися за дистанційною, денною або вечірньою (змінною) формою, з відривом і без відриву від виробництва.
Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів закладами за дистанційною формою навчання здійснюються з додержанням положень, визначених статтею 15 Закону України "Про дорожній рух", з використанням (у разі потреби) додаткових технологій для навчання осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
( абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2022 р. № 584, у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 10.11.2023 р. № 1218 )
Абзац третій пункту 7 виключено
( згідно з постановою Кабінету  Міністрів України від 10.11.2023 р. № 1218 )
Абзац четвертий пункту 7 виключено
( згідно з постановою Кабінету  Міністрів України від 10.11.2023 р. № 1218 )
Дистанційне навчання осіб здійснюється відповідно до погоджених у встановленому порядку робочих програм і планів підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів шляхом проведення онлайн-лекцій (онлайн-тестування) для груп слухачів у складі не більше 30 осіб та для осіб, які навчаються в індивідуальному порядку.
( абзац п'ятий пункту 7 у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 р. № 1218 )
У разі тимчасового припинення дії сертифіката про державну акредитацію закладу згідно з рішенням акредитаційної комісії відповідно до пункту 17 Порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 490 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 37, ст. 1261), - в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2023 р. № 1218 підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, у тому числі за дистанційною формою навчання, у закладі тимчасово припиняється до прийняття відповідного рішення акредитаційною комісією згідно із законодавством.
( абзац шостий пункту 7 у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 р. № 1218 )( пункт 7 у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 15.09.2021 р. № 980 )
8. Перепідготовка водіїв і підвищення їх кваліфікації проводиться у порядку, встановленому для підготовки водіїв.
9. Підготовка водіїв проводиться:
для керування транспортними засобами категорій A1, A - із числа осіб, що на момент закінчення підготовки досягнуть 16-річного віку;
для керування транспортними засобами категорій B1, B, C1, C - із числа осіб, що на момент закінчення підготовки досягнуть 18-річного віку;
для керування транспортними засобами категорії T (трамваї та тролейбуси) - із числа осіб, що на момент закінчення підготовки досягнуть 21-річного віку.
10. Вищі, професійно-технічні навчальні заклади та заклади загальної середньої освіти протягом не менш як одного навчального року можуть навчати студентів та учнів, які на момент закінчення закладу досягнуть 17-річного віку, керування транспортними засобами категорій A1, A, B1, B, C1 та C за умови, що це передбачено відповідними програмами підготовки студентів та учнів.
( пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. № 1371 )
11. Пункт 11 виключено
( згідно з постановою Кабінету  Міністрів України від 10.11.2023 р. № 1218 )
12. Перепідготовка водіїв проводиться з числа осіб, що мають посвідчення водія і на момент закінчення підготовки досягнуть:
18-річного віку - для відкриття категорії C1 або C з категорії B;
19-річного віку - для відкриття категорії BE, C1E, CE або кількох з них. Особа повинна мати навички керування транспортними засобами категорії B, C1, C більше одного року протягом останнього часу;
21-річного віку - для відкриття категорії D1, D або кількох з них. Особа повинна мати навички керування транспортними засобами категорії B, C1, C більше трьох років протягом останнього часу;
21-річного віку - для відкриття категорії D1E або DE або кількох з них. Особа повинна мати навички керування транспортними засобами категорії D1, D більше одного року протягом останнього часу.
До періоду часу, зазначеного в абзацах третьому - п'ятому цього пункту, не зараховується час, протягом якого особа позбавлена права на керування транспортними засобами.
( пункт 12 доповнено новим абзацом шостим згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. № 320, у зв'язку з цим абзаци шостий і сьомий  вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим )
Для відкриття нижчих категорій водій повинен закінчити 20-годинний курс навчання з практичного керування відповідним транспортним засобом.
До нижчих категорій належать D1 - стосовно категорії D; C - стосовно категорій D1, D; C1 - стосовно категорій C, D1, D; B - стосовно категорій C1, C, D1, D; B1 - стосовно категорій B, C1, C, D1, D; A - стосовно категорій B1, B, C1, C, D1, D; A1 - стосовно категорій A, B1, B, C1, C, D1, D.
( пункт 12 у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 12.06.2013 р. № 627 )
Перепідготовка водіїв, які мають у посвідченні водія відмітку про право на керування транспортними засобами лише з автоматичною коробкою передач, для допуску їх до керування транспортними засобами із механічною коробкою передач та складення практичного іспиту у територіальному сервісному центрі МВС здійснюються в обсязі 50 відсотків змісту 20-годинного курсу навчання з практичного керування, установленого для відкриття нижчих категорій.
( пункт 12 доповнено абзацом згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 р. № 1218 )
13. Теоретична підготовка проводиться в кабінетах (класах) з додержанням вимог законодавства щодо охорони праці, правил протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних та державних будівельних норм, а також дистанційно шляхом проведення онлайн-лекцій (онлайн-тестування) або за змішаною формою.
( пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 р. № 161, у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 10.05.2022 р. № 601, із змінами, внесеними згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 р. № 1218 )
14. Практична підготовка для осіб, які успішно склали теоретичний іспит у відповідному територіальному сервісному центрі МВС, проводиться на майданчику для навчання з початкового керування, а також на маршрутах за місцезнаходженням закладу або його філії чи іншого відокремленого підрозділу.
( пункт 14 у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 12.06.2013 р. № 627, із змінами, внесеними згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. № 1138, у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 10.05.2022 р. № 601 )
14-1. Практична підготовка осіб, які навчаються в закладах, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, на підставі відповідних державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти в порядку, затвердженому МОН, проводиться на майданчику для навчання з початкового керування, а також на маршрутах за місцезнаходженням закладу.
( Порядок доповнено пунктом 14-1 згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 10.05.2022 р. № 601, пункт 14-1 із змінами, внесеними згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 р. № 1218 )
15. Для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв комплектуються окремі групи слухачів чисельністю не більше 30 осіб. Допускається проходження підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв у закладі в індивідуальному порядку за умови виконання відповідних робочих програм і планів.
Заклад зобов'язаний зареєструвати до початку занять з теоретичної або практичної підготовки списки груп або особу, яка проходить в індивідуальному порядку підготовку або перепідготовку чи підвищення кваліфікації, в територіальному сервісному центрі МВС за місцезнаходженням закладу (його філії чи іншого відокремленого підрозділу). Реєстрація проводиться шляхом внесення закладом в електронній формі відповідних відомостей про осіб, які проходитимуть підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації водіїв, а також про теоретичну або практичну підготовку, до Єдиного державного реєстру МВС.
( абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з  постановами Кабінету Міністрів України від 10.05.2022 р. № 601, від 10.11.2023 р. № 1218 )( пункт 15 із змінами, внесеними згідно з постановами  Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 р. № 627, від 23.12.2015 р. № 1138, у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 03.04.2019 р. № 320 )
15-1. Відомості, що вносяться закладом до Єдиного державного реєстру МВС, вважаються внесеними з моменту накладення кваліфікованого електронного підпису.
Доступ до Єдиного державного реєстру МВС здійснюється керівником закладу або особою, на яку керівником покладено обов'язки з внесення визначених цим Порядком відомостей (далі - відповідальна особа), з використанням кваліфікованого електронного підпису, персонального логіна та пароля доступу відповідальної особи до Єдиного державного реєстру МВС (далі - персональний логін та пароль).
Для отримання персонального логіна та пароля заклад подає до Головного сервісного центру МВС у паперовій або електронній формі заяву згідно з додатком 1, до якої додає:
копії документів, що підтверджують відповідність робочого місця користувача Єдиного державного реєстру МВС вимогам законодавства у сфері захисту інформації;
копію документа відповідальної особи, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту);
копію розпорядчого документа про призначення відповідальної особи (у разі потреби).
За результатами розгляду надісланих закладом документів, що додаються до заяви (у разі їх відповідності встановленим вимогам), Головний сервісний центр МВС протягом п'яти робочих днів з дати їх надходження формує засобами Єдиного державного реєстру МВС персональний логін та пароль, надсилає їх до регіонального сервісного центру Головного сервісного центру МВС за місцезнаходженням закладу та інформує заклад у спосіб, визначений у заяві.
Якщо під час розгляду надісланих закладом документів установлено їх невідповідність встановленим вимогам, Головний сервісний центр МВС протягом п'яти робочих днів з дати їх надходження надсилає закладу у спосіб, визначений у заяві, вмотивовану відмову у видачі персонального логіна та пароля.
Заклад після усунення зазначених у відмові підстав може повторно подати до Головного сервісного центру МВС необхідні для отримання персонального логіна та пароля документи у спосіб, визначений цим Порядком.
Відповідальна особа після надходження до закладу повідомлення про сформований персональний логін та пароль отримує їх у регіональному сервісному центрі Головного сервісного центру МВС за місцезнаходженням закладу.
Отримання персонального логіна та пароля оформляється актом приймання-передачі згідно з додатком 2.
( Порядок доповнено пунктом 15-1 згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. № 320, пункт 15-1 у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 10.11.2023 р. № 1218 )
16. Заняття з теоретичної підготовки проводяться відповідно до розкладу, а з практичної підготовки - відповідно до графіків черговості.
За результатами теоретичної підготовки заклад видає слухачу свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки за формою згідно з додатком 3, яке невідкладно вноситься закладом в електронній формі до Єдиного державного реєстру МВС та вважається дійсним протягом року з дня його видачі.
( абзац другий пункту 16 у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 р. № 1218 )
Під час теоретичного іспиту в територіальному сервісному центрі МВС перевіряються знання, отримані особою під час проходження теоретичної підготовки в закладі.
Результат теоретичного іспиту, який складено в територіальному сервісному центрі МВС, дійсний протягом року з дня його успішного складення.
До практичної підготовки в закладі допускаються особи, які успішно склали теоретичний іспит у відповідному територіальному сервісному центрі МВС, крім осіб, які проходять навчання в закладах, що мають відповідну ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.
Практична підготовка осіб, які не склали теоретичний іспит у територіальному сервісному центрі МВС, забороняється.
Інформація щодо занять з теоретичної або практичної підготовки вноситься закладом в електронній формі до Єдиного державного реєстру МВС.
Практична підготовка за бажанням особи може здійснюватися в будь-якому закладі незалежно від того, в якому закладі особа пройшла теоретичну підготовку.
( абзац восьмий пункту 16 у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 р. № 1218 )
Зразки журналу та книжки затверджуються спільним наказом МВС, МОН, Мінінфраструктури і Мінекономіки.
( пункт 16 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 р. № 627, від 23.12.2015 р. № 1138,  від 11.02.2016 р. № 88, від 03.04.2019 р. № 320, у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 10.05.2022 р. № 601 )
17. Транспортні засоби, які використовуються в процесі практичної підготовки, повинні бути обладнані відповідно до вимог Правил дорожнього руху та зареєстровані в уповноваженому органі МВС.
( абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з  постановами Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. № 1138, від 10.05.2022 р. № 601 )
Транспортні засоби, з використанням яких проводиться підготовка водіїв транспортних засобів із числа осіб з інвалідністю, у тому числі транспортних засобів з ручним керуванням, повинні відповідати додатковим конструкційним вимогам з безпеки дорожнього руху.
( абзац другий пункту 17 у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 р. № 1218 )
18. Для теоретичної та практичної підготовки залучаються атестовані в установленому законодавством порядку спеціалісти.
( абзац перший пункту 18 у редакції постанов  Кабінету Міністрів України від 10.05.2022 р. № 601, від 10.11.2023 р. № 1218 )
Особи, що залучені до підготовки водіїв, зобов'язані мати особову медичну книжку.
( абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 р. № 627 )
19. Для визначення рівня знань, умінь і навичок, якості підготовки слухачі складають іспит з практичної підготовки в закладі.
( абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з  постановами Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 р. № 627, від 10.05.2022 р. № 601, від 10.11.2023 р. № 1218 )
Для складення теоретичного або практичного іспитів у відповідному територіальному сервісному центрі МВС заклад подає відповідну заяву.
( абзац другий пункту 19 у редакції постанов  Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. № 1138, від 10.05.2022 р. № 601 )
20. Для складення іспиту з практичної підготовки наказом керівника закладу призначається комісія в складі голови і двох членів. До складу екзаменаційної комісії можуть залучатися представники підприємств, установ, організацій, державних служб зайнятості, для яких здійснюється підготовка водіїв.
( пункт 20 із змінами, внесеними згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 10.05.2022 р. № 601 )
21. До складення іспитів у територіальному сервісному центрі МВС допускаються слухачі, що успішно склали іспити в закладі.
( абзац перший пункту 21 у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 р. № 627, із змінами, внесеними згідно з постановами  Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. № 1138, від 03.04.2019 р. № 320, від 10.09.2022 р. № 1019, від 10.11.2023 р. № 1218 )
Іспит з теоретичної підготовки складається за білетами, що формуються з тестових питань, затверджених Головним сервісним центром МВС.
(абзац другий пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. № 1138,
від 03.04.2019 р. № 320) 
Іспит з практичного керування транспортним засобом складається двома етапами - на майданчику для навчання з початкового керування та на контрольному маршруті в умовах дорожнього руху.
( абзац третій пункту 21 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. № 1138 )
Знання, вміння і навички осіб оцінюються за п'ятибальною шкалою.
22. Екзаменаційна комісія оформляє за результатами складення практичного іспиту протоколи.
За результатами складення практичного іспиту на підставі відповідного протоколу заклад видає слухачу свідоцтво про закінчення практичної підготовки за формою згідно з додатком 4, яке невідкладно вноситься закладом в електронній формі до Єдиного державного реєстру МВС та вважається дійсним протягом двох років з дня його видачі.
( абзац другий пункту 22 у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 р. № 1218 )
Заклади, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, за результатами навчання в яких особи отримують професію водія автотранспортних засобів відповідної категорії, видають слухачам документи про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка за професією водія автотранспортних засобів відповідної категорії (диплом кваліфікованого робітника, свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації).
На підставі заяви особи заклад повторно видає свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки або свідоцтво про закінчення практичної підготовки.
( абзац четвертий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 р. № 1218 )( пункт 22 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 р. № 627, від 23.12.2015 р. № 1138, від 03.04.2019 р. № 320, у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 10.05.2022 р. № 601 )
23. Документи, пов'язані з підготовкою водіїв, і оформлені екзаменаційною комісією протоколи зберігаються в закладі протягом трьох років.
( пункт 23 із змінами, внесеними згідно з постановами  Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 р. № 627, від 10.11.2023 р. № 1218 )
24. Видача посвідчень водія та допуск громадян до керування транспортними засобами проводиться відповідно до вимог Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 р. № 340 (ЗП України, 1993 р., № 10, ст. 211).
 
Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 листопада 2023 р. № 1218)
____________________________________
   (найменування органу, до якого подається заява)
ЗАЯВА
про видачу персонального логіна та пароля доступу відповідальної особи* до Єдиного державного реєстру МВС
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (найменування закладу,
_____________________________________________________________________________________
                                                прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) керівника закладу)
_____________________________________________________________________________________
                                                    (серія та номер сертифіката про державну акредитацію закладу)
Прошу видати відповідальній особі* _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                (прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)
персональний логін та пароль доступу до Єдиного державного реєстру МВС.
Інформацію про видачу персонального логіна та пароля прошу надіслати за адресою: _____________________________________________________________________________________.
                                                                (поштова адреса або адреса електронної пошти)
Додатки на ___________ (_______________________________) аркушах.
                                 (цифрами)                                      (словами)
Керівник закладу _____________
(підпис)
_____________________
(ініціали та прізвище)
___ ____________ 20__ року
____________
* Керівник закладу або особа, на яку керівником покладено обов'язки з внесення до Єдиного державного реєстру МВС відомостей, визначених Порядком підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 487.
( Порядок доповнено додатком 1 згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 10.05.2022 р. № 601, додаток 1 у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 10.11.2023 р. № 1218 )
 
Додаток 2
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 листопада 2023 р. № 1218)
АКТ
приймання-передачі персонального логіна та пароля доступу відповідальної особи* до Єдиного державного реєстру МВС
Я, ___________________________________________________________________________________
                                              (прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) керівника регіонального
_____________________________________________________________________________________,
                                 сервісного центру Головного сервісного центру МВС або уповноваженої ним особи)
передав (передала), а __________________________________________________________________,
                                                                                        (прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)
який (яка) є відповідальною особою* _____________________________________________________,
                                                                                                                                (найменування закладу)
що закріплений за територіальним сервісним центром МВС __________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                           (найменування територіального сервісного центру МВС)
отримав (отримала) конверт з персональним логіном та паролем доступу до Єдиного державного реєстру МВС.
Зауважень щодо цілісності конверта не маю.
Передав __________________
(підпис)
______________________________________________
(прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)
Отримав _________________
(підпис)
______________________________________________
(прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)
___ ____________ 20__ року.
____________
* Керівник закладу або особа, на яку керівником покладено обов'язки з внесення до Єдиного державного реєстру МВС відомостей, визначених Порядком підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 487.
( Порядок доповнено додатком 2 згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 10.05.2022 р. № 601, додаток 2 у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 10.11.2023 р. № 1218 )
 
Додаток 3
до Порядку
СВІДОЦТВО
про закінчення теоретичної підготовки
серія ________ № ____________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                (найменування закладу)
Номер у Єдиному державному реєстрі МВС _______________________________________________.
Серія ______ № ___________ сертифіката про державну акредитацію.
Строк дії сертифіката про державну акредитацію до ___ ____________ 20__ р.
Видано ______________________________________________________________________________,
                                                                       (прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) __________________, про те, що він (вона) у період з ___ ____________ 20__ р. до ___ ____________ 20__ р. пройшов (пройшла) ______-годинну теоретичну підготовку з керування транспортним засобом за відповідною програмою підготовки водіїв транспортних засобів категорії ____________.
Свідоцтво дійсне до ___ ____________ 20__ р.
Керівник закладу ______________________________________________________________________
                                                                                       (прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)
Свідоцтво не є документом, що надає право на керування транспортним засобом.
( Порядок доповнено додатком 3 згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 р. № 1218 )
 
Додаток 4
до Порядку
СВІДОЦТВО
про закінчення практичної підготовки
серія ________ № ____________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (найменування закладу)
Номер у Єдиному державному реєстрі МВС ______________________________________________.
Серія ______ № ___________ сертифіката про державну акредитацію.
Строк дії сертифіката про державну акредитацію до ___ ____________ 20__ р.
Видано ______________________________________________________________________________,
                                                                               (прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) __________________, про те, що він (вона) у період з ___ ____________ 20__ р. до ___ ____________ 20__ р. пройшов (пройшла) ______-годинну практичну підготовку для отримання права на керування транспортним (транспортними) засобом (засобами) з механічною коробкою передач* категорії (категорій) ____________ і на іспиті відповідно до протоколу
від ___ ____________ 20__ р. № ____________ одержав (одержала) оцінку
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                     (задовільно, добре, відмінно)
Свідоцтво дійсне до ___ ____________ 20__ р.
Голова комісії ________________________________________________________________________
                                                                               (прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)
Керівник закладу ______________________________________________________________________
                                                                                    (прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)
Свідоцтво не є документом, що надає право на керування транспортним засобом.
____________
* Зазначається у разі проходження практичної підготовки водіїв, які мають у посвідченні водія відмітку про право на керування транспортними засобами лише з автоматичною коробкою передач, для допуску їх до керування транспортними засобами з механічною коробкою передач.
( Порядок доповнено додатком 4 згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 р. № 1218 )
____________