• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Свідоцтво, Положення від 08.05.1993 № 340
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Свідоцтво, Положення
 • Дата: 08.05.1993
 • Номер: 340
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Свідоцтво, Положення
 • Дата: 08.05.1993
 • Номер: 340
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 8 травня 1993 р. № 340
Київ
Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами
( Додатково див. Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва № 2а-5338/12/2670 від 24.07.2012 )
Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, що додається.

Прем'єр-міністр України

Міністр Кабінету Міністрів України

Л.КУЧМА


В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.34


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 травня 1993 р. № 340
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами
( У тексті Положення слова "реєстраційно-екзаменаційний підрозділ Державтоінспекції" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "центр Державтоінспекції" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 627 від 12.06.2013 )
( У тексті Положення слова "центр Державтоінспекції" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "сервісний центр МВС" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 905 від 09.11.2015 )
( У тексті Положення слова "сервісний центр МВС" у всіх відмінках і формах числа замінено словами "територіальний сервісний центр МВС" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 320 від 03.04.2019 )
Загальні положення
1. Це Положення є обов'язковим для всіх підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства.
Особливості допуску громадян до керування транспортними засобами у період воєнного стану та протягом року з дня його припинення або скасування визначаються постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 р. № 184 "Деякі питання допуску водіїв до керування транспортними засобами" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1270).
( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 271 від 28.03.2023 )
2. Особи допускаються до керування транспортними засобами за наявності у них національного посвідчення водія України на право керування транспортними засобами відповідної категорії (далі - посвідчення водія), крім випадків встановлення особам тимчасового обмеження у праві керування транспортними засобами.
( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 76 від 14.02.2018, № 320 від 03.04.2019 )
Посвідчення водія є документом, що посвідчує особу та її спеціальний статус у частині підтвердження права його власника на керування транспортними засобами.
( Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 320 від 03.04.2019 )
Особа має лише одне посвідчення водія, що підтверджує її право на керування транспортними засобами діючих категорій, зазначених у ньому.
( Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1019 від 10.09.2022 )
Посвідчення водія відповідної категорії дійсне протягом 30 років з дати його видачі, крім посвідчення водія, що видане особі вперше.
( Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ № 320 від 03.04.2019 )
Посвідчення водія, видане особі вперше, дійсне протягом двох років з дня його видачі з обмеженим правом керування транспортним засобом.
( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 885 від 10.11.2017 )
Посвідченням водія, виданим вперше, є документ, що підтверджує право його власника на керування транспортним засобом, оформлений та виданий засобами Єдиного державного реєстру єдиної інформаційної системи МВС (далі - Єдиний державний реєстр МВС) і виготовлений на бланку та/або в електронній формі, після проходження особою, яка раніше не мала посвідчення водія, медичного огляду в порядку, встановленому МОЗ, а також підготовки відповідно до планів і програм та після складення теоретичного і практичного іспитів в уповноважених підрозділах територіальних органів з надання сервісних послуг МВС - територіальних сервісних центрах МВС (далі - територіальні сервісні центри МВС).
( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 885 від 10.11.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 320 від 03.04.2019, № 1299 від 04.11.2022 )
Обмеженим правом керування транспортним засобом є заборона перевищувати швидкість 70 кілометрів на годину.
( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 885 від 10.11.2017 )
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 271 від 28.02.2011; в редакції Постанови КМ № 627 від 12.06.2013 )
3. Транспортні засоби, керування якими дозволяється за наявності посвідчення водія, залежно від їх типів і призначення поділяються на категорії:
А1 - мопеди, моторолери та інші двоколісні (триколісні) транспортні засоби, які мають двигун з робочим об'ємом до 50 куб. сантиметрів або електродвигун потужністю до 4 кВт;
( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 627 від 12.06.2013 )
А - мотоцикли, у тому числі з боковим причепом, та інші двоколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об’ємом 50 куб. сантиметрів і більше або електродвигун потужністю 4 кВт і більше;
( Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови КМ № 627 від 12.06.2013 )
В1 - квадро- і трицикли, мотоколяски та інші триколісні (чотириколісні) транспортні засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кілограмів;
( Абзац четвертий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 627 від 12.06.2013 )
В - автомобілі, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 кілограмів (7700 фунтів), а кількість сидячих місць, крім сидіння водія, - восьми;
С1 - призначені для перевезення вантажів автомобілі, дозволена максимальна маса яких становить від 3500 до 7500 кілограмів (від 7700 до 16500 фунтів);
С - призначені для перевезення вантажів автомобілі, дозволена максимальна маса яких перевищує 7500 кілограмів (16500 фунтів);
D1 - призначені для перевезення пасажирів автобуси, в яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, не перевищує 16;
D - призначені для перевезення пасажирів автобуси, в яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, більше 16;
ВЕ, С1Е, СЕ, D1E, DE - состави транспортних засобів з тягачем категорії В, С1, С, D1 або D, яким водій має право керувати, але який не належить до зазначених категорій составів транспортних засобів;
Т - трамваї та тролейбуси.
( Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ № 844 від 16.09.2020 )
5. Водіям транспортних засобів категорій В, С1, С, D1 і D дозволяється керувати такими засобами також з причепом, дозволена максимальна маса якого не перевищує 750 кілограмів. При цьому водіям транспортних засобів категорії В дозволяється керувати такими засобами з причепом, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кілограмів, але не перевищує маси автомобіля без навантаження, і загальна дозволена максимальна маса такого транспортного засобу і причепа не перевищує 3500 кілограмів.
( Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1019 від 10.09.2022 )
До керування транспортними засобами категорій В, С1, С, D1 і D з причепами, повна маса яких становить більш як 750 кілограмів і загальна дозволена максимальна маса такого транспортного засобу і причепа перевищує 3500 кілограмів, а також зчепленими автобусами допускаються водії, які мають право на керування транспортними засобами категорій BE, С1Е, СЕ, D1E і DE.
( Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1019 від 10.09.2022 )
( Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 627 від 12.06.2013 )
5-1. Централізоване оформлення, персоналізація, видача, повернення та обмін посвідчень водія здійснюється територіальними сервісними центрами МВС у визначені законодавством строки.
( Абзац перший пункту 5-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1299 від 04.11.2022 )
Для видачі, обміну, повернення посвідчення водія територіальними сервісними центрами МВС, складання в них теоретичного і практичного іспитів здійснюється фотографування обличчя особи в разі відсутності в Єдиному державному реєстрі МВС відцифрованого образу обличчя цієї особи, після чого до Єдиного державного реєстру МВС вноситься відцифрований образ обличчя особи разом із відомостями про неї.
( Пункт 5-1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 833 від 08.08.2023 )
У разі коли відцифрований образ обличчя водія міститься в Єдиному державному реєстрі МВС (посвідчення водія видавалося після 1 січня 2013 р.), в Єдиному державному демографічному реєстрі, обмін посвідчення водія та оформлення його після втрати чи викрадення здійснюються також засобами електронного кабінету водія функціональної підсистеми єдиної інформаційної системи МВС (далі - електронний кабінет водія) або Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі з використанням його мобільного додатка (далі - Портал Дія).
( Пункт 5-1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 946 від 15.11.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 121 від 17.02.2021, № 980 від 15.09.2021; в редакції Постанови КМ № 1299 від 04.11.2022 )
Порядок ведення Єдиного державного реєстру затверджується МВС.
( Пункт 5-1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 946 від 15.11.2019 )
У разі відсутності в Єдиному державному реєстрі МВС відцифрованого образу обличчя водія для обміну посвідчення водія та видачі його після втрати чи викрадення шляхом застосування засобів електронного кабінету водія або Порталу Дія, такий образ обличчя водія надається за згодою особи на обробку її персональних даних у частині передачі відцифрованого образу обличчя водія з Єдиного державного демографічного реєстру (у разі коли інформація про неї внесена до Реєстру) до Єдиного державного реєстру МВС. Така передача здійснюється ДМС програмними засобами Єдиного державного демографічного реєстру за умови отримання запиту від Єдиного державного реєстру МВС, що містить згоду особи, надану ДМС, щодо передачі її відцифрованого образу обличчя, та інформацію, яка дає змогу ідентифікувати особу, в установленому МВС порядку електронної інформаційної взаємодії.
( Пункт 5-1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 980 від 15.09.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1299 від 04.11.2022 )
Для обміну посвідчення водія, у тому числі виданого вперше, або отримання його після втрати чи викрадення, особа може звернутися до державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, центрів надання адміністративних послуг (далі - уповноважені суб’єкти), територіального сервісного центру МВС шляхом подання відповідної заяви і доданих до неї документів у порядку, встановленому цим Положенням.
( Пункт 5-1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 980 від 15.09.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 208 від 07.03.2023 )
Отримання особою посвідчення водія на підставі заяви і доданих до неї документів, які були подані до територіального сервісного центру МВС або уповноваженого суб’єкта, здійснюється з урахуванням пункту 23 цього Положення.
( Пункт 5-1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 980 від 15.09.2021 )
Для оформлення, персоналізації, повернення, обміну, видачі посвідчення водія (зокрема в електронній формі без виготовлення його на бланку) особа надає згоду володільцям персональних даних, які обробляються в державних реєстрах, базах даних, доступ до яких має МВС, на передачу до територіальних сервісних центрів МВС інформації (відомостей, даних) в обсягах і за змістом, необхідних для надання відповідних послуг або здійснення інших повноважень відповідно до цього Положення, із дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних, захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах, про електронні довірчі послуги, електронний документообіг та порядків електронної інформаційної взаємодії.
( Пункт 5-1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 833 від 08.08.2023 )
Оформлення та видача особі посвідчення водія в електронній формі без виготовлення його на бланку на підставі заяви і доданих до неї документів, які були подані до територіального сервісного центру МВС або уповноваженого суб’єкта, здійснюється засобами електронного кабінету водія або Порталу Дія з урахуванням пункту 23- 1 цього Положення.
( Пункт 5-1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1299 від 04.11.2022 )
Заява про обмін посвідчення водія або видачу його після втрати чи викрадення, подана засобами електронного кабінету водія або Порталу Дія, розглядається у строк до трьох робочих днів з моменту її надходження.
( Пункт 5-1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1299 від 04.11.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 833 від 08.08.2023 )
Порядок взаємодії територіальних сервісних центрів МВС та уповноважених суб’єктів визначається МВС.
( Пункт 5-1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 980 від 15.09.2021 )
( Положення доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ № 627 від 12.06.2013; в редакції Постанови КМ № 905 від 09.11.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 320 від 03.04.2019 )
Умови допуску до керування транспортними засобами
6. Право на керування транспортними засобами надається особам, які досягли:
шістнадцятирічного віку - категорії А1, А;
вісімнадцятирічного віку - категорії В1, В, С1, С;
дев'ятнадцятирічного віку - категорії BE, C1E, СЕ;
двадцятиоднорічного віку - категорії D1, D, D1E, DE, Т.
7. Право на керування транспортними засобами, обладнаними спеціальними звуковими і світловими сигналами або призначеними для перевезення небезпечних вантажів, а також автобусами, що здійснюють перевезення за міжміськими і міжнародними маршрутами, надається особам, які останні три роки працюють водіями транспортних засобів відповідної категорії.
Право на керування спеціалізованим санітарним транспортним засобом надається особам, які протягом останнього року працюють водіями транспортних засобів відповідної категорії.
( Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 871 від 19.08.2023 )
Військовослужбовці строкової військової служби, особи рядового та молодшого начальницького складу служби цивільного захисту, водії бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги мають право на керування транспортними засобами, обладнаними спеціальними звуковими і світловими сигналами або призначеними для перевезення небезпечних вантажів, після проходження спеціальної підготовки і стажування протягом шести місяців.
( Абзац пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 653 від 22.09.2016, № 871 від 19.08.2023 )
( Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 1218 від 10.11.2023 )
9. Право на керування транспортними засобами категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE надається особам, які мають посвідчення водія категорії В, С1, С, D1 і D відповідно або кількох з них та навички керування транспортними засобами категорії В, С1, С, D1, D відповідно більше одного року протягом останнього часу, пройшли перепідготовку за встановленими програмами та склали в територіальному сервісному центрі МВС практичний іспит з навичок керування составом транспортних засобів.
( Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 627 від 12.06.2013, № 320 від 03.04.2019 )
Право на керування транспортними засобами категорії D1 в територіальному сервісному центрі МВС надається особам, які мають посвідчення водія категорії В, С1, С або кількох з них та навички керування транспортними засобами відповідної категорії більше трьох років протягом останнього часу, пройшли перепідготовку за встановленими програмами та склали теоретичний, практичний іспити на право керування транспортними засобами категорії D1 в територіальному сервісному центрі МВС.
( Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 627 від 12.06.2013, № 320 від 03.04.2019, № 601 від 10.05.2022 )
Право на керування транспортними засобами категорії D в територіальному сервісному центрі МВС надається особам, які мають посвідчення водія категорій В, С1, С, D1 або кількох з них, та навички керування транспортними засобами відповідної категорії більше трьох років протягом останнього часу, пройшли перепідготовку за встановленими програмами та склали теоретичний, практичний іспити на право керування транспортними засобами категорії D в територіальному сервісному центрі МВС.
( Абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 627 від 12.06.2013, № 320 від 03.04.2019, № 601 від 10.05.2022 )
До періоду часу, зазначеного в абзацах першому - третьому цього пункту, не враховується час, протягом якого особа позбавлена права на керування транспортними засобами.
( Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 320 від 03.04.2019 )
( Абзац п'ятий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 1007 від 22.09.2021 )
( Абзац шостий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 1007 від 22.09.2021 )
( Абзац сьомий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 1007 від 22.09.2021 )
( Абзац восьмий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 1007 від 22.09.2021 )
Практичні іспити складаються на транспортних засобах, обладнаних в установленому порядку.
( Абзац пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 627 від 12.06.2013, № 833 від 08.08.2023 )
10. Особи, які мають посвідчення водія на право керування транспортними засобами будь-якої категорії, але останнім часом не працювали водіями більше 12 місяців або наймаються на роботу водіями вперше, допускаються до керування транспортними засобами після проходження стажування з практичного керування на відповідному транспортному засобі тривалістю не менш як 30 годин.
11. Водії трамваїв і тролейбусів, які не працювали на міському електротранспорті більше року, допускаються до керування ними після підтвердження атестаційною комісією відповідного підприємства теоретичних навичок водіння в межах вимог кваліфікаційної характеристики раніше одержаної кваліфікації, а також після стажування на маршруті тривалістю 70-140 годин. Тривалість стажування встановлюється атестаційною комісією залежно від стажу і строку перерви в роботі за спеціальністю.
12. Водії транспортних засобів підлягають обов'язковому періодичному медичному огляду в установлені строки.
У разі виникнення сумніву щодо стану здоров'я водія посадові особи Національної поліції, закладів охорони здоров'я, автотранспортних підприємств та організацій можуть направити його на позачерговий медичний огляд.
( Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 905 від 09.11.2015 )
Якщо водій ухиляється від проходження медичного огляду або за його результатами визнаний не здатним керувати транспортними засобами, поліцейські вилучають у нього посвідчення водія та/або роблять відповідну позначку, яка вноситься до Єдиного державного реєстру МВС, у порядку і строки, передбачені нормативно-правовими актами МВС.
( Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 905 від 09.11.2015; в редакції Постанови КМ № 1299 від 04.11.2022 )
Факт проходження медичного огляду підтверджується дійсною на дату подання до територіального сервісного центру МВС медичною довідкою встановленого зразка. За наявності в довідці інформації про обмеження, за яких дозволяється керувати транспортними засобами, відомості про ці обмеження зазначаються в графі "12" посвідчення водія у формі кодів згідно з додатком 1.
( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 320 від 03.04.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 844 від 16.09.2020, № 1007 від 22.09.2021 )
У графі "14" національного посвідчення водія зазначається інформація про групу крові, резус-фактор особи, а також про надання письмової згоди або незгоди на посмертне донорство.
( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 844 від 16.09.2020 )
Тільки за письмовою згодою особи до графи "14" національного посвідчення водія вноситься інформація про надання письмової згоди або незгоди на посмертне донорство.
( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 844 від 16.09.2020 )
У разі коли особою надано письмову заяву про відкликання наданої раніше письмової згоди на посмертне донорство, національне посвідчення водія підлягає обміну на нове без відповідного зазначення.
( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 844 від 16.09.2020 )
Тільки за письмовою згодою особи до графи "14" національного посвідчення водія вноситься інформація про групу крові, резус-фактор.
( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 844 від 16.09.2020 )
У разі коли особою надано письмову заяву про відкликання наданої раніше письмової згоди на внесення інформації про групу крові, резус-фактор, національне посвідчення водія підлягає обміну на нове без відповідного зазначення.
( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 844 від 16.09.2020 )
( Розділ "Умови допуску навчальних закладів до підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів" виключено на підставі Постанови КМ № 1218 від 10.11.2023 )
Порядок видачі посвідчень водія та позбавлення права на керування транспортними засобами
16. Посвідчення водія видається особі, яка пройшла медичний огляд у порядку, установленому МОЗ, а також підготовку або перепідготовку відповідно до встановлених планів і програм та склала теоретичний, практичний іспити у територіальному сервісному центрі МВС.
( Абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 601 від 10.05.2022 )
Теоретичний іспит може прийматися територіальними сервісними центрами МВС через центри надання адміністративних послуг на основі узгоджених рішень сервісних центрів МВС та органів, які прийняли рішення про утворення центрів надання адміністративних послуг, за умови наявності у відповідних приміщеннях центрів надання адміністративних послуг, у яких прийматиметься теоретичний іспит, технічних засобів контролю (у тому числі фото-, відео-, аудіотехніки).
( Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1218 від 10.11.2023 )
Теоретичний іспит складається особою, яка пройшла відповідну підготовку в акредитованому закладі або самостійно опанувала зміст теоретичного модуля типової навчальної програми з урахуванням категорій транспортних засобів.
( Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1218 від 10.11.2023 )
До складення практичного іспиту допускається особа, яка успішно склала теоретичний іспит (у передбачених цим Положенням випадках) та пройшла відповідну підготовку з практичного керування транспортним засобом в акредитованому закладі.
( Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1218 від 10.11.2023 )
Документами, що засвідчують підготовку і перепідготовку водіїв транспортних засобів, є:
свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки за встановленою формою згідно з вимогами законодавства (у разі проходження теоретичної підготовки в закладі);
( Абзац пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1007 від 22.09.2021; в редакції Постанови КМ № 601 від 10.05.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1218 від 10.11.2023 )
свідоцтво про закінчення практичної підготовки за встановленою формою згідно з вимогами законодавства;
( Абзац пункту 16 в редакції Постанови КМ № 601 від 10.05.2022 )
документи про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка за професією водія автотранспортних засобів відповідної категорії (диплом кваліфікованого робітника, свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації), видані закладом, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.
У разі звернення до територіального сервісного центру МВС або центру надання адміністративних послуг для складення теоретичного іспиту особи, яка самостійно опанувала зміст теоретичного модуля типової навчальної програми з урахуванням категорій транспортних засобів, до відповідної заяви вноситься відмітка "самопідготовка".
( Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1218 від 10.11.2023 )
Якщо особа з будь-яких причин не склала іспити у територіальному сервісному центрі МВС, видане свідоцтво про закінчення практичної підготовки закладу вважається дійсним протягом двох років з дня його видачі.
( Абзац пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 601 від 10.05.2022 )
Учням, які закінчили навчання з підготовки водіїв у технікумі (училищі), коледжі, закладі професійної (професійно-технічної) освіти або закладі загальної середньої освіти III ступеня, а також призовникам, що залучаються Міноборони для навчання керування транспортними засобами, але не досягли встановленого цим Положенням віку, за якого надається право на керування відповідними транспортними засобами, видається свідоцтво встановленої форми.
( Пункт 16 в редакції Постанови КМ № 320 від 03.04.2019 )
17. Особи складають іспити, необхідні для одержання посвідчення водія, в територіальних сервісних центрах МВС незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування.
Для одержання посвідчення водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії особа складає практичний іспит у будь-якому територіальному сервісному центрі МВС незалежно від того, в якому територіальному сервісному центрі МВС нею було складено теоретичний іспит, за умови наявності відомостей у Єдиному державному реєстрі МВС про успішне складення особою такого теоретичного іспиту, результати якого дійсні протягом одного року.
( Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 320 від 03.04.2019; в редакції Постанови КМ № 601 від 10.05.2022 )
Під час складання іспитів використовуються технічні засоби контролю (у тому числі фото-, відео-, аудіотехніки). Інструкція про використання технічних засобів контролю під час складання іспитів (у тому числі за допомогою фото-, відео-, аудіотехніки), збереження отриманої за допомогою них інформації та доступу до неї затверджується МВС.
( Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 320 від 03.04.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 601 від 10.05.2022 )
У разі складення особою практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач у графі "12" посвідчення водія зазначається відповідна відмітка у формі коду згідно з додатком 1. Посвідчення водія з такою відміткою надає особі право керувати лише транспортними засобами з автоматичною коробкою передач.
( Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1007 від 22.09.2021 )
Теоретичний, практичний іспити приймаються уповноваженими працівниками територіальних сервісних центрів МВС, на яких згідно з посадовими обов’язками покладено функції з прийняття іспитів для отримання права керування транспортними засобами.
( Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1019 від 10.09.2022 )
Вимоги до уповноважених працівників територіальних сервісних центрів МВС, які приймають практичний іспит, визначаються МВС.
( Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1019 від 10.09.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 999 від 15.09.2023 )
( Пункт 17 в редакції Постанови КМ № 627 від 12.06.2013 )
18. Посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорій А1, А, В1, В, С1, С, D1 і D видаються особам, які склали в територіальному сервісному центрі МВС теоретичний, практичний іспити, категорії ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE - практичний, а на право керування трамваєм або тролейбусом - теоретичний іспити.
( Абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 601 від 10.05.2022 )
Під час теоретичного іспиту перевіряється знання Правил дорожнього руху та інших предметів, передбачених програмою підготовки.
( Абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1007 від 22.09.2021, № 601 від 10.05.2022 )
Під час практичного іспиту перевіряються навички керування транспортними засобами відповідної категорії.
( Абзац третій пункту 18 в редакції Постанов КМ № 1007 від 22.09.2021, № 999 від 15.09.2023 )
Приймання практичного іспиту проводиться у два етапи (за винятком транспортних засобів категорій A1, A, B1, B):
( Абзац пункту 18 в редакції Постанови КМ № 999 від 15.09.2023 )
перший етап практичного іспиту - на майданчику для навчання з початкового керування;
( Абзац пункту 18 в редакції Постанови КМ № 999 від 15.09.2023 )
другий етап практичного іспиту - в умовах дорожнього руху на визначених територіальним сервісним центром МВС маршрутах.
( Абзац пункту 18 в редакції Постанови КМ № 999 від 15.09.2023 )
Перевірка навичок керування транспортними засобами категорій A1, A, B1 проводиться виключно на майданчиках для навчання з початкового керування, а категорії B - виключно в умовах дорожнього руху на маршрутах, визначених територіальним сервісним центром МВС.
( Абзац пункту 18 в редакції Постанови КМ № 999 від 15.09.2023 )
Інструкція про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія затверджується МВС.
( Абзац пункту 18 в редакції Постанови КМ № 999 від 15.09.2023 )
18-1. У разі одночасного відкриття двох категорій іспит складається за вищою з них.
( Абзац перший пункту 18-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 601 від 10.05.2022 )
Вищою вважається категорія:
DE - відносно D1E;
D - відносно D1;
CE - відносно C1E;
C - відносно C1;
A - відносно A1.
Співвідношення категорій транспортних засобів, зазначених у цьому пункті, не застосовується в разі складання іспиту для отримання посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорій B1, B, BE.
( Абзац восьмий пункту 18-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 601 від 10.05.2022 )
( Положення доповнено пунктом 18-1 згідно з Постановою КМ № 1007 від 22.09.2021 )
( Пункт 19 виключено на підставі Постанови КМ № 601 від 10.05.2022 )
20. Позбавлення водіїв права на керування транспортними засобами здійснюється відповідно до законодавства.
Рішення суду про позбавлення права на керування транспортними засобами, яке набрало законної сили, протягом трьох робочих днів із моменту його отримання/винесення надсилається посадовою особою Національної поліції до територіального сервісного центру МВС за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи, зазначеної в цьому рішенні. Доступ до судових рішень за умов технічної реалізації може забезпечуватися шляхом електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром судових рішень і Єдиним державним реєстром МВС.
( Абзац другий пункту 20 в редакції Постанови КМ № 833 від 08.08.2023 )
Повернення посвідчень водія особам, позбавленим права на керування транспортними засобами (крім осіб, позбавлених права на керування транспортними засобами за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення), здійснюється після складення теоретичного і практичного іспитів. У разі коли в посвідченні водія зазначено дві або більше категорій на право керування транспортними засобами теоретичний, практичний іспити складаються за вищою із категорій, зазначених у посвідченні водія, що повертається.
( Абзац третій пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1007 від 22.09.2021, № 601 від 10.05.2022 )
Особам, позбавленим права на керування транспортними засобами за керування такими засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, посвідчення водія повертається після обов’язкового проходження позачергового медичного огляду та складення теоретичного і практичного іспитів з урахуванням вимог абзацу третього цього пункту.
Повернення посвідчення водія (у тому числі отриманого вперше) особам, позбавленим права на керування транспортними засобами за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення, здійснюється після закінчення строку позбавлення без складення іспитів.
Вилучені посвідчення водія зберігаються у територіальному сервісному центрі МВС за місцем проживання осіб, зазначеним у судовому рішенні про позбавлення права на керування транспортними засобами.
( Абзац шостий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 833 від 08.08.2023 )
Якщо посвідчення водія, яке вилучено в особи, позбавленої права на керування транспортними засобами, на момент її звернення знищено або втрачено, такій особі видається нове посвідчення водія (зокрема в електронній формі без виготовлення його на бланку) після складення теоретичного і практичного іспитів з урахуванням вимог абзацу третього цього пункту.
( Абзац сьомий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1299 від 04.11.2022 )
Повернення посвідчення водія, отриманого вперше, особі, позбавленій права на керування транспортними засобами (крім осіб, позбавлених права на керування транспортними засобами за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення), не здійснюється. У такому випадку після набрання чинності судовим рішенням про позбавлення особи права на керування транспортними засобами посвідчення водія вважається недійсним, про що вноситься відповідна інформація до Єдиного державного реєстру МВС або підлягає вилученню та передається для знищення до територіального сервісного центру МВС за місцем проживання особи, зазначеним у цьому рішенні. Для отримання права на керування транспортними засобами така особа після закінчення строку, на який її позбавлено такого права, проходить позачерговий медичний огляд, повторну підготовку в закладі та складає теоретичний і практичний іспити у територіальному сервісному центрі МВС, після чого отримує посвідчення водія, яке вважається отриманим вперше.
( Абзац восьмий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1299 від 04.11.2022, № 833 від 08.08.2023 )
Під час повернення посвідчення водія (зокрема отриманого вперше) працівник територіального сервісного центру МВС перевіряє відомості про особу, позбавлену права на керування транспортним засобом, за Єдиним державним реєстром МВС (зокрема щодо наявності в ньому відомостей про складення теоретичного і практичного іспитів у передбачених цим пунктом випадках), Єдиним державним демографічним реєстром, відповідними базами даних та державними реєстрами щодо осіб, які перебувають у розшуку, а також осіб, позбавлених права на керування транспортними засобами або тимчасово обмежених у цьому праві.
( Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 833 від 08.08.2023 )
За наявності технічної можливості щодо електронної інформаційної взаємодії між МВС та суб’єктами електронної взаємодії така перевірка відомостей про особу, позбавлену права на керування транспортним засобом, проводиться автоматично засобами центральної підсистеми єдиної інформаційної системи МВС або системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.
( Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 833 від 08.08.2023 )
( Пункт 20 в редакції Постанови КМ № 320 від 03.04.2019 )
Видача і обмін посвідчення водія
21. Посвідчення водія видається після складення особою у територіальному сервісному центрі МВС іспитів, передбачених пунктом 18 цього Положення.
Для складення цих іспитів та отримання посвідчення водія особа подає до територіального сервісного центру МВС незалежно від її зареєстрованого місця проживання чи перебування:
паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або тимчасове посвідчення громадянина України, або посвідку на постійне проживання, або посвідку на тимчасове проживання, або посвідчення біженця, або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, чи пред’являє один із зазначених документів в електронній формі засобами Порталу Дія (у разі відсутності в зазначених документах відомостей про задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) на території України - довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, у якій зазначено фактичне місце проживання (для внутрішньо переміщених осіб), або витяг з реєстру територіальної громади про задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) чи пред’являє один із зазначених документів в електронній формі засобами Порталу Дія);
( Абзац третій пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 580 від 02.06.2021; в редакції Постанов КМ № 1299 від 04.11.2022, № 454 від 02.05.2023 )
копію одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта);
( Абзац четвертий пункту 21 в редакції Постанови КМ № 1007 від 22.09.2021 )
дійсну на дату подання документів медичну довідку встановленого зразка, що підтверджує допущення водія до керування транспортними засобами відповідних категорій;
наявне посвідчення водія (у разі отримання права на керування транспортними засобами іншої категорії);
документ про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка за професією водія автотранспортних засобів відповідної категорії (у разі проходження навчання в закладі, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за програмою, затвердженою МОН).
Перед складенням іспитів працівник територіального сервісного центру МВС перевіряє відомості про особу, яка подала зазначені документи, за Єдиним державним реєстром МВС (у тому числі щодо наявності в ньому відповідного свідоцтва про закінчення практичної підготовки), Єдиним державним демографічним реєстром, відповідними базами даних та державними реєстрами щодо осіб, які перебувають в розшуку, а також осіб, позбавлених права на керування транспортними засобами або тимчасово обмежених у цьому праві.
( Абзац восьмий пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 601 від 10.05.2022 )
( Пункт 21 в редакції Постанови КМ № 320 від 03.04.2019 )
22. До складення практичного та у передбачених цим Положенням випадках теоретичного іспитів у територіальному сервісному центрі МВС не допускаються особи:
( Абзац перший пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 601 від 10.05.2022 )
які не досягли встановленого цим Положенням віку;
які не подали (або подали не в повному обсязі) документи, зазначені в пункті 21 цього Положення;
які подали документи, що містять недостовірні відомості;
які не зареєстровані закладом з підготовки водіїв у Єдиному державному реєстрі МВС до початку занять;
стосовно яких у Єдиному державному реєстрі МВС відсутня інформація щодо видачі їм свідоцтва про закінчення теоретичної підготовки (у разі проходження підготовки в закладі) або свідоцтва про закінчення практичної підготовки;
( Абзац шостий пункту 22 в редакції Постанови КМ № 601 від 10.05.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1218 від 10.11.2023 )
стосовно яких у поданих ними документах або Єдиному державному демографічному реєстрі відсутні відомості щодо реєстрації місця їх проживання (крім внутрішньо переміщених осіб, які подають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або пред’являють її відображення в електронній формі засобами Порталу Дія);