• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Деякі питання автомобільних перевезень пасажирів та вантажів

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Акт, Журнал, Форма типового документа, Порядок від 20.05.2013 № 422
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Акт, Журнал, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 20.05.2013
 • Номер: 422
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Акт, Журнал, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 20.05.2013
 • Номер: 422
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 травня 2013 р. № 422
Київ
Деякі питання автомобільних перевезень пасажирів та вантажів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 320 від 25.04.2018 № 79 від 02.02.2022 )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок зупинення транспортного засобу, що здійснює автомобільні перевезення пасажирів та вантажів, посадовими особами Державної служби з безпеки на транспорті та її територіальних органів, що додається.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 320 від 25.04.2018 )
2. Внести до Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 р. № 1567 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 45, ст. 3011; 2009 р., № 19, ст. 602, № 78, ст. 2641; 2012 р., № 45, ст. 1761), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2013 р. № 422
ПОРЯДОК
зупинення транспортного засобу, що здійснює автомобільні перевезення пасажирів та вантажів, посадовими особами Державної служби з безпеки на транспорті та її територіальних органів
( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 320 від 25.04.2018 )( Т екст Порядку після слів "рейдова перевірка" в усіх відмінках і формах числа доповнено словами "(перевірка на дорозі)" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 79 від 02.02.2022 )
1. Зупинення транспортного засобу, що здійснює автомобільні перевезення пасажирів та вантажів (далі - транспортний засіб), під час проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі) здійснюється посадовою особою Укртрансбезпеки або її територіального органу (далі - посадова особа) у форменому одязі за допомогою сигнального диска (жезла).
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 320 від 25.04.2018 )
2. Посадові особи зобов’язані перед виходом на рейдову перевірку (перевірку на дорозі) проходити відповідний інструктаж з урахуванням особливостей конкретного регіону, місцевості та направлення на перевірку. Для обліку інструктажів ведеться журнал за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, на якому проставляються дати початку і закінчення його ведення.
Інструктаж проводить відповідальна особа Укртрансбезпеки, керівник або заступник керівника її територіального органу.
( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 320 від 25.04.2018 )
3. Зупинення транспортного засобу здійснюється для проведення рейдової перевірки (перевірки на дорозі) посадовою особою в будь-який час на маршруті руху.
4. Зупинення транспортного засобу здійснюється посадовою особою:
для перевірки дотримання вимог законодавства про автомобільний транспорт;
- посадки (висадки) пасажирів у невстановлених місцях, порушення в розміщенні візуальної інформації на автобусах, перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах без надання їм місць для сидіння, експлуатації таксі з порушенням вимог законодавства щодо облаштування, експлуатації транспортного засобу, що здійснює перевезення пасажирів та/або вантажів з явними ознаками технічної несправності;
- характеру руху транспортного засобу, що викликає підозру в спроможності водія керувати ним (різка зміна напрямку руху та (або) швидкісного режиму);
- відсутності номерних знаків на транспортному засобі, наявності даних, що свідчать про причетність транспортного засобу, водія, пасажирів до скоєння дорожньо-транспортної пригоди.
Водій транспортного засобу зобов’язаний надавати на час перевірки посадовій особі документи, на підставі яких здійснюється перевезення, виконувати вимоги посадової особи, передбачені законодавством, та розпочинати рух лише з дозволу посадової особи. Перевірка одного транспортного засобу проводиться протягом не більше однієї години.
( Абзац сьомий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 79 від 02.02.2022 )
5. У разі коли під час проведення перевірки виявлено порушення законодавства про автомобільний транспорт, складається акт та/або протокол про адміністративне правопорушення.
6. У разі виявлення порушень правил перевезення великогабаритних, великовагових і небезпечних вантажів посадові особи складають акти за формою згідно з додатками 2 і 3 до цього Порядку та повідомляють відповідний підрозділ Національної поліції про такі порушення.
( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 320 від 25.04.2018 )
7. Сигнал про зупинення транспортного засобу подається посадовою особою за допомогою сигнального диска (жезла), яким указується безпосередньо на транспортний засіб, який зупиняється, та на пропоноване місце зупинення з урахуванням заходів безпеки, дорожніх умов, інтенсивності руху, освітлення та видимості ділянки дороги відповідно до вимог пункту 15 Правил дорожнього руху .
8. Рух транспортного засобу дозволяється після закінчення перевірки посадовими особами.
9. Посадова особа у разі невиконання водієм транспортного засобу вимоги щодо зупинення повідомляє про це відповідний підрозділ Національної поліції.
( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 320 від 25.04.2018 )
10. Під час звернення до водія посадова особа зобов’язана привітатися, назвати свою посаду і прізвище, пред’явити службове посвідчення, направлення на рейдову перевірку (перевірку на дорозі) та повідомити про причину зупинення транспортного засобу.
( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 79 від 02.02.2022 )
Додаток 1
до Порядку
ЖУРНАЛ
обліку проведення інструктажів перед виходом посадової особи Укртрансбезпеки на рейдову перевірку (перевірку на дорозі)
Порядковий номер Дата проведення інструктажу Прізвище, ім’я та по батькові, посада особи, яку інструктують Номер направлення на проведення перевірки Прізвище, ім’я та по батькові, посада відповідальної особи, яка проводить інструктаж Підписи Примітка
особи, яка проводить інструктаж особа, яку інструктують
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 320 від 25.04.2018, № 79 від 02.02.2022 )
Додаток 2
до Порядку
АКТ
про перевищення транспортним засобом нормативних габаритних параметрів
Додаток 3
до Порядку
АКТ
про перевищення транспортним засобом нормативних вагових параметрів
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2013 р. № 422
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті
1. У пункті 1 слова "наявністю відповідних ліцензій і ліцензійних карток, виконанням ними ліцензійних умов, а також процедуру здійснення державного нагляду за забезпеченням такими суб’єктами господарювання безпеки автомобільних перевезень" замінити словами "виконанням умов перевезень, визначених дозволом на перевезення на міжобласних автобусних маршрутах, вимог Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення, дотриманням габаритно-вагових параметрів, наявністю дозвільних документів на виконання перевезень та відповідністю виду перевезень, відповідних ліцензій і ліцензійних карток, виконанням суб’єктами господарювання ліцензійних умов, внесенням перевізниками-нерезидентами платежів за проїзд автомобільними дорогами, а також диспетчерського контролю за роботою автомобільних перевізників".
2. У пункті 4:
1) в абзаці першому слова "шляхом проведення планових, позапланових та рейдових перевірок" замінити словами "у форменому одязі, які мають відповідне службове посвідчення, направлення на перевірку, сигнальний диск (жезл) та індивідуальну печатку, шляхом проведення планових, позапланових та рейдових перевірок (перевірок на дорозі)";
2) доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
"Положення про формений одяг, службове посвідчення, сигнальний диск (жезл) та індивідуальну печатку посадової особи та працівника Укртрансінспекції затверджує Мінінфраструктури.".
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
3. Пункти 5 і 7 викласти у такій редакції:
"5. Планова і позапланова перевірки проводяться за місцезнаходженням суб’єкта господарювання та/або місцем провадження господарської діяльності.";
"7. Планова перевірка проводиться комплексно не частіше одного разу на рік. Позапланова перевірка проводиться на підставі заяви (повідомлення у письмовій формі) про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства про автомобільний транспорт.".
4. У пункті 8:
1) в абзаці першому слова "за місцезнаходженням обов’язково перевіряється" замінити словами "перевіряється виключно";
2) абзац п’ятнадцятий після слова "кілометрів" доповнити словами і цифрами ", або перевезення організованих груп дітей за маршрутом, який виходить за межі населеного пункту та має протяжність понад 250 кілометрів,";
3) абзац вісімнадцятий викласти у такій редакції:
"дотримання суб’єктами господарювання Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, інших законодавчих та нормативно-правових актів.".
5. Пункт 9 викласти у такій редакції:
"9. Перед проведенням планової або позапланової перевірки суб’єкта господарювання керівник органу державного контролю видає наказ про проведення перевірки, підписує та скріплює печаткою органу державного контролю направлення на перевірку, яке оформляється за формою згідно з додатком 1.
У наказі про проведення перевірки суб’єкта господарювання обов’язково зазначаються найменування суб’єкта господарювання, підстави проведення перевірки, дати її початку та закінчення, а також прізвища, імена та по батькові посадових осіб органу державного контролю, які проводитимуть перевірку.
Направлення на планову або позапланову перевірку реєструється в журналі обліку, який зберігається в органі державного контролю.".
6. Пункт 11 після слів "більше кілометрів" доповнити словами і цифрами "або перевезення організованих груп дітей за маршрутом, який виходить за межі населеного пункту та має протяжність понад 250 кілометрів,".
7. В абзаці першому пункту 13 слова "територіальним управлінням Укртрансінспекції" замінити словами "та затверджується наказом Укртрансінспекції або її територіального органу", а після слова "перевезень," доповнити словами "перевірки дотримання умов перевезень, визначених дозволом (договором) на перевезення,".
8. Пункт 14 викласти в такій редакції:
"14. Рейдова перевірка транспортних засобів проводиться в будь-який час на окремо визначених ділянках дороги, маршрутах руху, автовокзалах, автостанціях, автобусних зупинках, місцях посадки та висадки пасажирів, стоянках таксі і транспортних засобів, місцях навантаження та розвантаження вантажних автомобілів, місцях здійснення габаритно-вагового контролю, під час виїзду з підприємств та місць стоянки, на інших об’єктах, що використовуються суб’єктами господарювання для забезпечення діяльності автомобільного транспорту.".
9. У пункті 15:
1) абзац перший після слова "перевіряється" доповнити словом "виключно";
2) абзац четвертий викласти у такій редакції:
"додержання водієм вимог Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР) (далі - Європейська угода);";
3) абзац десятий після слова "кілометрів" доповнити словами і цифрами "або перевезення організованих груп дітей за маршрутом, який виходить за межі населеного пункту та має протяжність понад 250 кілометрів";
4) абзац одинадцятий після слів "Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні" доповнити словами ", інших нормативно-правових актів".
10. У пункті 16:
1) у першому реченні слова "відповідно до завдання на перевірку" виключити;
2) друге речення після слова "Укртрансінспекція" доповнити словами ", та використання спеціального обладнання, призначеного для перевірки дотримання водіями Європейської угоди, здійснення габаритно-вагового контролю".
11. Абзац другий пункту 17 після слів "Правил дорожнього руху" доповнити словами "та Порядку зупинення транспортного засобу, що здійснює автомобільні перевезення пасажирів та вантажів, посадовими особами Укртрансінспекції".
12. Пункт 18 виключити.
13. Пункт 19 викласти у такій редакції:
"19. Рейдова перевірка проводиться у строк, зазначений у направленні на перевірку.".
14. Абзац другий пункту 21 після слів "ставить свій підпис" доповнити словами ", а у разі проведення перевірки виконання Європейської угоди ставить відповідний відбиток печатки на реєстраційному листку режиму праці та відпочинку водіїв (у разі наявності)".
15. У пункті 23 слово "вибіркової" виключити.
16. Пункт 25 доповнити абзацом такого змісту:
"У разі виявлення вчиненого іноземним перевізником порушення посадова особа складає відповідний акт та приймає постанову про застосування адміністративно-господарського штрафу, а інформацію про виявлені порушення та адміністративно-господарський штраф надсилає центральному органові виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи.".
17. Абзац другий пункту 38 після слів "(у разі його наявності)" доповнити словами ", а в разі проведення перевірки виконання Європейської угоди ставити відповідний відбиток печатки на реєстраційному листку режиму праці та відпочинку водіїв (у разі його наявності)".
18. У тексті Порядку слово "завдання" в усіх відмінках замінити словом "направлення" у відповідному відмінку, слова "фінансова санкція" в усіх відмінках і формах числа - словами "адміністративно-господарський штраф" у відповідному відмінку і числі.
19. У додатках до Порядку:
1) у додатку 1 слово "вибіркової," виключити;
2) у додатках 1 - 3 слово "завдання" замінити словом "направлення";
3) додаток 5 викласти в такій редакції:
"Додаток 5
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2013 р. № 422)
ПОСТАНОВА
про застосування адміністративно-господарського штрафу"