• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо здійснення габаритно-вагового контролю та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Перелік від 02.02.2022 № 79
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Перелік
 • Дата: 02.02.2022
 • Номер: 79
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Перелік
 • Дата: 02.02.2022
 • Номер: 79
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2 лютого 2022 р. № 79
Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо здійснення габаритно-вагового контролю та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо здійснення габаритно-вагового контролю зміни, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 21


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 лютого 2022 р. № 79
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо здійснення габаритно-вагового контролю
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 р. № 1567 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 45, ст. 3011; 2009 р., № 19, ст. 602, № 19, ст. 602; 2012 р., № 45, ст. 1761; 2013 р., № 48, ст. 1711; 2020 р., № 69, ст. 2227):
1) назву постанови викласти в такій редакції:
"Про затвердження Порядку проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі)";
2) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Затвердити Порядок проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі), що додається.";
назву і пункт 1 Порядку викласти в такій редакції:
"ПОРЯДОК
проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі)
1. Цей Порядок визначає процедуру проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі) щодо додержання автомобільними перевізниками вимог законодавства про автомобільний транспорт.";
у пункті 2 слова "Державному контролю" замінити словами "Рейдовим перевіркам (перевіркам на дорозі)";
пункт 3 виключити;
у пункті 4:
абзац перший викласти в такій редакції:
"4. Рейдові перевірки (перевірки на дорозі) на автомобільному транспорті проводяться посадовими особами Укртрансбезпеки та її територіальних органів (далі - посадові особи) у форменому одязі, які мають відповідне службове посвідчення, направлення на рейдову перевірку (перевірку на дорозі) згідно з додатком 1-1, сигнальний диск (жезл) та індивідуальну печатку.";
в абзаці другому слова "службове посвідчення," виключити;
абзац третій після слів "Рейдові перевірки" доповнити словами "(перевірки на дорозі)";
назву розділу "Рейдова перевірка" викласти в такій редакції:
"Рейдова перевірка (перевірка на дорозі)";
пункт 12 викласти в такій редакції:
"12. Рейдова перевірка (перевірка на дорозі) здійснюється на підставі щотижневого графіка.";
пункт 13 після слів "рейдових перевірок" доповнити словами "(перевірок на дорозі)", а після слова "керівником" - словами "або заступником керівника";
пункт 14 викласти в такій редакції:
"14. Рейдовою перевіркою (перевіркою на дорозі) є перевірка транспортних засобів автомобільних перевізників на всіх видах автомобільних доріг на маршруті руху в будь-який час з урахуванням інфраструктури (автовокзали, автостанції, автобусні зупинки, місця посадки та висадки пасажирів, стоянки таксі і транспортних засобів, місця навантаження та розвантаження вантажних автомобілів, зони габаритно-вагового контролю, інші об’єкти, що використовуються автомобільними перевізниками для забезпечення діяльності автомобільного транспорту) щодо додержання автомобільними перевізниками вимог законодавства про автомобільний транспорт.";
у пункті 15:
в абзаці першому після слів "рейдової перевірки" доповнити словами "(перевірки на дорозі)";
доповнити пункт після абзацу десятого новим абзацом такого змісту:
"виконання приписів щодо усунення порушень вимог законодавства про автомобільний транспорт, винесених за результатами розгляду справ про порушення вимог законодавства про автомобільний транспорт, які можливо перевірити під час проведення рейдової перевірки (перевірки на дорозі);".
У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим;
у пункті 16:
абзац перший після слів "Рейдова перевірка" доповнити словами "(перевірка на дорозі)";
в абзаці другому слова "із залученням" замінити словами "у разі залучення";
абзац третій після слів "рейдової перевірки" доповнити словами "(перевірки на дорозі)";
в абзаці четвертому слово "застосування" замінити словом "використання";
абзац шостий після слова "контролю" доповнити словами "транспортних засобів";
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"використання засобів фото- і відеофіксації процесу перевірки, у тому числі в автоматичному режимі;";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"здійснення опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення адміністративного правопорушення, свідками якого вони були або могли бути.";
абзац перший пункту 17 та пункт 19 після слів "Рейдова перевірка" доповнити словами "(перевірка на дорозі)";
у назві розділу "Оформлення результатів перевірки та застосування адміністративно-господарських штрафів", абзаці третьому пункту 20, абзаці першому пункту 21 слово "перевірки" замінити словами "рейдової перевірки (перевірки на дорозі)";
у пункті 22 слова "уповноваженої особи суб’єкта господарювання або водія від підписання акта перевірки суб’єкта господарювання або акта перевірки" замінити словами "водія від підписання акта рейдової перевірки (перевірки на дорозі)";
у пункті 24 слово і цифри "і 23" виключити;
в абзаці першому пункту 25 слова "органі державного контролю" замінити словами "територіальному органі Укртрансбезпеки";
абзац другий пункту 26 після слів "листом із повідомленням" доповнити словами "або надсиланням на офіційну електронну адресу (за наявності)";
в абзаці другому пункту 27 слова "керівник органу державного контролю або його заступник" замінити словами "керівник територіального органу Укртрансбезпеки або його заступник";
пункт 28 викласти в такій редакції:
"28. Адміністративно-господарський штраф повинен бути перерахований автомобільним перевізником на зазначений у постанові рахунок не пізніше ніж протягом п’ятнадцяти днів після отримання ним копії постанови про застосування адміністративно-господарських штрафів, про що повідомляється територіальний орган Укртрансбезпеки, посадовою особою якого винесено відповідну постанову.";
у пункті 31:
в абзаці першому слова "керівник органу державного контролю або його заступник" замінити словами "керівник територіального органу Укртрансбезпеки або його заступник";
у другому реченні абзацу другого слова "керівникові органу державного контролю" замінити словами "посадовій особі територіального органу Укртрансбезпеки, що винесла припис";
абзац третій викласти в такій редакції:
"Припис складається за формою згідно з додатком 6 у двох примірниках, один з яких видається уповноваженій особі автомобільного перевізника під розписку чи надсилається рекомендованим листом із повідомленням або на офіційну електронну адресу (за наявності).";
у пункті 32:
в абзаці першому слова "вищого за підпорядкуванням органу державного контролю" замінити словом "Укртрансбезпеки";
в абзаці другому:
у першому реченні слово "винесення" замінити словами і цифрами "отримання відповідно до пункту 29 цього Порядку";
у другому реченні слова "органу державного контролю" замінити словом "Укртрансбезпеки";
пункт 35 після слів "листом із повідомленням" доповнити словами "або на офіційну електронну адресу (за наявності)";
у тексті Порядку слова "суб’єкт господарювання" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "автомобільний перевізник" у відповідному відмінку і числі;
3) у додатках до Порядку:
доповнити Порядок додатком 1-1 такого змісту:
"Додаток 1-1
до Порядку
НАПРАВЛЕННЯ
на рейдову перевірку (перевірку на дорозі)
додатки 3 та 5 викласти в такій редакції:
"Додаток 3
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 лютого 2022 р. № 79)
АКТ №
проведення перевірки додержання вимог законодавства про автомобільний транспорт під час здійснення перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом
"Додаток 5
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 лютого 2022 р. № 79)
ПОСТАНОВА
про застосування адміністративно-господарського штрафу № ______
доповнити Порядок додатком 6 такого змісту:
"Додаток 6
до Порядку
ПРИПИС
щодо усунення порушення законодавства про автомобільний транспорт
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 р. № 879 "Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування" (Офіційний вісник України, 2007 р., № 48, ст. 1978; 2010 р., № 58, ст. 2452; 2013 р., № 42, ст. 1499; 2016 р., № 16, ст. 636, № 27, ст. 778; 2017 р., № 73, ст. 2249; 2020 р., № 10, ст. 387):
1) у назві постанови слова "загального користування" виключити;
2) пункт 2 виключити;
3) абзац третій пункту 3 виключити;
у пункті 1 слова "загального користування" виключити;
у пункті 2:
підпункти 3, 4 та 7 виключити;
у підпункті 9 слово "спеціальний" замінити словом "спеціалізований", а слова "його межами. Місце здійснення габаритно-вагового контролю позначається відповідними тимчасовими дорожніми знаками" - словами "його межами";
підпункт 11 викласти в такій редакції:
"11) точний габаритно-ваговий контроль - визначення габаритно-вагових параметрів транспортного засобу на стаціонарному, автоматичному або пересувному пункті (з урахуванням похибки вимірювального обладнання);";
останній абзац викласти в такій редакції:
"Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про автомобільний транспорт", Правилах дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 41, ст. 1852), Порядку фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті в автоматичному режимі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. № 1174 "Деякі питання фіксації порушень законодавства про автомобільний транспорт" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 10, ст. 387; 2021 р., № 50, ст. 3085).";
в абзаці першому пункту 4 слова "службами автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі і підприємствами, визначеними в установленому законодавством порядку" замінити словами "власниками (балансоутримувачами) зон габаритно-вагового контролю і підприємствами";
у пункті 6 слова "в пунктах" замінити словами "у зонах";
пункт 8 викласти в такій редакції:
"8. У темну пору доби стаціонарні або пересувні пункти габаритно-вагового контролю повинні бути освітленими.";
пункти 9 та 14 виключити;
абзац другий пункту 18 виключити;
в абзаці другому пункту 20 слова "перебування в зоні стаціонарного або пересувного пункту габаритно-вагового контролю" замінити словами "здійснення габаритно-вагового контролю";
доповнити Порядок пунктами 20-1-20-3 такого змісту:
"20-1. Під час здійснення габаритно-вагового контролю у зонах габаритно-вагового контролю, на яких розміщені стаціонарні та пересувні пункти, здійснюється:
1) вимірювання габаритів транспортного засобу (довжина, ширина і висота);
2) вимірювання відстаней між осями;
3) визначення одиночної вісі, здвоєних, строєних осей;
4) визначення типу підвіски (пневматична або еквівалентна їй);
5) визначення статності коліс на кожній осі транспортного засобу;
6) вимірювання навантаження на одиночну вісь, здвоєні осі, строєні осі;
7) вимірювання загальної маси.
20-2. Під час вимірювання габаритних параметрів транспортного засобу не враховуються:
1) під час вимірювання довжини транспортного засобу:
пристрої очищення і омивання вітрового скла;
таблички переднього і заднього реєстраційних знаків і конструктивні елементи для установки реєстраційних знаків;
митне пломбування та елементи його захисту;
пристрої кріплення тенту і елементи їх захисту;
пристрої освітлення та світлової сигналізації;
зовнішні дзеркала та інші пристрої непрямої оглядовості;
допоміжні засоби спостереження;
пристрої забору повітря у впускну систему двигуна внутрішнього згоряння;
стопорні пристрої для демонтованих кузовів;
підніжки і поручні;
еластичні буферні пристрої або аналогічне обладнання;
підйомні платформи, рампи і аналогічне обладнання в положенні для руху, що не збільшують габаритні розміри більш як на 300 міліметрів за умови, що вантажопідйомність транспортного засобу не збільшена;
зчіпні і буксирні пристрої транспортних засобів;
труби випускної системи;
знімні спойлери;
зовнішні сонцезахисні козирки;
2) під час вимірювання ширини транспортного засобу:
митне пломбування та елементи його захисту;
пристрої кріплення тенту і елементи їх захисту;
пристрої контролю тиску в шинах;
гнучкі частини системи захисту від розбризкування з-під коліс, що виступають за габарити транспортного засобу;
зовнішні дзеркала та інші пристрої непрямої оглядовості;
допоміжні засоби спостереження;
підніжки, що збираються;
пристрої освітлення та світлової сигналізації;
деформована частина бічних стінок шин безпосередньо над точкою дотику з поверхнею;
3) під час вимірювання висоти транспортного засобу - антени.
20-3. Під час вимірювання габаритних параметрів, загальної маси, навантаження на одиночну вісь, здвоєні осі, строєні осі враховуються вимоги опису до свідоцтва про затвердження типу засобу вимірювання, інструкції з експлуатації відповідного вагового обладнання та обов’язкові метрологічні вимоги, визначені законодавством параметрами, правилами, нормами та нормативами.";
пункт 21 викласти в такій редакції:
"21. У разі виявлення факту перевищення вагових та/або габаритних параметрів транспортного засобу під час руху без дозволу на рух або у разі здійснення руху з порушенням умов, визначених у дозволі на рух, подальший рух такого транспортного засобу забороняється до усунення порушення шляхом отримання дозволу на рух за пройдену частину маршруту або повного (часткового) перевантаження вантажу, що перевозиться в інший транспортний засіб, з подальшим підтвердженням дотримання вагових та/або габаритних параметрів, установлених законодавством, або отримання дозволу на рух на весь маршрут.";
у першому реченні пункту 24 слова "і внесення плати за проїзд" виключити;
пункти 25 та 31-1 виключити.
3. У Порядку зупинення транспортного засобу, що здійснює автомобільні перевезення пасажирів та вантажів, посадовими особами Державної служби з безпеки на транспорті та її територіальних органів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 р. № 422 "Деякі питання автомобільних перевезень пасажирів та вантажів" (Офіційний вісник України, 2013 р., № 48, ст. 1711; 2018 р., № 37, ст. 1304):
1) в абзаці сьомому пункту 4 слова "Порядком здійснення державного контролю на автомобільному транспорті" замінити словом "законодавством";
2) у пункті 10 слово "перевірку" замінити словами "рейдову перевірку (перевірку на дорозі)";
3) текст Порядку після слів "рейдова перевірка" в усіх відмінках і формах числа доповнити словами "(перевірка на дорозі)" у відповідному відмінку і числі;
4) назву додатка 1 до Порядку після слів "рейдову перевірку" доповнити словами "(перевірку на дорозі)".
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 лютого 2022 р. № 79
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 р. № 207 "Про затвердження Переліку документів, необхідних для здійснення перевезення вантажу автомобільним транспортом у внутрішньому сполученні" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 19, ст. 603).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. № 515 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 р. № 207" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 39, ст. 1315).
3. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо скасування талона до посвідчення водія, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 620 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 45, ст. 1837).
4. Пункт 21 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань безпеки дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 161 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 27, ст. 778).