Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги

Кабінет Міністрів України Постанова, Порядок від 15.02.2002 №153
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Порядок

Дата 15.02.2002

Номер 153

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
неможливості усунення реципієнтом виявлених порушень щодо нецільового використання міжнародної технічної допомоги та/або виконавцем виявлених порушень щодо неналежної реалізації проекту (програми), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку відповідно до пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян та пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні, у визначені Секретаріатом Кабінету Міністрів України строки;
( Пункт 22 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015 )
неможливості усунення реципієнтом виявлених порушень щодо нецільового використання міжнародної технічної допомоги та/або виконавцем виявлених порушень щодо неналежної реалізації проекту (програми), який спрямований на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства, у визначені Секретаріатом Кабінету Міністрів України строки.
( Пункт 22 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017 )
23. У разі виникнення необхідності в реалізації права на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України, Секретаріат Кабінету Міністрів України надсилає у п'ятиденний строк після реєстрації проекту (програми) ДПС та Держмитслужбі копію реєстраційної картки проекту (програми) та копію плану закупівлі в електронному вигляді з метою інформування про наявність податкових пільг, передбачених законодавством та міжнародними договорами України в рамках реалізації проектів (програм).
( Абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 942 від 09.10.2020 )( Абзац другий пункту 23 виключено на підставі Постанови КМ № 942 від 09.10.2020 )
Секретаріат Кабінету Міністрів України невідкладно надсилає ДМС інформацію про анулювання рішення про реєстрацію проектів (програм).
( Пункт 23 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 129 від 10.03.2017 )
Секретаріат Кабінету Міністрів України подає щороку МЗС інформацію про державну реєстрацію (перереєстрацію) проектів (програм), які фінансуються Радою Європи та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та виконуються інститутами громадянського суспільства.
( Пункт 23 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017 )
Виконавець та субпідрядник, що реалізують право на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України (крім договорів, пов’язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему), щомісяця до 20 числа складає та подає в письмовому та електронному вигляді органові ДПС, в якому перебуває на обліку як платник податків, інформаційне підтвердження за формою згідно з додатком 8 до цього Порядку. У разі коли виконавцем є юридична особа - нерезидент, що не перебуває на обліку як платник податків, інформаційне підтвердження подається в письмовому та електронному вигляді органові ДПС за адресою акредитації такої особи на території України та в копії Секретаріату Кабінету Міністрів України.
( Пункт 23 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 942 від 09.10.2020 )
Реципієнт, що реалізує право на податкові пільги в рамках проведення операцій, пов’язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, щомісяця до 20 числа подає в письмовому та електронному вигляді органові ДПС, в якому перебуває на обліку як платник податків, інформаційне підтвердження за формою згідно з додатком 9 до цього Порядку.
( Пункт 23 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 942 від 09.10.2020 )( Пункт 23 в редакції Постанови КМ № 1301 від 07.12.2011 )
Моніторинг проектів (програм)
24. Моніторинг проводиться Секретаріатом Кабінету Міністрів України разом з бенефіціаром та уповноваженими представниками партнера з розвитку (за згодою) під час реалізації проекту (програми) (поточний моніторинг) і на заключному етапі реалізації (заключний моніторинг).
( Пункт 24 в редакції Постанови КМ № 30 від 19.01.2011 )
25. Для забезпечення поточного моніторингу реципієнт подає бенефіціарові:
( Абзац перший пункту 25 в редакції Постанови КМ № 30 від 19.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015 )
до 10 липня звітного року результати піврічного моніторингу проекту (програми) та до 10 січня року, що настає за звітним, результати річного моніторингу проекту (програми), складені за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку, завізовані відповідальною особою та підписані керівником реципієнта;
( Абзац другий пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013; в редакції Постанови КМ № 745 від 14.08.2019 )
копії протоколів засідань наглядових рад та експертних груп, що утворюються для супроводження діяльності за проектом (програмою), якщо це передбачено проектам (програмою).
( Абзац четвертий пункту 25 виключено на підставі з Постанови КМ № 745 від 14.08.2019 )
У випадку, передбаченому абзацом першим пункту 15 цього Порядку, зазначені документи подаються бенефіціаром до Секретаріату Кабінету Міністрів України.
( Пункт 25 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 30 від 19.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015 )
Для забезпечення поточного моніторингу проектів (програм), які фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку відповідно до пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян та пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні, зазначені документи подаються реципієнтом до Секретаріату Кабінету Міністрів України.
( Пункт 25 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015 )( Абзац сьомий пункту 25 виключено на підставі Постанови КМ № 942 від 09.10.2020 )
Для забезпечення поточного моніторингу виконавець подає до Секретаріату Кабінету Міністрів України щороку копію звіту, передбаченого контрактом з партнером з розвитку, або його частини, в якій визначено інформацію про стан реалізації проекту (програми), надану допомогу реципієнтам проекту (програми), суму використаних коштів.
( Пункт 25 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 745 від 14.08.2019 )
Реципієнт (бенефіціар) сприяє вивченню Секретаріатом Кабінету Міністрів України стану реалізації проекту (програми) на місці.
26. Для забезпечення заключного моніторингу реципієнт подає бенефіціарові результати заключного моніторингу за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.
( Абзац перший пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 623 від 04.07.2012, № 553 від 05.08.2015, № 942 від 09.10.2020 )
У випадку, передбаченому абзацом першим пункту 15 цього Порядку, результати заключного моніторингу подаються бенефіціаром до Секретаріату Кабінету Міністрів України.
( Абзац другий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 553 від 05.08.2015, № 942 від 09.10.2020 )
Для забезпечення заключного моніторингу проектів (програм), які фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку відповідно до пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян та пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні, результати заключного моніторингу за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку подаються реципієнтом до Секретаріату Кабінету Міністрів України.
( Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 942 від 09.10.2020 )
Для забезпечення заключного моніторингу проектів (програм), які спрямовані на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства, результати заключного моніторингу за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку подаються реципієнтом до Секретаріату Кабінету Міністрів України.
( Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 942 від 09.10.2020 )( Пункт 26 в редакції Постанови КМ № 30 від 19.01.2011 )
27. Неподання реципієнтом бенефіціарові або бенефіціаром до Секретаріату Кабінету Міністрів України документів, зазначених у пунктах 25 і 26 цього Порядку, вважається рівнозначним незадовільному впровадженню проекту (програми).
У разі неподання реципієнтом до Секретаріату Кабінету Міністрів України документів, зазначених у пунктах 25 і 26 цього Порядку, щодо проектів (програм), що фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку відповідно до пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян та пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні, впровадження таких проектів (програм) вважається незадовільним.
( Пункт 27 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015 )
У разі неподання реципієнтом до Секретаріату Кабінету Міністрів України документів, зазначених у пунктах 25 і 26 цього Порядку, щодо проектів (програм), які спрямовані на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства, впровадження цих проектів (програм) вважається незадовільним.
( Пункт 27 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017 )
Секретаріат Кабінету Міністрів України інформує партнера з розвитку про незадовільне впровадження таких проектів (програм) та порушує перед партнером з розвитку питання щодо зупинення їх реалізації до отримання Секретаріатом Кабінету Міністрів України документів, зазначених у пункті 25 цього Порядку.
( Пункт 27 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017 )( Пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 553 від 05.08.2015, № 745 від 14.08.2019 )
28. Бенефіціар аналізує та подає кожного півріччя до 30 числа наступного місяця Секретаріату Кабінету Міністрів України підписані координатором проекту (програми) результати поточного та/або заключного моніторингу згідно з додатком 7 до цього Порядку.
( Абзаци перший - четвертий пункту 28 замінено абзацом згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013 )
Неподання реципієнтом документів, зазначених у пунктах 25 і 26 цього Порядку, бенефіціарові не може бути причиною невиконання бенефіціаром положень цього пункту.
Бенефіціар та реципієнт розміщують на власному веб-сайті результати річного моніторингу проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми).
( Пункт 28 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 745 від 14.08.2019 )( Пункт 28 в редакції Постанови КМ № 30 від 19.01.2011 )
29. Секретаріат Кабінету Міністрів України готує щороку узагальнену інформацію про міжнародну технічну допомогу, що надається Україні, підготовлену за результатами моніторингу проектів (програм) разом з відповідними висновками, рекомендаціями та заходами щодо подальшого процесу залучення та використання міжнародної технічної допомоги та розміщує на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади.
( Абзац перший пункту 29 в редакції Постанови КМ № 745 від 14.08.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1072 від 04.12.2019, № 942 від 09.10.2020 )
Для підготовки узагальненої інформації Секретаріат Кабінету Міністрів України надсилає до партнерів з розвитку запити щодо надання виконавцями звітної інформації про результати реалізації проектів (програм), яка може бути надана у формі:
( Абзац другий пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1072 від 04.12.2019; в редакції Постанови КМ № 942 від 09.10.2020 )
копії звіту, передбаченого контрактом з партнером з розвитку, або його частини з інформацією про стан реалізації проекту (програми), надану реципієнтам допомогу, суму використаних коштів;
( Абзац пункту 29 в редакції Постанови КМ № 942 від 09.10.2020 )
інформаційного листа, який містить посилання на інтернет-ресурси, де розміщено звіт, передбачений контрактом з партнером з розвитку;
( Абзац пункту 29 в редакції Постанови КМ № 942 від 09.10.2020 )
іншого документа, який містить інформацію про стан реалізації проекту (програми), надану реципієнтам допомогу, суму використаних коштів.
( Абзац пункту 29 в редакції Постанови КМ № 942 від 09.10.2020 )
Акредитація виконавців (юридичних осіб - нерезидентів)
30. Для акредитації виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) до Секретаріату Кабінету Міністрів України подаються:
лист-звернення від партнера з розвитку щодо акредитації виконавця (юридичної особи - нерезидента), в якому зазначаються його найменування, місцезнаходження, місцезнаходження в Україні, телефон, ім'я, прізвище, посада офіційного представника в Україні, списки українського та іноземного персоналу в Україні;
( Абзац другий пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1072 від 04.12.2019, № 942 від 09.10.2020 )
легалізоване згідно з вимогами законодавства України доручення про надання повноважень представляти виконавця (юридичну особу - нерезидента) в Україні, в якому зазначається назва проекту (програми).
( Абзац третій пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 30 від 19.01.2011 )
31. Усі документи, необхідні для акредитації виконавця (юридичної особи - нерезидента), подаються мовою оригіналів з обов'язковим офіційним перекладом українською мовою.
32. Секретаріат Кабінету Міністрів України розглядає подані документи протягом 10 робочих днів починаючи від дня надходження зазначених документів і приймає рішення щодо акредитації виконавця (юридичної особи - нерезидента).
( Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 129 від 10.03.2017 )
33. Акредитація виконавця (юридичної особи - нерезидента) підтверджується свідоцтвом за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку, яке підписується заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України чи іншою уповноваженою особою Секретаріату Кабінету Міністрів України.
( Пункт 33 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1072 від 04.12.2019, № 942 від 09.10.2020 )
34. Свідоцтво про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги видається на строк дії договору (контракту) або проекту (програми).
Зазначене свідоцтво є:
підтвердженням статусу виконавця (юридичної особи - нерезидента) як такого, що забезпечує реалізацію проекту (програми) відповідно до положень міжнародного договору України;
підставою для звернення в установленому порядку щодо виготовлення спеціальних печаток і штампів виконавця, відкриття відповідних спеціальних рахунків в банках, відомості про які внесено до Державного реєстру банків, що використовуються для впровадження проектів (програм), одержання спеціальних службових карток і номерних знаків транспортних засобів для виконавців та їх іноземних працівників, інших спрямованих на реалізацію проекту (програми) дій, передбачених законодавством.
( Абзац четвертий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013 )
35. Секретаріат Кабінету Міністрів України подає щокварталу копії свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги до МЗС, ДПС.
( Пункт 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 129 від 10.03.2017 )
36. Якщо в інформації, що міститься в документах, зазначених у пункті 30 цього Порядку, сталися будь-які зміни, акредитований виконавець (юридична особа - нерезидент) зобов'язаний надіслати у 5-денний строк письмове повідомлення про це Секретаріату Кабінету Міністрів України і надати відповідні документи. На підставі цього Секретаріат Кабінету Міністрів України видає нове свідоцтво про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, якщо такі зміни не суперечать вимогам акредитації.
( Пункт 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1072 від 04.12.2019 )
37. В акредитації може бути відмовлено у разі:
невідповідності поданих документів вимогам законодавства;
виявлення у поданих документах недостовірної інформації.
38. У разі продовження строку дії відповідного проекту (програми) виконавці (юридичні особи - нерезиденти) підлягають переакредитації в порядку, визначеному в пункті 30 цього Порядку.
39. Секретаріат Кабінету Міністрів України має право анулювати рішення про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) у разі:
офіційного звернення виконавця (юридичної особи - нерезидента) щодо анулювання рішення про акредитацію;
припинення дії контракту на виконання проекту (програми);
анулювання рішення про державну реєстрацію проекту (програми).
( Абзац п’ятий пункту 39 виключено на підставі Постанови КМ № 553 від 05.08.2015 )
40. Секретаріат Кабінету Міністрів України протягом 5 робочих днів з моменту анулювання рішення про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) зобов'язане повідомити про це зазначеного виконавця, МЗС, ДПС та партнера з розвитку.
( Пункт 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 129 від 10.03.2017 )
41. Після повідомлення щодо анулювання рішення про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) цей виконавець або уповноважена ним особа зобов'язана у 10-денний строк повернути до Секретаріату Кабінету Міністрів України свідоцтво про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, надати довідку про закриття рахунку в уповноваженому банку.
( Пункт 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 129 від 10.03.2017 )( Пункт 42 виключено на підставі Постанови КМ № 553 від 05.08.2015 )
Використання міжнародної технічної допомоги
43. Реципієнт забезпечує цільове використання міжнародної технічної допомоги під час реалізації проектів (програм).
44. Реципієнт забезпечує зарахування на баланс матеріальних цінностей, що надійшли в рамках проектів (програм), протягом 10 календарних днів.
Реципієнт забезпечує оприлюднення на власному веб-сайті або у засобах масової інформації відомостей про:
( Пункт 44 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013 )
отримання будь-якого майна, необхідного для забезпечення виконання завдань проектів (програм), яке ввезено або придбано на митній території України, протягом 10 календарних днів з дати зарахування його на баланс;
( Пункт 44 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013 )
укладення грантової угоди протягом 10 календарних днів з дати набрання нею чинності.
( Пункт 44 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013 )
45. Реципієнт веде облік використаних коштів, які надаються в рамках міжнародної технічної допомоги у вигляді фінансових ресурсів (грантів), а бенефіціар за результатами моніторингу згідно з додатком 3 до цього Порядку здійснює нагляд за цільовим використанням міжнародної технічної допомоги.
Секретаріат Кабінету Міністрів України за результатами моніторингу згідно з додатком 3 до цього Порядку здійснює нагляд за цільовим використанням міжнародної технічної допомоги в рамках проектів (програм), які фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку відповідно до пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян та пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні.
( Пункт 45 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015 )
Секретаріат Кабінету Міністрів України за результатами моніторингу згідно з додатком 3 до цього Порядку здійснює нагляд за цільовим використанням міжнародної технічної допомоги в рамках проектів (програм), які спрямовані на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства.
( Пункт 45 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017 )( Пункт 45 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 30 від 19.01.2011; в редакції Постанови КМ № 623 від 04.07.2012 )
46. Бенефіціар порушує перед:
( Абзац перший пункту 46 в редакції Постанови КМ № 553 від 05.08.2015 )
реципієнтом питання щодо усунення порушень у разі виявлення нецільового використання ним міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми);
( Абзац другий пункту 46 в редакції Постанови КМ № 553 від 05.08.2015 )
виконавцем питання щодо усунення порушень у разі виявлення неналежної реалізації ним проекту (програми) міжнародної технічної допомоги.
( Абзац пункту 46 в редакції Постанови КМ № 553 від 05.08.2015 )
У разі коли порушення не усунено у визначені бенефіціаром строки, бенефіціар зобов’язаний подати Секретаріатові Кабінету Міністрів України пропозиції щодо зупинення реалізації проекту (програми) до усунення реципієнтом та/або виконавцем виявлених порушень або у разі неможливості усунення виявлених порушень - щодо анулювання рішення про державну реєстрацію проекту (програми), що тягне за собою припинення проекту (програми).
( Абзац пункту 46 в редакції Постанови КМ № 553 від 05.08.2015 )
У разі подання бенефіціаром зазначених пропозицій Секретаріат Кабінету Міністрів України інформує:
партнерів з розвитку – про виявлені порушення, які не усунено та порушує перед ними питання щодо зупинення реалізації проекту (програми) до усунення реципієнтами та/або виконавцем виявлених порушень або у разі неможливості усунення виявлених порушень – щодо анулювання рішення про державну реєстрацію проекту (програми), що тягне за собою припинення проекту (програми);
( Абзац шостий пункту 46 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015 )
бенефіціара – про результати консультацій з партнерами з розвитку.
( Пункт 46 з змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 30 від 19.01.2011; в редакції Постанови КМ № 629 від 28.08.2013 )
47. Секретаріат Кабінету Міністрів України порушує перед:
реципієнтом питання щодо усунення порушень у разі виявлення нецільового використання ним міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку відповідно до пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян та пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні;
реципієнтом питання щодо усунення порушень у разі виявлення нецільового використання ним міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми), який спрямований на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства;
( Пункт 47 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017 )
виконавцем питання щодо усунення порушень у разі виявлення неналежної реалізації ним проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку відповідно до пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян та пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні;
виконавцем питання щодо усунення порушень у разі виявлення неналежної реалізації ним проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, який спрямований на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства.
( Пункт 47 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017 )
У разі коли порушення не усунено у визначені Секретаріатом Кабінету Міністрів України строки, Секретаріат Кабінету Міністрів України інформує партнера з розвитку про виявлені порушення, які не усунено, та порушує перед ним питання щодо зупинення реалізації проекту (програми) до усунення реципієнтом та/або виконавцем виявлених порушень або у разі неможливості усунення виявлених порушень - щодо анулювання рішення про державну реєстрацію проекту (програми), що тягне за собою припинення проекту (програми).
( Порядок доповнено пунктом 47 згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015 )
Реєстрація представництва донорської установи в Україні
48. Реєстрація представництва донорської установи в України, утворення якого передбачено міжнародним договором України, провадиться Секретаріатом Кабінету Міністрів України.
49. Для реєстрації представництва донорської установи в Україні до Секретаріату Кабінету Міністрів України подаються:
лист-звернення від партнера з розвитку щодо реєстрації представництва донорської установи в Україні, в якому зазначаються його найменування, місцезнаходження, ім’я, прізвище, посада особи, уповноваженої представляти донорську установу в Україні, міжнародний договір України, яким передбачено утворення представництва донорської установи в Україні;
( Абзац другий пункту 49 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1072 від 04.12.2019 )
завірені партнером з розвитку копії установчих документів донорської установи;
легалізоване згідно з вимогами законодавства доручення партнера з розвитку про надання повноважень особі представляти донорську установу в Україні із зазначенням строку його дії.
50. Документи, необхідні для реєстрації представництва донорської установи в Україні, подаються мовою оригіналів з обов’язковим перекладом українською мовою.
( Пункт 50 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 942 від 09.10.2020 )
51. Секретаріат Кабінету Міністрів України розглядає подані документи протягом 10 робочих днів з дня їх надходження і приймає рішення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні.
52. Реєстрація представництва донорської установи в Україні підтверджується посвідченням, складеним за формою згідно з додатком 10 до цього Порядку, яке підписується заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України чи іншою уповноваженою особою Секретаріату Кабінету Міністрів України та засвідчується печаткою Секретаріату Кабінету Міністрів України.
( Абзац перший пункту 52 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1072 від 04.12.2019, № 942 від 09.10.2020 )
Секретаріат Кабінету Міністрів України протягом п’яти робочих днів з моменту прийняття рішення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні зобов’язане повідомити про це МЗС, ДПС, ДМС, Адміністрації Держприкордонслужби та Держмитслужбі з надсиланням копії посвідчення.
( Абзац другий пункту 52 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 942 від 09.10.2020 )
53. Посвідчення є підставою для одержання пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, та для відкриття рахунків у банках, відомості про які внесено до Державного реєстру банків.
54. Якщо в інформації, що міститься в документах, поданих для реєстрації представництва донорської установи в Україні, сталися будь-які зміни, таке представництво надсилає протягом п’яти робочих днів письмове повідомлення про це Секретаріату Кабінету Міністрів України і оформлені відповідно до вимог пункту 49 цього Порядку документи та посвідчення. На підставі цього Секретаріат Кабінету Міністрів України видає нове посвідчення.
( Пункт 54 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1072 від 04.12.2019 )
55. У реєстрації представництва донорської установи в Україні може бути відмовлено у разі:
невідповідності поданих документів документам, зазначеним у пункті 49 цього Порядку;
завершення строку легалізованого згідно з вимогами законодавства України доручення партнера з розвитку про надання повноважень особі представляти донорську установу в Україні.
У разі відмови у реєстрації представництва донорської установи в Україні Секретаріат Кабінету Міністрів України протягом 10 робочих днів інформує про це партнера з розвитку.
56. У разі втрати (знищення) посвідчення про реєстрацію донорської установи в Україні видається його дублікат, для одержання якого подається до Секретаріату Кабінету Міністрів України відповідне звернення.
57. Секретаріат Кабінету Міністрів України має право анулювати рішення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні у разі:
офіційного звернення партнера з розвитку щодо анулювання рішення про реєстрацію представництва;
відсутності надання допомоги Україні в рамках проектів (програм) міжнародної технічної допомоги протягом 24 місяців.
58. Секретаріат Кабінету Міністрів України протягом п’яти робочих днів з моменту анулювання рішення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні зобов’язане повідомити про це зазначеному представництву, МЗС, ДПС, ДМС, Адміністрації Держприкордонслужби, Держмитслужбі та партнеру з розвитку.
( Пункт 58 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 942 від 09.10.2020 )
59. Після повідомлення щодо анулювання рішення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні таке представництво або уповноважена ним особа зобов’язані протягом 10 робочих днів повернути до Секретаріату Кабінету Міністрів України оригінал посвідчення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні.
( Порядок доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 807 від 25.10.2017 )
Система координації міжнародної технічної допомоги
60. Координація міжнародної технічної допомоги здійснюється відповідно до Паризької декларації щодо підвищення ефективності зовнішньої допомоги, до якої Україна приєдналася згідно з Указом Президента України від 19 квітня 2007 р. № 325, виходячи з принципів спільної підзвітності та відповідальності партнерів з розвитку та країн-партнерів за результати надання допомоги.
61. Координація міжнародної технічної допомоги проводиться з метою удосконалення процесів планування, залучення, моніторингу та використання допомоги шляхом проведення відкритого діалогу та спільних зустрічей представників партнерів з розвитку та бенефіціарів.
62. Система координації складається із трьох взаємозалежних рівнів:
форуму "Партнерство з розвитку";
стратегічної платформи;
секторальних (міжсекторальних) робочих груп.
63. Форум "Партнерство з розвитку" проводиться під головуванням Прем’єр-міністра України або уповноваженого члена Кабінету Міністрів України з метою представлення керівникам дипломатичних представництв партнерів з розвитку в Україні Програми діяльності Кабінету Міністрів України, обговорення процесу проведення реформ в Україні, а також визначення спільних стратегічних пріоритетів співробітництва та потреб у залученні міжнародної технічної допомоги.
64. Стратегічна платформа проводиться під співголовуванням Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України або уповноваженої особи Секретаріату Кабінету Міністрів України та представників керівного складу партнерів з розвитку з метою обговорення заходів, спрямованих на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Цілей сталого розвитку, схвалених резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 25 вересня 2015 р. № 70/1, та для забезпечення їх узгодження із цілями та напрямами надання міжнародної технічної допомоги з боку партнерів з розвитку.
65. Секторальні (міжсекторальні) робочі групи утворюються за погодженням із Секретаріатом Кабінету Міністрів України з метою проведення регулярного діалогу з партнерами з розвитку для представлення пріоритетів та результатів здійснення заходів, спрямованих на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та проведення реформ у відповідних напрямах державної політики, узгодження з партнерами з розвитку спільних напрямів співробітництва в рамках діючих проектів (програм) у відповідному напрямі, а також обговорення та узгодження напрямів співробітництва в ході підготовки майбутніх проектів (програм).
Співголовами секторальних (міжсекторальних) робочих груп є керівники або заступники керівників органів державної влади відповідно до тематики робочої групи, уповноважені особи Секретаріату Кабінету Міністрів України та представники партнерів з розвитку. Організацію і проведення засідань секторальних (міжсекторальних) робочих груп забезпечує орган державної влади відповідно до тематики робочої групи спільно з партнерами з розвитку (за згодою). Засідання секторальних (міжсекторальних) робочих груп проводяться за участю представників Секретаріату Кабінету Міністрів України, органів державної влади.
У разі потреби у складі секторальних (міжсекторальних) робочих груп можуть утворюватися підгрупи для співробітництва за окремими напрямами. Орган державної влади відповідно до тематики робочої групи у разі потреби розробляє та затверджує порядок роботи секторальної (міжсекторальної) робочої групи, підгруп у складі такої групи.
( Порядок доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 942 від 09.10.2020 )
Додаток 1
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2019 р. № 745
)
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
проекту (програми) № ______
( Див. текст )( Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 1301 від 07.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 553 від 05.08.2015, № 687 від 13.09.2017; в редакції Постанови КМ № 745 від 14.08.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 916 від 06.11.2019, № 1072 від 04.12.2019, № 942 від 09.10.2020 )
( Додаток 2 виключено на підставі Постанови КМ № 942 від 09.10.2020 )
Додаток 3
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942
)
РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу проекту (програми)
( Див. текст )( Додаток 3 в редакції Постанов КМ № 623 від 04.07.2012, № 745 від 14.08.2019, № 942 від 09.10.2020 )
Додаток 4
до Порядку
СВІДОЦТВО №
про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги
( Див. текст )( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 916 від 06.11.2019, № 1072 від 04.12.2019, № 942 від 09.10.2020 )
Додаток 5
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942
)
ПЛАН ЗАКУПІВЛІ
товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги
( Див. текст )( Порядок доповнено додатком 5 згідно з Постановою КМ № 1301 від 07.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 553 від 05.08.2015, № 1072 від 04.12.2019; в редакції Постанови КМ № 942 від 09.10.2020 )( Додаток 6 виключено на підставі Постанови КМ № 942 від 09.10.2020 )
Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942
)
РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу проекту (програми)
( Див. текст )( Порядок доповнено додатком 7 згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012; в редакції Постанов КМ № 745 від 14.08.2019, № 942 від 09.10.2020 )
Додаток 8
до Порядку
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ
придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою)
( Див. текст )( Порядок доповнено додатком 8 згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1072 від 04.12.2019, № 942 від 09.10.2020 )
Додаток 9
до Порядку
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ
придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою) в рамках проведення операцій, пов’язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги у пільговому режимі оподаткування
за _______________ 20__ року
(місяць)
( Див. текст )( Порядок доповнено додатком 9 згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 807 від 25.10.2017, № 1072 від 04.12.2019, № 942 від 09.10.2020 )
Додаток 10
до Порядку
ПОСВІДЧЕННЯ
про реєстрацію представництва донорської установи в Україні
( Див. текст )( Порядок доповнено додатком 10 згідно з Постановою КМ № 807 від 25.10.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 916 від 06.11.2019, № 1072 від 04.12.2019, № 942 від 09.10.2020 )
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 15 лютого 2002 р. № 153
Київ
Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги
З метою координації роботи, пов'язаної із залученням, наданням та ефективним використанням міжнародної технічної допомоги, Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги (додається).
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!