• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Порядку надання документів великого платника податків в електронній формі при проведенні документальної перевірки

Міністерство фінансів України  | Наказ від 15.09.2020 № 561 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 15.09.2020
 • Номер: 561
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 15.09.2020
 • Номер: 561
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
15.09.2020 № 561
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 листопада 2020 р.
за № 1123/35406
Про затвердження Змін до Порядку надання документів великого платника податків в електронній формі при проведенні документальної перевірки
Відповідно до пункту 85.2 статті 85 глави 8 розділу II Податкового кодексу України та Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги", підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375 ,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку надання документів великого платника податків в електронній формі при проведенні документальної перевірки, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 7 листопада 2011 року № 1393, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2012 року за № 44/20357, що додаються.
2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Наказ набирає чинності через дев’ять місяців з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної податкової служби України Любченка О.М.
МіністрС. Марченко
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України

Голова Державної податкової служби України

Заступник Міністра цифрової
трансформації України

Т.в.о. Голови Державної регуляторної
служби УкраїниЮ. Щиголь

О. Любченко


О. Борняков


О. Мірошніченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
15 вересня 2020 року № 561
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 листопада 2020 р.
за № 1123/35406
ЗМІНИ
до Порядку надання документів великого платника податків в електронній формі при проведенні документальної перевірки
1. У розділі І:
1) у пункті 1.1:
абзаци перший, другий викласти у такій редакції:
"1.1. Цей Порядок визначає загальні принципи організації надання документів (інформації), визначених пунктом 85.2 статті 85 Податкового кодексу України , в електронній формі великими платниками податків до контролюючих органів та формат і структуру таких документів при проведенні документальної перевірки.
Цей Порядок поширюється на контролюючі органи, а також великих платників податків.";
2) у пункті 1.2:
в абзаці третьому слова "електронні документи великого платника податків" замінити словами "електронні документи (інформація) великого платника податків";
доповнити після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:
"контролюючі органи - податкові органи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи) - щодо дотримання законодавства з питань оподаткування (крім митних органів), законодавства з питань сплати єдиного внеску, а також щодо дотримання іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, чи його територіальні органи.".
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;
в абзаці п’ятому слова "Про електронний цифровий підпис" та" замінити словами "Про електронні довірчі послуги", а також".
2. У розділі II:
1) заголовок викласти у такій редакції:
"Загальні вимоги до надання електронних документів (інформації) ВПП";
2) у пункті 2.1:
в абзаці першому слово "подання" замінити словом "надання";
в абзаці другому слова "затвердженому форматі" замінити словами "визначеному цим Порядком форматі;";
абзац четвертий виключити.
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом четвертим;
абзац четвертий викласти у такій редакції:
"отримані у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (далі - кваліфікований надавач) кваліфіковані сертифікати відкритих ключів посадових осіб юридичної особи, що мають право підпису (керівника, бухгалтера), та/або кваліфікованої електронної печатки (за наявності).";
3) у пункті 2.2:
абзац третій викласти у такій редакції:
"чинні кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, сформовані кваліфікованим надавачем для контролюючого органу.";
4) у пункті 2.3:
в абзаці другому слово "затвердженому" замінити словами "визначеному цим Порядком";
абзаци третій, четвертий викласти у такій редакції:
"підтвердження кваліфікованого електронного підпису чи печатки платника податків та його посадових осіб, підписи яких є обов’язковими для документів у паперовій формі за умов, встановлених статтею 18 Закону України "Про електронні довірчі послуги" ;
чинність кваліфікованого сертифіката відкритого ключа на момент накладення кваліфікованого електронного підпису чи печатки;";
абзац п’ятий виключити;
5) у пункті 2.4:
абзац другий викласти у такій редакції:
"надання відомостей про формат електронних документів (інформації) ВПП шляхом їх розміщення на офіційному вебпорталі Державної податкової служби України;";
доповнити після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:
"направлення ВПП запиту у довільній формі про надання електронних документів (інформації) ВПП та відомостей про можливі способи їх подання, електронну адресу та контактні телефони відповідальних осіб;".
У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим;
абзац четвертий викласти у такій редакції:
"приймання електронних документів (інформації) ВПП відповідно до встановлених вимог;".
3. У розділі III:
1) заголовок викласти у такій редакції:
"Загальний формат та порядок надання електронних документів (інформації) ВПП";
2) пункт 3.2 викласти у такій редакції:
"3.2. ВПП відповідно до пункту 85.2 статті 85 Податкового кодексу України зобов’язаний також надати електронні документи (інформацію) ВПП з дотриманням вимог законодавства про електронний документообіг не пізніше двох робочих днів, наступних за днем отримання запиту контролюючого органу, у встановленому цим пунктом форматі.
Електронні документи (інформація) ВПП надаються у форматі XML у вигляді стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA), який представляє собою електронний файл стандартизованої структури, що містить експортовані з вихідної системи обліку дані про наявність та стан активів, власного капіталу та зобов’язань, а також інформацію щодо змін у фінансово-господарському стані суб’єкта господарювання за певний період. Структура надання електронних документів (інформації) ВПП (стандартний аудиторський файл (SAF-T UA)) наведена у додатку до цього Порядку.";
3) пункт 3.3 викласти у такій редакції:
"3.3. Формування електронного документа (інформації) ВПП завершується накладанням кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки (за наявності) посадових осіб ВПП у такому порядку: першим - кваліфікований електронний підпис головного бухгалтера (бухгалтера) або кваліфікований електронний підпис керівника; другою - кваліфікована електронна печатка ВПП (за наявності).
Електронний документ (інформація) ВПП підписується з дотриманням вимог Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року № 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 року за № 959/30827.";
4) пункти 3.5, 3.6 викласти у такій редакції:
"3.5. Електронні документи (інформація) ВПП надсилаються до контролюючого органу засобами телекомунікаційного зв’язку.
3.6. При прийманні електронних документів (інформації) ВПП від платника податків контролюючим органом здійснюється їх розшифрування, перевіряється кваліфікований електронний підпис, визначається відповідність електронного документа (інформації) ВПП, надісланого засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженому формату.
При надходженні електронних документів (інформації) ВПП засобами телекомунікаційного зв’язку здійснюється також їх автоматизована перевірка відповідно до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року № 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 року за № 959/30827.
Контролюючим органом забезпечується зберігання отриманих електронних документів (інформації) ВПП до закінчення процедури узгодження результатів перевірки або спливу строку, передбаченого для оскарження результатів в адміністративному та судовому порядках, але не менше строку зберігання акта документальної перевірки, при проведенні якої використовувались зазначені електронні документи (інформація) ВПП.";
5) абзац перший пункту 3.7 викласти у такій редакції:
"3.7. Підтвердженням прийняття та реєстрації або відхилення контролюючим органом електронних документів (інформації) ВПП є повідомлення, яке направляється платнику податків у вигляді електронного документа засобами телекомунікаційного зв’язку. У разі неодержання від контролюючого органу протягом двох робочих днів повідомлення про прийняття і реєстрацію або про відхилення електронного документа (інформації) ВПП відправник вживає додаткових заходів з використанням інших засобів зв’язку для одержання від адресата відповідного повідомлення.";
6) пункт 3.8 викласти у такій редакції:
"3.8. У випадку виникнення у посадових осіб контролюючого органу під час проведення перевірки необхідності у розгляді і дослідженні електронних документів (інформації) ВПП, не наданих платником податків, ВПП зобов’язаний забезпечити доступ посадових осіб контролюючого органу до електронних документів (інформації) ВПП за місцезнаходженням платника податків та його підрозділів (при проведенні документальних виїзних перевірок) або додатково надати електронні документи (інформацію) ВПП, що належать або пов’язані з предметом перевірки, на вимогу контролюючого органу, не пізніше двох робочих днів, наступних за днем отримання запиту контролюючого органу, в порядку та обсязі, визначених у цьому запиті.".
4. У тексті Порядку :
слова "надійний засіб електронного цифрового підпису" у всіх відмінках та числах замінити відповідно словами "засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки" у відповідних відмінках та числах;
слова "електронний цифровий підпис" у всіх відмінках замінити відповідно словами "кваліфікований електронний підпис" у відповідних відмінках;
слова "орган державної податкової служби" у всіх відмінках замінити відповідно словами "контролюючий орган" у відповідних відмінках;
слова "електронні документи ВПП" у відповідних відмінках замінити відповідно словами "електронні документи (інформація) ВПП" у відповідних відмінках;
слова "Про електронний цифровий підпис" замінити відповідно словами "Про електронні довірчі послуги".
5. Доповнити Порядок додатком у редакції, що додається.
Директор Департаменту
податкової політики

Л. Максименко
Додаток
до Порядку надання документів
великого платника податків
в електронній формі при проведенні
документальної перевірки
(пункт 3.2 розділу III)
СТРУКТУРА
надання електронних документів (інформації) ВПП (стандартний аудиторський файл (SAF-T UA))
Розділ I. Заголовок
Підрозділ 1.1. Загальна інформація ВПП-1
Номер елементаОбов’язковість заповненняЕлементХарактеристика елемента
1.1.*Версія cтандартного аудиторського файлаВизначення версії, що використовується суб’єктом господарювання (SAF-T UA)
1.2.*Країна аудитуДвобуквений код країни (ISO 3166-1)
1.3.*Регіон аудитуКод регіону країни
1.4.*Дата створенняДата створення файлу SAF-T UA
1.5.*Найменування компанії програмного забезпеченняНайменування виробника програмного забезпечення, що формує SAF-T UA
1.6.*Ідентифікатор програмного забезпеченняНазва програмного забезпечення, що генерує файл аудиту
1.7.*Версія програмного забезпеченняВерсія програмного забезпечення, за допомогою якого сформовано SAF-T UA
1.8.*Суб’єкт господарюванняДані про суб’єкта господарювання
1.8.1.*Код ЄДРПОУУнікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України
1.8.2.*Найменування суб’єкта господарюванняНайменування суб’єкта господарювання, що надає SAF-T UA
1.8.3.*МісцезнаходженняМісцезнаходження суб’єкта господарювання
1.8.3.1.*Назва вулиціНазва вулиці
1.8.3.2.*Номер будинкуНомер будинку
1.8.3.3.*Населений пунктНазва населеного пункту (міста, селища, смт)
1.8.3.4.*ОбластьНазва області
1.8.3.5.*Поштовий індексПоштовий індекс
1.8.4.*Посадові (уповноважені) особи у періоді, за який сформовано SAF-T UAІнформація про посадових (уповноважених) осіб суб’єкта господарювання за період господарської діяльності, за який сформовано SAF-T UA (заповнюється окремо щодо кожної такої особи)
1.8.4.1.*ПосадиПосада особи суб’єкта господарювання
1.8.4.2.*Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) особи суб’єкта господарювання
1.8.4.3.ТелефонНомер телефону посадової (уповноваженої) особи суб’єкта господарювання
1.8.4.4.E-mailАдреса електронної пошти суб’єкта господарювання
1.8.5.*Посадові (уповноважені) особи що підписали SAF-T UAІнформація про посадових (уповноважених) осіб суб’єкта господарювання, що підписали SAF-T UA (заповнюється окремо щодо кожної такої особи)
1.8.5.1.*ПосадиПосада особи суб’єкта господарювання
1.8.5.2.*Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) особи суб’єкта господарювання
1.8.5.3.ТелефонНомер телефону посадової (уповноваженої) особи суб’єкта господарювання
1.8.6.*Критерії відбору
1.8.6.1.*Дата початку-2Дата початку періоду, за який формується SAF-T UA
1.8.6.2.*Дата закінчення-2Дата закінчення періоду, за який формується SAF-T UA
__________
-1 У розділі "Заголовок" необхідно відобразити загальні дані про суб’єкта господарювання, який подає SAF-T UA, у т.ч. про структурні підрозділи (за їх наявності).
-2 Початок та кінець періоду, за який формується SAF-T UA, визначаються в запиті контролюючого органу.
Розділ II. Довідники
Підрозділ 2.1. Облікова політика-1
Номер елементаОбов’язковість заповненняЕлементХарактеристика елемента
2.1.1*Елемент облікової політикиОпис застосовуваного варіанта (критерію), період дії
2.1.2*Дата, номер розпорядчого документа про застосування визначеного елемента облікової політики
2.1.3*Посилання на відповідну норму національних/міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі - ПСБО/МСБО), Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ)
__________
-1 У підрозділі "Облікова політика" зазначається інформація щодо елементів облікової політики суб’єкта господарювання у періоді, за який формується SAF-T UA, з наведенням реквізитів наказу(ів) про облікову політику (дата, номер) за відповідні звітні періоди (та про внесення змін до них - у разі наявності).
Також необхідно зазначити, які саме стандарти бухгалтерського обліку застосовуються суб’єктом господарювання для ведення бухгалтерського обліку- ПСБО/МСБО, та застосування класів рахунків.
Інформація заповнюється у табличному вигляді згідно з наведеним вище зразком, при цьому відображенню підлягає вся інформація, передбачена у наказі(ах) про облікову політику. У колонку "Елемент" переноситься показник щодо методів амортизації, порядку формування резервів, у тому числі резервів сумнівних боргів, методів оцінки вибуття запасів, визначення порогів суттєвості, проведення інвентаризації, порядку формування інших показників фінансової звітності тощо (відображення яких передбачено нормативно-правовими актами щодо облікової політики підприємства чи Концептуальною основою складання та подання фінансових звітів (для - МСФЗ)).
В інформації "Опис застосовуваного варіанта (критерію)" наводиться опис кожного обраного суб’єктом господарювання показника, зазначеного в колонці "Елемент".
В інформації щодо "Посилання на відповідну норму ПСБО/МСБО, МСФЗ" наводиться, який саме стандарт є підставою при здійсненні бухгалтерських операцій (проведень) для вибору елемента облікової політики.
До цього підрозділу надаються копії розпорядчих документів про затвердження облікової політики суб’єкта господарювання в електронній формі (якщо суб’єкт господарювання не створював ці документи в електронній формі, надаються копії у форматі pdf).
Підрозділ 2.2. Довідники операцій-1
Номер елементаОбов’язковість заповненняЕлементХарактеристика елемента
2.2.1*Тип операціїУмовне позначення операції-2
2.2.2*Опис операціїХарактеристика конкретного типу операції
__________
-1 Підрозділ "Довідники операцій" передбачає опис типів господарських операцій, що здійснювалися суб’єктом господарювання, із наведенням відповідних умовних позначень операцій та їх характеристик.
-2 Наводиться відповідне умовне позначення або кодування операцій. При наведенні типу та опису операцій, пов’язаних з придбанням/продажем товарів, робіт/послуг здійснюється відповідне розмежування зазначених операцій з урахуванням того, яка подія (перерахування коштів (додаткова ознака при умовному позначенні операції - "С", або отримання чи постачання товарів, робіт/послуг (додаткова ознака при умовному позначенні операції - "П")), відбулася першою (у разі, якщо суб’єктом господарювання застосовуються інші ознаки або кодування операцій, які дозволяють здійснити вищенаведене розмежування, можуть бути застосовані такі ознаки або коди операцій).
Підрозділ 2.3. Власники (засновники)-1
Номер елементаОбов’язковість заповненняЕлементХарактеристика елемента
2.3.1*Код ЄДРПОУ/РНОКПП власника (засновника)Унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України / Реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи
2.3.2*Найменування / прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)Найменування / прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) власника (засновника)
2.3.3*Сума внеску в національній валютіГрошова оцінка внеску в національній валюті
2.3.4Сума внеску-2Грошова оцінка внеску
2.3.5Код валюти-2Трибуквений код валюти
2.3.6*Форма внескуГрошові кошти, ТМЦ, цінні папери тощо
2.3.7*Частка (доля) у статутному капіталіВідсотковий еквівалент частки
2.3.8*МісцезнаходженняМісцезнаходження (адреса) власника (засновника)
2.3.8.1*Назва вулиціНазва вулиці
2.3.8.2*Номер будинку, квартириНомер будинку, квартири
2.3.8.3*Місто Населений пунктНазва населеного пункту (міста, селища, смт)
2.3.8.4ОбластьНазва області
2.3.8.5*КраїнаНазва країни
2.3.8.6Поштовий індексПоштовий індекс
2.3.9Посадові (уповноважені) особи власника (засновника)Контактні дані власника (засновника)
2.3.9.1Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) особи
2.3.9.2 Посада особи (зазначається у випадку, якщо засновник юридична особа)
2.3.9.3ТелефонНомер телефону
2.3.9.4E-mailАдреса електронної пошти
Рахунок бухгалтерського обліку
2.3.10*КодНомер рахунку/субрахунку / аналітичного рахунку бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання, на якому обліковуються господарські операції з власником
2.3.10.1*НазваНайменування рахунку/субрахунку / аналітичного рахунку суб’єкта господарювання для цього власника
2.3.10.2*Початкове дебетове сальдоЗалишок коштів по дебету рахунку/субрахунку/аналітичного рахунку на початок періоду-3 (розгорнуте сальдо)
2.3.10.3*Початкове кредитове сальдоЗалишок коштів по кредиту рахунку/субрахунку/аналітичного рахунку на початок періоду-3 (розгорнуте сальдо)
2.3.10.4*Кінцеве дебетове сальдоЗалишок коштів по дебету рахунку/субрахунку/аналітичного рахунку на кінець періоду-3 (розгорнуте сальдо)
2.3.10.5*Кінцеве кредитове сальдоЗалишок коштів по кредиту рахунку/субрахунку/аналітичного рахунку на кінець періоду-3 (розгорнуте сальдо)
__________
-1 У підрозділі "Власники (засновники)" розкривається інформація про власника(ів) (засновника(ів)) суб’єкта господарювання, заповнюється окремо в розрізі кожного суб’єкта (юридичної/фізичної особи) з описом їхніх реєстраційних (загальних) даних.
-2 Інформація заповнюється у випадку здійснення внеску в іноземній валюті.
-3 Початок та кінець періоду, за який формується SAF-T UA, визначаються в запиті контролюючого органу.
Підрозділ 2.4. Сальдові/оборотні відомості-1
Пункт 2.4.1. По рахунках/субрахунках
Номер елементаОбов’язковість заповненняЕлементХарактеристика елемента
2.4.1*Код рахунку/субрахункуНомер рахунку/субрахунку відповідно до Плану рахунків суб’єкта господарювання
2.4.1.1*Назва рахунку/субрахункуНазва рахунку/субрахунку згідно з Планом рахунків суб’єкта господарювання
2.4.1.2*Дата створенняДата створення облікового запису програмним забезпеченням, яке використовується суб’єктом господарювання
2.4.1.3*Початкове дебетове сальдоЗалишок коштів по дебету рахунку/субрахунку на початок періоду-2 (розгорнуте сальдо)
2.4.1.4*Початкове кредитове сальдоЗалишок коштів по кредиту рахунку/субрахунку на початок періоду-2 (розгорнуте сальдо)
2.4.1.5*Дебетовий оборотСума записів по дебету рахунку/субрахунку за період-2
2.4.1.6*Кредитовий оборотСума записів по кредиту рахунку/субрахунку за період-2
2.4.1.7*Кінцеве дебетове сальдоЗалишок коштів по дебету рахунку/субрахунку на кінець періоду-2 (розгорнуте сальдо)
2.4.1.8*Кінцеве кредитове сальдоЗалишок коштів по кредиту рахунку/субрахунку на кінець періоду-2 (розгорнуте сальдо)
Пункт 2.4.2. По аналітичних рахунках-1
Номер елементаОбов’язковість заповненняЕлементХарактеристика елемента
2.4.2*Код аналітичного рахункуНомер аналітичного рахунку відповідно до Плану рахунків суб’єкта господарювання
2.4.2.1*Назва аналітичного рахункуНазва аналітичного рахунку згідно з Планом рахунків суб’єкта господарювання
2.4.2.2*Дата створенняДата створення облікового запису програмним забезпеченням, яке використовується суб’єктом господарювання
2.4.2.3*Початкове дебетове сальдоЗалишок коштів по дебету аналітичного рахунку на початок періоду-2 (розгорнуте сальдо)
2.4.2.4*Початкове кредитове сальдоЗалишок коштів по кредиту аналітичного рахунку на початок періоду-2 (розгорнуте сальдо)
2.4.2.5*Дебетовий оборотСума записів по дебету аналітичного рахунку за період-2
2.4.2.6*Кредитовий оборотСума записів по кредиту аналітичного рахунку за період-2
2.4.2.7*Кінцеве дебетове сальдоЗалишок коштів по дебету аналітичного рахунку на кінець періоду-2 (розгорнуте сальдо)
2.4.2.8*Кінцеве кредитове сальдоЗалишок коштів по кредиту аналітичного рахунку на кінець періоду-2 (розгорнуте сальдо)
__________
-1 У підрозділі "Сальдові/оборотні відомості" по рахунках/субрахунках відображається інформація про застосовувані рахунки/субрахунки бухгалтерського обліку для ведення господарської діяльності суб’єкта господарювання із зазначенням в розрізі кожного рахунку та субрахунку їх номерів, найменувань, дат створення облікових записів та розгорнутого сальдо на початок та кінець періоду, з розбивкою по дебету та кредиту цих рахунків/субрахунків (у випадку, якщо програмний продукт, що застосовується ВПП для ведення бухгалтерського обліку, не здійснює формування оборотно-сальдових відомостей, зазначений підрозділ формується із зазначенням відповідних даних оборотів по дебету та кредиту цих рахунків/субрахунків замість зазначення початкового та кінцевого сальдо, про що здійснюється відповідна відмітка при формуванні опису).
У підрозділі "Сальдові/оборотні відомості" по аналітичних рахунках вносяться передбачені в підрозділі дані в розрізі кожного аналітичного рахунку.
-2 Зазначаються дані на початок та кінець періоду, за який формується SAF-T UA, та визначений в запиті контролюючого органу.
Підрозділ 2.5. Контрагенти-1
Номер елементаОбов’язковість заповненняЕлементХарактеристика елемента
2.5.1*Код ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентаУнікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України / Реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-2
2.5.2*Найменування / прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)Найменування контрагента / прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)-2
2.5.3*Індивідуальний податковий номерНомер платника податку на додану вартість у реєстрі платників податку на додану вартість
2.5.4*КодНомер рахунку/субрахунку / аналітичного рахунку бухгалтерського обліку, що застосовується суб’єктом господарювання для цього контрагента
2.5.5*НазваНайменування рахунку/субрахунку / аналітичного рахунку, що застосовується суб’єктом господарювання для цього контрагента
2.5.6*Початкове дебетове сальдоЗалишок коштів по дебету рахунку/субрахунку/аналітичного рахунку на початок періоду-3 (розгорнуте сальдо)
2.5.7*Дата виникнення заборгованостіДата виникнення дебіторської заборгованості
2.5.8*Початкове кредитове сальдоЗалишок коштів по кредиту рахунку/субрахунку/аналітичного рахунку на початок періоду-3 (розгорнуте сальдо)
2.5.9*Дата виникнення заборгованостіДата виникнення кредиторської заборгованості
2.5.10*Дебетовий оборотСума записів по дебету рахунку/субрахунку/аналітичного рахунку за період-3
2.5.11*Кредитовий оборотСума записів по кредиту рахунку/субрахунку/аналітичного рахунку за період-3
2.5.12*Кінцеве дебетове сальдоЗалишок коштів по дебету рахунку/субрахунку/аналітичного рахунку на кінець періоду-3
2.5.13*Дата виникнення заборгованостіДата виникнення дебіторської заборгованості
2.5.14*Кінцеве кредитове сальдоЗалишок коштів по кредиту рахунку/субрахунку/аналітичного рахунку на кінець періоду-3 (розгорнуте сальдо)
2.5.15*Дата виникнення заборгованостіДата виникнення кредиторської заборгованості
__________
-1 У підрозділі "Контрагенти" відображається інформація щодо контрагентів, з якими суб’єкт господарювання мав господарські відносини, із зазначенням сальдо розрахунків та розкриттям інформації, передбаченої таблицею цього підрозділу SAF-T UA.
-2 Якщо здійснюється роздрібний продаж без ідентифікації покупця - зазначається умовний код таких операцій, що застосовується.
-3 Початок та кінець періоду, за який формується SAF-T UA, визначаються в запиті контролюючого органу.
Підрозділ 2.6. Продукція (товари/роботи, послуги)-1
Номер елементаОбов’язковість заповненняЕлементХарактеристика елемента
2.6.1*Код продукції (товару/роботи, послуги)Код УКТ ЗЕД/ДКПП (за наявності) або унікальний ідентифікатор продукції (товару/роботи, послуги), який застосовується суб’єктом господарювання
2.6.2*Ідентифікатор категорії продукції (товару/роботи, послуги)Індикатор, що дає можливість ідентифікувати продукцію на предмет чи продукція є товаром, або роботою, послугою
2.6.3*Опис продукції (товару/роботи, послуги)Найменування продукції (товару/роботи, послуги)
Бухгалтерський рахунок/субрахунок / аналітичний рахунок
2.6.4*КодНомер рахунку/субрахунку / аналітичного рахунку відповідно до Плану рахунків суб’єкта господарювання
2.6.5*НазваНайменування рахунку/субрахунку / аналітичного рахунку відповідно до Плану рахунків суб’єкта господарювання
2.6.6*Метод оцінкиМетод визначення вартості продукції (товару/роботи, послуги)
2.6.7*Залишок на початок періоду-2
2.6.7.1*КількістьЧислова величина, визначена в одиницях виміру
2.6.7.2*Одиниця виміруФізична величина, визначена в одиницях виміру ваги, об’єму або інших натуральних показниках кількості продукції (товару/роботи, послуги), прийнята для їх кількісного відображення
2.6.7.3*ЦінаЦіна за одиницю продукції (товару/роботи, послуги)
2.6.7.4*СумаГрошова оцінка загальної вартості продукції (товару/роботи, послуги)
2.6.7.5*Код валютиТрибуквений код валюти
2.6.8*Залишок на кінець періоду-2
2.6.8.1*КількістьЧислова величина, визначена в одиницях виміру
2.6.8.2*Одиниця виміруФізична величина, визначена в одиницях виміру ваги, об’єму або інших натуральних показниках кількості продукції (товару/роботи, послуги), прийнята для їх кількісного відображення
2.6.8.3*ЦінаЦіна за одиницю продукції (товару/роботи, послуги)
2.6.8.4*СумаГрошова оцінка загальної вартості продукції (товару/роботи, послуги)
2.6.8.5*Код валютиТрибуквений код валюти
__________
-1 У підрозділі "Продукція (товари/роботи, послуги)" відображається інформація щодо характеристики продукції (товару/роботи, послуги) (опис виробничого процесу, властивості і призначення для використання (господарська/негосподарська діяльність), що вироблені/отримані/реалізовані суб’єктом господарювання з обов’язковим зазначенням методу оцінки, номерів і назв рахунків/субрахунків / аналітичних рахунків, на яких обліковується цей вид продукції (товару/роботи, послуги), їх кількості, одиниці вимірювання, ціни та вартості, на початок та на кінець періоду, за який формується SAF-T UA.
-2 Початок та кінець періоду, за який формується SAF-T UA, визначаються в запиті контролюючого органу.
Підрозділ 2.7. Запаси-1
Номер елементаОбов’язковість заповненняЕлементХарактеристика елемента
2.7.1*Код запасуКод УКТ ЗЕД (за наявності) або інший унікальний ідентифікатор запасу, визначений суб’єктом господарювання
2.7.2*Опис запасуНайменування запасу
2.7.3*Код складуІдентифікатор складу
2.7.4*Код рахункуНомер рахунку/субрахунку / аналітичного рахунку відповідно до Плану рахунків суб’єкта господарювання
2.7.5*Назва рахункуНазва рахунку/субрахунку / аналітичного рахунку відповідно до Плану рахунків суб’єкта господарювання
2.7.6*Метод оцінкиМетод визначення вартості при вибутті (списанні) запасу
2.7.7*Залишок на початок періоду-2
2.7.7.1*КількістьЧислова величина, визначена в одиницях виміру
2.7.7.2*Одиниця виміруФізична величина, визначена в одиницях виміру ваги, об’єму, або інших натуральних показниках кількості продукції (товару/роботи, послуги), прийнята для їх кількісного відображення
2.7.7.3*ЦінаЦіна за одиницю запасу
2.7.7.4*СумаГрошова оцінка загальної вартості запасу
2.7.7.5*Код валютиТрибуквений код валюти
2.7.8*Залишок на кінець періоду-2
2.7.8.1*КількістьЧислова величина, визначена в одиницях виміру
2.7.8.2*Одиниця виміруФізична величина, визначена в одиницях виміру ваги, об’єму або інших натуральних показниках кількості продукції (товару/роботи, послуги), прийнята для їх кількісного відображення
2.7.8.3*ЦінаЦіна за одиницю запасу
2.7.8.4*СумаГрошова оцінка загальної вартості запасу
2.7.8.5*Код валютиТрибуквений код валюти
__________
-1 У підрозділі "Запаси" відображається інформація про матеріальні цінності (відмінні від основної продукції), що очікують вступу у процес виробничого або особистого споживання з обов’язковим зазначенням методу оцінки, номерів і назв рахунків/субрахунків, на яких вони обліковуються, їх кількості, ціни та вартості, на початок та на кінець періоду, за який формується SAF-T UA.
-2 Початок та кінець періоду, за який формується SAF-T UA, визначаються в запиті контролюючого органу.
Підрозділ 2.8. Необоротні активи-1
Номер елементаОбов’язковість заповненняЕлементХарактеристика елемента
2.8.1*Код активуКод УКТ ЗЕД (за наявності) або унікальний ідентифікатор активу, визначений суб’єктом господарювання
2.8.2*Опис активуНайменування активу
2.8.3*Код рахункуНомер рахунку/субрахунку / аналітичного рахунку відповідно до Плану рахунків суб’єкта господарювання
2.8.4*Назва рахункуНазва рахунку/субрахунку / аналітичного рахунку відповідно до Плану рахунків суб’єкта господарювання
2.8.5*Код ЄДРПОУ/РНОКПП постачальника/покупцяУнікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України / Реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи
2.8.6*Дата придбанняДата оприбуткування активу
2.8.7*Дата початку роботиДата введення в експлуатацію
2.8.8Дата виведення з експлуатаціїДата виведення з експлуатації, у т. ч. у зв’язку з консервацією або переведенням до складу активів, які призначаються для продажу
2.8.9*Група відповідно до облікової політикиГрупа, до якої належить актив відповідно до облікової політики суб’єкта господарювання
2.8.10*Група відповідно до ПКУГрупа, до якої належить актив згідно з Податковим кодексом України
2.8.11*Строк корисного використання (експлуатації)Очікуваний період часу, протягом якого актив буде використовуватися суб’єктом господарювання
2.8.12*Первісна вартістьЗагальні витрати на придбання та/або виготовлення активу
Вартість активу як внеску до статутного капіталу
2.8.13Транспортно-заготівельні витратиВитрати на транспортування та доведення активу до стану, придатного до експлуатації
2.8.14*Балансова вартістьСума, за якою актив обліковується у балансі
2.8.15Дата вибуттяДата вибуття активу (продажу, ліквідації, внеску до статутного капіталу іншого підприємства тощо)
2.8.16*Метод амортизаціїМетод нарахування амортизації активу
2.8.17*Норма амортизаціїВстановлений річний (квартальний) відсоток відшкодування вартості зношення частини активу
2.8.18*Амортизація за періодСума амортизації за звітний період-2
2.8.19*Накопичена амортизаціяЗагальна сума амортизації, нарахованої протягом строку використання активу, відображена у періоді, за який формується SAF-T UA