Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти. Довідка від 14.06.2016 №547

Міністерство фінансів України Наказ, Довідка, Журнал, Рішення, Форма, Заява, Порядок від 14.06.2016 №547
Остання редакція від 01.08.2020. Внесення змін (наказ від 23.06.2020 N 317 /z0638-20/)
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Довідка, Журнал, Рішення, Форма, Заява, Порядок

Дата 14.06.2016

Номер 547

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
14.06.2016 № 547
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 липня 2016 р.
за № 919/29049
ПОРЯДОК
реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі
( Заголовок Порядку із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020 )( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 837 від 23.09.2016 № 773 від 20.09.2018 № 317 від 23.06.2020 - зміни опрацьовуються )
I. Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон), Податкового кодексу України (далі - Кодекс), Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 227.
( Абзац перший пункту 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018, № 317 від 23.06.2020 )
Цей Порядок поширюється на усіх суб’єктів господарювання та їх представників, які здійснюють операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (далі - операції з торгівлі валютними цінностями).
( Абзац другий пункту 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020 )
Дія цього Порядку не поширюється на реєстратори розрахункових операцій (далі - РРО), що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги).
2. Цим Порядком визначаються форми:
заяви про реєстрацію РРО з купівлі-продажу іноземної валюти;
довідки про резервування фіскального номера РРО з купівлі-продажу іноземної валюти;
реєстраційного посвідчення РРО з купівлі-продажу іноземної валюти;
заяви про скасування реєстрації РРО з купівлі-продажу іноземної валюти;
довідки про скасування реєстрації РРО з купівлі-продажу іноземної валюти;
рішення про скасування реєстрації РРО з купівлі-продажу іноземної валюти;
заяви про реєстрацію журналу використання РРО з купівлі-продажу іноземної валюти;
журналу використання РРО з купівлі-продажу іноземної валюти.
3. У цьому Порядку терміни "автомат з продажу товарів (послуг)", "виробник", "Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій", "контрольна стрічка", "модем", "постачальник", "програмний реєстратор розрахункових операцій", "реєстратор розрахункових операцій", "розрахунковий документ", "торгівля валютними цінностями", "фіскальний сервер контролюючого органу", "фіскальна функція", "фіскальний режим роботи", "фіскальний звіт" вживаються у значеннях, визначених Законом.
Терміни "введення в експлуатацію", "гарантійний ремонт", "гарантійний строк", "післягарантійний ремонт", "пов’язана особа", "технічне обслуговування", "центр сервісного обслуговування" вживаються у значеннях, визначених у Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 року № 601.
Терміни "засіб контролю", "зміна", "оперативна пам’ять реєстратора розрахункових операцій", "персоналізація РРО", "строк первинної реєстрації моделі РРО", "строк служби", "фіскалізація", "фіскальна пам’ять", "фіскальний блок", "X-звіт" "Z-звіт" вживаються у значеннях, визначених у Вимогах щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 року № 199.
Терміни "представник суб’єкта господарювання" - представник платника податків", "уповноважена особа контролюючого органу" вживаються у значеннях, визначених Кодексом.
Для цілей цього Порядку терміни вживаються в таких значеннях:
аванс - одержання касиром цінностей від уповноваженої особи на початку зміни;
електронне повідомлення - інформація, надана споживачу через телекомунікаційні мережі, яка може бути в будь-який спосіб відтворена або збережена споживачем в електронному вигляді;
зміна - період роботи РРО від реєстрації першої операції з торгівлі валютними цінностями після виконання Z-звіту до виконання наступного Z-звіту за період роботи одного касира.
Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, визначених законодавством.
( Пункт 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020 )
II. Порядок реєстрації РРО з купівлі-продажу іноземної валюти
1. Формування та застосування фіскального номера РРО з купівлі-продажу іноземної валюти
1. При реєстрації РРО в контролюючих органах йому присвоюється фіскальний номер РРО.
2. Фіскальний номер РРО становить 10-розрядний числовий порядковий номер реєстраційного запису в інформаційно-телекомунікаційній системі ДПС, відповідно до алгоритму його формування.
( Пункт 2 глави 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020 )
3. Фіскальний номер РРО автоматично формується в інформаційній системі ДФС при резервуванні фіскального номера, є єдиним для всього інформаційного простору України, не змінюється при перереєстрації РРО і зберігається за РРО до дати скасування його реєстрації.
Після скасування реєстрації РРО фіскальний номер закривається та надалі не використовується.
4. Під час фіскалізації до фіскальної пам'яті РРО заносяться фіскальний номер РРО та дата внесення фіскального номера до фіскальної пам'яті РРО.
5. Фіскалізація проводиться один раз за весь період експлуатації РРО суб'єктом господарювання. При цьому РРО повинен унеможливити подальший вихід з фіскального режиму роботи.
6. Фіскальний номер РРО зазначається у всіх розрахункових документах /електронних розрахункових документах, чеках всіх звітів, а також в інших випадках, передбачених законодавством.
( Пункт 6 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020 )
2. Реєстрація та введення в експлуатацію РРО з купівлі-продажу іноземної валюти
1. Банки та небанківські фінансові установи, що здійснюють операції з торгівлі валютними цінностями, небанківські фінансові установи, а також суб’єкти господарювання, які здійснюють ці операції на підставі агентських угод з банками (далі - суб’єкти господарювання) для здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями, у випадках, визначених законом, зобов’язані зареєструвати РРО відповідно до положень цього Порядку, забезпечити його персоналізацію, опломбування та переведення у фіскальний режим роботи.
( Пункт1 глави 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020 )
2. Реєстрації в контролюючих органах підлягають РРО, модифікації яких включені до Державного реєстру РРО, зі сферою застосування "операції з купівлі-продажу іноземної валюти" за умови, що строк служби, встановлений в технічній документації на РРО, не вичерпався, а також з урахуванням строків первинної реєстрації, встановлених Державним реєстром РРО.
3. Реєстрація РРО здійснюється в контролюючому органі за основним місцем обліку суб'єкта господарювання як платника податків.
( Абзац другий пункту 3 глави 2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020 )
4. Для реєстрації РРО суб’єкт господарювання або представник суб’єкта господарювання подає до контролюючого органу заяву про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за формою № 1-РРОВ (далі - реєстраційна заява) (додаток 1).
( Пункт 4 глави 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій )
5. Реєстраційна заява має бути підписана керівником суб’єкта господарювання або фізичною особою - підприємцем чи представником суб’єкта господарювання за умови наявності документів, що посвідчують його особу та підтверджують надані йому повноваження, а також виконання вимог щодо електронної ідентифікації у разі подання заяви в електронному вигляді із зазначенням дати подання. Усі розділи реєстраційної заяви підлягають обов’язковому заповненню.
( Пункт 5 глави 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020 )
6. У випадках, передбачених цим Порядком, можливість подання суб’єктами господарювання в електронному вигляді документів, у тому числі реєстраційної заяви, забезпечується в Електронному кабінеті, що функціонує відповідно до статті 42-1 Кодексу або засобами телекомунікацій .
( Пункт 6 глави 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020 )
7. Суб’єкти господарювання можуть подавати реєстраційні заяви в електронній формі засобами електронного зв’язку з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов’язкових реквізитів електронних документів.
( Абзац перший пункту 7 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020 )
Порядок та строки розгляду контролюючим органом реєстраційних заяв, поданих в електронному вигляді, є такими самими, як і для реєстраційних заяв, поданих у паперовій формі.
( Абзац другий пункту 7 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020 )
Датою та часом подання реєстраційної заяви в електронній формі до контролюючого органу є дата та час, зафіксовані у квитанції про доставку (перша квитанція).
( Пункт 7 глави 2 розділу II доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020 )
У разі подання заяви в електронній формі суб’єкт господарювання може отримати реєстраційне посвідчення в електронній формі, що розміщене в Електронному кабінеті, або копію реєстраційного посвідчення засобами телекомунікацій на адресу своєї електронної пошти. Для цього в реєстраційній заяві суб’єкт господарювання зазначає спосіб отримання документа (в електронній формі на електронну пошту, адресу якої зазначено в заяві, в Електронному кабінеті або безпосередньо в контролюючому органі).
( Абзац четвертий пункту 7 глави 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020 )( Пункт 7 глави 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій )
8. Протягом двох робочих днів після отримання реєстраційної заяви, контролюючий орган відмовляє у реєстрації РРО, якщо:
( Абзац перший пункту 8 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій )
РРО вже зареєстровано;
модель (модифікацію) РРО не включено або виключено з Державного реєстру РРО;
РРО не відповідає сфері застосування, зазначеній в реєстраційній заяві;
ЦСО не включено до Реєстру Центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій;
( Абзац п'ятий пункту 8 глави 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій )( Абзац шостий пункту 8 глави 2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій )
в контролюючому органі наявні відомості щодо відсутності реєстрації або скасування рішення про реєстрацію структурного підрозділу суб’єкта господарювання;
( Абзац шостий пункту 7 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020 )
суб'єкта господарювання не включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
суб'єкт господарювання не перебуває на обліку в контролюючому органі, до якого подано реєстраційну заяву;
( Абзац восьмий пункту 8 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій )
суб'єкт господарювання не перебуває на обліку в контролюючому органі за місцезнаходженням структурного підрозділу, де буде використовуватися РРО;
( Абзац дев'ятий пункту 8 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020 )
щодо структурного підрозділу, зазначеного у заяві, суб’єкт господарювання не повідомив про такий об’єкт оподаткування контролюючий орган відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Кодексу або згідно з таким повідомленням відповідний об’єкт є закритим чи не експлуатується суб’єктом господарювання;
( Пункт 8 глави 2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020 )
щодо договору між ЦСО та суб’єктом господарювання про технічне обслуговування та ремонт РРО в контролюючому органі відсутнє повідомлення ЦСО про його укладення або згідно з таким повідомленням ЦСО відповідний договір розірваний або припинений;
( Пункт 8 глави 2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій )
у контролюючому органі наявні відомості про РРО як про викрадений;
( Пункт 8 глави 2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій )
екземпляр моделі (модифікації) РРО, що реєструється, відсутній в реєстрі екземплярів реєстраторів розрахункових операцій;
( Пункт 8 глави 2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій )
суб’єкт господарювання є пов’язаною особою з ЦСО.
( Пункт 8 глави 2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій )
9. За наявності підстав для відмови в проведенні реєстрації РРО контролюючий орган не пізніше двох робочих днів з дати надходження документів для проведення реєстрації РРО надає або надсилає (поштовим відправленням або на електронну пошту) суб'єкту господарювання повідомлення про відмову в проведенні реєстрації РРО із зазначенням підстав для такої відмови або про таку відмову повідомляє у другій квитанції у разі подання реєстраційної заяви в електронній формі.
( Пункт 9 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020 )
10. У разі відсутності підстав для відмови в реєстрації РРО посадова особа контролюючого органу не пізніше двох робочих днів з дати надходження реєстраційної заяви приймає рішення про можливість реєстрації РРО, формує та резервує фіскальний номер РРО в інформаційній системі ДФС. У день резервування фіскального номера РРО в інформаційній системі ДФС контролюючим органом, де проводиться реєстрація РРО, ДФС надсилає до ЦСО інформацію у вигляді довідки про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій за формою № 2-РРОВ (далі - довідка про резервування фіскального номера) (додаток 2) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов’язкових реквізитів електронних документів.
Довідка про резервування фіскального номера дійсна протягом трьох робочих днів з дати її надсилання до ЦСО.
( Абзац другий пункту 10 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020 )( Пункт 10 глави 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій )
11. Датою резервування фіскального номера РРО, яка зазначається в довідці про резервування фіскального номера, є дата, що відповідає даті формування фіскального номера РРО в інформаційній системі ДФС.
12. За результатами проведення робіт із введення РРО в експлуатацію ЦСО надсилає до контролюючого органу, де проводиться реєстрація РРО, примірники довідки про опломбування РРО та акта введення в експлуатацію РРО засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов’язкових реквізитів електронних документів. Роботи з введення РРО в експлуатацію виконуються ЦСО відповідно до вимог експлуатаційних документів у строк, що не перевищує трьох діб з дати його інформування ДПС про резервування фіскального номера РРО.
( Абзац перший пункту 12 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020 )
Примірники довідки про опломбування РРО та акта введення в експлуатацію РРО вважаються надісланими ЦСО до ДФС у час та дату, що зазначені у квитанції про прийняття (реєстрацію) відповідного електронного документа.
( Пункт 12 глави 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій )
13. Протягом трьох днів з дати надсилання до ЦСО довідки про резервування фіскального номера суб'єкт господарювання повинен забезпечити переведення РРО у фіскальний режим роботи (занесення фіскального номера РРО до фіскальної пам'яті та опломбування РРО в ЦСО).
( Пункт 13 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій )
14. Завершення процедури реєстрації РРО здійснюється на підставі довідки про опломбування РРО та акта введення в експлуатацію РРО, примірники яких у день введення в експлуатацію ЦСО надсилає до контролюючого органу, де проводиться реєстрація РРО. У разі ненадіслання зазначених документів у строк, визначений пунктом 13 цієї глави, довідка про резервування фіскального номера вважається недійсною, фіскальний номер скасовується датою резервування. Про таке скасування ДФС не пізніше наступного робочого дня інформує відповідний ЦСО, який зобов’язаний не розпочинати, або припинити, або скасувати процедуру введення в експлуатацію РРО.
( Абзац перший пункту 14 глави 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій )
Після отримання належним чином оформлених документів посадова особа контролюючого органу не пізніше наступного робочого дня проводить реєстрацію РРО шляхом внесення даних до інформаційної системи ДФС та надає (надсилає) суб'єкту господарювання реєстраційне посвідчення за формою № 3-РРОВ (додаток 3) (далі - реєстраційне посвідчення), що засвідчує реєстрацію РРО з купівлі-продажу іноземної валюти в контролюючому органі.
( Абзац другий пункту 14 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій )
Датою реєстрації РРО, яка зазначається в реєстраційному посвідченні, є дата, що відповідає даті внесення даних до інформаційної системи ДФС.
15. Контролюючим органом за місцем реєстрації РРО до реєстраційного посвідчення вносяться записи щодо місцезнаходження та номера пункту обміну валюти, де використовується РРО, а також найменування контролюючого органу за місцезнаходженням такого пункту обміну валюти та дати початку обліку РРО у цьому органі.
16. У реєстраційній заяві зазначається спосіб отримання реєстраційного посвідчення (поштою або безпосередньо в контролюючому органі) або його копії (електронною поштою).
( Абзац перший пункту 16 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій )
Якщо суб'єктом господарювання обрано спосіб отримання реєстраційного посвідчення поштою, оплату вартості поштових послуг суб'єкт господарювання має здійснити до отримання реєстраційного посвідчення шляхом подання до контролюючого органу поштових марок на суму, що відповідає вартості послуг поштового зв'язку з пересилання рекомендованого листа з повідомленням про вручення.
17. Документи, визначені цією главою, можуть бути подані та отримані за наявності документа, що посвідчує особу, відповідальною особою суб’єкта господарювання, а також представником суб’єкта господарювання за умови наявності документів, що посвідчують його особу та підтверджують надані йому повноваження, а також виконання вимог щодо електронної ідентифікації у випадку подання документів в електронному вигляді.
( Пункт 17 глави 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій )
18. Якщо контролюючий орган або пошта не може вручити суб'єкту господарювання реєстраційне посвідчення через незнаходження посадових осіб, відмову прийняти таке реєстраційне посвідчення, відсутність за місцезнаходженням суб'єкта господарювання, контролюючий орган оформляє довідку, в якій зазначає причину, що призвела до неможливості вручення реєстраційного посвідчення. Така довідка разом з реєстраційним посвідченням зберігається в реєстраційній частині облікової справи суб'єкта господарювання. У цьому разі суб'єкт господарювання може отримати реєстраційне посвідчення в контролюючому органі до скасування реєстрації РРО згідно з цим Порядком.
19. Для інформування суб'єктів господарювання ДФС щодекади оприлюднює на веб-сайті:
дані щодо фіскальних номерів РРО із зазначенням найменування суб'єкта господарювання, дати реєстрації РРО, а також номера останнього журналу використання РРО, зареєстрованого на такий РРО, та дати його реєстрації;
дані щодо фіскальних номерів РРО, реєстрацію яких скасовано за заявою суб'єкта господарювання або з ініціативи контролюючих органів, із зазначенням найменування суб'єкта господарювання, дати, причини та підстави для скасування реєстрації РРО.
Інформація оприлюднюється із зазначенням дати оприлюднення і дати оновлення інформації.
20. Реєстрація резервного РРО проводиться в такому самому порядку, як і реєстрація основного РРО.
При реєстрації резервного РРО в правому верхньому куті реєстраційного посвідчення робиться напис "Резервний", у першому рядку відповідної таблиці в реєстраційному посвідченні зазначаються місцезнаходження пункту обміну валюти, де буде зберігатися резервний РРО, а в інших рядках - місцезнаходження всіх пунктів обміну валюти, де він може використовуватися. Щодо кожного пункту обміну валюти, де використовуватиметься резервний РРО, суб’єкт господарювання повідомляє про нього як про об’єкт оподаткування контролюючий орган відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Кодексу .
( Абзац другий пункту 20 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій )
21. Персоналізація РРО здійснюється для однозначного визначення РРО в системі обліку даних ДФС за допомогою системи унікальних номерів, до якої входять індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість або податковий номер (якщо суб’єкт господарювання не зареєстрований платником податку на додану вартість), фіскальний номер РРО, ідентифікаційний номер РРО (для РРО з контрольною стрічкою в електронній формі) або ідентифікаційний номер модема (у разі застосування зовнішнього модема), заводський номер РРО та ідентифікаційний номер модуля безпеки SAM, відповідно до Порядку передачі електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв'язку до органів державної податкової служби, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08 жовтня 2012 року № 1057, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2012 року за № 1744/22056 (далі - Порядок передачі).
Персоналізація РРО виконується ЦСО:
у разі присвоєння або анулювання індивідуального податкового номера платника податку на додану вартість;
після присвоєння або зміни фіскального номера РРО, або ідентифікаційного номера модема (у разі застосування зовнішнього модема), або ідентифікаційного номера РРО, або ідентифікаційного номера модуля безпеки.
22. Інформація, що збирається, використовується та формується контролюючими органами у зв'язку з реєстрацією та обліком РРО, вноситься до інформаційної системи ДФС і використовується з урахуванням обмежень, передбачених для податкової інформації з обмеженим доступом.
3. Перереєстрація реєстраторів РРО з купівлі-продажу іноземної валюти
1. У разі перереєстрації РРО з метою використання його в іншому пункті обміну валюти суб'єктом господарювання або представником суб’єкта господарювання надаються реєстраційна заява з позначкою "Перереєстрація" та реєстраційне посвідчення.
( Абзац перший пункту 1 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 )
Після отримання належним чином оформлених документів у разі відсутності підстав для відмови посадова особа контролюючого органу не пізніше двох робочих днів з дня подання реєстраційної заяви проводить перереєстрацію РРО шляхом внесення змін до інформаційної системи ДФС та видає суб'єкту господарювання нове реєстраційне посвідчення.
( Абзац другий пункту 1 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 )
2. У разі зміни найменування суб'єкта господарювання або версії внутрішнього програмного забезпечення РРО, які зазначаються в реєстраційному посвідченні, або виявлення розбіжностей чи помилок у записах реєстраційного посвідчення, втрати або непридатності його для використання суб'єкт господарювання або представник суб’єкта господарювання протягом п'яти робочих днів, що настають за днем, коли виникли зміни або інші підстави для заміни реєстраційного посвідчення, подає до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО реєстраційну заяву з позначкою "Перереєстрація" із зазначенням причини перереєстрації та реєстраційне посвідчення.
( Абзац перший пункту 2 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 )
Після отримання належним чином оформлених документів у разі відсутності підстав для відмови посадова особа контролюючого органу не пізніше двох робочих днів з дня подання реєстраційної заяви проводить перереєстрацію РРО шляхом внесення змін до інформаційної системи ДФС та видає суб'єкту господарювання нове реєстраційне посвідчення.
( Абзац другий пункту 2 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 )
У разі змін даних щодо суб’єкта господарювання, які зазначаються в реєстраційному посвідченні та пов’язані з перейменуванням районів у містах, скверів, бульварів, вулиць, провулків, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів чи інших об’єктів топоніміки населених пунктів за рішенням органів місцевого самоврядування, суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО реєстраційну заяву з позначкою "Перереєстрація" та реєстраційне посвідчення. Після отримання такої заяви контролюючий орган видає суб’єкту господарювання нове реєстраційне посвідчення. З дати видачі нового реєстраційного посвідчення попереднє реєстраційне посвідчення вважається таким, що втратило чинність.
( Пункт 2 глави 3 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 )
3. Заява з позначкою "Перереєстрація" оформлюється та надається до контролюючого органу у тому самому порядку, що й заява про реєстрацію РРО.
( Пункт 3 глави 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій )
4. У разі зміни місцезнаходження, включення/невключення суб’єкта господарювання до Реєстру великих платників податків, реорганізації контролюючих органів чи з інших причин, унаслідок яких змінюється контролюючий орган, в якому суб’єкт господарювання обліковується як платник податків за основним місцем обліку, протягом двох робочих днів після переведення платника податків на обслуговування до контролюючого органу за новим місцем обліку засобами інформаційної системи ДФС здійснюється перереєстрація РРО до контролюючого органу за новим основним місцем обліку суб'єкта господарювання як платника податків.
Реєстраційне посвідчення, видане суб'єкту господарювання згідно з цим Порядком контролюючим органом за попереднім місцем обліку, залишається чинним до моменту виникнення змін у даних щодо суб'єкта господарювання, які зазначаються в реєстраційному посвідченні.
Документи щодо реєстрації/перереєстрації РРО, які знаходились в контролюючому органі за попереднім основним місцем обліку суб'єкта господарювання як платника податків, передаються разом з обліковою справою до контролюючого органу за новим основним місцем обліку такого платника податків.
4. Скасування реєстрації РРО з купівлі-продажу іноземної валюти
1. Реєстрація РРО діє до дати скасування реєстрації РРО, що відбувається у випадках, коли:
1) суб'єктом господарювання подано заяву про скасування реєстрації РРО з купівлі-продажу іноземної валюти за формою № 4-РРОВ (додаток 4 ) (далі - заява про скасування реєстрації);
2) вичерпано строк служби РРО, вказаний у реєстрі екземплярів РРО або у паспорті (формулярі) РРО, який не включений до такого реєстру та був зареєстрований у контролюючому органі до створення такого реєстру;
( Підпункт 2 пункту 1 глави 4 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018- набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій )
3) закінчились визначені законодавством строки експлуатації РРО;
4) РРО застосовується не за сферою застосування, визначеною Державним реєстром РРО;
5) виявлено невідповідність модифікації, конструкції та/або версії внутрішнього програмного забезпечення РРО, включених до Державного реєстру РРО;
6) установчі документи суб'єкта господарювання згідно із судовим рішенням визнано недійсними;
7) наявне судове рішення про ліквідацію суб'єкта господарювання - банкрута;
8) наявне судове рішення щодо припинення суб'єкта господарювання, що не пов'язане з банкрутством;
9) припинено діяльність пункту обміну валюти через обставини, визначені законодавством;
10) в контролюючих органах наявні відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо державної реєстрації припинення суб'єкта господарювання;
11) викрадено РРО;
12) відбулась зміна власника РРО;
13) щодо пункту обміну валюти, де використовується РРО, суб’єкт господарювання повідомив про такий об’єкт оподаткування контролюючий орган відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Кодексу як про закритий або такий, що не експлуатується суб’єктом господарювання.
( Пункт 1 глави 4 розділу II доповнено новим підпунктом 13 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018- набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій )
2. Скасування реєстрації РРО на підставах, визначених у підпунктах 1, 11 та 12 пункту 1 цієї глави, здійснюється за заявою суб'єкта господарювання, а на підставах, визначених у підпунктах 2-10, 13 пункту 1 цієї глави, може здійснюватися за заявою суб'єкта господарювання або примусово за рішенням контролюючого органу за місцем реєстрації РРО.
( Пункт 2 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій )
3. Заяву про скасування реєстрації суб'єкт господарювання або представник суб’єкта господарювання подає до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО.
( Абзац перший пункту 3 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 )
Перед скасуванням реєстрації РРО його необхідно розпломбувати в ЦСО, з яким суб'єктом господарювання укладено договір про технічне обслуговування та ремонт РРО.
Разом із заявою про скасування реєстрації суб’єкт господарювання надає реєстраційне посвідчення.
( Абзац третій пункту 3 глави 4 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій )
Процедура розпломбування РРО в ЦСО за можливості проводиться і для РРО, щодо яких контролюючим органом прийнято рішення про примусове скасування реєстрації.
У разі викрадення РРО для скасування його реєстрації суб'єкт господарювання разом із заявою про скасування реєстрації надає копію відповідного документа органу поліції.
У заяві про скасування реєстрації зазначається спосіб отримання довідки про скасування реєстрації (поштою або безпосередньо в контролюючому органі) або її копії (електронною поштою).
( Абзац шостий пункту 3 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій )
4. Посадова особа контролюючого органу протягом п’яти календарних днів з дня отримання заяви про скасування реєстрації та реєстраційного посвідчення за наявності довідки ЦСО про опломбування з відміткою про розпломбування РРО, надісланої ЦСО до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО, або у разі прийняття рішення контролюючого органу про скасування реєстрації РРО проводить скасування реєстрації РРО шляхом внесення реєстраційного запису до інформаційної системи ДФС та надає (надсилає) суб’єкту господарювання довідку про скасування реєстрації реєстраторів розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за формою № 5-РРОВ (далі - довідка про скасування реєстрації) (додаток 5), що засвідчує скасування реєстрації РРО.
У разі якщо скасування реєстрації РРО було здійснено за рішенням контролюючого органу, копія довідки про скасування реєстрації направляється до ЦСО, яким проводилося технічне обслуговування РРО, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов’язкових реквізитів електронних документів.
( Пункт 4 глави 4 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій )
5. Контролюючий орган за місцем реєстрації РРО не пізніше одного місяця з дня виникнення підстав для скасування реєстрації РРО, визначених у підпунктах 4-10, 13 пункту 1 цієї глави, приймає рішення про скасування реєстрації РРО у разі, якщо суб'єктом господарювання не подано заяву про скасування реєстрації та такі підстави залишились актуальними.
( Пункт 5 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій )
6. Контролюючий орган за місцем реєстрації РРО у випадках, передбачених підпунктами 2, 3 пункту 1 цієї глави, попереджає суб'єкта господарювання за місяць до настання терміну про необхідність проведення процедури скасування реєстрації РРО.
Скасування реєстрації РРО проводиться контролюючим органом не пізніше двох робочих днів з дня настання терміну виведення з експлуатації РРО.
7. Рішення контролюючого огану про скасування реєстрації РРО з купівлі-продажу іноземної валюти оформлюється за формою № 6-РРОВ (додаток 6 ). Таке рішення підписується керівником контролюючого органу за місцем реєстрації РРО або уповноваженою особою контролюючого органу.
( Пункт 7 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 )
8. Документи, визначені у цій главі, можуть бути подані та/або отримані за наявності документа, що посвідчує особу, відповідальною особою суб’єкта господарювання або представником суб’єкта господарювання за умови наявності документів, що посвідчують його особу та підтверджують надані йому повноваження, а також виконання вимог щодо електронної ідентифікації у випадку подання документів в електронному вигляді.
( Пункт 8 глави 4 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій )
5. Реєстрація журналів використання РРО з купівлі-продажу іноземної валюти
1. На кожний РРО з купівлі-продажу іноземної валюти реєструється журнал використання РРО з купівлі-продажу іноземної валюти (далі - журнал використання РРО) за формою, наведеною в додатку 7 до цього Порядку.
Журнал використання РРО повинен бути прошнурованим, мати послідовну нумерацію сторінок та засоби контролю, установлені таким чином, щоб унеможливити розшнурування журналу використання РРО або вилучення його аркушів без порушення цілісності засобу контролю.
Титульна сторінка журналу використання РРО має містити дані про суб'єкта господарювання, кількість аркушів, номер установленого засобу контролю та дані про РРО (модифікація, заводський і фіскальний номери, версія програмного забезпечення).
2. Реєстрація першого журналу використання РРО здійснюється одночасно з реєстрацією РРО, другого та наступних - на підставі заяви про реєстрацію журналу використання РРО з купівлі-продажу іноземної валюти за формою № 7-РРОВ (додаток 8) (далі - заява про реєстрацію журналу). Датою реєстрації першого журналу використання РРО є дата реєстрації РРО.
( Абзац перший пункту 2 глави 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 )
Суб'єкти господарювання, які включені до системи подання податкових документів в електронному вигляді, можуть подавати такі заяви в електронній формі засобами електронного зв'язку. Порядок та строки розгляду контролюючими органами заяв, поданих в електронному вигляді, є такими самими, як і для заяв, поданих у паперовому вигляді.
( Абзац другий пункту 2 глави 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 )
При проведенні реєстрації РРО або після отримання заяви про реєстрацію журналу та в разі відсутності підстав для відмови в реєстрації посадова особа контролюючого органу не пізніше двох робочих днів з дня отримання заяви про реєстрацію журналу проводить реєстрацію журналу використання РРО шляхом внесення реєстраційного запису до інформаційної системи ДФС.
За наявності підстав для відмови в проведенні реєстрації журналу використання РРО контролюючий орган не пізніше двох робочих днів з дня отримання заяви про реєстрацію журналу надає або надсилає (поштовим відправленням або на електронну пошту) суб'єкту господарювання повідомлення про відмову в проведенні реєстрації журналу використання РРО із зазначенням підстав для такої відмови.
Фіскальний номер першого журналу використання РРО складається з фіскального номера РРО та літери "в".
Номер другого та наступних журналів використання РРО складається з номера першого журналу, зареєстрованого на той самий РРО, та проставленого через дріб порядкового номера наступного журналу використання РРО.
Контролюючий орган відмовляє в реєстрації журналу використання РРО у разі відмови в реєстрації РРО, якщо відсутня або скасована реєстрація відповідного РРО, або у випадках, визначених пунктом 8 глави 2 цього розділу.
( Пункт 2 глави 5 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій )
Заява про реєстрацію журналу має бути підписана керівником суб’єкта господарювання або представником суб’єкта господарювання за умови наявності документів, що посвідчують його особу та підтверджують надані йому повноваження, а також виконання вимог щодо електронної ідентифікації у випадку подання документів в електронному вигляді із зазначенням дати подання. Усі розділи заяви про реєстрацію журналу підлягають обов’язковому заповненню.
( Пункт 2 глави 5 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій )
3. У разі зміни даних щодо суб'єкта господарювання або версії внутрішнього програмного забезпечення РРО, які зазначаються в журналі використання РРО, а також у разі встановлення розбіжностей чи помилок у записах на титульній сторінці журналу використання РРО суб'єкт господарювання здійснює перереєстрацію журналу використання РРО.
Для цього не пізніше п'яти робочих днів з дня виникнення підстав для перереєстрації суб'єкт господарювання або представник суб’єкта господарювання подає до контролюючого органу за місцем реєстрації журналу використання РРО заяву про реєстрацію журналу із зазначенням причини перереєстрації та журнал використання РРО, який підлягає перереєстрації. Така заява може бути подана в електронному вигляді.
( Абзац другий пункту 3 глави 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - частково набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій )
Після отримання заяви про реєстрацію журналу посадова особа контролюючого органу не пізніше двох робочих днів з дня подання такої заяви проводить перереєстрацію журналу використання РРО шляхом внесення змін до інформаційної системи ДФС та даних на титульній сторінці журналу використання РРО.
Усі доповнення або виправлення на титульній сторінці журналу використання РРО засвідчуються підписом посадової особи контролюючого органу, яка здійснила перереєстрацію, та печаткою контролюючого органу.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
14.06.2016 № 547
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 липня 2016 р.
за № 919/29049
ПОРЯДОК
реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі
I. Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон), Податкового кодексу України (далі - Кодекс), Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 227.
Цей Порядок поширюється на усіх суб’єктів господарювання та їх представників, які здійснюють операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (далі - операції з торгівлі валютними цінностями).
Дія цього Порядку не поширюється на реєстратори розрахункових операцій (далі - РРО), що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги).
2. Цим Порядком визначаються форми:
заяви про реєстрацію РРО з купівлі-продажу іноземної валюти;
довідки про резервування фіскального номера РРО з купівлі-продажу іноземної валюти;
реєстраційного посвідчення РРО з купівлі-продажу іноземної валюти;
заяви про скасування реєстрації РРО з купівлі-продажу іноземної валюти;
довідки про скасування реєстрації РРО з купівлі-продажу іноземної валюти;
рішення про скасування реєстрації РРО з купівлі-продажу іноземної валюти;
заяви про реєстрацію журналу використання РРО з купівлі-продажу іноземної валюти;
журналу використання РРО з купівлі-продажу іноземної валюти.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!