Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547. Наказ від 23.09.2016 №837

Міністерство фінансів України Наказ від 23.09.2016 №837
Остання редакція від 23.09.2016. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 23.09.2016

Номер 837

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.09.2016 № 837
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 жовтня 2016 р.
за № 1323/29453
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547
Відповідно до статті 8 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Внести до пункту 3 наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547 "Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за № 918/29048, такі зміни:
абзац другий викласти в такій редакції:
"вимоги щодо відображення акцизного податку (або іншого податку) у книгах обліку розрахункових операцій не поширюються на записи, що формуються на підставі розрахункових документів, визначених у пункті 5 наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 13 "Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми № ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2016 року за № 220/28350;";
доповнити пункт новими абзацами такого змісту:
"у разі наявності у суб’єктів господарювання книг обліку розрахункових операцій (далі - книги ОРО) за формами, наведеними у додатках 1 та 2 до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 28 серпня 2013 року № 417, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2013 року за № 1618/24150 (у редакції наказу Міністерства доходів і зборів України від 24 грудня 2013 року № 844) (далі - Порядок № 417), такі книги ОРО можуть бути зареєстровані, перереєстровані у відповідному контролюючому органі, а також використовуватись відповідно до абзацу п’ятого цього пункту;
зареєстровані книги ОРО за формами, наведеними у додатках 1 та 2 до Порядку № 417 , можуть використовуватись суб’єктами господарювання до скасування реєстрації таких книг ОРО. У разі наявності розрахункових операцій за підакцизні товари такі книги ОРО можуть використовуватись за умови відображення сум акцизного податку (або іншого податку) у графах, в яких відображається сума податку на додану вартість.".
2. Внести до Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за № 918/29048, такі зміни:
у пункті 5 глави 4 розділу ІІ цифри "4 - 10" замінити цифрами "4 - 10, 13";
у розділі 13 додатка 1 до Порядку слова "початку дії реєстраційного посвідчення" замінити словами "видачі реєстраційного посвідчення".
3. У розділі 14 додатка 1 до Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за № 919/29049, слова "початку дії реєстраційного посвідчення" замінити словами "видачі реєстраційного посвідчення".
4. Внести до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за № 920/29050, такі зміни:
у главі 4 розділу ІІ:
у пункті 9 цифри "1 - 4" та "5 - 7" замінити відповідно цифрами "1 - 5" та "6 - 8";
у пункті 10:
в абзаці першому цифру "7" замінити цифрою "8";
в абзаці другому слово і цифри "(графи 2 - 7)" замінити словом і цифрами "(графи 3 - 10)";
додатки 1, 2 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.
5. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України - керівника апарату Капінуса Є.В. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.
МіністрО. Данилюк
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови Національного банку України
Голова Державної фіскальної служби України

Я.В. Смолій
Р.М. Насіров
Додаток 1
до Порядку реєстрації та ведення
розрахункових книжок, книг обліку
розрахункових операцій
(пункт 3 глави 1 розділу ІІ )
КНИГА
обліку розрахункових операцій на РРО
Додаток 2
до Порядку реєстрації та ведення
розрахункових книжок, книг обліку
розрахункових операцій
(пункт 3 глави 1 розділу ІІ )
КНИГА
обліку розрахункових операцій на господарську одиницю
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.09.2016 № 837
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 жовтня 2016 р.
за № 1323/29453
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547
Відповідно до статті 8 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Внести до пункту 3 наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547 "Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за № 918/29048, такі зміни:
абзац другий викласти в такій редакції:
"вимоги щодо відображення акцизного податку (або іншого податку) у книгах обліку розрахункових операцій не поширюються на записи, що формуються на підставі розрахункових документів, визначених у пункті 5 наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 13 "Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми № ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2016 року за № 220/28350;";
доповнити пункт новими абзацами такого змісту: