• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Питання організації роботи підкомітетів Комітету асоціації між Україною та ЄС, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, і діалогів Україна - ЄС

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Порядок від 08.07.2015 № 646
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 8 липня 2015 р. № 646
Київ
Питання організації роботи підкомітетів Комітету асоціації між Україною та ЄС, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, і діалогів Україна - ЄС
( Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 198 від 24.02.2016 )( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 198 від 24.02.2016 № 877 від 09.11.2016 № 950 від 14.12.2016 )
Відповідно до статті 466 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони , та рішень Ради асоціації між Україною та ЄС від 15 грудня 2014 р. № 1/2014 і № 2/2014 Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок організації роботи підкомітетів Комітету асоціації між Україною та ЄС, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, і діалогів Україна - ЄС, що додається.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 198 від 24.02.2016 )
2. Керівникам робочих груп з організації роботи підкомітетів Комітету асоціації між Україною та ЄС, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, і діалогів Україна - ЄС:
( Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ № 198 від 24.02.2016 )
затвердити персональний склад таких груп;
вносити за погодженням з Урядовим офісом з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України зміни до складу робочих груп.
( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 877 від 09.11.2016 )
Прем'єр-міністр УкраїниА.ЯЦЕНЮК
Інд. 52
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 липня 2015 р. № 646
ПОРЯДОК
організації роботи підкомітетів Комітету асоціації між Україною та ЄС, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, і діалогів Україна - ЄС
( Назва Порядку в редакції Постанови КМ № 198 від 24.02.2016 )
1. Цей Порядок визначає процедуру організації роботи підкомітетів Комітету асоціації між Україною та ЄС, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі (далі - підкомітети), і діалогів Україна - ЄС (далі - діалоги).
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 198 від 24.02.2016 )
2. Координацію роботи підкомітетів і діалогів з Української Сторони здійснює Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України (далі - Урядовий офіс).
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 198 від 24.02.2016, № 877 від 09.11.2016 )
3. Секретарями підкомітетів і діалогів є представники Урядового офісу або у разі потреби центральних органів виконавчої влади.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 198 від 24.02.2016 )
4. Узгодження із Стороною ЄС дати, місця, форми та порядку денного засідання підкомітетів і діалогів здійснюється Урядовим офісом у взаємодії з МЗС та заінтересованими центральними органами виконавчої влади.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 198 від 24.02.2016 )
5. Голова підкомітету або діалогу від України для участі в засіданні підкомітету або діалогу визначається Віце-прем’єр-міністром України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції, з числа керівників робочих груп або у разі потреби - з числа інших членів Комітету асоціації між Україною та ЄС від України за результатами узгодження із Стороною ЄС порядку денного засідання.
( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 198 від 24.02.2016, № 877 від 09.11.2016 )
6. Голова підкомітету або діалогу від України у взаємодії з Урядовим офісом та відповідними центральними органами виконавчої влади готує вказівки та в установленому порядку вносить їх разом з проектом складу делегації на розгляд Віце-прем’єр-міністра України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції.
( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 198 від 24.02.2016; в редакції Постанови КМ № 877 від 09.11.2016 )
7. Протокол засідання та робочі висновки за результатами засідання підкомітету або діалогу з Української Сторони підписуються секретарем, а також у разі головування на засіданні України - головою підкомітету або діалогу від України на такому засіданні.
( Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 198 від 24.02.2016 )
8. За результатами засідання підкомітету або діалогу голова підкомітету або діалогу подає у десятиденний строк Кабінетові Міністрів України та МЗС звіт про результати проведеного засідання разом з пропозиціями щодо реалізації досягнутих домовленостей.
( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 198 від 24.02.2016 )
9. Копії підписаних протоколу та робочих висновків засідання підкомітету або діалогу надсилаються секретарям Комітету асоціації між Україною та ЄС, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі.
( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 198 від 24.02.2016 )
10. Урядовий офіс здійснює координацію та моніторинг реалізації досягнутих під час засідань підкомітетів і діалогів домовленостей.
( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 198 від 24.02.2016 )
11. Забезпечення проведення засідань підкомітетів і діалогів в установленому порядку здійснюється Секретаріатом Кабінету Міністрів України, державними органами та іншими суб’єктами, представники яких включені до складу робочих груп.
( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 198 від 24.02.2016 )
12. Для організації роботи підкомітетів і діалогів утворюються робочі групи згідно з додатком.
( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 198 від 24.02.2016 )
13. Членами робочих груп з організації роботи підкомітетів і діалогів (далі - робочі групи) є представники Урядового офісу, МЗС та інших державних органів.
( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 198 від 24.02.2016 )
14. Керівниками робочих груп є члени Комітету асоціації між Україною та ЄС, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, від України.
У разі потреби за рішенням керівників робочих груп їх засідання можуть проводитися заступниками керівників таких груп.
Для оперативного опрацювання питань керівниками робочих груп можуть утворюватися підгрупи.
( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 198 від 24.02.2016 )
15. Основними завданнями робочих груп є опрацювання питань щодо підготовки до проведення засідань підкомітетів і діалогів, організація виконання та реалізація досягнутих із Стороною ЄС домовленостей, а також підготовка питань до розгляду на засіданні урядового комітету, до повноважень якого віднесені питання європейської інтеграції.
( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 198 від 24.02.2016 )
Додаток
до Порядку
РОБОЧІ ГРУПИ
з організації роботи підкомітетів Комітету асоціації між Україною та ЄС, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, і діалогів Україна - ЄС
Найменування робочої групи та її номерПитання, віднесені до компетенції робочої групиМіністерство, відповідальне за організацію роботи групи, та її керівникДержавні органи та інші суб’єкти, представники яких беруть участь у роботі групи
1. Юстиція, свобода та безпека, № 1юстиція, свобода та безпека, права і свободи людини, боротьба з корупцією, участь в організації роботи підкомітету з питань свободи, безпеки та юстиції Мін’юст
керівник робочої групи - заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції
МЗС
МВС
ДМС
Міноборони
СБУ (за згодою)
Генеральна прокуратура України (за згодою)
Національне антикорупційне бюро (за згодою)
ДСА (за згодою)
Національна поліція
Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України (далі - Урядовий офіс)
2. Вільний рух товарів, № 2торгівля товарами та доступ товарів на ринки, засоби захисту торгівлі, вирішення спорів, технічні бар’єри у торгівліМінекономрозвитку
керівник робочої групи - заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі - Торговий представник України
Мінфін
ДФС
Мінагрополітики
МЗС
Держстат
МВС
Мінсоцполітики
Мінрегіон
Мінприроди
Мінінфраструктури
Адміністрація Держспецзв’язку
Міненерговугілля
Мін’юст
Урядовий офіс
3. Підприємництво та торгівля послугами, № 3промислова та підприємницька політика, гірнича справа і металургія, законодавство про товариства, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит, підприємницька діяльність, торгівля послугами, електронна торгівля, оподаткування, туризм, космос, захист прав споживачів, участь в організації роботи кластера 2 підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництваМінекономрозвитку
керівник робочої групи - заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі - Торговий представник України
ДРС
МОН
Мін’юст
Мінфін
Держстат
Мінприроди
НКЦПФР (за згодою)
Мінагрополітики
ДФС
ДКА
МВС
ДМС
Адміністрація Держспецзв’язку
Мінрегіон
Мінагрополітики
МОЗ
Держпродспоживслужба
Національна поліція
МЗС
Урядовий офіс
4. Митні питання та сприяння торгівлі, № 4імплементація положень глави 5 "Митні питання та сприяння торгівлі" розділу IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею", а також Протоколів 1
і 2
до Угоди про асоціацію
, участь в організації роботи підкомітету з питань митного співробітництва
ДФС
керівник робочої групи - заступник Голови ДФС, відповідальний за питання європейської інтеграції
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мінагрополітики
Мінінфраструктури
ДСІВ
МЗС
Урядовий офіс
5. Державні закупівлі, конкуренція, № 5 державні закупівлі, конкуренція та державна допомогаМінекономрозвитку
керівник робочої групи - заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі - Торговий представник України
Антимонопольний комітет (за згодою)
МЗС
Урядовий офіс
6. Інтелектуальна власність, № 6імплементація положень глави 9 "Інтелектуальна власність" розділу IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею" Угоди про асоціацію
, участь в організації роботи:
підкомітету з питань географічних зазначень;
діалогу з питань інтелектуальної власності
ДСІВ
керівник робочої групи - заступник Голови ДСІВ, відповідальний за питання європейської інтеграції
Мінекономрозвитку
Мінагрополітики
Мін’юст
МВС
Національна поліція
МЗС
Урядовий офіс
7. Енергетика, № 7співробітництво у сфері енергетики, у тому числі з питань ядерної енергетики, питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями, участь в організації роботи кластера 3 підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництваМіненерговугілля
керівник робочої групи - заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості, відповідальний за питання європейської інтеграції
Мінекономрозвитку
Мінфін
Держенергоефективності
НКРЕКП (за згодою)
Держатомрегулювання
Мінприроди
ДАЗВ
НАК "Нафтогаз України" (за згодою)
Національна академія наук (за згодою)
Мінрегіон
МОН
МЗС
Урядовий офіс
8. Транспорт, № 8транспорт, транспортні послуги, поштові та кур’єрські послуги, участь в організації роботи кластера 3 підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництваМінінфраструктури
керівник робочої групи - заступник Міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції
Мінекономрозвитку
Мінфін
МЗС
Мін’юст
Адміністрація Держприкордонслужби
ДФС
ДРС
МВС
Державіаслужба
Укртрансбезпека
Мінприроди
НКРЗІ (за згодою)
Українське державне підприємство
поштового зв’язку "Укрпошта" (за згодою)
Національна поліція
Урядовий офіс
9. Довкілля, № 9навколишнє природне середовище та зміна клімату, цивільний захист,
участь в організації роботи кластера 3 підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва
Мінприроди
керівник робочої групи - заступник Міністра екології та природних ресурсів з питань європейської інтеграції
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін’юст
Мінрегіон
ДСНС
Національна академія наук (за згодою)
МВС
МЗС
Міноборони
Мінагрополітики
МОЗ
МОН
Міненерговугілля
Урядовий офіс
10. Освіта, наука, технології, культура, молодь та спорт, № 10співробітництво у сфері науки та технологій, освіти, навчання, молоді, інформаційного суспільства, аудіовізуальної політики, культури, спорту та фізичної культури, участь в організації роботи кластера 4 підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництваМОН
керівник робочої групи - заступник Міністра освіти і науки, відповідальний за питання європейської інтеграції
Мінекономрозвитку
Мінфін
МЗС
Національна академія наук (за згодою)
Мін’юст
Мінмолодьспорт
Мінкультури
Мінсоцполітики
МІП
Адміністрація Держспецзв’язку
НКРЗІ (за згодою)
Державне агентство з питань електронного урядування
Держкомтелерадіо
Держкіно
Урядовий офіс
11. Аграрна політика та регіональний розвиток, № 11сільське господарство та розвиток сільських районів, рибальство та морська політика, Дунайський регіон, регіональний розвиток, санітарні та фітосанітарні заходи, участь в організації роботи:
кластера 5 підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва;
підкомітету з управління санітарними та фітосанітарними заходами
Мінагрополітики
керівник робочої групи - заступник Міністра аграрної політики та продовольства з питань європейської інтеграції
Мінрегіон
Мінприроди
Держгеокадастр
Мінекономрозвитку
Національна академія наук (за згодою)
Держрибагентство
Держводагентство
ДСНС
Мінінфраструктури
Держпродспоживслужба
МОЗ
Мінфін
МЗС
Урядовий офіс
12. Соціальна політика, № 12співробітництво в галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей, охорона здоров’я, участь в організації роботи кластера 6 підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництваМінсоцполітики керівник робочої групи - заступник Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграціїМОЗ
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін’юст
МЗС
ДФС
Мінагрополітики
Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ (за згодою)
Держлікслужба
Держпраці
Державна служба зайнятості
Держпродспоживслужба
Урядовий офіс
13. Економіка та фінанси, № 13макроекономічне співробітництво, управління державними фінансами: бюджетна політика, внутрішній контроль та зовнішній аудит, фінансові послуги, поточні платежі та рух капіталу, статистика, фінансове співробітництво, боротьба із шахрайством,
участь в організації роботи кластера 1 підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва
Мінфін
керівник робочої групи - заступник Міністра фінансів з питань європейської інтеграції
Мінекономрозвитку
Національний банк (за згодою)
Держстат
Держаудитслужба
Рахункова палата (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)
Мінсоцполітики
Мін’юст
ДРС
ДФС
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
(за згодою)
Держфінмоніторинг
Національне антикорупційне бюро (за згодою)
Національне агентство з питань
запобігання корупції (за згодою)
МВС
Генеральна прокуратура України (за згодою)
Національна поліція
МЗС
Урядовий офіс
14. Торгівля та сталий розвиток, № 14імплементація положень глави 13 "Торгівля та сталий розвиток" розділу IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею" Угоди про асоціацію
, участь в організації роботи підкомітету з питань торгівлі та сталого розвитку
Мінекономрозвитку
керівник робочої групи - заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі - Торговий представник України
Мінагрополітики
Мінприроди
Мінсоцполітики
Мін’юст
Держпраці
Держлісагентство
Держрибагентство
МЗС
Урядовий офіс
( Додаток в редакції Постанови КМ № 198 від 24.02.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 877 від 09.11.2016, № 950 від 14.12.2016 )