Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України. Порядок від 25.03.2015 №302

Кабінет Міністрів України Постанова, Порядок, Опис, Зразок від 25.03.2015 №302
Остання редакція від 04.03.2020. Внесення змін (постанова від 26.02.2020 N 171 /171-2020-п/)
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 25 березня 2015 р. № 302
Київ
Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України
( Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 745 від 26.10.2016 )( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 621 від 19.08.2015 № 1042 від 04.12.2015 № 1132 від 23.12.2015 № 745 від 26.10.2016 № 199 від 21.03.2018 № 795 від 03.10.2018 № 398 від 03.04.2019 № 683 від 17.07.2019 № 171 від 26.02.2020 )
( Вступна частина в редакції Постанови КМ № 745 від 26.10.2016 )
1. Затвердити:
зразок та технічний опис бланка паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм згідно з додатками 1 і 2;
зразок та технічний опис бланка паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія, згідно з додатками 3 і 4;
Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, що додається.
( Абзац четвертий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 745 від 26.10.2016 )
2. Запровадити із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру:
з 1 січня 2016 р. оформлення і видачу паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм та паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія, зразки бланків яких затверджено цією постановою, громадянам України, яким паспорт громадянина України оформляється вперше, з урахуванням вимог пункту 2 Положення про паспорт громадянина України , затвердженого постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XII;
з 1 листопада 2016 р. оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм, зразок бланка якого затверджено цією постановою, громадянам України відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого цією постановою.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1132 від 23.12.2015; в редакції Постанови КМ № 745 від 26.10.2016 )
3. Установити, що:
( Абзац другий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 199 від 21.03.2018 )
прийняття документів для оформлення паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія, зразок бланка якого затверджено цією постановою, з 1 листопада 2016 р. припиняється;
паспорт громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія, оформлений та виданий на підставі документів, поданих до 1 листопада 2016 р., є чинним протягом строку, на який його було видано.
Вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України зразка 1994 року здійснюються відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого цією постановою.
( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 795 від 03.10.2018 )
Державна міграційна служба до законодавчого врегулювання питання завершення оформлення та видачі паспорта громадянина України зразка 1994 року здійснює оформлення та видачу таких паспортів у порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ, громадянам України, щодо яких прийнято рішення суду, що набрало законної сили, про зобов’язання Державної міграційної служби оформити та видати паспорт громадянина України зразка 1994 року.
( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 398 від 03.04.2019 )( Пункт 3 в редакції Постанов КМ № 1132 від 23.12.2015, № 745 від 26.10.2016 )
Прем'єр-міністр УкраїниА.ЯЦЕНЮК
Інд. 31
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 302
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2016 р. № 745
)
ЗРАЗОК
бланка паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм
( Див. текст )( Додаток 1 в редакції Постанов КМ № 1042 від 04.12.2015, № 745 від 26.10.2016 )
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 302
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 грудня 2015 р. № 1042
)
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм
( У тексті додатка слова "Державний Прапор України" та "малий Державний Герб України" в усіх відмінках замінено відповідно словами "стилізоване зображення Державного Прапора України" та "стилізоване зображення малого Державного Герба України" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 745 від 26.10.2016 )
1. Бланк паспорта громадянина України (далі - паспорт) виготовляється у формі пластикової картки типу ID-1, що містить безконтактний електронний носій. Формат картки становить 54 х 85,6 міліметра та може мати допустимі відхилення відповідно до стандарту ДСТУ ISO/IEC 7810:2008.
2. У паспорт імплантовано безконтактний електронний носій, який відповідає вимогам нормативних документів України у сфері технічного та криптографічного захисту інформації. Безконтактний електронний носій відповідає вимогам стандарту ISO/IEC 14443 щодо запису і зчитування даних.
До безконтактного електронного носія вноситься інформація, яка зазначена на лицьовому та зворотному боці паспорта, біометричні дані, параметри особи (відцифрований образ обличчя, відцифрований підпис особи), а також дані щодо забезпечення захисту інформації, що внесена на безконтактний електронний носій, відповідно до вимог Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (далі - Закон).
До безконтактного електронного носія вноситься додаткова змінна інформація, передбачена Законом.
( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 745 від 26.10.2016 )
3. Для виготовлення паспорта використовується багатошаровий полімерний матеріал (полікарбонат), який за фізичними характеристиками відповідає вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 7810:2008 та підлягає персоналізації шляхом лазерного гравіювання.
4. Дизайн паспорта відтворюється з використанням офсетного, ірисного офсетного та трафаретного друку.
5. На лицьовому боці паспорта надруковано гільйошні розетки, чотири захисні сітки, в яких псевдорельєфом виконано контур карти України та стилізоване зображення малого Державного Герба України. За допомогою елементів спеціального растра виконано орнаментальний рисунок в синьому та жовтому кольорах, що складає тло карти України з текстом Державного Гімну України такого змісту:
"Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду".
Одну захисну сітку виконано способом ірисного офсетного друку, що створює плавний перехід синього кольору, що набуває під дією джерела ультрафіолетового опромінення синього свічення, у сірий.
У верхній частині лицьового боку паспорта надруковано дві горизонтальні лінії мікротексту "УКРАЇНА" в негативному зображенні та "UKRAINE" в позитивному зображенні.
В кольорі синьої сітки окремими літерами мікротексту виконано назву держави "У" "К" "Р" "А" "Ї" "Н" "А", що повторюється тричі.
У верхній лівій частині лицьового боку паспорта зображено символ електронного документа, у правій - стилізоване зображення Державного Прапора України.
Спеціальний символ, який свідчить про наявність безконтактного електронного носія, надруковано способом трафаретного друку оптико-перемінною фарбою.
Оптико-перемінна фарба під гострим кутом огляду змінює свій колір із золотого на синій та при цьому стає невидимою на фоні прямокутника, виконаного фарбою синього кольору.
У правій частині лицьового боку паспорта розташовано елемент рельєфно-точкового тактильного шрифту "УКР", що призначений для сприйняття інформації особами з вадами зору, та захисний гравірувальний елемент - слово "УКРАЇНА".
6. На лицьовому боці паспорта містяться п'ять обов'язкових зон візуальної перевірки (I-V):
зона I. Одним рядком надруковано назву держави "УКРАЇНА" "UKRAINE", стилізоване зображення малого Державного Герба України.
Нижче одним рядком надруковано назву документа "ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ", "PASSPORT OF THE CITIZEN OF UKRAINE";
зона II. Послідовно, згори донизу, надруковано назви полів:
"Прізвище/Surname";
"Ім'я/Name";
"По батькові/Patronymic";
зона III. Продовження назв полів, які надруковано у такому ж порядку, як у зоні II:
"Стать/Sex", "Громадянство/Nationality";
"Дата народження/Date of birth", "Запис №/Record No";
"Дійсний до/Date of expiry", "Документ №/Document No".
Номер документа виконано методом лазерного гравіювання шрифтом, що сприймається на дотик;
зона IV призначена для розміщення відцифрованого підпису особи;
зона V призначена для розміщення відцифрованого образу обличчя особи.
7. На лицьовому боці паспорта розміщено імплантований захисний елемент у вигляді стилізованого зображення Державного Прапора України та стилізованого зображення малого Державного Герба України, який має три захисних рівні аутентифікації.
Перший рівень захисту - зміна кольору під час обертання на 90° окремих елементів Герба та Прапора з червоного на зелений та з блакитного на жовтий. Присутність 3D-ефекту на кінчиках колосків на Прапорі та літер "UKR". Присутність анімаційного ефекту - під час повертання карти зліва направо кольорові елементи з високою дифракцією створюють візуальний ефект руху. Колір з високою дифракцією створює зображення Тризуба на стилізованому зображенні малого Державного Герба України.
( Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 745 від 26.10.2016 )
Другий рівень захисту - лінія позитивного мікротексту "УКРАЇНА UKRAINE" з високою дифракцією та висотою літер 150 мкм. Поляризаційний ефект - під час використання поляризаційного фільтра із зміною кута огляду змінюються кольори. Наявність зміни кольорів під час обертання на 90° окремих елементів.
Третій рівень захисту - наноелементи. Наявність елементів високої роздільної здатності для проведення експертиз за умови обертання на 90° та збільшення під мікроскопом у 100 разів.
8. На зворотному боці паспорта за допомогою елементів спеціального растра надруковано п'ять захисних фонових сіток, в яких виконано орнаментальний рисунок.
В кольорі синьої сітки виконано хвилясту лінію позитивного мікротексту "УКРАЇНА UKRAINE".
На зворотному боці паспорта вище машинозчитуваної зони розміщено спеціальний захисний рельєфний гравірувальний елемент, відчутний на дотик, у вигляді стилізованого колосся та дуг, виконаних із слова "УКРАЇНА", яке повторюється кілька разів.
У верхній правій частині зворотного боку паспорта міститься оптико-змінне зображення відцифрованого образу обличчя особи та попарно відокремлені цифри року її народження.
Машинозчитувана зона відокремлена голографічною стрічкою, на якій зображено стилізоване зображення малого Державного Герба України, колосся та літери "UKR". На ній способом лазерного гравіювання нанесені прізвище та ім'я особи українською мовою та латинськими літерами (відповідно до правил транслітерації) і номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.
Голографічна стрічка має три захисних рівні аутентифікації.
Перший рівень захисту - висока дифракційність кольорів різних елементів стрічки.
Другий рівень захисту - наявність позитивного мікротексту "UKR" з високою дифракцією та висотою літер 125 мкм. Під час обертання на 90° окремі елементи колосся та мікротекст "UKR" набувають свічення.
Третій рівень захисту - наноелементи. Наявність елементів високої роздільної здатності для проведення експертиз за умови збільшення під мікроскопом у 50 разів.
9. На зворотному боці паспорта міститься зона візуальної перевірки (VI) та машинозчитувана зона (VII).
У зоні VI одним рядком надруковано напис "ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ Є ВЛАСНІСТЮ УКРАЇНИ" та назву підприємства, що виготовило паспорт, - "ПК "Україна".
Нижче, послідовно, згори донизу, надруковано назви полів:
"Дата видачі/Date of issue", "Орган, що видав/ Authority";
"РНОКПП/RNTRC";
( Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 745 від 26.10.2016 )
"Місце народження/Place of birth".
Зона VII призначена для внесення машинозчитуваної інформації. Машинозчитувана зона формується згідно з рекомендаціями ІКАО Doc 9303.
( Абзац сьомий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 745 від 26.10.2016 )
10. Найменування полів для внесення інформації про особу та реквізити у зоні візуальної перевірки паспорта зазначаються українською та англійською мовами.
11. Для друкування паспорта використовуються захисні офсетні фарби, які під дією джерела ультрафіолетового опромінення набувають свічення: жовта - жовтого кольору, лавандова - червоного кольору, синя - синього кольору.
Найменування полів з обох боків паспорта, назва держави та документа, зображення стилізованого зображення малого Державного Герба України на лицьовому боці паспорта та слова "ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ Є ВЛАСНІСТЮ УКРАЇНИ" на зворотному боці паспорта друкуються фарбою чорного кольору, яка стає невидимою під дією джерела інфрачервоного опромінення.
12. Паспорт виготовляється з використанням багатокомпонентного захисного друку.
13. Персоналізація паспорта здійснюється централізовано у Державному центрі персоналізації документів державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів".
14. Персоналізація паспорта здійснюється шляхом лазерного гравіювання.
15. У паспорті прізвище, ім'я особи, її місце народження зазначаються українською мовою та латинськими літерами відповідно до правил транслітерації. По батькові особи зазначається українською мовою.
16. Жіноча стать зазначається літерами "Ж/F", чоловіча - "Ч/М".
17. Громадянство позначається словом "УКРАЇНА" та через скісну риску трилітерним кодом держави "UKR".
18. Дата народження зазначається таким чином: дні та місяці - двома цифрами (від одиниці до дев'яти попереду ставиться нуль), між якими ставиться пробіл, роки - чотирма цифрами, яким передує пробіл.
Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно "XX" - для дня чи місяця, "XXXX" - для року, "XX XX XXXX" - для дня, місяця і року.
18-1. Реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (РНОКПП) зазначається десятьма цифрами.
У разі наявності повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття зазначеного номера та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу) у відповідному полі проставляється слово "відмова". У разі відсутності інформації відповідне поле не заповнюється.
( Додаток 2 доповнено пунктом 18-1 згідно з Постановою КМ № 745 від 26.10.2016 )
19. Місце народження зазначається таким чином:
назва міста - у разі народження у мм. Києві та Севастополі;
назва міста і області (Автономна Республіка Крим), до складу якої входить місто, - у разі народження у містах обласного чи республіканського (Автономної Республіки Крим) значення;
назва населеного пункту, району, області (Автономна Республіка Крим) - у разі народження в інших населених пунктах;
відомості про місце народження згідно з документом, що посвідчує факт реєстрації народження особи, або паспортом, що підлягає обміну, з обов'язковим зазначенням держави народження та через скісну риску її трилітерного коду.
Коди держав зазначаються відповідно до стандарту ДСТУ ISO 3166-1-2009 "Коди назв країн світу".
( Абзац шостий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 745 від 26.10.2016 )
20. Номер документа встановлюється ДМС і містить дев'ять цифр. Номер документа виконується об'ємним лазерним гравіюванням.
21. Територіальний орган або територіальний підрозділ ДМС, що оформив паспорт, позначається кодом з чотирьох цифр, встановленим ДМС.
( Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 745 від 26.10.2016 )
22. Дата видачі та дата закінчення строку дії паспорта зазначається згідно з пунктом 18 цього Технічного опису.
23. Відцифрований підпис особи повинен мати розмір, що розпізнається людським оком, і зберігати аспектові відношення (за довжиною і висотою) оригіналу.
24. Для внесення інформації, що міститься у машинозчитуваній зоні паспорта, використовується шрифт OCR-B розміру 1.
25. Розміри на схематичній діаграмі паспорта зазначені без урахування допустимих технологічних відхилень під час виробництва.
СХЕМАТИЧНА ДІАГРАМА
бланка паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм
( Див. текст )( Пункт 25 в редакції Постанови КМ № 745 від 26.10.2016 )( Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 1042 від 04.12.2015 )
Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 302
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 грудня 2015 р. № 1042
)
ЗРАЗОК
бланка паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія
( Див. текст )( Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 1042 від 04.12.2015 )
Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 302
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 грудня 2015 р. № 1042
)
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія
1. Бланк паспорта громадянина України (далі - паспорт) виготовляється у формі пластикової картки типу ID-1. Формат картки становить 54 х 85,6 міліметра та може мати допустимі відхилення відповідно до стандарту ДСТУ ISO/IEC 7810:2008.
2. Для виготовлення паспорта використовується багатошаровий полімерний матеріал (полікарбонат), який за фізичними характеристиками відповідає вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 7810:2008 та підлягає персоналізації шляхом лазерного гравіювання.
3. Дизайн паспорта відтворюється з використанням офсетного, ірисного офсетного та трафаретного друку.
4. На лицьовому боці паспорта надруковано гільйошні розетки, чотири захисні сітки, в яких псевдорельєфом виконано контур карти України та стилізоване зображення малого Державного Герба України. За допомогою елементів спеціального растра виконано орнаментальний рисунок в синьому та жовтому кольорах, що складає тло карти України з текстом Державного Гімну України такого змісту:
"Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду".
Одну захисну сітку виконано способом ірисного офсетного друку, що створює плавний перехід синього кольору, що набуває під дією джерела ультрафіолетового опромінення синього свічення, у сірий.
У верхній частині лицьового боку паспорта надруковано дві горизонтальні лінії мікротексту "УКРАЇНА" в негативному зображенні та "UKRAINE" в позитивному зображенні.
В кольорі синьої сітки окремими літерами мікротексту виконано назву держави "У" "К" "Р" "А" "Ї" "Н" "А", що повторюється тричі.
У верхній правій частині лицьового боку паспорта зображено Державний Прапор України.
У правій частині лицьового боку паспорта розташовано елемент рельєфно-точкового тактильного шрифту "УКР", що призначений для сприйняття інформації особами з вадами зору, та захисний гравірувальний елемент - слово "УКРАЇНА".
5. На лицьовому боці паспорта містяться п'ять обов'язкових зон візуальної перевірки (I-V):
зона I. Одним рядком надруковано назву держави "УКРАЇНА" "UKRAINE", малий Державний Герб України.
Нижче одним рядком надруковано назву документа "ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ", "PASSPORT OF THE CITIZEN OF UKRAINE";
зона II. Послідовно, згори донизу, надруковано назви полів:
"Прізвище/Surname";
"Ім'я/Name";
"По батькові/Patronymic";
зона III. Продовження назв полів, які надруковано у такому ж порядку, як у зоні II:
"Стать/Sex", "Громадянство/Nationality";
"Дата народження/Date of birth", "Запис №/Record No";
"Дійсний до/Date of expiry", "Документ №/Document No".
Номер документа виконано методом лазерного гравіювання шрифтом, що сприймається на дотик;
зона IV призначена для розміщення відцифрованого підпису особи;
зона V призначена для розміщення відцифрованого образу обличчя особи.
6. На лицьовому боці паспорта розміщено імплантований захисний елемент у вигляді Державного Прапора України та малого Державного Герба України, який має три захисних рівні аутентифікації.
Перший рівень захисту - зміна кольору під час обертання на 90° окремих елементів Герба та Прапора з червоного на зелений та з блакитного на жовтий. Присутність 3D-ефекту на кінчиках колосків на прапорі та літер "UKR". Присутність анімаційного ефекту - під час повертання карти зліва направо кольорові елементи з високою дифракцією починають рухатися. Колір з високою дифракцією створює зображення Тризуба на малому Державному Гербі України.
Другий рівень захисту - лінія позитивного мікротексту "УКРАЇНА UKRAINE" з високою дифракцією та висотою літер 150 мкм. Поляризаційний ефект - під час використання поляризаційного фільтра із зміною кута огляду змінюються кольори. Наявність зміни кольорів під час обертання на 90° окремих елементів.
Третій рівень захисту - наноелементи. Наявність елементів високої роздільної здатності для проведення експертиз за умови обертання на 90° та збільшення під мікроскопом у 100 разів.
7. На зворотному боці паспорта за допомогою елементів спеціального растра надруковано п'ять захисних фонових сіток, в яких виконано орнаментальний рисунок.
В кольорі синьої сітки виконано хвилясту лінію позитивного мікротексту "УКРАЇНА UKRAINE".
На зворотному боці паспорта вище машинозчитуваної зони розміщено спеціальний захисний рельєфний гравірувальний елемент, відчутний на дотик, у вигляді стилізованого колосся та дуг, виконаних із слова "УКРАЇНА", що повторюється кілька разів.
У верхній правій частині зворотного боку паспорта міститься оптико-змінне зображення відцифрованого образу обличчя особи та попарно відокремлені цифри року її народження.
Машинозчитувана зона відокремлена голографічною стрічкою, на якій зображено малий Державний Герб України, колосся та літери "UKR". На ній способом лазерного гравіювання нанесені прізвище та ім'я особи українською мовою та латинськими літерами (відповідно до правил транслітерації) і номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.
Голографічна стрічка має три захисних рівні аутентифікації.
Перший рівень захисту - висока дифракційність кольорів різних елементів стрічки.
Другий рівень захисту - наявність позитивного мікротексту "UKR" з високою дифракцією та висотою літер 125 мкм. Під час обертання на 90° окремі елементи колосся та мікротекст "UKR" набувають свічення.
Третій рівень захисту - наноелементи. Наявність елементів високої роздільної здатності для проведення експертиз за умови збільшення під мікроскопом у 50 разів.
8. На зворотному боці паспорта міститься зона візуальної перевірки (VI) та машинозчитувана зона (VII).
У зоні VI одним рядком надруковано напис "ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ Є ВЛАСНІСТЮ УКРАЇНИ" та назву підприємства, що виготовило паспорт, - "ПК "Україна".
Нижче, послідовно, згори донизу, надруковано назви полів:
"Дата видачі/Date of issue", "Орган, що видав/ Authority";
"Місце народження/Place of birth".
Зона VII призначена для внесення машинозчитуваної інформації. Машинозчитувана зона формується згідно з рекомендаціями ІКАО.
9. Найменування полів паспорта для внесення інформації про особу та реквізити у зоні візуальної перевірки паспорта зазначаються українською та англійською мовами.
10. Для друкування паспорта використовуються захисні офсетні фарби, які під дією джерела ультрафіолетового опромінення набувають свічення: жовта - жовтого кольору, лавандова - червоного кольору, синя - синього кольору.
Найменування полів з обох боків паспорта, назва держави та документа, зображення малого Державного Герба України на лицьовому боці паспорта та слова "ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ Є ВЛАСНІСТЮ УКРАЇНИ" на зворотному боці паспорта друкуються фарбою чорного кольору, яка стає невидимою під дією джерела інфрачервоного опромінення.
11. Паспорт виготовляється з використанням багатокомпонентного захисного друку.
12. Персоналізація паспорта здійснюється централізовано у Державному центрі персоналізації документів державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів".
13. Персоналізація паспорта здійснюється шляхом лазерного гравіювання.
14. У паспорті прізвище, ім'я особи, її місце народження зазначаються українською мовою та латинськими літерами відповідно до правил транслітерації. По батькові особи зазначається українською мовою.
15. Жіноча стать зазначається літерами "Ж/F", чоловіча - "Ч/М".
16. Громадянство позначається словом "УКРАЇНА" та через скісну риску трилітерним кодом держави "UKR".
17. Дата народження зазначається таким чином: дні та місяці - двома цифрами (від одиниці до дев'яти попереду ставиться нуль), між якими ставиться пробіл, роки - чотирма цифрами, яким передує пробіл.
Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно "XX" - для дня чи місяця, "XXXX" - для року, "XX XX XXXX" - для дня, місяця і року.
18. Місце народження зазначається таким чином:
назва міста - у разі народження у мм. Києві та Севастополі;
назва міста і області (Автономна Республіка Крим), до складу якої входить місто, - у разі народження у містах обласного чи республіканського (Автономної Республіки Крим) значення;
назва населеного пункту, району, області (Автономна Республіка Крим) - у разі народження в інших населених пунктах;
відомості про місце народження згідно з документом, що посвідчує факт реєстрації народження особи, або паспортом, що підлягає обміну, з обов'язковим зазначенням держави народження та через скісну риску її трилітерного коду.
Коди держав зазначаються відповідно до стандарту ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу".
19. Номер документа встановлюється ДМС і містить дев'ять цифр. Номер документа виконується об'ємним лазерним гравіюванням.
20. Територіальний орган або територіальний підрозділ уповноваженого суб'єкта, що видав паспорт, позначається кодом з чотирьох цифр, встановленим ДМС.
21. Дата видачі та дата закінчення строку дії паспорта зазначається згідно з пунктом 17 цього Технічного опису.
22. Відцифрований підпис особи повинен мати розмір, що розпізнається людським оком, і зберігати аспектові відношення (за довжиною і висотою) оригіналу.
23. Для внесення інформації, що міститься у машинозчитуваній зоні паспорта, використовується шрифт OCR-B розміру 1.
24. Розміри на схематичній діаграмі паспорта зазначені без урахування допустимих технологічних відхилень під час виробництва.
СХЕМАТИЧНА ДІАГРАМА
бланка паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія
( Див. текст )( Додаток 4 в редакції Постанови КМ № 1042 від 04.12.2015 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 302
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2016 р. № 745
)
ПОРЯДОК
оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України
Загальна частина
1. Паспорт громадянина України (далі - паспорт) є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.
2. Паспорт виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.
3. Кожен громадянин України, який досяг 14-річного віку, зобов'язаний отримати паспорт.
4. Паспорт оформляється особам, які не досягли 18-річного віку, на чотири роки, а особам, які досягли 18-річного віку, - на кожні 10 років.
5. У разі втрати або викрадення паспорта особі замість втраченого або викраденого оформляється та видається новий паспорт.
6. Обмін паспорта здійснюється у разі:
1) зміни інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації);
2) отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від прийняття зазначеного номера (за бажанням);
3) виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;
4) закінчення строку дії паспорта;
5) непридатності паспорта для подальшого використання;
6) якщо особа досягла 25- чи 45-річного віку та не звернулася в установленому законодавством порядку не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання до паспорта зразка 1994 року нових фотокарток;
( Підпункт 6 пункту 6 в редакції Постанови КМ № 795 від 03.10.2018 )
7) наявності в особи паспорта зразка 1994 року (за бажанням).
( Пункт 6 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ № 795 від 03.10.2018 )
7. Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін та видача паспорта здійснюються:
1) особі, яка досягла 14-річного віку, - на підставі заяви-анкети, поданої нею особисто;
2) особі, яка досягла 14-річного віку та яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, - на підставі заяви-анкети одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників (далі - законні представники);
3) особі, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, - через уповноважену особу адміністрації відповідної установи чи закладу (далі - уповноважена особа).
8. Паспорт видається:
не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання;
не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його термінового отримання.
Паспорт, який оформлюється вперше, видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання.
9. За оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта справляється адміністративний збір у порядку та розмірах, установлених законодавством. Адміністративний збір справляється у разі оформлення замість втраченого або викраденого, обміну паспорта зразка 1994 року.
За оформлення паспорта вперше адміністративний збір не справляється.
10. Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта здійснюється територіальними органами/територіальними підрозділами ДМС через Головний обчислювальний центр Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Головний обчислювальний центр Реєстру) у взаємодії з Державним центром персоналізації документів державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" (далі - Центр).
11. Порядок взаємодії ДМС з Центром встановлюється шляхом укладення відповідних договорів згідно з вимогами статті 4 Закону України "Про захист персональних даних" .
Порядок взаємодії територіальних органів/територіальних підрозділів ДМС з центрами надання адміністративних послуг встановлюється шляхом укладення відповідних договорів згідно з вимогами статті 4 Закону України "Про захист персональних даних" .
12. Внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр) здійснюється з використанням відомчої інформаційної системи ДМС.
13. Для внесення інформації до Реєстру формується заява-анкета, зразок якої затверджується МВС.
14. До заяви-анкети вноситься така інформація про особу, на ім'я якої оформляється паспорт:
1) ім'я особи (прізвище, власне ім'я та по батькові особи, яка є громадянином України, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить);
2) дата народження;
3) місце народження (держава, область, район/місто, селище/село);
4) стать;
5) дата та підстави набуття громадянства;
6) унікальний номер запису в Реєстрі (у разі наявності);
7) відцифрований образ обличчя особи;
8) відцифрований підпис особи (крім осіб, які в установленому законом порядку визнані недієздатними). Підпис осіб з фізичними вадами вноситься за їх бажанням. Підпис осіб, які відбувають покарання в установах виконання покарань або перебувають на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, а також осіб, які не можуть пересуватися самостійно у зв'язку з тривалим розладом здоров'я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров'я, оформленим в установленому порядку, - вноситься із застосуванням засобів Реєстру шляхом сканування;
9) відомості про внесення до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті, засобів електронного цифрового підпису;
10) відомості про згоду на внесення до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті, відцифрованих відбитків пальців рук;
11) місце проживання із зазначенням адреси (держава, область, район/місто, селище/село, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири);
12) номер контактного телефону заявника та/або адреса електронної пошти;
13) реквізити документа, на підставі якого оформляється паспорт;
14) відомості про законного представника особи чи уповноважену особу (ім'я, дата народження, реквізити документа, що посвідчує особу, та документа, що підтверджує її повноваження);
15) додаткова змінна інформація (відомості про місце проживання, про народження дітей, про шлюб і розірвання шлюбу, про зміну імені, у разі наявності - про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття зазначеного номера та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу);
16) відомості про сплату адміністративного збору або про звільнення від його сплати;
17) дата заповнення заяви-анкети.
15. Видані компетентними органами іноземної держави документи, що подаються для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта, засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.
Отримання інформації та взаємодія під час здійснення ідентифікації особи
16. ДМС має право отримувати інформацію про особу з наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, в обсязі, необхідному для ідентифікації особи у зв'язку з оформленням (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміном паспорта.
Доступ до зазначеної інформації здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" .
У разі відсутності можливості надання ДМС прямого доступу до наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, або направлення запитів в електронній формі захищеними каналами зв'язку одержання відомостей про особу здійснюється шляхом надсилання запитів та надання відповідей на них на паперових носіях.
17. До підключення Мін'юсту до Реєстру одержання відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, які підлягають обов'язковому внесенню до Реєстру, здійснюється шляхом надсилання до Мін'юсту в електронній формі захищеними каналами зв'язку запитів щодо кожної особи, відповідь на які Мін'юст надає протягом трьох робочих днів з дня надходження такого запиту.
У разі відсутності можливості надіслання запитів у електронній формі запити надсилаються на паперових носіях.
18. У разі відсутності в ДМС інформації про належність особи до громадянства України територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС проводить перевірку факту належності особи до громадянства України, у тому числі шляхом надіслання до МЗС запитів щодо набуття особою громадянства України, перебування на постійному/тимчасовому консульському обліку.
Подання документів для оформлення, обміну паспорта
19. Документи для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта подаються до центрів надання адміністративних послуг, державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, і його відокремлених підрозділів (далі - уповноважені суб'єкти), територіальних органів та територіальних підрозділів ДМС.
До територіального органу ДМС документи подаються лише в разі оформлення замість втраченого або викраденого, обміну паспорта, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру.
Подання документів для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта здійснюється лише до територіального підрозділу ДМС у разі:
набуття особою громадянства України;
оформлення особі паспорта вперше після досягнення 18-річного віку без подання документів з фотозображенням особи, виданих уповноваженими органами, установами, організаціями;
оформлення паспорта вперше після досягнення 18-річного віку особі, яка надала рішення суду про встановлення особи (для осіб, яких не було встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи);
повернення на проживання в Україну особи, яка постійно проживала за кордоном;
оформлення паспорта особі, яка не може пересуватися самостійно у зв'язку з тривалим розладом здоров'я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров'я, оформленим в установленому порядку, якщо така особа не отримувала паспорта, оформленого із застосуванням засобів Реєстру;
відбування особою покарання в установах виконання покарань або перебування на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу.
20. Документи для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта подаються особою або її законним представником/уповноваженою особою (далі - заявники) до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб'єкта за зареєстрованим місцем проживання особи.
Особа, яка досягла 14-річного віку та місце проживання якої не зареєстровано, для оформлення паспорта вперше подає документи до територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб'єкта за місцем фактичного проживання в Україні.
Документи для оформлення замість втраченого або викраденого, обміну паспорта, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, можуть подаватися заявником до будь-якого територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб'єкта.
Особа, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, подає документи для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта через уповноважену особу до територіального підрозділу ДМС за місцем розташування адміністрації відповідної установи або закладу.
Внутрішньо переміщена особа подає документи до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб'єкта за місцем проживання, що підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
Бездомна особа подає документи до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб'єкта за місцем майбутньої реєстрації її місця проживання.
21. У разі виникнення обставин (подій), у зв'язку з якими паспорт підлягає обміну (крім закінчення строку дії паспорта), документи для його обміну подаються протягом одного місяця з дати настання таких обставин (подій).
22. У разі закінчення строку дії паспорта документи для його обміну можуть бути подані протягом одного місяця до дати закінчення строку його дії. У такому випадку паспорт, що підлягає обміну, після прийому документів повертається особі та здається нею під час отримання нового паспорта.
Дії працівників під час приймання документів для оформлення, обміну паспорта
23. Керівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС визначає працівників, які здійснюють функції з прийняття документів, оформлення заяв-анкет та видачі паспорта, і працівників, які здійснюють функції з оформлення паспорта (розгляд заяви-анкети, ідентифікація особи та прийняття рішення). Керівник уповноваженого суб'єкта визначає осіб, які в межах повноважень, встановлених законодавством, отримують доступ до інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, власником або розпорядником яких є ДМС, є матеріально відповідальними особами та здійснюють функції з прийняття документів, оформлення заяв-анкет і видачі паспорта.
24. Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб'єкта під час приймання документів від заявника перевіряє повноту поданих заявником документів, зазначених у пунктах 35, 46 і 69 цього Порядку, відповідність їх оформлення вимогам законодавства.
У разі виявлення факту подання не всіх необхідних документів або подання документів, оформлення яких не відповідає вимогам законодавства, територіальний орган ДМС/територіальний підрозділ ДМС, уповноважений суб'єкт інформує заявника про відмову в прийнятті документів із зазначенням підстав такої відмови. За бажанням заявника відмова надається в письмовому вигляді.
Заявник має право повторно звернутися до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб'єкта в разі зміни або усунення обставин, у зв'язку з якими йому було відмовлено в прийнятті документів.
Якщо під час прийому документів заявник надав паспорт, який, за даними відомчої інформаційної системи ДМС, визнано недійсним відповідно до пункту 108 цього Порядку, працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб'єкта здійснює його вилучення в порядку, передбаченому пунктом 107 цього Порядку.
25. У разі відповідності поданих документів вимогам цього Порядку працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб'єкта із використанням електронного цифрового підпису та із застосуванням засобів Реєстру формує заяву-анкету (у тому числі здійснює отримання біометричних даних, параметрів).
26. Після формування заяви-анкети працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб'єкта друкує її та надає заявнику для перевірки правильності внесених до заяви-анкети відомостей. Реєстрація заяви-анкети здійснюється із застосуванням засобів Реєстру під час її формування.
У разі виявлення помилок в заяві-анкеті працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб'єкта вносить до неї відповідні виправлення.
27. Після перевірки заявник власним підписом підтверджує правильність внесених до заяви-анкети відомостей про особу. Якщо заявник через фізичні вади не може підтвердити власним підписом правильність таких відомостей, працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб'єкта робить відмітку про неможливість такого підтвердження та засвідчує правильність внесених до заяви-анкети відомостей про особу власним підписом.
28. Після перевірки заявником правильності внесених до заяви-анкети відомостей про особу заява-анкета перевіряється та підписується (із зазначенням дати, прізвища та ініціалів) працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб'єкта, який прийняв документи та сформував заяву-анкету.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 25 березня 2015 р. № 302
Київ
Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України
1. Затвердити:
зразок та технічний опис бланка паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм згідно з додатками 1 і 2;
зразок та технічний опис бланка паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія, згідно з додатками 3 і 4;
Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, що додається.
2. Запровадити із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру:
з 1 січня 2016 р. оформлення і видачу паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм та паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія, зразки бланків яких затверджено цією постановою, громадянам України, яким паспорт громадянина України оформляється вперше, з урахуванням вимог пункту 2 Положення про паспорт громадянина України , затвердженого постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XII;
з 1 листопада 2016 р. оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм, зразок бланка якого затверджено цією постановою, громадянам України відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого цією постановою.
3. Установити, що:
прийняття документів для оформлення паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія, зразок бланка якого затверджено цією постановою, з 1 листопада 2016 р. припиняється;