• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Схема, Положення від 13.08.2014 № 346 | Документ не діє
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 13 серпня 2014 р. № 346
Київ
Про Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
( Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 877 від 09.11.2016 )
( У тексті Постанови слова "Урядовий офіс з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України" в усіх відмінках замінено словами "Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 877 від 09.11.2016 )
Відповідно до частини другої статті 1, статті 21 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" з метою забезпечення належної організації реалізації завдань у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції та виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода), Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору, підписаної 9 липня 1997 р., та Декларації про її доповнення від 21 серпня 2009 р. Кабінет Міністрів України
постановляє:
( Вступна частина в редакції Постанови КМ № 877 від 09.11.2016 )
1. Установити, що організаційне, експертно-аналітичне та інформаційне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції здійснюється Урядовим офісом з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 877 від 09.11.2016 )
2. Затвердити Положення про Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, що додається.
3. Установити, що відповідно до статті 21 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" Кабінет Міністрів України здійснює спрямування, координацію та контроль:
1) у сфері європейської інтеграції з питань:
розроблення та здійснення заходів з виконання Угоди, інших міжнародних договорів України у сфері європейської інтеграції та домовленостей між Україною та Європейським Союзом;
співробітництва між Україною та Європейським Союзом, а також державами - членами Європейського Союзу у сфері європейської інтеграції;
адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС);
виконання міжнародних договорів України у сфері європейської інтеграції і домовленостей між Україною та Європейським Союзом;
діяльності двосторонніх органів, передбачених Угодою та іншими міжнародними договорами України у сфері європейської інтеграції;
цільового спрямування бюджетного фінансування у сфері європейської інтеграції;
залучення та використання міжнародної допомоги Європейського Союзу та інших донорів, спрямованої на підтримку виконання завдань у сфері європейської інтеграції;
інформування громадськості у сфері європейської інтеграції;
залучення громадян до процесу прийняття Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади рішень у сфері європейської інтеграції;
кадрового забезпечення органів виконавчої влади у сфері європейської інтеграції, навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань європейської інтеграції;
2) у сфері євроатлантичної інтеграції з питань:
співробітництва між Україною та НАТО і державами - членами зазначеної організації у сфері євроатлантичної інтеграції;
координації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та взаємодії з НАТО у рамках річних національних програм співробітництва України з НАТО;
політичного та політико-військового діалогу з НАТО в рамках Комісії Україна - НАТО та інших спільних органів;
координації та моніторингу реалізації проектів у рамках трастових фондів НАТО на підтримку України, програм "Партнерство заради миру", "Наука заради миру та безпеки" та інших програм НАТО;
адаптації законодавства України до вимог НАТО;
інформування громадськості у сфері євроатлантичної інтеграції;
реформування сектору безпеки і оборони України відповідно до стандартів НАТО;
взаємодії з громадськістю, зокрема в рамках Мережі партнерства Україна - НАТО;
взаємодії з Міжнародним секретаріатом НАТО, Міжнародним військовим штабом НАТО, контактним Посольством НАТО в Україні, Представництвом НАТО в Україні, іншими структурами НАТО, акредитованими в Україні, а також з радниками НАТО і держав - членів НАТО.
( Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 877 від 09.11.2016 )
4. Затвердити схему взаємодії Кабінету Міністрів України, української частини Ради асоціації між Україною та Європейським Союзом та Комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом, Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади згідно з додатком.
5. Міністерству юстиції подати в установленому порядку пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою.
Прем'єр-міністр УкраїниА.ЯЦЕНЮК
Інд. 52
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 серпня 2014 р. № 346
ПОЛОЖЕННЯ
про Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
( Назва Положення в редакції Постанови КМ № 877 від 09.11.2016 )
1. Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (далі - Урядовий офіс) є окремим структурним підрозділом Секретаріату Кабінету Міністрів України.
( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 877 від 09.11.2016 )
Урядовий офіс підпорядковується Прем'єр-міністру України, Віце-прем'єр-міністру України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції, а також Міністру Кабінету Міністрів України.
( Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 877 від 09.11.2016 )
2. Урядовий офіс у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністра Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Урядового офісу є забезпечення діяльності у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції Кабінету Міністрів України, Прем'єр-міністра України та Віце-прем'єр-міністра України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема щодо:
координації діяльності органів виконавчої влади з розроблення та здійснення заходів, спрямованих на виконання:
- Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода), інших міжнародних договорів України з питань європейської інтеграції і домовленостей між Україною та ЄС;
- річних національних програм Україна - НАТО (далі - національні програми), рішень Комісії Україна - НАТО у рамках Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору та Декларації про її доповнення, інших міжнародних договорів України з питань євроатлантичної інтеграції та домовленостей між Україною та НАТО та уповноважених органів НАТО;
планування, проведення моніторингу та оцінки ефективності та результативності виконання завдань:
- у сфері європейської інтеграції, у тому числі з виконання Угоди;
- у сфері євроатлантичної інтеграції, у тому числі з виконання національних програм;
координації діяльності органів виконавчої влади з розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, спрямованих на виконання:
- Угоди, інших міжнародних договорів України з питань європейської інтеграції і домовленостей між Україною та ЄС;
- національних програм, інших міжнародних договорів України з питань євроатлантичної інтеграції і домовленостей між Україною та НАТО та уповноважених органів НАТО;
удосконалення системи та механізму координації діяльності органів виконавчої влади у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.
( Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 877 від 09.11.2016 )
4. Урядовий офіс відповідно до покладених на нього завдань:
1) на підставі аналізу комплексних звітів органів виконавчої влади у рамках звітування про виконання Угоди проводить щоквартальний та щорічний моніторинг, а також оцінку результативності виконання завдань у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, за результатами чого готує Прем’єр-міністрові України, Віце-прем’єр-міністрові України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції, висновки, подає відповідні рекомендації та пропозиції;
( Підпункт 1 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 447 від 31.05.2017 )
2) проводить експертизу проектів нормативно-правових актів, інших документів, внесених Кабінетові Міністрів України, на предмет їх відповідності програмним документам у сфері європейської інтеграції та цілям Угоди, за результатами готує висновки та рекомендації;
3) бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема щодо вдосконалення інституціонального механізму у зазначених сферах, що вносяться в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;
4) здійснює координацію підготовки проектів програмних документів та планів заходів у сфері європейської інтеграції на предмет відповідності цілям Угоди та проводить їх експертну оцінку, за результатами готує висновки і рекомендації;
5) проводить аналіз пропозицій центральних органів виконавчої влади щодо визначення пріоритетності заходів, обсягів і цільового спрямування бюджетного фінансування у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції;
6) бере в межах своїх повноважень участь у підготовці та проведенні засідань Кабінету Міністрів України та засідань урядового комітету, до повноважень якого належать питання європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема розгляду питань імплементації Угоди, підготовки до спільних засідань відповідно Ради асоціації між Україною та ЄС і Комітету асоціації між Україною та ЄС, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, виконання їх рішень та рекомендацій, готує висновок про доцільність врахування пропозицій щодо оновлення плану заходів, які надходять від органів виконавчої влади;
( Підпункт 6 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 447 від 31.05.2017 )
7) забезпечує підготовку спільних засідань Ради асоціації між Україною та ЄС і Комітету асоціації між Україною та ЄС і засідань їх української частини, виконує функції секретаріатів української частини зазначених органів, а також бере участь в організації підготовки спільних засідань та засідань української частини інших двосторонніх органів, утворених відповідно до Угоди та інших міжнародних договорів України у сфері європейської інтеграції;
8) організовує щокварталу зустрічі за участю членів двосторонніх органів асоціації з Української Сторони з представниками Української Сторони Платформи громадянського суспільства Україна - ЄС;
9) проводить аналіз діяльності органів виконавчої влади щодо залучення і використання міжнародної допомоги, спрямованої на підтримку виконання завдань у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, та готує і подає Прем'єр-міністрові України, Віце-прем'єр-міністрові України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції, пропозиції щодо підвищення ефективності такої роботи;
10) здійснює координацію та моніторинг заходів з інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та готує і подає Прем'єр-міністрові України, Віце-прем'єр-міністрові України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції, пропозиції щодо підвищення ефективності їх проведення;
11) готує і подає Прем'єр-міністрові України, Віце-прем'єр-міністрові України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції, пропозиції щодо:
удосконалення механізму розроблення та здійснення заходів у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції;
залучення представників громадянського суспільства до процесу прийняття Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади рішень у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції;
кадрового забезпечення органів виконавчої влади у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
підвищення ефективності здійснення заходів з адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС) та стандартів НАТО;
врегулювання розбіжностей, що виникають у процесі формування та здійснення заходів у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема тих, що спрямовані на виконання Угоди;
удосконалення договірно-правової бази з питань відносин між Україною та ЄС, Україною та НАТО;
ініціювання підготовки проектів нормативно-правових актів та програмних документів у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції і визначення їх головного розробника;
12) проводить в установленому порядку експертизу відповідності проектів нормативно-правових актів, які вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України, міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції, а також врахування права Європейського Союзу (acquis ЄС);
13) забезпечує здійснення перекладу acquis ЄС на українську мову, оновлення глосарія термінів acquis ЄС;
14) готує і подає Прем'єр-міністрові України, Віце-прем'єр-міністрові України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції, та Міністрові Кабінету Міністрів України аналітичні та інформаційні матеріали з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
15) бере в межах своїх повноважень участь у підготовці проектів листів Прем'єр-міністра України, Віце-прем'єр-міністра України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції, адресованих посадовим особам ЄС та НАТО, іноземних держав, міжнародних організацій, а також представникам закордонних неурядових організацій, підприємств та установ з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
16) вживає в межах своїх повноважень заходів до підготовки матеріалів для участі Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України у переговорах, нарадах, зустрічах з посадовими особами ЄС та НАТО, іноземних держав, міжнародних організацій, а також представниками закордонних неурядових організацій, підприємств та установ з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, готує за результатами таких заходів проекти відповідних протоколів та резолюцій;
17) готує в межах своїх повноважень висновки стосовно проектів директив, вказівок, технічних завдань, що визначають позицію України у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, які в установленому порядку вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України, Прем'єр-міністра України чи Віце-прем'єр-міністра України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції;
18) здійснює контроль за своєчасним поданням органами виконавчої влади проектів актів законодавства та інших документів у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції;
19) забезпечує координацію підготовки та виконання програмних документів і планів заходів у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема тих, що спрямовані на виконання Угоди та забезпечення співробітництва між Україною та НАТО;
20) забезпечує координацію роботи з підготовки звітів про виконання Угоди, які подаються Верховній Раді України, Кабінетові Міністрів України, надсилаються до Європейського Союзу та виносяться на розгляд громадськості;
21) забезпечує координацію роботи з підготовки звітів про виконання національних програм, які подаються Президентові України, Верховній Раді України, Кабінетові Міністрів України, надсилаються до НАТО та виносяться на розгляд громадськості;
22) організовує взаємодію заступників міністрів з питань європейської інтеграції, а також заступників керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, до компетенції яких віднесено питання європейської інтеграції, зокрема шляхом проведення регулярних нарад, зустрічей, утворення робочих груп;
23) ініціює утворення міжвідомчих робочих груп з підготовки проектів нормативно-правових актів, програмних документів та розгляду інших питань у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції та координує їх діяльність;
24) здійснює координацію роботи з визначення концептуальних засад державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції та бере участь у розробленні відповідних документів;
25) забезпечує підготовку засідань Комісії з координації співробітництва з НАТО та виконує функцію секретаріату зазначеної Комісії, підготовку засідань спільних робочих груп Україна - НАТО, інших двосторонніх робочих груп, утворених відповідно до національних програм та інших програм НАТО;
26) організовує взаємодію національних координаторів з питань співробітництва з НАТО та членів Комісії з координації співробітництва з НАТО, а також інших представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, до компетенції яких віднесено питання євроатлантичної інтеграції, зокрема шляхом проведення нарад, зустрічей, утворення робочих груп;
27) здійснює в межах своїх повноважень контроль за виконанням доручень і резолюцій Прем'єр-міністра України, резолюцій Віце-прем'єр-міністра України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції;
28) запитує в установленому порядку в органах виконавчої влади матеріали та інформацію з питань, що належать до його компетенції;
29) виконує інші завдання відповідно до доручень Прем’єр-міністра України, Віце-прем’єр-міністра України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції, та Міністра Кабінету Міністрів України;
30) є суб’єктом наповнення інформаційної системи, яка є єдиним інструментом планування, моніторингу та оцінки результативності виконання Угоди.
( Пункт 4 доповнено підпунктом 30 згідно з Постановою КМ № 447 від 31.05.2017 )
( Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 877 від 09.11.2016 )
5. Урядовий офіс має право в установленому порядку одержувати від інших структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, зокрема Апарату Прем'єр-міністра України, патронатних служб Першого віце-прем'єр-міністра України та віце-прем'єр-міністрів України, інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
6. Урядовий офіс у своїй діяльності взаємодіє із заступниками міністрів з питань європейської інтеграції, а також із заступниками керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, до компетенції яких віднесено питання європейської інтеграції.
7. Урядовий офіс у межах своїх повноважень за координації МЗС взаємодіє з органами та агентствами ЄС, посольствами і представництвами іноземних держав та міжнародних організацій в Україні, Представництвом України при ЄС, Міжнародним секретаріатом та Міжнародним військовим штабом НАТО, іншими органами та агенціями НАТО, посольствами держав - членів та держав - партнерів НАТО в Україні, Представництвом НАТО в Україні, Місією України при НАТО, іншими дипломатичними і консульськими установами України за кордоном.
( Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 877 від 09.11.2016 )
8. Для виконання Урядовим офісом окремих завдань у сфері європейської інтеграції до Секретаріату Кабінету Міністрів України можуть бути тимчасово відряджені працівники центральних органів виконавчої влади у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
9. Урядовий офіс очолює директор (далі - директор Урядового офісу), який має першого заступника та заступників.
Діяльність Урядового офісу спрямовується та координується Державним секретарем Кабінету Міністрів України.
( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 723 від 24.12.2014; в редакції Постанови КМ № 877 від 09.11.2016 )
10. Директор Урядового офісу призначається на посаду та звільняється з посади у порядку, визначеному законодавством.
( Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 877 від 09.11.2016 )
11. Директор Урядового офісу:
1) організовує роботу Урядового офісу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Урядовий офіс завдань;
2) здійснює розподіл обов'язків між першим заступником та заступниками директора Урядового офісу, затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Урядового офісу;
3) бере в установленому порядку участь у засіданнях Кабінету Міністрів України, засіданнях урядових комітетів, нарадах і зустрічах, що проводяться під головуванням Прем'єр-міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України, конференціях, засіданнях за круглим столом та інших заходах у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції;
( Підпункт 3 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 877 від 09.11.2016 )
4) бере участь у засіданнях колегій міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади під час розгляду питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
( Підпункт 4 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 877 від 09.11.2016 )
5) може брати участь у засіданнях комітетів Верховної Ради України з розгляду питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
( Підпункт 5 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 877 від 09.11.2016 )
6) ініціює утворення міжвідомчих робочих груп з підготовки проектів нормативно-правових актів та розгляду інших питань у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції;
( Підпункт 6 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 877 від 09.11.2016 )
7) скликає наради з питань, що належать до компетенції Урядового офісу;
8) запитує в установленому порядку у міністерств та інших центральних органів виконавчої влади матеріали та інформацію з питань, що належать до компетенції Урядового офісу;
9) виконує інші функції відповідно до цього Положення та доручень Прем'єр-міністра України, Віце-прем'єр-міністра України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції, та Міністра Кабінету Міністрів України.
( Підпункт 9 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 877 від 09.11.2016 )
12. Умови оплати праці, матеріально-побутового та іншого забезпечення працівників Урядового офісу визначаються в установленому законодавством порядку.
13. Працівники Урядового офісу призначаються на посаду і звільняються з посади Міністром Кабінету Міністрів України за поданням директора Урядового офісу.
14. Структуру та штатний розпис Урядового офісу затверджує Міністр Кабінету Міністрів України за поданням директора Урядового офісу.
15. Урядовий офіс використовує в роботі бланк із своїм найменуванням.
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 серпня 2014 р. № 346
СХЕМА ВЗАЄМОДІЇ
Кабінету Міністрів України, української частини Ради асоціації між Україною та Європейським Союзом та Комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом, Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
( Див. текст )( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 877 від 09.11.2016 )