Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів (Форма №№ П1, П2, П3, П4, П5). Довідник від 26.12.2013 №853

Міністерство доходів і зборів України Наказ, Довідник, Журнал, Форма типового документа, Перелік, Повідомлення, Форма, Порядок від 26.12.2013 №853
Остання редакція від 25.11.2015 втрата чинності (наказ від 18.08.2015 N 721 /z1058-15/)
Реквізити

Видавник: Міністерство доходів і зборів України

Тип Наказ, Довідник, Журнал, Форма типового документа, Перелік, Повідомлення, Форма, Порядок

Дата 26.12.2013

Номер 853

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
26.12.2013 № 853
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2014 р.
за № 121/24898
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 721 від 18.08.2015 )
Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів
Відповідно до статті 69 глави 6 розділу II Податкового кодексу України та пункту 4 Положення про Міністерство доходів і зборів України , затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року № 141,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, що додається.
2. Департаменту розвитку ІТ, електронних сервісів та обліку платників (Теньков О.В.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Інформаційно-комунікаційному департаменту (Семченко О.В.) забезпечити оприлюднення наказу на офіційному веб-порталі Міністерства доходів і зборів України та в засобах масової інформації.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А.П.
МіністрО.В. Клименко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
Д.М. Тевелєв
Голова Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України
Г.А. Резніков
Міністр фінансів УкраїниЮ.В. Колобов
Заступник Голови
Національного банку України
О.О. Ткаченко
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів
і зборів України
26.12.2013 № 853
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2014 р.
за № 121/24898
ПОРЯДОК
подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів
I. Загальні положення
1.2. Цей Порядок визначає послідовність дій банків та інших фінансових установ при наданні повідомлень про відкриття або закриття рахунків (далі - Повідомлення) платників податків - юридичних осіб, у тому числі відкритих через їх відокремлені підрозділи, та самозайнятих фізичних осіб (далі - платники податків) до контролюючих органів, в яких обліковуються платники податків, та відкриття або закриття банками власних кореспондентських рахунків, а також форму і зміст повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах, перелік підстав для відмови контролюючих органів у взятті рахунків на облік.
1.3. Дія цього Порядку не поширюється на депозитарні установи у період відкриття рахунків у цінних паперах при проведенні дематеріалізації цінних паперів відповідно до законодавства. Зобов'язання, передбачені в статті 69 глави 6 розділу II Кодексу , мають бути виконані депозитарною установою по закінченню визначеного законодавством періоду дематеріалізації цінних паперів при зверненні фізичної особи, зазначеної у цій статті, щодо відкриття для неї таких рахунків та при відкритті нових рахунків.
1.4. Відповідно до статті 41 глави 1 розділу ІІ Кодексу контролюючими органами є органи доходів і зборів - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізує державну податкову, державну митну політику, забезпечує формування та реалізацію державної політики з адміністрування єдиного внеску, забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, його територіальні органи.
II. Вимоги до подання Повідомлень
2.1. Національний банк України, банки та інші фінансові установи (далі - фінансові установи) не пізніше наступного робочого дня з дня відкриття/закриття рахунків платників податків (включаючи день відкриття/закриття) подають відомості про це в електронному вигляді з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису з посиленими сертифікатами відкритих ключів засобами електронної пошти мережі Інтернет (далі - засоби телекомунікаційного зв'язку) на адресу Інформаційного порталу Міністерства доходів і зборів України (далі - Міндоходів).
У разі відкриття/закриття власних кореспондентських рахунків банки направляють Повідомлення на адресу Міндоходів у порядку, визначеному цим пунктом.
Форму та зміст електронних Повідомлень наведено у додатку 1 до цього Порядку.
Адресу Інформаційного порталу Міндоходів розміщено на офіційному веб-порталі Міндоходів (далі - веб-портал).
2.2. У разі неможливості подання з технічних причин Повідомлення в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку таке Повідомлення може бути надано або надіслано поштою з повідомленням про вручення в паперовому вигляді (додаток 2) не пізніше наступного робочого дня з дня відкриття/закриття рахунку (включаючи день відкриття/закриття) до контролюючого органу, в якому платник податків обліковується як платник податків і зборів. У такому разі Повідомлення надається або надсилається разом із супровідним листом, в якому зазначається причина неможливості подання Повідомлення в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку.
2.3. У разі ліквідації банку повідомлення про закриття рахунків платників податків подає ліквідатор банку.
Якщо ліквідатор банку не має можливості відправлення/приймання електронних Повідомлень засобами телекомунікаційного зв'язку, то повідомлення про закриття рахунків платників податків подається ліквідатором у паперовому вигляді (додаток 2) не пізніше наступного робочого дня з дня закриття рахунку (включаючи день закриття) особисто або надсилається поштою з повідомленням про вручення на адресу відповідного контролюючого органу, у якому платник податків обліковується як платник податків і зборів. Повідомлення засвідчується печаткою банку (ліквідатора) та підписом ліквідатора.
2.4. Контролюючий орган не пізніше наступного робочого дня з дня отримання Повідомлення в електронному вигляді зобов'язаний надіслати до фінансової установи засобами телекомунікаційного зв'язку електронне повідомлення-відповідь щодо взяття рахунку на облік у контролюючому органі (далі - Повідомлення-відповідь), структура якого визначається згідно з додатком 1 до цього Порядку. У разі відмови у взятті рахунку на облік Повідомлення-відповідь повинно містити підставу для відмови.
2.5. У разі надходження від фінансової установи повідомлення про відкриття рахунку платника податків у паперовому вигляді контролюючий орган не пізніше наступного робочого дня з дня отримання Повідомлення зобов'язаний надати або надіслати поштою з повідомленням про вручення до фінансової установи, в якій відкрито рахунок платника податків, корінець повідомлення (додаток 2) з відміткою про взяття рахунку на облік або повідомлення контролюючого органу про відмову в узятті на облік рахунку платника податків за формою № П2 (додаток 3) із зазначенням причини відмови.
2.6. Датою початку видаткових операцій за рахунком платника податків (крім банку) у фінансовій установі є дата однієї з подій, що настала першою: отримання фінансовою установою Повідомлення-відповіді з відміткою про взяття рахунку на облік у контролюючому органі або реєстрації отримання фінансовою установою корінця повідомлення з відміткою про взяття рахунку на облік у контролюючому органі.
III. Підстави для відмови у взятті контролюючим органом рахунку на облік
3.1. Підставою для відмови у взятті контролюючим органом рахунку на облік є:
1) відсутність платника податків на обліку в контролюючому органі;
2) наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
3) наявність у Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу;
4) наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про відкриття такого рахунку іншому платнику податків або зазначеному платнику податків, але з іншою датою операції;
5) наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про взяття на облік такого рахунку.
Надходження до фінансової установи Повідомлення-відповіді із такою причиною відмови свідчить про те, що рахунок вже взято на облік контролюючим органом. У такому разі Повідомлення-відповідь буде містити дату взяття рахунку на облік у контролюючому органі.
Отримання фінансовою установою Повідомлення-відповіді з причиною відмови у зв'язку із наявністю у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про взяття на облік такого рахунку є підставою для початку видаткових операцій за цим рахунком платника податків;
6) наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про видачу платнику податків, щодо якого надійшла інформація про відкриття рахунку, довідки про відсутність заборгованості з податків та зборів, яка видається платнику податків за умови закриття всіх рахунків для закінчення процедури державної реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
7) наявність судового рішення щодо заборони взяття рахунків на облік у контролюючих органах;
8) наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про закриття такого рахунку (крім рахунків, які відкриваються в органах Державної казначейської служби України);
9) невідповідність інформації щодо податкового номера або серії та номера паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті, найменування (прізвища, імені, по батькові), податкової адреси платника податків, поданої в Повідомленні, цим відомостям у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (далі - ДРФО), Єдиному державному реєстрі та Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб;
10) відсутність у Єдиному державному реєстрі платника податків - фізичної особи - підприємця або юридичної особи чи її відокремлених підрозділів, які відповідно до законодавства повинні бути включені до Єдиного державного реєстру.
3.2. Перелік кодів причин відмови у взятті на облік рахунку платника податків наведено в додатку 4 до цього Порядку.
IV. Вимоги до підготовки та подання електронних документів засобами телекомунікаційного зв'язку
4.1. Обмін інформацією щодо відкриття/закриття рахунків платників податків в електронному вигляді між Міндоходів та фінансовими установами здійснюється шляхом обміну електронними документами. Один електронний документ може містити інформацію щодо:
одного або декількох однотипних електронних повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у фінансовій установі (далі - Файл повідомлень);
одного або декількох однотипних електронних повідомлень-відповідей про взяття / відмову у взятті на облік у контролюючих органах рахунків платників податків, відкритих у фінансовій установі (далі - Файл-відповідь);
результатів приймання та перевірки зазначених файлів (далі - квитанції).
4.2. Файли повідомлень, Файли-відповіді та квитанції (далі - Файли) формуються на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML).
4.3. Контроль Файлів у XML-форматі здійснюється із застосуванням схем контролю XML-документів (XML-Schema). Схеми контролю XML-документів розробляються для кожного типу Файла і поширюються Міндоходів шляхом розміщення на веб-порталі.
4.4. Розробка електронних форм документів та кодування відповідних полів документів здійснюються у форматі Adobe Portable Document Format (PDF). Електронні форми розробляються для кожного типу Файла окремо.
4.5. Створення електронного документа завершується накладанням електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП).
4.6. Міндоходів при використанні ЕЦП дотримується вимог Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1452.
4.7. Вимоги до формату підписаних даних , затверджені наказом Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 20 серпня 2012 року № 1236/5/453 "Про затвердження вимог до форматів, структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах електронного цифрового підпису", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2012 року за № 1398/21710.
4.8. Вимоги до форматів криптографічних повідомлень , затверджені наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 18 грудня 2012 року № 739 "Про затвердження Вимог до форматів криптографічних повідомлень", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 січня 2013 року за № 108/22640.
4.9. Формат транспортного повідомлення відповідає вимогам уніфікованого формату транспортного повідомлення при інформаційній взаємодії платників податків і контролюючих органів в електронному вигляді телекомунікаційними каналами зв'язку з використанням ЕЦП.
4.10. Фінансова установа для обміну Файлами з Міндоходів повинна мати:
програмне забезпечення, призначене для створення і оброблення Файлів у форматі, встановленому цим Порядком (додаток 1);
доступ до мережі Інтернет та можливість відправлення/приймання Файлів електронною поштою;
надійні засоби ЕЦП, сумісні із засобами ЕЦП, що використовуються в контролюючих органах;
чинні посилені сертифікати відкритих ключів, сформовані акредитованим центром сертифікації ключів для двох відповідальних посадових осіб фінансової установи, які внутрішніми розпорядчими документами фінансової установи уповноважені засвідчувати Повідомлення (далі - відповідальні особи), та фінансової установи (печатка фінансової установи). Особисті ключі знаходяться на ключових (електронних) носіях, що зберігаються відповідно до умов договору з акредитованим центром сертифікації ключів.
4.11. Підставами для прийняття до оброблення Файла є:
його відповідність встановленому формату;
підтвердження ЕЦП фінансової установи та її відповідальних осіб;
чинність відповідного посиленого сертифіката ключа під час накладання ЕЦП;
чинність посиленого сертифіката відкритого ключа акредитованого центру сертифікації ключів та/або посиленого сертифіката відкритого ключа відповідного засвідчувального центру.
4.12. Остання адреса електронної пошти, з якої надіслано Файл повідомлень від фінансової установи, зберігається в базі даних Міндоходів, використовується для відправлення квитанцій та Файлів-відповідей цій фінансовій установі та у разі її зміни оновлюється в базі даних Міндоходів.
V. Порядок обміну інформацією в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку
5.1. При обміні інформацією щодо відкриття та закриття рахунків в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку фінансові установи та Міндоходів повинні додержуватися такого порядку.
5.2. Фінансова установа створює Файл повідомлень відповідно до затвердженого формату за допомогою програмного забезпечення. Формат Файла повідомлень (функціональний підтип файла F, P або K) наведено у додатку 1 до цього Порядку.
Після підготовки фінансовою установою Файла повідомлень на нього накладаються ЕЦП відповідальних посадових осіб фінансової установи у такому порядку: першим - ЕЦП другої відповідальної особи фінансової установи, другим - ЕЦП першої відповідальної особи фінансової установи, третім - ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки фінансової установи.
5.3. Після накладання ЕЦП фінансова установа здійснює шифрування Файла повідомлень з використанням відкритого ключа Інформаційного порталу Міндоходів, що міститься в посиленому сертифікаті відкритого ключа (сертифікаті шифрування), та направляє його на адресу Міндоходів через електронну пошту мережі Інтернет. Другий примірник Файла повідомлень у відкритому вигляді з накладеними ЕЦП зберігається у фінансовій установі.
5.4. Квитанція про одержання (далі - перша квитанція) Файла повідомлень - це Файл, що формується програмним забезпеченням Міндоходів та засвідчує факт і час одержання Файла повідомлень. Формат першої квитанції наведено у додатку 1 до цього Порядку.
Перша квитанція є підтвердженням фінансовій установі передачі її Файла повідомлень до Міндоходів засобами телекомунікаційного зв'язку у разі, якщо код помилки (додаток 8) за Файлом повідомлень, який квитується, дорівнює нулю.
Перша квитанція надсилається Міндоходів на адресу електронної пошти фінансової установи, з якої було надіслано Файл повідомлень.
5.5. Після одержання від фінансової установи Файла повідомлень Міндоходів проводить його розшифрування, перевірку ЕЦП, перевірку відповідності розшифрованого файла затвердженому формату.
5.6. Квитанція про прийняття до оброблення (далі - друга квитанція) Файла повідомлень - це Файл, що формується програмним забезпеченням Міндоходів та засвідчує факт та час проходження Файлом повідомлень форматно-логічного контролю, а також містить відомості щодо приймання інформації Файла повідомлень до оброблення або її відхилення.
У другій квитанції зазначаються реквізити Файла повідомлень, який квитується, інформація про фінансову установу, результати розшифрування, відповідність Файла повідомлень затвердженому формату (код помилки за Файлом повідомлень, який квитується) та код помилки щодо кожного Повідомлення, яке відбраковується. Формат другої квитанції наведено у додатку 1 до цього Порядку.
5.7. Якщо надісланий Файл повідомлень сформовано з помилкою, яка унеможливлює його оброблення, то фінансовій установі надсилається друга квитанція про неприйняття Файла повідомлень до оброблення із зазначенням причини. Вся інформація, яка містилася у такому Файлі повідомлень, вважається неприйнятою Міндоходів.
Якщо Файл повідомлень, який квитується, має помилки в окремих Повідомленнях, то інформація з таких Повідомлень не приймається Міндоходів та друга квитанція містить відповідний код помилки для кожного Повідомлення, яке відбраковується. Решту Повідомлень з Файла повідомлень, який квитується, Міндоходів приймає до оброблення.
5.8. Файл-відповідь про результати оброблення Файла повідомлень формується програмним забезпеченням Міндоходів та містить відомості щодо взяття на облік / відмову у взятті на облік у контролюючих органах рахунків платників податків, інформація про відкриття яких надійшла у Файлі повідомлень, на який надається Файл-відповідь, і була прийнята до оброблення в Міндоходів. Формат Файла-відповіді (функціональний підтип файла R або D) наведено у додатку 1 до цього Порядку.
У Файлі-відповіді визначаються реквізити Файла повідомлень, на який надається відповідь, інформація про фінансову установу та платників податків, які відкривають рахунки у фінансовій установі, реквізити рахунків, а також відомості про дати взяття на облік або причини відмови у взятті на облік у контролюючих органах рахунків платників податків.
Якщо жодне з повідомлень про відкриття рахунків, які надійшли у Файлі повідомлень, за даними другої квитанції не було прийнято до оброблення, то на такий Файл повідомлень не надається Файл-відповідь.
5.9. На всі квитанції та Файл-відповідь накладається ЕЦП Інформаційного порталу Міндоходів, здійснюється їх шифрування з використанням відкритого ключа фінансової установи, що міститься у сертифікаті шифрування, виданого акредитованим центром сертифікації ключів, та надсилання засобами телекомунікаційного зв'язку на адресу електронної пошти цієї фінансової установи. Другі примірники квитанцій та Файла-відповіді в електронному вигляді зберігаються в Міндоходів.
5.10. Фінансова установа після отримання квитанцій або Файла-відповіді проводить їх розшифрування, перевірку ЕЦП Інформаційного порталу Міндоходів, перевірку відповідності розшифрованого файла затвердженому формату та співставлення отриманої інформації зі змістом Файла повідомлень.
Після одержання Файла-відповіді фінансова установа направляє на адресу Міндоходів квитанцію про прийняття до оброблення (друга квитанція) Файла-відповіді. Формат квитанції наведено у додатку 1 до цього Порядку.
5.11. Міндоходів забезпечує цілодобовий прийом Файлів повідомлень.
У разі одержання Файла повідомлень до 16-ї години фінансовій установі протягом двох годин з часу прийняття надсилається перша квитанція, яка засвідчує факт одержання Файла повідомлень, в іншому разі - протягом перших двох годин наступного робочого дня.
Якщо на електронну адресу фінансової установи протягом зазначеного строку після відправки Файла повідомлень не надійшла перша квитанція, то фінансова установа має вважати Файл повідомлень неодержаним і вжити заходів для його повторного відправлення.
Оброблення Файлів повідомлень здійснюється з 9-ї до 17-ї години щоденно, крім вихідних, святкових та неробочих днів.
Якщо на адресу Міндоходів протягом одного робочого дня після відправки Файла-відповіді від фінансової установи не надійшла квитанція про приймання Файла-відповіді, то Міндоходів вважає Файл-відповідь неодержаним і вживає заходів для його повторного відправлення.
Міндоходів надає список телефонів технічної підтримки на веб-порталі.
5.12. Фінансова установа у разі неможливості розшифрування та оброблення квитанцій чи Файла-відповіді, отримання першої чи другої квитанції з кодом помилки, відмінним від нуля, або неотримання другої квитанції чи Файла-відповіді протягом робочого дня з моменту одержання першої квитанції вживає заходів для з'ясування ситуації, після чого фінансовою установою або Міндоходів відправляється новий файл.
5.13. Датою та часом надання фінансовою установою Повідомлення в електронному вигляді до Міндоходів є дата та час, зафіксовані у першій квитанції про одержання Файла повідомлень, який містить таке Повідомлення, за умови отримання фінансовою установою другої квитанції з інформацією про відсутність помилки при обробці цього Повідомлення.
VI. Організація зберігання та оброблення Повідомлень
6.1. Контролюючі органи мають перевіряти інформацію про відкриття/закриття рахунків платників податків, отриману від фінансових установ, на відповідність існуючій інформації в Єдиному державному реєстрі, в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, у ДРФО та у базах даних контролюючих органів.
6.2. Контроль за зберіганням та нерозголошенням інформації про відкриття або закриття рахунків платників податків у обчислювальних мережах контролюючих органів покладається на контролюючі органи згідно із законодавством.
6.3. Відомості про всі отримані або відправлені Повідомлення відповідними підрозділами контролюючого органу заносяться до електронного журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах за формою № П3 (додаток 5). Корінці Повідомлень зберігаються в реєстраційній частині облікової справи платника податків.
6.4. Повідомлення про відкриття кожного рахунку платника податків, яке надійшло до контролюючого органу в електронному вигляді, роздруковується, засвідчується підписом відповідальної особи підрозділу ІТ та обліку платників та долучається до реєстраційної частини облікової справи платника податків.
Форма паперової копії електронного повідомлення щодо відкриття рахунку у фінансовій установі наведена в додатку 6 до цього Порядку.
6.5. Відомості щодо взяття на облік кожного рахунку, які надані у Файлі-відповіді в електронному вигляді, та закриття кожного рахунку, які формуються відповідно до отриманих квитанцій, фінансовою установою роздруковуються, засвідчуються підписом відповідальної особи фінансової установи та долучаються до справи клієнта (документів, на підставі яких здійснювалось відкриття рахунку клієнта).
Форма паперової копії електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік / закриття рахунку платника податків у контролюючому органі наведена в додатку 7 до цього Порядку.
Директор Департаменту
розвитку ІТ,
електронних сервісів
та обліку платників

О.В. Теньков
Додаток 1
до Порядку подання повідомлень
про відкриття/закриття рахунків
платників податків у банках
та інших фінансових установах
до контролюючих органів
(пункт 2.1)
ФОРМА ТА ЗМІСТ ЕЛЕКТРОННИХ ПОВІДОМЛЕНЬ
про відкриття/закриття рахунків платників податків у фінансових установах
I. Опис електронних повідомлень
1. Електронне повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків у національній та іноземній валютах
1.1. Функціональний підтип Файла повідомлень - F.
1.2. Файл F формується фінансовою установою, яка веде рахунки клієнтів.
1.3. Файл F містить повідомлення, структура яких наведена в таблиці 1.1.
Таблиця 1.1
Структура повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків у національній та іноземній валютах, яке подається у Файлі повідомлень F
№ з/пРеквізитНазва
1Код банку, в якому ведеться рахунокBANK_ID
2Код небанківської фінансової установи, в якій ведеться рахунокFIN_ID
3Податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті) клієнта згідно з реєстром, тип якого визначений у реквізиті 4
NUM
4Реєстр, якому належить податковий номер: 0 – податковий номер не належить жодному реєстру, 1 – ЄДРПОУ, 2 – ДРФО, 3 – податковий номер, наданий контролюючим органом, 4 – серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспортіRST_TYPE
5Тип операції: 1 – відкрито рахунок, 3 – закрито рахунок, 5 – зміна рахунку (закрито рахунок не за ініціативою клієнта), 6 – зміна рахунку (відкрито рахунок не за ініціативою клієнта)OPER_TYPE
6Дата операціїOPER_DATE
7Рахунок клієнтаACCOUNT
8Валюта рахункуCURRENCY
9Резидентність клієнта: 1 – резидент, 2 – нерезидентRESIDENT
10Скорочене найменування (прізвище, ім'я, по батькові) клієнтаCLIENT_NAME
11Податкова адреса клієнтаCLIENT_ADDR
12Код регіону контролюючого органу, в якому зареєстрований клієнт як платник податківSTS_REG
13Код району контролюючого органу, в якому зареєстрований клієнт як платник податківSTS_RAI
1.4. Банківські установи та установи Державної казначейської служби України у реквізиті "Код банку, в якому ведеться рахунок" файлів F та R, банківські установи - депозитарні установи в реквізиті "Код банку, в якому клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперах" файлів P та D (реквізит BANK_ID) зазначають код банку у визначенні Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті , затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 серпня 2006 року № 320, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2006 року за № 1035/12909 (зі змінами) (далі - код банку), реквізит FIN_ID у повідомлення не включається.
Небанківські фінансові установи (крім установ Державної казначейської служби України) у реквізиті "Код небанківської фінансової установи, в якій ведеться рахунок" файлів F та R (реквізит FIN_ID) зазначають код фінансової установи, зазначений у Свідоцтві про реєстрацію фінансової установи, виданому Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України), реквізит BANK_ID у повідомлення не включається.
Небанківські фінансові установи - депозитарні установи у реквізиті "Код небанківської фінансової установи, в якій клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперах" файлів P та D (реквізит FIN_ID) зазначають реєстраційний номер фінансової установи, за яким вони внесені до Державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, формування та ведення якого здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реквізит BANK_ID у повідомлення не включається.
1.5. У реквізиті "Валюта рахунку" файлів F та K зазначається цифровий код валюти згідно з Класифікацією валют , затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 22 грудня 2010 року № 528.
1.6. Реквізити "Скорочене найменування (прізвище, ім'я, по батькові) клієнта" та "Податкова адреса клієнта" заповнюються згідно з випискою з Єдиного державного реєстру або згідно з довідкою про взяття на облік платника податків у контролюючому органі для платників податків, які відповідно до чинного законодавства не включаються до Єдиного державного реєстру.
1.7. Реквізити "Код регіону контролюючого органу, в якому зареєстрований клієнт як платник податків" та "Код району контролюючого органу, в якому зареєстрований клієнт як платник податків" визначаються згідно з довідником державних податкових інспекцій відповідно до коду ЄДРПОУ такого контролюючого органу, який зазначено у виписці з Єдиного державного реєстру, або згідно з довідкою про взяття на облік платника податків у контролюючому органі для платників податків, які відповідно до чинного законодавства не включаються до Єдиного державного реєстру.
Структура і зміст довідника державних податкових інспекцій розповсюджуються Міністерством доходів і зборів України (далі - Міндоходів) шляхом розміщення на офіційному веб-порталі Міндоходів.
2. Електронне повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків у цінних паперах
2.1. Функціональний підтип Файла повідомлень - P.
2.2. Файл P формується депозитарною установою, яка веде рахунки депонентів у цінних паперах.
2.3. Файл P містить повідомлення, структура яких наведена в таблиці 1.2.
Таблиця 1.2
Структура повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків у цінних паперах, яке подається у Файлі повідомлень P
№ з/пРеквізитНазва
1Код банку, в якому клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперахBANK_ID
2Код небанківської фінансової установи, в якій клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперахFIN_ID
3Код за ЄДРПОУ депозитарної установи, в якій клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперахFIN_EDRPOU
4Найменування депозитарної установи, в якій клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперахFIN_NAME
5Податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті) клієнта згідно з реєстром, тип якого визначений у реквізиті 6
NUM
6Реєстр, якому належить податковий номер: 0 – податковий номер не належить жодному реєстру, 1 – ЄДРПОУ, 2 – ДРФО, 3 – податковий номер, наданий контролюючим органом, 4 – серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспортіRST_TYPE
7Тип операції: 1 – відкрито рахунок, 3 – закрито рахунок, 5 – зміна рахунку (закрито рахунок не за ініціативою клієнта), 6 – зміна рахунку (відкрито рахунок не за ініціативою клієнта)OPER_TYPE
8Дата операціїOPER_DATE
9Рахунок клієнтаACCOUNT
10Резидентність клієнта: 1 – резидент, 2 – нерезидентRESIDENT
11Скорочене найменування (прізвище, ім'я, по батькові) клієнтаCLIENT_NAME
12Податкова адреса клієнтаCLIENT_ADDR
13Код регіону контролюючого органу, в якому зареєстрований клієнт як платник податківSTS_REG
14Код району контролюючого органу, в якому зареєстрований клієнт як платник податківSTS_RAI
2.4. У разі відкриття депозитарною установою рахунку в цінних паперах на ім'я нотаріуса з позначкою "депозит нотаріуса" для інформування контролюючих органів у повідомленні про відкриття такого рахунку у реквізиті "Скорочене найменування (прізвище, ім'я, по батькові) клієнта" може бути зазначено після прізвища, імені та по батькові нотаріуса словосполучення "депозит нотаріуса".
3. Електронне повідомлення про відкриття/закриття кореспондентських рахунків в установах банків
3.1. Функціональний підтип Файла повідомлень - K.
3.2. Файл K формується банком, який відкриває або закриває власний кореспондентський рахунок.
3.3. Файл K містить повідомлення, структура яких наведена в таблиці 1.3.
Таблиця 1.3
Структура повідомлення про відкриття/закриття кореспондентських рахунків в установах банків, яке подається у Файлі повідомлень K
№ з/пРеквізитНазва
1Код банку, в якому ведеться рахунокBANK_CODE
2Найменування банку, в якому ведеться рахунокBANK_NAME
3Тип операції: 1 - відкрито рахунок, 3 - закрито рахунокOPER_TYPE
4Дата операціїOPER_DATE
5Кореспондентський рахунокCORR_ACCOUNT
6Валюта рахункуCURRENCY
7Резидентність банку, в якому ведеться кореспондентський рахунок: 1 - резидент, 2 -нерезидентRESIDENT
8Код країни банку-нерезидентаCOUNTRY_CODE
9Код регіону контролюючого органу, в якому зареєстрований банк - власник кореспондентського рахунку як платник податківSTS_REG
10Код за ЄДРПОУ банку - власника кореспондентського рахункуBANK_EDRPOU
3.4. У реквізитах "Код банку, в якому ведеться рахунок" та "Найменування банку, в якому ведеться рахунок" зазначаються реквізити банку, в якому відкривається або закривається кореспондентський рахунок. У разі відкриття/закриття кореспондентських рахунків у банках-нерезидентах зазначені реквізити містять SWIFT код (Reuters код тощо) банку-нерезидента, в якому ведеться кореспондентський рахунок, та найменування банку-нерезидента латинськими літерами або українською мовою (кирилицею).
3.5. У реквізиті "Код за ЄДРПОУ банку - власника кореспондентського рахунку" зазначається код за ЄДРПОУ банку, який відкриває або закриває власний кореспондентський рахунок в іншому банку.
3.6. У реквізиті "Код країни банку-нерезидента" зазначається цифровий код країни згідно з Класифікацією країн світу , затвердженою наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року № 426. У повідомлення про відкриття/закриття кореспондентського рахунку у банку-резиденті реквізит "Код країни банку-нерезидента" не включається.
4. Електронне повідомлення про взяття на облік у контролюючому органі рахунків платників податків, відкритих у національній та іноземній валютах (Файл-відповідь)
4.1. Функціональний підтип Файла-відповіді - R.
4.2. Файл R формується Міндоходів як результат обробки повідомлень у електронному вигляді про відкриття рахунків, отриманих від фінансової установи файлом F. Файли R надсилаються до фінансових установ з інформацією щодо взяття на облік рахунків платників податків у контролюючих органах.
4.3. Файл R містить повідомлення-відповіді, структура яких наведена в таблиці 1.4.
Таблиця 1.4
Структура повідомлення-відповіді про взяття на облік у контролюючому органі рахунків платників податків, відкритих у національній та іноземній валютах, яке подається у Файлі-відповіді R
№ з/пРеквізитНазва
1Код банку, в якому ведеться рахунокBANK_ID
2Код небанківської фінансової установи, в якій ведеться рахунокFIN_ID
3Податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті) клієнта згідно з реєстром, тип якого визначений у реквізиті 4
NUM
4Реєстр, якому належить податковий номер: 0 – податковий номер не належить жодному реєстру, 1 – ЄДРПОУ, 2 – ДРФО, 3 – податковий номер, наданий контролюючим органом, 4 – серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспортіRST_TYPE
5Скорочене найменування (прізвище, ім'я, по батькові) клієнта згідно з повідомленнямCLIENT_NAME
6Дата операціїOPER_DATE
7Рахунок клієнтаACCOUNT
8Валюта рахункуCURRENCY
9Резидентність клієнта: 1 – резидент, 2 – нерезидентRESIDENT
10Дата отримання Міндоходів повідомленняRECEIVE_DATE
11Дата взяття рахунку на облік у контролюючому органіSTS_DATE
12Код причини відмови у взятті на облік рахункуREASON
13Код регіону контролюючого органу, який зазначений у повідомленні як місце обліку платника податківSTS_REG
14Код району контролюючого органу, який зазначений у повідомленні як місце обліку платника податківSTS_RAI
15Ідентифікатор записуREC_ID
16Найменування Файла повідомлень F, в якому була надана інформація про рахунокPROC_FILE_NAME
17Порядковий номер повідомлення, на яке надається відповідь, у Файлі повідомлень FREC_NUM
4.4. Реквізит "Ідентифікатор запису" відповідає номеру відповідного запису з електронного журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах за формою № П3.
4.5. Реквізити "Код регіону контролюючого органу, який зазначений у повідомленні як місце обліку платника податків" та "Код району контролюючого органу, який зазначений у повідомленні як місце обліку платника податків" файлів R та D відповідають реквізитам "Код регіону контролюючого органу, в якому зареєстрований клієнт як платник податків" та "Код району контролюючого органу, в якому зареєстрований клієнт як платник податків" файлів F та P.
4.6. Перелік кодів причини відмови в узятті на облік рахунку, які вказуються в реквізиті "Код причини відмови в узятті на облік рахунку", наведено в додатку 4 до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів (далі - Порядок).
5. Електронне повідомлення про взяття на облік у контролюючому органі рахунків платників податків, відкритих у цінних паперах (Файл-відповідь)
5.1. Функціональний підтип Файла-відповіді - D.
5.2. Файл D формується Міндоходів як результат обробки повідомлень у електронному вигляді про відкриття рахунків, отриманих від депозитарної установи файлом P. Файли D надсилаються до депозитарних установ з інформацією щодо взяття на облік у контролюючих органах рахунків платників податків, відкритих у цінних паперах.
5.3. Файл D містить повідомлення-відповіді, структура яких наведена в таблиці 1.5.
Таблиця 1.5
Структура повідомлення-відповіді про взяття на облік в контролюючому органі рахунків платників податків, відкритих у цінних паперах, яке подається у Файлі-відповіді D
№ з/пРеквізитНазва
1Код банку, в якому клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперахBANK_ID
2Код небанківської фінансової установи, в якій клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперахFIN_ID
3Податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті) клієнта згідно з реєстром, тип якого визначений у реквізиті 4
NUM
4Реєстр, якому належить податковий номер: 0 - податковий номер не належить жодному реєстру, 1 - ЄДРПОУ, 2 - ДРФО, 3 -податковий номер, наданий контролюючим органом, 4 - серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспортіRST_TYPE
5Скорочене найменування (прізвище, ім'я, по батькові) клієнта згідно з повідомленнямCLIENT_NAME
6Дата операціїOPER_DATE
7Рахунок клієнтаACCOUNT
8Резидентність клієнта: 1 - резидент, 2 -нерезидентRESIDENT
9Дата отримання Міндоходів повідомленняRECEIVE_DATE
10Дата взяття рахунку на облік у контролюючому органіSTS_DATE
11Код причини відмови у взятті на облік рахункуREASON
12Код регіону контролюючого органу, який зазначений у повідомленні як місце обліку платника податківSTS_REG
13Код району контролюючого органу, який зазначений у повідомленні як місце обліку платника податківSTS_RAI
14Ідентифікатор записуREC_ID
15Найменування Файла повідомлень P, в якому була надана інформація про рахунокPROC_FILE_NAME
16Порядковий номер повідомлення, на яке надається відповідь, у Файлі повідомлень PREC_NUM
6. Формування Файлів з інформацією щодо одержання та прийняття або неприйняття файлів до оброблення
6.1. Для надання фінансовій установі інформації про одержання Файла повідомлень формується квитанція, яка засвідчує факт і час одержання Файла повідомлень (далі - перша квитанція).
6.2. Для надання фінансовій установі та Міндоходів інформації про прийняття або неприйняття до оброблення інформації з Файлів повідомлень та Файлів-відповідей формуються квитанції для кожного типу файла (далі - друга квитанція).
6.3. Коли існують помилки змісту в окремих Повідомленнях або Повідомленнях-відповідях файла, який квитується, то в другій квитанції повинні бути присутніми інформаційні рядки з відповідним кодом помилки для кожного повідомлення або повідомлення-відповіді, що відбраковується.
Структура інформаційного рядка квитанції наведена у таблиці 1.6.
Таблиця 1.6
№ з/пРеквізитНазва
1Порядковий номер повідомлення (повідомлення-відповіді), яке відбраковується, у файлі, що квитуєтьсяROWNUM_FILE_ISH
2Код помилки щодо повідомлення (повідомлення-відповіді), яке відбраковуєтьсяERROR_CODE
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
26.12.2013 № 853
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2014 р.
за № 121/24898
Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів
Відповідно до статті 69 глави 6 розділу II Податкового кодексу України та пункту 4 Положення про Міністерство доходів і зборів України , затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року № 141,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, що додається.
2. Департаменту розвитку ІТ, електронних сервісів та обліку платників (Теньков О.В.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Інформаційно-комунікаційному департаменту (Семченко О.В.) забезпечити оприлюднення наказу на офіційному веб-порталі Міністерства доходів і зборів України та в засобах масової інформації.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А.П.