Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ. Норми від 26.06.2013 №611

Міністерство фінансів України Наказ, Норми, Порядок, Положення, План від 26.06.2013 №611
Остання редакція від 01.01.2017 втрата чинності (наказ від 29.12.2015 N 1219 /z0085-16/)
Документ підготовлено в системі iplex
4.7Віднесення до результатів виконання кошторису видатків звітного періоду, проведених за рахунок коштів загального фонду бюджету431801, 802
4.8Віднесення до результатів виконання кошторису видатків звітного року, проведених за рахунок доходів спеціального фонду бюджету: видатки за коштами, отриманими як плата за послуги, за іншими джерелами власних надходжень, за іншими надходженнями спеціального фонду432811, 812, 813
4.9Віднесення до результатів виконання кошторису витрат (виробничих (навчальних) майстерень, підсобних (навчальних) сільських господарств, на науково-дослідні роботи, на виготовлення експериментальних пристроїв, на заготівлю і переробку матеріалів) за закінченими і зданими роботами. Витрати за незакінченими або закінченими, але не зданими роботами до результатів виконання кошторису звітного періоду не відносяться432821, 822, 823, 824, 825
4.10Віднесення до результатів виконання кошторису результатів переоцінки активів при списанні або щорічно пропорційно нарахованій амортизації:441431, 432
( Рядок 4.12 розділу 4 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 372 від 02.04.2014
)
4.11Списання сум дебіторської заборгованості після закінчення терміну позовної давності431, 432363, 364
4.12Списання сум кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув364, 675431, 432
4.13Списання сум депонентської заборгованості, строк позовної давності якої минув671431, 432
5. Розрахунки із зобов'язань, не пов'язаних безпосередньо з діяльністю установи
5.1Отримання довгострокового кредиту в установі банку319501
5.2Відстрочення терміну погашення довгострокового кредиту в установі банку501502
5.3Перерахування з поточного рахунку на погашення довгострокових кредитів501, 502319
5.4Отримання короткострокового кредиту в установі банку319601
5.5Відстрочення терміну погашення короткострокового кредиту в установі банку601602
5.6Відображення поточної заборгованості з довгострокового кредиту в установі банку611501
6. Розрахунки із заробітної плати
6.1Нарахування заробітної плати працівникам801, 802,
811-813
661
6.2Нарахування стипендій801, 802, 811662
6.3Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування801, 802,
811-813
651
6.4Нарахування суми допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів установи801, 802,
811-813
661
6.5Нарахування суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, що здійснюється за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності365661
6.6Нарахування сум субсидій, допомоги, пільг з оплати спожитих житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку (у частині абонентної плати за користування квартирним телефоном), компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законодавством мають право відповідні категорії громадян801, 802, 813674, 675
6.7Надходження на рахунки установи грошових коштів для виплати працівникам допомоги з тимчасової непрацездатності відповідно до законодавства328365
6.8Утримання із заробітної плати та стипендій відповідно до законодавства661, 662641, 651, 652, 663-668
6.9Перерахування з поточних, реєстраційних, спеціальних реєстраційних, інших рахунків за дорученням працівників: сум заробітної плати, стипендії, утримань із заробітної плати за товари, продані в кредит; в установи банків на вклади; за добровільним страхуванням; профспілковим організаціям членських профспілкових внесків тощо661 - 668311, 313-316,
318, 319, 321,
323-326, 328
6.10Повернення на рахунки установи сум неотриманих коштів заробітної плати, стипендії, аліментів тощо321, 323, 324, 326, 328661, 662, 668
6.11Нарахування внесків з інших видів страхування, передбачених законодавством801, 802, 811-813654
6.12Перерахування сум внесків за розрахунками із страхування відповідно до законодавства651, 652, 654321, 323, 324, 326, 328
6.13Нарахування гонорару композиторам, артистам, авторам за виконані ними роботи801, 802, 811669
6.14Утримання податків з гонорару669641
6.15Виплата заробітної плати, стипендій і гонорарів з каси установи661, 662, 669301
6.16Віднесення на рахунок депонентів не отриманих у строк заробітної плати та стипендій661, 662671
6.17Виплата з каси установи сум, що належать депонентам671301
6.18Надходження на рахунок коштів на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи328674
6.19Перерахування сум субсидій, допомоги, пільг з оплати спожитих житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку (в частині абонентної плати за користування квартирним телефоном), компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законодавством мають право відповідні категорії громадян674, 675321, 326
6.20Нарахування допомоги і компенсацій, виплат, пов'язаних з підвищеною оплатою праці, наданням додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства674661
6.21Отримання в касу установи коштів на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи301328
6.22Видача працівникам коштів на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, або заробітної плати відповідно до законодавства661301
7. Облік операцій з власними надходженнями та інші операції
7.1Нарахування плати за послуги, що надаються установою згідно із законодавством364, 674, 633711, 714
7.2Нарахування плати за оренду майна бюджетної установи364711
7.3Нарахування плати за комунальні послуги зданого в оренду приміщення, які відповідно до законодавства відносяться на відшкодування касових видатків364, 675801, 802, 811
7.4Нарахування коштів від реалізації майна, відшкодування вартості завданих збитків тощо363, 364711
7.5Нарахування ПДВ та інших податків, що підлягають перерахуванню до Державного бюджету України відповідно до законодавства811641, 642
7.6Здійснення видатків за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги (сума без ПДВ)811364, 675
Сума ПДВ:
якщо ПДВ не включено до податкового кредиту811364, 675
якщо ПДВ включено до податкового кредиту641364, 675
7.7Надходження, відповідно до законодавства, на спеціальний реєстраційний рахунок власних надходжень за виконані роботи або надані послуги, реалізовані готові вироби323633
7.8Повернення плати за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах674301
7.9Надходження коштів для сплати іменних стипендій314, 324712
7.10Нарахування стипендій за рахунок отриманих коштів для сплати іменних стипендій812662
7.11Виплата іменних стипендій662301, 314, 324
7.12Списання видатків, проведених за кошти, що надійшли як гуманітарна допомога812364, 675
7.13Проведення видатків за коштами, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду813316, 326, 364, 675
7.14Надходження коштів як плати за послуги, дохід за якими визнаватиметься у майбутніх звітних періодах (наступних роках)323716
7.15Списання доходів, раніше врахованих у доходах майбутніх періодів716711
7.16Віднесення здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах (наступних роках)851364
7.17Списані витрати, раніше враховані у витратах майбутніх періодів801, 802, 811–813851
8. Облік операцій при виробництві продукції
8.1Оприбуткування готових виробів і продукції, переданих з виробництва на склад241, 251821, 822
8.2Нарахування суми надходжень від реалізації виробів і продукції364, 633721, 722
8.3Надходження коштів від реалізації виробів і продукції313, 323364, 633
8.4Відображення собівартості реалізованих готових виробів і продукції підсобних господарств721, 722241, 251
8.5Оприбуткування продукції підсобних господарств для потреб установи232, 239241, 251
8.6Видача зі складу матеріалів тривалого використання науковими підрозділами для виконання науково-дослідних робіт або майстернями для реставрації та ремонту виробів мистецтва, музейних цінностей і пам'ятників архітектури118231
Водночас проводиться другий запис801, 802,
811-813
401
8.7Оприбуткування спеціального обладнання для виконання науково-дослідних робіт (сума без ПДВ)203313, 323, 351,
364, 631-635, 675
Сума ПДВ:
якщо ПДВ не включено до податкового кредиту823313, 323, 351,
364, 631-635, 675
якщо ПДВ включено до податкового кредиту641313, 323, 351,
364, 631-635, 675
8.8Передача спеціального обладнання зі складу до наукового підрозділу для виконання робіт823203
Водночас проводиться запис на позабалансовому рахунку 02
8.9Оприбуткування за ціною можливого використання спеціального обладнання, яке не повернуто замовнику після завершення теми і яке використовується як:
основні засоби104, 106
811
711
131, 401
малоцінні та швидкозношувані предмети221
811
711
411
матеріали231, 234711
Вартість цього обладнання списується з позабалансового рахунку 02
8.10Передача матеріалів і продуктів харчування в переробку825231-236, 238, 239
8.11Оприбуткування матеріалів, які надійшли від заготівлі і переробки231-236, 238, 239825
8.12Оприбуткування малоцінних та швидкозношуваних предметів, які надійшли з переробки221825
Водночас проводиться другий запис801, 811411
( Рядок 8.13 розділу 8 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 664 від 23.07.2015
)
8.13Надходження від замовників сум на сплату рахунків за виконані науково-дослідні роботи313, 323634
8.14Надходження авансів від замовників на виконання науково-дослідних робіт313, 323351
8.15Перерахування з поточного, реєстраційного рахунків організаціям за виконані ними замовлення для науково-дослідних і конструкторських робіт за тематикою загального фонду бюджету632311, 321
8.16Прийняття згідно з актом або іншими документами виготовлених приладів і виробів для науково-дослідних і конструкторських робіт104, 221632
Водночас проводиться другий запис801, 802401, 411
8.17Перерахування з поточного, спеціального реєстраційного рахунків для обліку коштів, отриманих як плата за послуги спільним виконавцям, залученим для виконання окремих науково-дослідних і конструкторських робіт635313, 323
8.18Прийняття виконаних робіт від співвиконавців823635
8.19Залік авансів, одержаних від замовників на науково-дослідні роботи відповідно до законодавства351634
8.20Здача замовникам виконаних науково-дослідних робіт634723
8.21Оплата прямих видатків при виробництві продукції і при виконанні науково-дослідних і конструкторських робіт821 - 823301, 313, 323, 362, 635
8.22Видача зі складу матеріалів та спеціального обладнання на виробництво продукції і виконання науково-дослідних робіт821 - 823201, 203, 231, 234, 235, 238, 239
8.23Повернення на склад матеріалів, що не були використані у виробництві201, 203, 231, 234, 235, 238, 239821-823
8.24Оплата наданих послуг із заготівлі і переробки матеріалів825301, 313, 323, 362, 364, 675
8.25Отримання від постачальників для будівництва обладнання і будівельних матеріалів202, 204631
якщо ПДВ не включено до податкового кредиту202, 204631
якщо ПДВ включено до податкового кредиту641631
8.26Передача підрядним організаціям обладнання і будівельних матеріалів на капітальне будівництво без ПДВ631202, 204
8.27Оплата зі спеціального рахунку замовника сум підряднику за закінченими етапами будівельно-монтажних робіт з капітального будівництва631311, 313, 319, 321, 323
8.28Списання на підставі підтвердних документів сум виконаних підрядником будівельно-монтажних робіт, змонтованого обладнання, проектно-вишукувальних робіт та інших витрат на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів801, 802, 811, 813631
9. Облік операцій з надання адміністративних послуг
9.1Нарахування замовникам зобов'язань за надання адміністративних послуг (на підставі відповідних первинних документів, розпоряджень та дозволів керівника установи)911921
9.2Погашення замовниками зобов'язань перед бюджетом за отримані адміністративні послуги921911
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 947 від 14.11.2013, № 372 від 02.04.2014, № 1163 від 25.11.2014, № 664 від 23.07.2015 )( Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ втратило чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014 )
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
26.06.2013 № 611
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 липня 2013 р.
за № 1214/23746
Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ
1. Затвердити План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Головного управління Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 10 грудня 1999 року № 114 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 грудня 1999 року за № 890/4183 (із змінами), наказ Державного казначейства України від 10 липня 2000 року № 61 "Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 серпня 2000 року за № 497/4718 (із змінами), наказ Державного казначейства України від 17 липня 2000 року № 64 "Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 липня 2000 року за № 459/4680 (із змінами).
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзацу четвертого пункту 1 цього наказу, який набирає чинності з 01 січня 2014 року.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І.