• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних

Міністерство соціальної політики України, Міністерство освіти і науки України | Наказ, Форма типового документа, Порядок від 31.05.2013 № 318/655
Реквізити
 • Видавник: Міністерство соціальної політики України, Міністерство освіти і науки України
 • Тип: Наказ, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 31.05.2013
 • Номер: 318/655
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство соціальної політики України, Міністерство освіти і науки України
 • Тип: Наказ, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 31.05.2013
 • Номер: 318/655
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
31.05.2013 № 318/655
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 червня 2013 р.
за № 1029/23561
Про затвердження Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики № 316/635 від 23.05.2014 № 1482/1277 від 15.09.2017 )
Відповідно до статті 35 Закону України "Про зайнятість населення" та з метою організації надання соціальних послуг з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованим безробітним
НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Порядок професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 13 лютого 2001 року № 53/59 "Про затвердження Положення про порядок надання Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2001 року за № 345/5536.
3. Департаменту праці та зайнятості (Лазебна М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Міністерства соціальної політики України Коломійця В.М., заступника Міністра освіти і науки України Жебровського Б.М.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр соціальної
політики України

Н. Королевська
Міністр освіти і науки УкраїниД. Табачник
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок




М.Ю. Бродський



О. Мірошниченко



С.М. Кондрюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України,
Міністерства освіти
і науки України
31.05.2013 № 318/655
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 червня 2013 р.
за № 1029/23561
ПОРЯДОК
професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних
( У тексті Порядку та додатках 1, 2, 4 до нього слова "територіальний орган" у всіх відмінках і числах замінено словами "центр зайнятості" у відповідних відмінках і числах,згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1482/1277 від 15.09.2017 )
І. Загальні положення
1.1. Цим Порядком визначається механізм організації Центром зайнятості Автономної Республіки Крим, обласними, Київським і Севастопольським міськими, міськими, районними і міськрайонними центрами зайнятості (далі - центри зайнятості) професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних (далі - професійне навчання безробітних).
( Пункт 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 316/635 від 23.05.2014; в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1482/1277 від 15.09.2017 )
1.2. Професійне навчання безробітних організовується на замовлення роботодавця або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності, поточної та перспективної потреби ринку праці з урахуванням побажань безробітних і здійснюється у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання (далі - навчальні заклади) або безпосередньо у роботодавців - замовників кадрів за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд).
( Абзац перший пункту 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики № 316/635 від 23.05.2014, № 1482/1277 від 15.09.2017 )
Професійне навчання зареєстрованих безробітних за робітничими професіями здійснюється за професіями, наведеними у Державному переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року № 1117, та в Національному класифікаторі України "Класифікатор професій" ДК 003:2010, затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327.
1.3. Дія цього Порядку поширюється на зареєстрованих безробітних, які мають право на соціальні послуги з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (далі - безробітні).
( Пункт 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 316/635 від 23.05.2014 )
1.4. Професійне навчання безробітних із числа осіб з інвалідністю організовується згідно з рекомендаціями медико-соціальної експертної комісії. У разі якщо такі безробітні потребують особливих умов для професійного навчання з урахуванням індивідуальних програм реабілітації, адаптованих навчальних місць, їх професійне навчання організовується у навчальних закладах, де створені для цього відповідні умови.
( Пункт 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1482/1277 від 15.09.2017 )
1.5. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:
курси цільового призначення - підвищення кваліфікації безробітних з метою вивчення нового обладнання, виробів, товарів, матеріалів, послуг, сучасних технологічних процесів, засобів механізації й автоматизації, що використовуються на виробництві, правил і вимог їх безпечної експлуатації, технічної документації, ефективних методів організації праці, питань економіки та фінансів, законодавчих та інших нормативно-правових актів тощо;
професійне навчання безробітних у роботодавця - замовника кадрів - набуття та вдосконалення професійних знань, умінь та навичок безробітним, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації для подальшого працевлаштування у роботодавця;
( Пункт 1.5 розділу I доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 316/635 від 23.05.2014 )
стажування - підвищення кваліфікації безробітного з метою набуття практичних умінь і навичок для виконання професійних обов’язків за професією або на посаді, на яку претендує безробітний у роботодавця.
( Абзац четвертий пункту 1.5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 316/635 від 23.05.2014 )
( Абзац п'ятий пункту 1.5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1482/1277 від 15.09.2017 )
ІІ. Організація професійного навчання
2.1. Для організації професійного навчання безробітних та (або) їх проживання в період такого навчання центр зайнятості здійснює відбір навчальних закладів відповідно до Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 16 травня 2013 року № 269, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2013 року за № 843/23375.
( Пункт 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1482/1277 від 15.09.2017 )
2.2. Зареєстрованим безробітним, які відповідно до статті 46 Закону України "Про зайнятість населення" потребують професійного навчання, з метою виявлення їхніх здібностей, можливостей та інших чинників, що впливають на вибір або зміну професії та виду трудової діяльності, надаються послуги з професійної орієнтації.
Якщо зареєстрований безробітний виявляє бажання пройти професійне навчання відповідно до результатів наданих послуг з професійної орієнтації, центр зайнятості за місцем реєстрації особи як безробітної укладає з ним договір та видає йому направлення на професійне навчання до навчального закладу за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.
Безробітний зараховується до навчального закладу на підставі направлення на професійне навчання.
( Пункт 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1482/1277 від 15.09.2017 )
2.3. Центр зайнятості для проходження професійного навчання направляє безробітного до закладів охорони здоров'я для проходження попереднього медичного, психіатричного та наркологічного оглядів, якщо правила прийому до професійно-технічних і вищих навчальних закладів вимагають надання відповідної довідки.
( Абзац перший пункту 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1482/1277 від 15.09.2017 )
У разі направлення безробітних на професійне навчання за професіями, для набуття яких відповідно до чинного законодавства потребує обов’язкового професійного медичного відбору, психіатричного та наркологічного оглядів, відшкодовуються витрати для проходження такого огляду. Для цього центри зайнятості укладають договори з відповідними закладами охорони здоров’я.
( Пункт 2.3 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 316/635 від 23.05.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1482/1277 від 15.09.2017 )
2.4. У разі направлення безробітного на професійне навчання до навчального закладу, що розташований не за місцем реєстрації його як безробітного та/або не за місцем реєстрації його місця проживання чи перебування, такий безробітний забезпечується місцем проживання на період навчання, йому видається направлення на проживання за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, та компенсуються витрати на проїзд до місця навчання та у зворотному напрямку за добу до початку навчання та за добу, що настає після закінчення навчання, за наявності підтвердних документів. Для забезпечення проживання безробітних центри зайнятості укладають з навчальними закладами договори про проживання зареєстрованих безробітних у період навчання.
( Абзац перший пункту 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1482/1277 від 15.09.2017 )
У разі направлення безробітного на професійне навчання йому компенсуються витрати на проїзд до місця навчання та у зворотному напрямку за кожен день навчання (крім витрат на проїзд у міському транспорті).
( Абзац другий пункту 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1482/1277 від 15.09.2017 )
Безробітному компенсуються витрати на проїзд транспортом загального користування (крім міського транспорту і таксі) на підставі квитків або довідки транспортного підприємства про вартість проїзду при відсутності квитків, табеля відвідування занять безробітним за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку, маршрутного листа за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку, та у разі компенсації проїзду до місця проходження виробничого навчання (практики) відповідно до витягу з наказу навчального закладу про направлення його на виробниче навчання (практику).
( Абзац третій пункту 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1482/1277 від 15.09.2017 )( Пункт 2.4 розділу II в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 316/635 від 23.05.2014 )
2.5. Професійне навчання безробітних здійснюється за очною (денною), заочною (дистанційною) формою або шляхом поєднання цих форм.
( Пункт 2.5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1482/1277 від 15.09.2017 )
Навчання безробітних за заочною (дистанційною) формою навчання проводиться відповідно до Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за № 703/23235.
( Пункт 2.5 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1482/1277 від 15.09.2017 )
2.6. Строк професійного навчання безробітних визначається робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами та не може перевищувати 12 місяців.
2.7. Професійне навчання безробітних може здійснюватися на умовах включення їх до складу груп слухачів, що формуються навчальним закладом. У такому разі сплачується вартість навчання пропорційно кількості безробітних.
2.8. Для організації професійного навчання безробітних та (або) їх проживання у період такого навчання навчальні заклади, з якими укладено договір про професійне навчання безробітних, подають центру зайнятості:
( Абзац перший пункту 2.8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1482/1277 від 15.09.2017 )
робочі навчальні плани та робочі навчальні програми, кошториси витрат на професійне навчання, у разі потреби кошториси витрат на проживання - не пізніше трьох робочих днів до початку занять. Кошториси витрат на професійне навчання безробітних та (або) проживання безробітних у період навчання складаються відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами і Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року № 736/902/758, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за № 1196/18491;
( Абзац другий пункту 2.8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики № 316/635 від 23.05.2014, № 1482/1277 від 15.09.2017 )
копії наказів про зарахування безробітних - протягом п'яти робочих днів після початку занять;
акт приймання-передачі наданих послуг з професійного навчання та (або) проживання безробітних, рахунок на оплату навчання та (або) проживання - для проведення щомісячних фінансових розрахунків;
( Абзац четвертий пункту 2.8 розділу II в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1482/1277 від 15.09.2017 )
табель відвідування занять безробітними - протягом трьох робочих днів місяця наступного за звітним;
( Абзац п'ятий пункту 2.8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 316/635 від 23.05.2014 )
копії наказів про відрахування безробітних, протоколів засідань державної кваліфікаційної комісії, державної екзаменаційної комісії, що є підставою для проведення остаточних фінансових розрахунків - протягом п'яти робочих днів після закінчення навчання.
У разі дострокового відрахування безробітних, направлених до навчального закладу на професійне навчання, навчальний заклад протягом п'яти робочих днів з дня відрахування подає центру зайнятості копії наказів про їх відрахування.
2.9. Центри зайнятості здійснюють контроль за виконанням робочих навчальних планів та робочих навчальних програм, індивідуальних програм стажування, дотриманням строків навчання безробітних, умов навчання та (або) проживання.
( Пункт 2.9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики № 316/635 від 23.05.2014, № 1482/1277 від 15.09.2017 )
2.10. У разі припинення безробітним професійного навчання без поважних причин або відмови працювати за одержаною професією (спеціальністю) безробітний відшкодовує центру зайнятості, який уклав з ним договір на професійне навчання, суму витрат на професійне навчання, проїзд до місця розташування навчального закладу та у зворотному напрямку, проживання у період навчання.
Поважними причинами дострокового припинення безробітним професійного навчання вважаються:
працевлаштування за наймом на умовах трудового договору (контракту) або забезпечення роботою самостійно;
поновлення на роботі за рішенням суду, що набрало законної сили;
набрання законної сили вироком суду про засудження особи до позбавлення волі, обмеження волі, арешту (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням), застосування судом примусового лікування особи;
подання заяви про здійснення догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або закінчення періоду, визначеного у медичному висновку;
смерть безробітного або визнання його за рішенням суду померлим або безвісно відсутнім, недієздатним чи обмежено дієздатним;
подання довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією з висновком про умови і характер праці;
стан здоров’я безробітного, який має медичні протипоказання щодо продовження навчання за професією (спеціальністю, напрямом або галуззю знань) або працевлаштування за набутою професією (спеціальністю), що підтверджено документально;
( Пункт 2.10 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 316/635 від 23.05.2014 )
призначення безробітній жінці допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;
( Пункт 2.10 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 316/635 від 23.05.2014 )
переїзд на постійне місце проживання в іншу місцевість;
( Пункт 2.10 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 316/635 від 23.05.2014 )
призов на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу;
( Пункт 2.10 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 316/635 від 23.05.2014 )
отримання повістки про призов на навчальні або перевірочні та спеціальні збори у Збройні Сили згідно із Законом України "Про загальний військовий обов’язок і військову службу";
( Пункт 2.10 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 316/635 від 23.05.2014 )
призов громадян на військову службу під час мобілізації або залучення їх до виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";
( Пункт 2.10 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 316/635 від 23.05.2014 - застосовується з 18.03.2014 )
інші причини, що не залежать від безробітного, підтверджені документально.
( Пункт 2.10 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 316/635 від 23.05.2014 )
2.11. Після успішного завершення повного курсу навчання за відповідними робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами безробітні отримують документ державного зразка - свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації - за результатами первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації безробітних за робітничими професіями.
( Абзац перший пункту 2.11 розділу II в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1482/1277 від 15.09.2017 )( Абзац другий пункту 2.11 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 1482/1277 від 15.09.2017 )( Абзац третій пункту 2.11 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 1482/1277 від 15.09.2017 )
За результатами підвищення кваліфікації безробітні з вищою освітою отримують документ про підвищення кваліфікації.
( Абзац другий пункту 2.11 розділу II в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1482/1277 від 15.09.2017 )
Після завершення підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення безробітні отримують посвідчення, а після завершення стажування, професійного навчання безробітних у роботодавця - замовника кадрів - довідку.
( Абзац пункту 2.11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 316/635 від 23.05.2014 )
Слухачам, які навчалися з професій, пов’язаних із роботами на об’єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених державних органів, разом із свідоцтвом про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації видається посвідчення встановленого зразка про допуск до роботи на зазначених об’єктах.
( Пункт 2.11 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 316/635 від 23.05.2014 )
2.12. Про період професійного навчання безробітного навчальним закладом вноситься запис до його трудової книжки (за наявності) або видається довідка.
( Пункт 2.12 розділу II в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 316/635 від 23.05.2014 )( Пункт 2.13 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 1482/1277 від 15.09.2017 )
ІІІ. Професійне навчання безробітних за робітничими професіями
3.1. Професійне навчання безробітних за робітничими професіями здійснюється шляхом первинної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації з урахуванням поточної та перспективної потреби ринку праці.
Робочі навчальні плани та робочі навчальні програми професійного навчання безробітних за робітничими професіями розробляються та затверджуються навчальними закладами на основі державних освітніх стандартів з конкретних професій, професійних стандартів, типових навчальних планів та типових навчальних програм за погодженням з роботодавцями - замовниками робітничих кадрів і центрами зайнятості, які уклали договір на професійне навчання.
3.2. Строк професійної перепідготовки безробітних встановлюється на основі строків, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому робочий навчальний план та програма перепідготовки можуть бути скорочені до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у безробітного свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.
3.3. Тривалість навчального тижня слухача не перевищує 36 академічних годин. Навчальний (робочий) час слухача в період проходження виробничої практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства.
3.4. Професійне навчання безробітних може здійснюватися в групах або шляхом індивідуального навчання.
3.5. Слухачі навчальних закладів комплектуються у навчальні групи теоретичної підготовки від 7 до 30 осіб. У разі професійного навчання за професіями художніх промислів та ремесел, а також на третьому ступені професійно-технічної освіти чисельність групи становить не менше 6 осіб.
( Абзац перший пункту 3.5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 316/635 від 23.05.2014 )
Навчальна група чисельністю від 24 до 30 осіб поділяється на дві підгрупи при проведенні виробничого навчання та лабораторно-практичних занять.
3.6. У разі професійного навчання за індивідуальними робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами безробітні вивчають теоретичний курс самостійно та шляхом одержання консультацій (15% від загальної кількості годин на теоретичне навчання) у викладачів та фахівців підприємств, установ, організацій.
Виробниче навчання та виробнича практика проводяться індивідуально у навчально-виробничих майстернях, на робочих місцях підприємств, організацій, установ під керівництвом майстрів виробничого навчання, інструкторів виробничого навчання з числа кваліфікованих робітників роботодавця в обсягах, передбачених робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами.
( Абзац другий пункту 3.6 розділу III в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 316/635 від 23.05.2014 )( Пункт 3.7 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 1482/1277 від 15.09.2017 )
ІV. Професійне навчання безробітних з вищою освітою
4.1. Професійне навчання безробітних з вищою освітою здійснюється на замовлення роботодавців з урахуванням поточної та перспективної потреби ринку праці шляхом підвищення кваліфікації, спеціалізації, перепідготовки за робітничими професіями.
( Абзац перший пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1482/1277 від 15.09.2017 )
Перепідготовку за робітничими професіями безробітні з вищою освітою проходять згідно з пунктами 3.1-3.6 розділу ІІІ цього Порядку.
( Пункт 4.1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1482/1277 від 15.09.2017 )( Пункт 4.1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 316/635 від 23.05.2014 )
4.2. Робочі навчальні плани та робочі навчальні програми перепідготовки за робітничими професіями, підвищення кваліфікації, спеціалізації розробляються та затверджуються навчальними закладами за погодженням із роботодавцем - замовником кадрів і центром зайнятості, який уклав договір на професійне навчання.
( Пункт 4.2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики № 316/635 від 23.05.2014, № 1482/1277 від 15.09.2017 )
4.3. Тижневе навчальне навантаження безробітних не перевищує 40 годин.
( Пункт 4.3 розділу IV в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1482/1277 від 15.09.2017 )( Пункт 4.4 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 1482/1277 від 15.09.2017 )
4.4. Підвищення кваліфікації безробітних здійснюється у групах чисельністю 7 - 25 слухачів.
Строк підвищення кваліфікації установлюється з урахуванням мети і складності навчання від 20 до 500 годин.
Строк спеціалізації безробітних із вищою освітою визначається робочими навчальними планами і робочими навчальними програмами з метою набуття безробітними здатності виконувати окремі завдання та обов’язки, що мають особливості в межах спеціальності.
( Пункт розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 316/635 від 23.05.2014; в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1482/1277 від 15.09.2017 )
V. Стажування та підвищення кваліфікації безробітних на курсах цільового призначення
5.1. Стажування безробітних здійснюється на замовлення роботодавців за індивідуальною програмою, що затверджується роботодавцем і погоджується центром зайнятості.
( Пункт 5.1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 316/635 від 23.05.2014 )
5.2. Курси цільового призначення організовуються у групах з чисельністю від 7 до 30 осіб.
5.3. Строк підвищення кваліфікації безробітних шляхом стажування на курсах цільового призначення установлюється з урахуванням мети і складності навчання від 20 до 500 годин.
( Пункт 5.3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 316/635 від 23.05.2014 )
VІ. Організація професійного навчання безробітних на договірних засадах
6.1. Професійне навчання безробітних організовується на договірних засадах з безробітними, роботодавцями, навчальними закладами.
Для організації професійного навчання безробітних центрами зайнятості укладаються у письмовій формі договори з:
навчальним закладом (договір про професійне навчання безробітних у навчальному закладі);
безробітним (договір про професійне навчання безробітного);
роботодавцем (договір про організацію професійного навчання безробітних на замовлення роботодавця);
безробітним і роботодавцем (договір про професійне навчання безробітного у роботодавця).
6.2. Предметом договору про професійне навчання безробітних у навчальному закладі є забезпечення професійного навчання безробітних за професією (спеціальністю, напрямом або галуззю знань) із зазначенням виду та строку професійного навчання та у разі потреби забезпечення проживання безробітних у період навчання відповідно до списків осіб, що додаються до договору.
Навчальний заклад має право отримувати суму витрат на професійне навчання, проживання безробітних, передбачених кошторисами витрат, складеними відповідно до пункту 2.8 розділу ІІ цього Порядку; зобов’язаний забезпечити проведення навчально-виробничого процесу, умови для проживання та своєчасне надання точної, достовірної інформації та документації для фінансових розрахунків, інформувати центр зайнятості, який направив на професійне навчання безробітного, про відвідування занять слухачами, припинення занять без поважних причин для вирішення питання щодо відрахування безробітного.
6.3. На підставі договору з навчальним закладом центром зайнятості та безробітним укладається договір про професійне навчання, предметом якого є направлення безробітного на професійне навчання за професією (спеціальністю, напрямом або галуззю знань) із зазначенням виду професійного навчання, найменування навчального закладу та проходження ним повного курсу навчання у визначені строки.
Безробітний під час виконання договору має право на збереження виплати допомоги по безробіттю у розмірах і строки, що встановлені відповідно до законодавства; зобов’язаний успішно пройти повний курс навчання, виконувати правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, гуртожитку, дотримуватися письмових індивідуальних рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню.
Безробітний зобов’язується працевлаштуватися за професією (спеціальністю) протягом 30 календарних днів після закінчення навчання у разі професійного навчання на замовлення роботодавця.
( Пункт 6.3 розділу VI доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1482/1277 від 15.09.2017 )
Обґрунтованість вартості навчання і достовірність інформації про навчання особи, що подається центру зайнятості, забезпечує навчальний заклад.
( Пункт 6.3 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 316/635 від 23.05.2014 )
6.4. У разі замовлення роботодавцем організації професійного навчання безробітних у навчальному закладі та їх працевлаштування після завершення навчання центром зайнятості укладається договір з роботодавцем. До договору про організацію професійного навчання безробітних на замовлення роботодавця додається список безробітних, які будуть працевлаштовані після завершення навчання.
Роботодавець - замовник кадрів, який має право брати участь у визначенні змісту навчання, кваліфікаційній атестації безробітних, забезпечувати проходження виробничого навчання та виробничої практики або стажування безробітних і зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня завершення навчання працевлаштувати безробітних.
У разі безпідставного невиконання зобов'язань, визначених договором, роботодавець відшкодовує центру зайнятості загальну суму витрат на професійне навчання, проїзд до місця розташування навчального закладу та у зворотному напрямку, проживання у період навчання.
6.5. При забезпеченні роботодавцем професійного навчання безробітного за індивідуальним навчальним планом або шляхом стажування та його подальшого працевлаштування центром зайнятості укладається договір з роботодавцем і безробітним у порядку, визначеному пунктами 6.2 - 6.4 цього розділу.
VІI. Фінансування та моніторинг ефективності професійного навчання безробітних
7.1. Фінансування професійного навчання безробітних та пов’язаних із ним витрат здійснюється за рахунок коштів Фонду в межах затвердженого бюджету.
7.2. Державна служба зайнятості проводить моніторинг ефективності професійного навчання безробітних, у тому числі шляхом відстеження протягом року тривалості роботи працевлаштованих за направленням державної служби зайнятості осіб із числа зареєстрованих безробітних після проходження ними професійного навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
( Розділ VII в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1482/1277 від 15.09.2017 )
Директор Департаменту праці
та зайнятості Міністерства
соціальної політики України


М. Лазебна
Директор Департаменту
професійно-технічної освіти
Міністерства освіти
і науки України



В. Супрун
Додаток 1
до Порядку професійної підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації
зареєстрованих безробітних
(пункт 2.2)
__________________________________
(найменування і місцезнаходження
навчального закладу)
НАПРАВЛЕННЯ
на професійне навчання
Додаток 2
до Порядку професійної підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації
зареєстрованих безробітних
(пункт 2.4)
__________________________________
(найменування і місцезнаходження
навчального закладу)
НАПРАВЛЕННЯ
на проживання
Додаток 3
до Порядку професійної підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації
зареєстрованих безробітних
(пункт 2.4)
ТАБЕЛЬ
на відвідування занять слухачами
( Див. текст )( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 316/635 від 23.05.2014 )
Додаток 4
до Порядку професійної
підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації
зареєстрованих безробітних
(пункт 2.4)
МАРШРУТНИЙ ЛИСТ
( Див. текст )( Порядок доповнено новим Додатком 4 згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 316/635 від 23.05.2014 )