Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу. Вимоги від 05.03.2012 №368/5

Міністерство юстиції України Наказ, Вимоги від 05.03.2012 №368/5
Остання редакція від 31.05.2019. Внесення змін (наказ від 13.05.2019 N 1454/5 /z0495-19/)
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.03.2012 № 368/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 березня 2012 р.
за № 367/20680
Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки
( Заголовок в редакціїНаказу Міністерства юстиції № 2804/5 від 31.12.2015 )( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1718/5 від 22.11.2 012 № 114/5 від 20.01.2014 № 290/5 від 07.02.2014 № 1067/5 від 07.07.2014 № 2095/5 від 10.12.2014 № 2310/5 від 19.11.2015 № 2804/5 від 31.12.2015 № 3236/5 від 17.10.2018 № 4146/5 від 29.12.2018 № 1454/5 від 13.05.2019 )
( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2804/5 від 31.12.2015 )
1. Затвердити Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, що додаються.
( Пункт 1 в редакціїНаказу Міністерства юстиції № 2804/5 від 31.12.2015 )
2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
3. Державній реєстраційній службі України (Єфіменко Л.В.) довести цей наказ до відома структурних підрозділів територіальних органів Міністерства юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України.
4. Структурним підрозділам територіальних органів Міністерства юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України, довести цей наказ до відома голів виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, районних, районних в містах Києві та Севастополі державних адміністрацій.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О.В.
МіністрОлександр Лавринович
ПОГОДЖЕНО:

Голова
Державної реєстраційної служби України

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і торгівлі УкраїниЛ.В. Єфіменко


А.П. Клюєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
05 березня 2012 року № 368/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
17 жовтня 2018 року № 3236/5
)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 березня 2012 р.
за № 367/20680
ВИМОГИ
до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки
1. Для написання найменування юридичної особи використовуються:
1) літери українського алфавіту - при написанні найменування українською мовою;
2) літери латинського алфавіту - при написанні найменування англійською мовою;
3) розділові знаки та символи: лапки (" ", " ", " ", які є тотожними), крапка (.), кома (,), двокрапка (:), дужки /( )/, апостроф (’), дефіс (-), тире (–), скісна риска (/), знак оклику (!), знак питання (?), номер (№), плюс (+), знак рівняння (=), зірочка (*), ет комерційне (@), амперсанд (&);
4) цифри: арабські (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) та римські (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, L, C, D, M).
Використання інших символів, розділових знаків у найменуванні юридичної особи не допускається.
2. Для написання найменування юридичної особи використовуються великі та малі літери:
українського алфавіту (А, а, Б, б, В, в, Г, г, Ґ, ґ, Д, д, Е, е, Є, є, Ж, ж, З, з, И, и, І, і, Ї, ї, Й, й, К, к, Л, л, М, м, Н, н, О, о, П, п, Р, р, С, с, Т, т, У, у, Ф, ф, Х, х, Ц, ц, Ч, ч, Ш, ш, Щ, щ, Ь, ь, Ю, ю, Я, я ) - при написанні найменування українською мовою;
латинського алфавіту (А, a, В, b, С, c, D, d, Е, e, F, f, G, g, H, h, I, i, J, j, K, k, L, l, M, m, N, n, О, o, Р, p, Q, q, R, r, S, s, T, t, U, u, V, v, W, w, X, x, Y, y, Z, z) - при написанні найменування англійською мовою.
Великі та малі літери, використані в установчих документах та при заповненні заяви у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, вважаються тотожними.
3. Назва юридичної особи береться у лапки та зазначається безпосередньо після організаційно-правової форми суб’єкта господарювання (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ).
Найменування релігійної організації може містити інформацію про її організаційно-правову форму виключно за бажанням такої юридичної особи.
( Пункт 3 доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1454/5 від 13.05.2019 )
Використання лапок у найменуванні юридичної особи не є ознакою для визначення тотожності найменувань.
Найменування відокремленого підрозділу має містити слова "відокремлений підрозділ" ("філія", "представництво") та вказувати на належність до юридичної особи, яка створила зазначений відокремлений підрозділ.
( Абзац пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 4146/5 від 29.12.2018 )( Вимоги із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1718/5 від 22.11.2012, № 114/5 від 20.01.2014, № 290/5 від 07.02.2014, № 1067/5 від 07.07.2014, № 2095/5 від 10.12.2014, № 2310/5 від 19.11.2015, № 2804/5 від 31.12.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3236/5 від 17.10.2018 )
Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О.В. Зеркаль
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.03.2012 № 368/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 березня 2012 р.
за № 367/20680
Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки
1. Затвердити Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, що додаються.
2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
3. Державній реєстраційній службі України (Єфіменко Л.В.) довести цей наказ до відома структурних підрозділів територіальних органів Міністерства юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України.
4. Структурним підрозділам територіальних органів Міністерства юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України, довести цей наказ до відома голів виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, районних, районних в містах Києві та Севастополі державних адміністрацій.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О.В.