• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Міністерство охорони здоровя України  | Наказ, Інформація, Картка, Перелік, Висновок, Список, Акт, Форма типового документа, Порядок від 21.05.2007 № 246
Реквізити
 • Видавник: Міністерство охорони здоровя України
 • Тип: Наказ, Інформація, Картка, Перелік, Висновок, Список, Акт, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 21.05.2007
 • Номер: 246
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство охорони здоровя України
 • Тип: Наказ, Інформація, Картка, Перелік, Висновок, Список, Акт, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 21.05.2007
 • Номер: 246
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
21.05.2007 N 246
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 2007 р.
за N 846/14113
Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій
Відповідно до статті 17 Закону України "Про охорону праці", керуючись Положенням про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1542,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, що додається.
2. Заступнику директора Департаменту організації та розвитку медичної допомоги населенню Ждановій М.П. та директору Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду Пономаренку А.М., Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь та управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:
- визначити перелік закладів охорони здоров'я для проведення обов'язкових медичних оглядів працівників певних категорій та один раз в три роки проводити його перегляд;
- оперативну інформацію про хід виконання наказу та Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій надавати щорічно МОЗ України до 1 березня за встановленою формою.
3. Заступнику директора Департаменту організації та розвитку медичної допомоги населенню Ждановій М.П. та директору Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду Пономаренку А.М., Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь та управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам закладів охорони здоров'я, підпорядкованих МОЗ України, та іншим центральним органам виконавчої влади, головному державному санітарному лікарю Автономної Республіки Крим, головним державним санітарним лікарям областей, міст Києва і Севастополя, на водному, залізничному, повітряному транспорті, об'єктів з особливим режимом роботи, директорам науково-дослідних інститутів гігієнічного профілю МОЗ та АМН України, ректорам вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти МОЗ України:
- узяти до керівництва та виконання затверджений цим наказом Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій;
- забезпечити організацію навчання лікарів сучасним методам проведення медичних оглядів.
4. Департаментам організації та розвитку медичної допомоги населенню (Жданова М.П.) та державного санітарно-епідеміологічного нагляду (Пономаренко А.М.) разом з Інститутом медицини праці Академії медичних наук України, спеціалізованими лікувально-профілактичними закладами, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань, організувати навчання голів комісій з проведення медичних оглядів працівників, а також лікарів-терапевтів з питань сучасних методів проведення медичних оглядів.
5. Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду (Пономаренко А.М.) подати в установленому порядку на державну реєстрацію цей наказ до Міністерства юстиції України.
6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 45 "Про затвердження Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.06.94 за N 136/345 (із змінами).
7. Визнати такими, що не застосовуються на території України, додатки 1 і 2 до наказу Міністерства охорони здоров'я СРСР від 29 вересня 1989 року N 555 "О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств" (із змінами).
8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра охорони здоров'я України, головного державного санітарного лікаря України Бережнова С.П.
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
 
Перший заступник Міністра
вугільної промисловості України
Заступник Міністра з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
Перший заступник Міністра
промислової політики України
Перший заступник Голови
Державного комітету України
з промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду
Заступник Міністра
аграрної політики України
Заступник голови Федерації
профспілок України
В.о. заступника Міністра
палива та енергетики України
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України
Заступник Міністра праці та
соціальної політики України
Голова Державного комітету
ядерного регулювання України
Ю.О.ГайдаєвЮ.Є.ЗюковВ.П.Бут

Д.В.КолєсніковГ.М.Суслов

В.К.Моцний

С.Я.Українець

Ю.Я.ІоффеЮ.Є.Мельніков

М.О.Солдатенко

О.А.Миколайчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
21.05.2007 N 246
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 2007 р.
за N 846/14113
ПОРЯДОК
проведення медичних оглядів працівників певних категорій
1. Загальні положення
1.1. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій (далі - Порядок), розроблений на виконання статті 17 Закону України "Про охорону праці", визначає процедуру проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічному обов'язковому медичному огляді осіб віком до 21 року.
1.2. Порядок призначений для: працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та осіб віком до 21 року підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, виду економічної діяльності та їх філій, інших відокремлених підрозділів; фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства використовують найману працю (далі - роботодавці); осіб, які забезпечують себе роботою самостійно; закладів державної санітарно-епідеміологічної служби; лікувально-профілактичних закладів, військово-лікарських та відповідних комісій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які здійснюють медичні огляди працівників, спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань, кафедр та курсів професійних захворювань вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (далі - ЛПЗ); робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - робочі органи виконавчої дирекції Фонду).
1.3. Обов'язкові попередній (під час прийняття на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди проводяться для працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та щорічно для осіб віком до 21 року.
1.4. Попередній медичний огляд проводиться під час прийняття на роботу з метою:
- визначення стану здоров'я працівника і реєстрації вихідних об'єктивних показників здоров'я та можливості виконання без погіршення стану здоров'я професійних обов'язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу;
- виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах, та попередження виробничо зумовлених і професійних захворювань (отруєнь).
1.5. Періодичні медичні огляди проводяться з метою:
- своєчасного виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних та виробничо зумовлених захворювань у працівників;
- забезпечення динамічного спостереження за станом здоров'я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
- вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
- розробки індивідуальних та групових лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів працівникам, що віднесені за результатами медичного огляду до групи ризику;
- проведення відповідних оздоровчих заходів.
2. Загальні вимоги до проведення попереднього та періодичних медичних оглядів працівників
2.1. Попередній (періодичні) медичний огляд працівників проводиться лікувально-профілактичними закладами, що визначаються відповідними наказами Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, головних управлінь та управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства транспорту та зв'язку України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Державного департаменту з питань виконання покарань, Державного комітету ядерного регулювання України тощо) за погодженням з МОЗ України, а також спеціалізованими ЛПЗ, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань, перелік яких затверджено наказом МОЗ України від 25.03.2003 N 133, зареєстрованим в Мін'юсті 10.04.2003 за N 283/7604, вищими медичними навчальними закладами III-IV рівнів акредитації, які мають кафедри та курси професійних захворювань.
2.2. Заклади державної санітарно-епідеміологічної служби щорічно за заявкою роботодавця (його представника), за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи визначають категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду та до 1 грудня складають Акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду за формою, зазначеною у додатку 1.
2.3. На підставі Акта визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, роботодавець складає протягом місяця у чотирьох примірниках поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, за формою, зазначеною у додатку 2 на паперовому та електронному носіях, узгоджує їх у санітарно-епідеміологічній станції. Один примірник списку залишається на підприємстві (у відповідальної за організацію медогляду посадової особи), другий - надсилається до ЛПЗ, третій - до закладу державної санітарно-епідеміологічної служби, четвертий - до робочого органу виконавчої дирекції Фонду.
2.4. Для проведення попереднього (періодичних) медичного огляду працівників роботодавець повинен укласти або вчасно поновити договір з ЛПЗ та надати йому список працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду.
Під час прийняття на роботу в разі переведення на іншу важку роботу, роботу із шкідливими чи небезпечними умовами праці роботодавець повинен видати направлення на обов'язковий попередній медичний огляд працівника (далі - направлення) за формою, зазначеною у додатку 3.
2.5. Роботодавець за рахунок власних коштів забезпечує організацію проведення медичних оглядів, витрати на поглиблене медичне обстеження працівника з підозрою на професійні та виробничо зумовлені захворювання та їх медичну реабілітацію, диспансеризацію працівників груп ризику розвитку професійних захворювань.
2.6. Періодичність проведення медичних оглядів, фах лікарів, які беруть участь у їх проведенні, перелік необхідних лабораторних, функціональних та інших досліджень, медичні протипоказання допуску до виконання робіт, пов'язані із впливом виробничих факторів, визначені в Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників, наведеному в додатку 4 та Переліку робіт, для виконання яких є обов'язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників, наведеному в додатку 5.
2.7. Періодичність проведення медичних оглядів у ЛПЗ може змінюватися закладом державної санітарно-епідемічної служби, виходячи з конкретної санітарно-гігієнічної та епідемічної ситуації, але не рідше одного разу на два роки.
2.8. Проведення попереднього (періодичних) медичного огляду здійснюється комісією з проведення медичних оглядів ЛПЗ (далі - Комісія). Комісію очолює заступник головного лікаря або уповноважена головним лікарем особа, який має підготовку з професійної патології.
Комісія має право доповнювати види та обсяги необхідних обстежень і досліджень з урахуванням специфіки дії виробничих факторів і медичних протипоказань.
До складу Комісії входять обов'язково терапевт, лікарі, які пройшли підготовку з профпатології. При відсутності окремих лікарів до проведення медичних оглядів залучаються на договірній основі спеціалісти з інших ЛПЗ. Комісія забезпечує проведення необхідних лабораторних, функціональних та інших досліджень.
2.9. На підставі списку працівників, які підлягають періодичним медоглядам, ЛПЗ складає план-графік їх проведення, погоджує його з роботодавцем і закладом державної санітарно-епідеміологічної служби.
У плані-графіку вказуються строки проведення медоглядів, лабораторні, функціональні та інші дослідження та лікарі, залучені до їх проведення. Медогляд лікарями проводиться тільки за наявності результатів зазначених досліджень.
2.10. Для проходження медичного огляду працівник пред'являє до Комісії паспорт або інший документ, що посвідчує його особу, та Медичну карту амбулаторного хворого, при попередньому медогляді пред'являє направлення, видане роботодавцем за встановленою формою.
2.11. Працівники, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичні наркологічні огляди, повинні надати Комісії сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду відповідно до. постанови Кабінету Міністрів України від 06.11.97 N 1238 "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення" (із змінами).
2.12. Працівники, для яких є обов'язковими попередній та періодичні психіатричні огляди, повинні надати Комісії, що проводить медичний огляд, довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду відповідно до Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 N 1465 (із змінами).
2.13. Працівники, зайняті на роботах, що потребують професійного добору, повинні надати Комісії, яка проводить медичний огляд, висновок психофізіологічної експертизи.
2.14. Працівники транспортних засобів проходять попередні (періодичні) медичні огляди як працівники, зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, з урахуванням специфіки діяльності, шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, окрім тих, які підлягають оглядам відповідно до наказу МОЗ та МВС України від 05.06.2000 N 124/345 "Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів", зареєстрованого в Мін'юсті 18.07.2000 за N 435/4656.
2.15. Окремі лабораторні, функціональні та інші дослідження, які проводились під час перебування працівника в стаціонарі або в період звернення працівника за медичною допомогою, можуть ураховуватись при проведенні медоглядів, але не більше ніж за 3 місяці до проведення медогляду.
При вирішенні питання про придатність до роботи конкретного працівника при попередньому (під час прийняття на роботу) медогляді Комісія керується медичними протипоказаннями, визначеними в Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язковий попередній (періодичні) медичний огляд працівників, Переліку робіт, для виконання яких є обов'язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників, Переліку загальних медичних протипоказань до роботи із шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища і трудового процесу, наведеному в додатку 6.
Питання придатності до роботи в кожному окремому випадку вирішується індивідуально з урахуванням особливостей функціонального стану організму (характеру, ступеня прояву патологічного процесу, наявності хронічних захворювань), умов праці та результатів додаткових методів обстеження.
Кожен лікар, який бере участь в обстеженні пацієнта, дає висновок щодо стану здоров'я працівника, підтверджує його особистим підписом та особистою печаткою, бере участь в остаточному обговоренні придатності обстежуваної особи до роботи в обраній професії та в разі необхідності визначає лікувально-оздоровчі заходи.
2.16. Результати попереднього (періодичних) медичного огляду працівників і висновок Комісії про стан здоров'я заносяться до Картки працівника, який підлягає попередньому (періодичним) медичному огляду (далі - Картка працівника) за формою, зазначеною у додатку 7, і до Медичної картки амбулаторного хворого ( форма 025/о, затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)", та передаються до єдиної комп'ютерної бази даних району, міста, області, держави (у разі її наявності).
У Картці працівника зазначаються скарги працівника на стан здоров'я, анамнез, результати медичного огляду, лабораторних, функціональних та інших досліджень, діагноз, висновок про професійну придатність працівника працювати за своєю професією.
Картка працівника містить конфіденційну інформацію, зберігається у медичного працівника або, за його відсутності, у відділі кадрів на підприємстві (за останнім місцем роботи) протягом трудової діяльності працівника, надається Комісії під час проведення медичних оглядів.
На підставі Картки працівника Комісією видається працівнику медична довідка про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника за формою, зазначеною у додатку 8.
У разі зміни місця роботи Картка працівника разом з трудовою книжкою видається працівнику під підпис для пред'явлення на новому місці роботи. Кожна сторінка Картки працівника завіряється печаткою відділу кадрів підприємства.
Копія Картки працівника зберігається на підприємстві (за основним місцем роботи) протягом 15 років після звільнення працівника.
2.17. За результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх закінчення) Комісія оформляє Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників (далі - Заключний акт) за формою, зазначеною у додатку 9, який складається у шести примірниках - один примірник залишається в ЛПЗ, що проводив медогляд, інші надаються роботодавцю, представнику профспілкової організації або вповноваженій працівниками особі, профпатологу, закладу державної санітарно-епідеміологічної служби, робочому органу виконавчої дирекції Фонду.
2.18. У разі необхідності Комісія має право направити працівника з підозрою на захворювання, а також працівника зі стажем роботи більше 10 років на додаткові обстеження, консультації та оздоровчі заходи в спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади, на кафедри та курси професійних захворювань вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти.
2.19. Якщо при проведенні періодичного медичного огляду виникають підозри щодо наявності в працівника професійного захворювання, ЛПЗ надсилає запит на складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці працівника при підозрі в нього професійного захворювання (отруєння) до державної санітарно-епідеміологічної служби, що обслуговує територію, де міститься підприємство, у відповідності до Порядку складання та вимог до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці, затвердженого наказом МОЗ України від 13.12.2004 N 614, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.02.2005 за N 260/10540, а також надсилає його в установленому порядку до профпатолога міста, району, області, які направляють хворого в спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань.
2.20. Термін зберігання Заключного акта 5 років.
2.21. Роботодавець зберігає за працівником на період проходження медогляду місце роботи (посаду) і середній заробіток та за результатами медичного огляду інформує працівника про можливість (неможливість) продовжувати роботу за професією.
2.22. Контроль за організацією проведення попередніх та періодичних медоглядів покладається на заклади державної санепідслужби, за якістю проведення медоглядів - на органи охорони здоров'я та спеціалізовані ЛПЗ, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань.
2.23. Науково-дослідні установи гігієнічного профілю разом із закладами державної санепідслужби проводять вибіркову експертну оцінку медичних оглядів працівників певних категорій відповідно до визначених наказом МОЗ України та АМН України від 08.05.2002 N 166/32 "Щодо закріплення за науково-дослідними інститутами гігієнічного профілю галузей економіки та адміністративних територій з питань гігієни праці та профпатології" галузей економіки та адміністративних територій з питань гігієни праці та профпатології.
2.24. Оперативна інформація за результатами проведення попереднього (періодичних) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці за формою, зазначеною у додатку 10, надається ЛПЗ та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби до закладів охорони здоров'я вищого рівня за підпорядкуванням - Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь та управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам закладів охорони здоров'я, підпорядкованих МОЗ України, а також іншим центральним органам виконавчої влади, головному державному санітарному лікарю Автономної Республіки Крим, головним державним санітарним лікарям областей, міст Києва і Севастополя, на водному, залізничному, повітряному транспорті, об'єктам з особливим режимом роботи, Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх справ України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Службі безпеки України, Державному департаменту України з питань виконання покарань та профпатологу міста, району, області.
2.25. Питання розслідування, обліку профзахворювань, відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю або життю працівника при виконанні ним трудових обов'язків, визначення ступеня втрати працездатності, інвалідності, пенсійного забезпечення у зв'язку з професійними захворюваннями регламентуються чинним законодавством України.
2.26. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади можуть з метою врахування особливостей галузі розробляти за узгодженням з Міністерством охорони здоров'я України галузеві нормативні акти щодо проведення медичних оглядів працівників конкретних категорій.
2.27. Результати медичного огляду можуть бути оскаржені роботодавцем або громадянином у ЛПЗ вищого рівня або в судовому порядку.
3. Організація проведення медичних оглядів роботодавцем
Роботодавець:
3.1. Організовує лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу з метою визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, і подає ці дані відповідній санітарно-епідеміологічній станції.
3.2. Повинен під час укладання трудового договору поінформувати працівника під підписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.
Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров'я. До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи.
3.3. Погоджує план-графік проведення медичних оглядів ЛПЗ.
3.4. Забезпечує своєчасну та організовану явку працівників на медичні огляди та обстеження.
3.5. Здійснює контроль за проведенням медоглядів у строки, погоджені з ЛПЗ, призначає відповідальних осіб за організацію медогляду.
3.6. Відсторонює від роботи працівників, які не пройшли в установлений термін медичні огляди, та не допускає до роботи працівників, яким за медичним висновком така робота протипоказана за станом здоров'я.
3.7. Забезпечує проведення відповідних оздоровчих заходів Заключного акта у повному обсязі та усуває причини, що призводять до професійних захворювань (отруєнь).
3.8. Забезпечує за свій рахунок позачерговий медичний огляд працівників:
- за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці;
- за своєю ініціативою, якщо стан здоров'я працівника не дає змоги йому виконувати свої трудові обов'язки.
3.9. Має право в установленому законодавством порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності, та відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.
3.10. Приймає на роботу неповнолітніх лише після попереднього медичного огляду.
4. Організація і проведення медоглядів лікувально-профілактичними та санітарно-епідеміологічними закладами
4.1. Лікувально-профілактичні заклади:
4.1.1. Укладають договір з роботодавцем про проведення попереднього (періодичних) медичного огляду працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.
4.1.2. Видає наказ про створення комісії з проведення медоглядів з визначенням часу, місця їх проведення, переліку лікарів, обсягів лабораторних, функціональних та інших досліджень згідно з Переліком шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу та Переліком робіт, для виконання яких є обов'язковим попередній (періодичні) медичні огляди працівників
4.1.3. Залучає до проведення медоглядів лікарів, які мають підготовку з профпатології та обізнані з умовами праці працівників, особливостями виробництва та шкідливими факторами виробничого середовища, їх гігієнічною оцінкою й можливою професійною патологією на даній дільниці, у цеху, на виробництві.
4.1.4. Визначає оздоровчі заходи (рекомендації) як щодо кожного працівника, так і професійних груп, до яких входять: динамічне обстеження та лікування, реабілітація, диспансерний нагляд за станом здоров'я працівників груп ризику професійних захворювань, тимчасове переведення за станом здоров'я на іншу роботу, направлення на медико-соціально-експертну комісію (МСЕК), військову-лікарську комісію (ВЛК) тощо.
4.1.5. Приймає рішення про профпридатність працівника, про що робиться запис у Картці працівника.
4.2. Спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань, кафедри та курси професійних захворювань вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти:
4.2.1. Розробляють:
а) нормативні і методичні документи з науково-організаційних засад проведення медичних оглядів та профдобору, експертизи їх якості та оцінки результатів;
б) критерії визначення категорій працівників, які підлягають медичним оглядам та профдобору;
в) медико-біологічні показники та маркери розвитку професійних захворювань (отруєнь) і критерії віднесення захворювань до виробничо зумовлених;
г) стандарти:
- профілактики, ранньої діагностики та лікування профзахворювань;
- медичної реабілітації працівників з ризиком розвитку профзахворювань та хворих на профзахворювання;
ґ) методи:
- вивчення віддалених наслідків дії на організм шкідливих чи небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, експертизи якості та оцінки результатів медичних оглядів.
4.2.2. Проводять поглиблене медичне обстеження працівників за направленням головного спеціаліста з професійної патології Автономної Республіки Крим, області, міста для уточнення діагнозу, лікування, медичної реабілітації.
4.2.3. Проводять на підставі укладеного договору з роботодавцем медичні огляди працівників підприємств з оформленням результатів проведених медоглядів у відповідності до визначеного порядку. Про терміни проведення медоглядів і їх результати повідомляють заклади державної санепідслужби.
4.2.4. За результатами медоглядів здійснюють диспансеризацію працівників групи ризику, а також з підозрою на профзахворювання, їх лікування та реабілітацію.
4.2.5. Проводять підвищення кваліфікації фахівців з професійної патології: навчання профпатологів, голів комісій з проведення медоглядів працівників, лікарів-терапевтів та лікарів інших спеціальностей, які проводять медичні огляди з питань сучасних методів проведення медоглядів.
4.3. Заклади державної санітарно-епідеміологічної служби:
4.3.1. Здійснюють контроль за своєчасністю та повнотою проведення медоглядів.
4.3.2. Погоджують списки працівників, які підлягають періодичним медоглядам, та план-графік проведення медогляду ЛПЗ.
4.3.3. Беруть участь:
а) в ознайомленні лікарів ЛПЗ щодо особливостей умов праці та можливого впливу шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на працівників;
б) у складанні Заключного акта працівників за встановленою Порядком формою;
в) у розробці санітарно-протиепідемічних заходів;
г) за результатами медоглядів, на запит ЛПЗ, складає санітарно-гігієнічну характеристику умов праці або інформаційну довідку про умови праці працівника при підозри в нього професійного захворювання (отруєння);
ґ) в експертній оцінці своєчасності, повноти якості проведення медичних оглядів, виконанні оздоровчих заходів Заключного акта разом з профпатологом.
4.3.4 У межах повноважень вирішують питання про тимчасове призупинення медоглядів або притягнення до адміністративної відповідальності роботодавців і керівників лікувально-профілактичних закладів згідно з чинним законодавством.
4.3.5 Подають роботодавцю та, у разі потреби, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, робочому органу виконавчої дирекції Фонду пропозиції щодо профілактики професійних захворювань (отруєнь), поліпшення умов праці.
Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги
Директор Департаменту
державного санітарно-
епідеміологічного нагляду

М.П.Жданова


А.М.Пономаренко
Додаток 1
до пункту 2.2
Порядку проведення
медичних оглядів працівників
певних категорій
АКТ
визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду
______________________________________________________
(найменування підприємства, відомча належність)
від "____" _____________ 200 р.
Лікарем з гігієні праці __________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
(назва закладу державної санепідслужби)
за участю роботодавця ____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
та представника профспілкової організації або уповноваженої
працівниками особи _______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
визначено категорії працівників, які підлягають попередньому
(періодичним) медичному огляду в 200______ році.
-----------------------------------------------------------------------
| N |Назва |Професія| Кількість | Назва |Назва робіт| Кількість |
|з/п| цеху |(посада)|працівників|шкідливих та|і N пункту | осіб, які |
| |(діль-| за ДК | за цією |небезпечних |та | підлягають |
| |ниці) |003:2005| професією | факторів і |підпунктів | огляду |
| | | |(тільки для|N пункту та |Переліку |(тільки для |
| | | |періодичних| підпунктів |робіт, для |періодичних |
| | | | медичних | Переліку |виконання | медичних |
| | | | оглядів) |шкідливих та|яких є | оглядів) |
| | | | |небезпечних |обов'язко- |------------|
| | | | |факторів |вим |усього|у т. |
| | | | |виробничого |попередній | | ч. |
| | | | |середовища і|(періо- | |жінок|
| | | | |трудового |дичні) | | |
| | | | |процесу, при|медичний | | |
| | | | |роботі з |огляд | | |
| | | | |якими |працівників| | |
| | | | |обов'язковий| | | |
| | | | |попередній | | | |
| | | | |(періодичні)| | | |
| | | | |медичний | | | |
| | | | |огляд | | | |
| | | | |працівників | | | |
|---+------+--------+-----------+------------+-----------+------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---+------+--------+-----------+------------+-----------+------+-----|
| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|
|Усього |
-----------------------------------------------------------------------
Лікар з гігієни праці __________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
Роботодавець __________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
Представник профспілкової
організації
(вповноважена особа) __________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги
Директор Департаменту
державного санітарно-
епідеміологічного нагляду

М.П.Жданова


А.М.Пономаренко
Додаток 2
до пункту 2.3 Порядку
проведення медичних оглядів
працівників певних категорій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Роботодавець
___________________________
(найменування підприємства)
________ __________________
(підпис) (прізвище, ім'я
та по батькові)
М.П.
Дата ____________________
(число, місяць, рік)
СПИСОК
працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам
________________________________________ у 200__ році
(найменування підприємства)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Табе- |Цех, |Прізвище,|Стать| Дата | Про- | Стаж | Дата | Назва |Назва робіт | Підлягає огляду(1)|
|льний |діль-| ім'я, |(ч/ж)|і рік | фесія |роботи|остан-|шкідливих та| і N пункту | |
| N |ниця | по | |народ-|(посада)| в |нього |небезпечних | та | |
| з/п | |батькові | |ження | за ДК |даних | ог- |факторів і N| підпунктів | |
| | | | | | 003: |умовах| ляду | пункту та | Переліку | |
| | | | | | 2005 | | | підпунктів | робіт, для | |
| | | | | | | | | Переліку | виконання | |
| | | | | | | | |шкідливих та| яких є | |
| | | | | | | | |небезпечних | обов'язко- |--------------------|
| | | | | | | | |факторів |вим |лікарів|лабораторні,|
| | | | | | | | |виробничого |попередній | | функціо- |
| | | | | | | | |середовища і|(періодичні)| | нальні та |
| | | | | | | | |трудового |медичний | | інші |
| | | | | | | | |процесу, при|огляд | |дослідження |
| | | | | | | | |роботі з |працівників | | (указати, |
| | | | | | | | |якими обо- | | | які) |
| | | | | | | | |в'язковий | | | |
| | | | | | | | |попередній | | | |
| | | | | | | | |(періодичні)| | | |
| | | | | | | | |медичний | | | |
| | | | | | | | |огляд | | | |
| | | | | | | | |працівників | | | |
|------+-----+---------+-----+------+--------+------+------+------------+------------+-------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------+-----+---------+-----+------+--------+------+------+------------+------------+-------+------------|
| | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Графи 11 та 12 заповнюються комісією ЛПЗ, що проводить медичний огляд.
Уповноважена
роботодавцем особа ____________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Погоджено:
Лікар з гігієни праці __________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
Дата ____________________
(число, місяць, рік)
Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги
Директор Департаменту
державного санітарно-
епідеміологічного нагляду

М.П.Жданова


А.М.Пономаренко
Додаток 3
до пункту 2.4 Порядку
проведення медичних оглядів
працівників певних категорій
НАПРАВЛЕННЯ
на обов'язковий попередній медичний огляд працівника
Прізвище _________________________________________________________
Ім'я _____________________________________________________________
По батькові ______________________________________________________
Рік народження ___________________________________________________
Обрана професія (посада) за ДК 003:2005 __________________________
Характеристика умов праці:
__________________________________________________________________
(назва шкідливих та небезпечних факторів і N пункту
та підпунктів Переліку шкідливих та небезпечних
факторів виробничого середовища і трудового процесу,
при роботі з якими обов'язковий попередній (періодичні)
медичний огляд працівників)
__________________________________________________________________
(назва робіт і N пункту та підпунктів Переліку робіт,
для виконання яких є обов'язковим попередній
(періодичні) медичний огляд працівників)
Підпис уповноваженої
роботодавцем особи __________ ________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Дата ____________________
(число, місяць, рік)
Зворотний бік
ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник головного лікаря
з лікувальної роботи
__________ _________________
(підпис) (прізвище, ім'я
та по батькові)
М.П.
Прізвище _________________________________________________________
Ім'я _____________________________________________________________
По батькові ______________________________________________________
Рік народження ___________________________________________________
Працевлаштовується за професією (посадою) ________________________
Висновок медичної комісії
Придатний (не придатний) до роботи _______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
за професією за ДК 003:2005 ______________________________________
(перелічити фактори виробничого середовища)
у несприятливих умовах праці.
Лікар-терапевт цехової (територіальної,
лікарняної) дільниці ________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Особиста печатка
Заступник головного лікаря
з лікувальної роботи ________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Печатка ЛПЗ
Дата "____" _________________
Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги
Директор Департаменту
державного санітарно-
епідеміологічного нагляду

М.П.Жданова


А.М.Пономаренко
Додаток 4
до пункту 2.6 Порядку
проведення медичних оглядів
працівників певних категорій
ПЕРЕЛІК
шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язковий попередній (періодичні) медичний огляд працівників
Загальні положення:
1. У медичних оглядах обов'язкова участь терапевта; фахівці іншого медичного профілю залучаються до складу медичних комісій з урахуванням характеру дії шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на стан здоров'я працівників.
2. Обов'язково враховуються перелік загальних медичних протипоказань до роботи із шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища і трудового процесу, додаткові протипоказання у відповідності до конкретних виробничих факторів, що приведені в цьому Переліку.
3. Працівникам, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам, в обов'язковому порядку проводиться: дослідження крові (Hb, лейкоцити, ШОЕ) та ЕКГ.
4. При попередньому медичному огляді обов'язково проводиться рентгенографія органів грудної клітки у прямій проекції, а при періодичному - флюорографія , за винятком пунктів цього додатка, де вказана обов'язкова рентгенографія органів грудної клітки.
5. При проведенні попереднього (періодичних) медичних оглядів жінок оглядає акушер-гінеколог з проведенням бактеріологічного (на флору) і цитологічного (на атипічні клітини) дослідження. Строки таких оглядів повинні збігатися зі строками періодичних медичних оглядів, але не рідше ніж 1 раз на рік.
6. Речовини, які визначені в переліку значком "A", належать до алергенів, значком "К" - до канцерогенів, значком "П" - до подразнювальних, значком "Ф" - до тих, що володіють фіброгенною дією, значком "Н" - до тих, що мають наркотичний ефект. За необхідності уточнення віднесення конкретної хімічної речовини до класу алергенів та канцерогенів слід керуватися гігієнічними нормативами - Переліком промислових алергенів, затвердженим наказом МОЗ України від 02.03.2007 за N 99, зареєстрованим в Мін'юсті 28.03.2007 за N 285/13552, та Переліком речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини, затвердженим наказом МОЗ України від 13.01.2006 за N 7, зареєстрованим у Мін'юсті 06.02.2006 за N 100/11974.