• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку проведення обовязкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Довідка, Форма типового документа, Перелік, Порядок від 27.09.2000 № 1465 | Документ не діє
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 вересня 2000 р. № 1465
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 577 від 10.05.2022 )
Про затвердження Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих
Відповідно до статті 9 Закону України "Про психіатричну допомогу" Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і перелік медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих (додаються).

Прем'єр-міністр України

В.ЮЩЕНКО

Інд. 28


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2000 р. № 1465
ПОРЯДОК
проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів
1. Метою проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів є встановлення придатності особи до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби) з особливими вимогами до стану її психічного здоров'я.
2. Обов'язковий попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а обов'язковий періодичний - у процесі діяльності. Періодичність проведення цих психіатричних оглядів визначається переліком медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих (далі - перелік).
3. Обов'язкові попередній та періодичний психіатричні огляди проводяться лікарем-психіатром у державних та комунальних психіатричних закладах, закладах охорони здоров'я, що мають у своєму складі спеціалізовані психоневрологічні центри, відділення, кабінети (далі - психоневрологічні заклади), за місцем постійного проживання громадянина. Працівники МВС, Національної поліції, СБУ, Міноборони, співробітники Служби зовнішньої розвідки та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та особи рядового і начальницького складу Держспецзв'язку проходять обов'язкові попередній та періодичний психіатричні огляди у відповідних відомчих лікувально-профілактичних закладах.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 726 від 25.05.2006, № 859 від 26.06.2007, № 313 від 20.04.2 0 16 )
4. Обов'язкові попередній та періодичний психіатричні огляди проводяться за програмою, яка передбачає обов'язкове та у разі потреби додаткове обстеження. Обсяги обов'язкового обстеження встановлюються МОЗ.
5. Під час проведення обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів враховуються відомості про звернення особи у психоневрологічні заклади за психіатричною допомогою.
6. У разі виявлення в особи ознак психічного захворювання (розладу), зазначеного у переліку, яке є протипоказанням для виконання окремих видів діяльності, або якщо вона страждала на тяжкий психічний розлад в минулому (не менш як 5 років тому), а також у разі незгоди особи з результатами психіатричного огляду вона повинна пройти додаткове психіатричне обстеження амбулаторне або в умовах стаціонару. Рішення про наявність психіатричних протипоказань для виконання окремих видів діяльності після додаткового психіатричного обстеження приймається лікарсько-консультативною комісією.
7. Після проведення обов'язкових попереднього або періодичного психіатричних оглядів, а у разі потреби додаткового психіатричного обстеження особі видається довідка про проходження обов'язкових попереднього або періодичного психіатричних оглядів (зразок додається), в якій зазначається наявність чи відсутність у неї психіатричних протипоказань для виконання окремих видів діяльності. Термін дії довідки встановлюється відповідно до періодичності психіатричних оглядів.
8. Наявність чи відсутність в особи наркологічних протипоказань для виконання окремих видів діяльності встановлюється відповідно до Порядку про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд громадян, встановленого Кабінетом Міністрів України.
9. Інструкція про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і форми відповідної медичної звітності розробляються і затверджуються МОЗ.
Додаток
до Порядку
Зразок ___________________________________
(найменування установи)
ДОВІДКА
про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду
Прізвище _________________________________________________________
Ім'я ______________________________________________________________
По батькові _______________________________________________________
Рік народження ____________________________________________________
Адреса ___________________________________________________________
Дата проходження огляду ___________________________________________
Результати огляду:
а) психіатричних протипоказань для виконання _________________________
_______________________________________________________________
(вид професійних обов'язків)
б) психіатричних протипоказань для провадження ______________________
_______________________________________________________________
(вид діяльності)
Результати обстеження, проведеного лікарсько-консультативною комісією
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Довідка дійсна до _________________________________
Лікар-психіатр ____________
(підпис)
______________________
(прізвище та ініціали)
МП лікаря
МП установи "___" __________ р.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2000 р. № 1465
)
ПЕРЕЛІК
медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих
Загальними медичними психіатричними протипоказаннями для зазначених у цьому переліку видів діяльності, що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить таку діяльність, або оточуючих є хронічні та затяжні психічні розлади (захворювання), що супроводжуються затьмаренням свідомості, порушенням сприйняття, мислення, волі, емоцій, інтелекту чи пам’яті, який позбавляє або істотно обмежує здатність особи адекватно усвідомлювати оточуючу дійсність, свій психічний стан і поведінку. Додаткові медичні психіатричні протипоказання наведено у графі "Додаткові медичні психіатричні протипоказання" цього переліку.
Категорія працівників та види діяльності Періодичність проведення оглядів Додаткові медичні психіатричні протипоказання
1. Працівники, зайняті на підземних та відкритих гірничих роботах один раз на п’ять років епілепсія та інші психічні розлади, які супроводжуються нападами із затьмаренням свідомості
2. Працівники, які працюють на гідрометеорологічних станціях, спорудах зв’язку, розташованих у гірських районах або в особливих природних та географічних умовах -"- -"-
3. Працівники експлуатаційних підрозділів газовидобувних, газотранспортних та спеціалізованих підприємствах газового господарства -"- -"-
4. Працівники, які для виконання своїх професійних завдань і обов’язків повинні мати дозвіл на право придбання, зберігання, носіння, перевезення і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів один раз на три роки усі форми психічних розладів (у тому числі на стадії ремісії)
5. Працівники пожежної охорони, рятувальних, гірничорятувальних, газорятувальних служб, служб запобігання виникненню відкритих газових і нафтових фонтанів; екстреної медичної допомоги та спеціалізованих медичних бригад один раз на рік усі форми психічних розладів (у тому числі на стадії ремісії)
6. Працівники, зайняті на підприємствах атомної енергетики та атомної промисловості один раз на два роки -"-
7. Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки один раз на п’ять років епілепсія та інші психічні розлади, які супроводжуються нападами із затьмаренням свідомості
8. Водії транспортних засобів, у тому числі:
категорії А1, А, В1, В, ВЕ, С1, С, С1Е, СЕ один раз на два роки -"-
категорії D1, D, D1E, DE, Т -"- усі форми психічних розладів (у тому числі на стадії ремісії)
9. Працівники залізничного транспорту та метрополітену -"- -"-
10. Працівники плавскладу суден один раз на два роки епілепсія та інші психічні розлади, які супроводжуються нападами із затьмаренням свідомості
11. Авіаційний персонал, який підлягає медичній сертифікації в лікарсько-льотних сертифікаційних комісіях закладів цивільної авіації один раз на рік усі форми психічних розладів (у тому числі на стадії ремісії)
12. Інші види професійної діяльності:
працівники підприємств харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі, молочних кухонь, які мають контакт з харчовими продуктами в процесі їх виробництва, зберігання і реалізації один раз на п’ять років епілепсія та інші психічні розлади, які супроводжуються нападами із затьмаренням свідомості
медичні працівники закладів охорони здоров’я, які здійснюють безпосереднє обслуговування хворих -"- -"-
працівники навчальних закладів всіх типів та форм власності -"- -"-
працівники дитячих оздоровчих закладів, у тому числі сезонних -"- -"-
працівники будинків дитини, дитячих будинків -"- -"-
працівники лікувально-профілактичних закладів, санаторіїв, будинків відпочинку, пансіонатів, будинків інтернатів, які безпосередньо пов’язані з організацією харчування -"- -"-

__________
Примітки:


1. Працівники, які провадять види діяльності, зазначені у графі "Категорія працівників та види діяльності" цього переліку, перед влаштуванням на роботу проходять обов’язковий попередній психіатричний огляд.2. Обов’язкові попередні та періодичні психіатричні огляди працівників, зазначених у пунктах 1-7, 9-12 цього переліку, проводяться за списками виробництв, робіт, професій і посад, що затверджуються відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади за погодженням з уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.3. Особи, які вступають на службу до Збройних Сил, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, інших утворених відповідно до законів військових формувань, у тому числі ті, що призиваються на строкову військову службу, на службу в Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації, органи, ДПС, митні органи, вступають (приймаються) на службу (роботу) в органи, заклади, установи МВС, Національної поліції, до системи органів дипломатичної служби України та вступають до навчальних закладів зазначених державних органів, проходять психіатричний огляд за наказами Міноборони, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, інших органів військового управління, інших утворених відповідно до законів військових формувань, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, МВС, ДПС, Держмитслужби, МЗС.4. Особи з інвалідністю всіх категорій для визначення медичних психіатричних протипоказань для керування транспортними засобами проходять огляд у медико-соціальних експертних комісіях.
( Перелік в редакції Постанови КМ № 924 від 10.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 313 від 20.04.2016, № 10 від 11.01.2018, № 132 від 19.02.2020 )