Про внесення змін до Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації

Кабінет Міністрів України Постанова від 04.09.2019 №831
Остання редакція від 04.09.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 04.09.2019

Номер 831

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 04 вересня 2019 р. № 831
Київ
Про внесення змін до Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1128 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 109, № 44, ст. 1622, № 91, ст. 2973; 2017 р., № 2, ст. 47; 2018 р., № 35, ст. 1234), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 вересня 2019 р. № 831
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації
1. Пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
"До складу комісії входять заступник керівника суб’єкта розгляду скарги за напрямом державної реєстрації, посадові особи структурних підрозділів апарату суб’єкта розгляду скарги за напрямом державної реєстрації, а також можуть входити за згодою представники інших державних органів, громадських об’єднань, інші особи.".
2. Абзаци перший і другий пункту 3 викласти в такій редакції:
"3. Скарга на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта оскарження реєструється у день її надходження суб’єктом розгляду скарги відповідно до вимог законодавства з організації діловодства у державних органах за умови підписання її особою, яка вважає, що її права порушено (далі — скаржник), або її представником. Реєстрація скарги, поданої в електронній формі, здійснюється за умови підписання її скаржником або його представником з використанням кваліфікованого електронного підпису.
У разі подання скарги в електронній формі до скарги додаються копії передбачених Законами документів, виготовлені шляхом сканування, з обов’язковим накладенням скаржником або його представником кваліфікованого електронного підпису.".
3. У пункті 17 після слів "за результатом розгляду скарги" доповнити словами ", висновків комісії", а слова "протягом трьох робочих днів з дня його прийняття" замінити словами "невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення".
4. У пункті 18:
1) абзац перший після слів "за результатом її розгляду," доповнити словами "висновки комісії";
2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Рішення, прийняте за результатом розгляду скарги, висновки комісії із знеособленими персональними даними щодо наведених суб’єктів та об’єктів, зазначених у Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Мін’юсту.".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 04 вересня 2019 р. № 831
Київ
Про внесення змін до Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1128 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 109, № 44, ст. 1622, № 91, ст. 2973; 2017 р., № 2, ст. 47; 2018 р., № 35, ст. 1234), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 вересня 2019 р. № 831
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації
1. Пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
"До складу комісії входять заступник керівника суб’єкта розгляду скарги за напрямом державної реєстрації, посадові особи структурних підрозділів апарату суб’єкта розгляду скарги за напрямом державної реєстрації, а також можуть входити за згодою представники інших державних органів, громадських об’єднань, інші особи.".
2. Абзаци перший і другий пункту 3 викласти в такій редакції:
"3. Скарга на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта оскарження реєструється у день її надходження суб’єктом розгляду скарги відповідно до вимог законодавства з організації діловодства у державних органах за умови підписання її особою, яка вважає, що її права порушено (далі — скаржник), або її представником. Реєстрація скарги, поданої в електронній формі, здійснюється за умови підписання її скаржником або його представником з використанням кваліфікованого електронного підпису.
У разі подання скарги в електронній формі до скарги додаються копії передбачених Законами документів, виготовлені шляхом сканування, з обов’язковим накладенням скаржником або його представником кваліфікованого електронного підпису.".

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!