Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України. Перелік від 28.11.2012 №1107

Кабінет Міністрів України Постанова, Перелік від 28.11.2012 №1107
Остання редакція від 28.01.2017. Внесення змін (постанова від 23.11.2016 N 1059 /1059-2016-п/)
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 листопада 2012 р. № 1107
Київ
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва зміни, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади у місячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.
Прем'єр-міністр УкраїниМ.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 листопада 2012 р. № 1107
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
1. У Положенні про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 (ЗП України, 1993 р., № 1-2, ст. 28; 1994 р., № 10, ст. 250; Офіційний вісник України, 1998 р., № 42, ст. 1551; 2002 р., № 20, ст. 986; 2004 р., № 15, ст. 1047, № 27, ст. 1774, № 43, ст. 2840; 2005 р., № 42, ст. 2657; 2006 р., № 22, ст. 1655, № 50, ст. 3313; 2007 р., № 28, ст. 1107; 2008 р., № 25, ст. 770, № 28, ст. 896, № 95, ст. 3136; 2009 р., № 40, ст. 1355; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2012 р., № 37, ст. 1381):
1) у підпункті "г" пункту 9 слово "Мінекономрозвитку" замінити словами "Держпідприємництва чи його територіального органу";
2) у тексті Положення слово "Держкомпідприємництво" в усіх відмінках замінити словом "Держпідприємництво" у відповідному відмінку.
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 372 від 04.06.2015 )
3. В абзаці третьому пункту 64 Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. № 2263 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 50, ст. 2456; 2007 р., № 83, ст. 3072), слово "Держкомпідприємництва" замінити словом "Держпідприємництва".
4. У Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. № 1658 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 45, ст. 1937; 2009 р., № 39, ст. 1297; 2011 р., № 59, ст. 2356):
1) в абзаці другому пункту 6 слово "Держкомпідприємництво" замінити словом "Держпідприємництво";
2) абзац другий пункту 7 виключити;
3) в абзаці другому пункту 7-1 слово "Держкомпідприємництва" замінити словом "Держпідприємництва";
4) в абзаці першому пункту 10 слово "Держкомпідприємництво" замінити словом "Мінекономрозвитку".
5. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 961 "Про утворення Комісії з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 32, ст. 1483; 2010 р., № 86, ст. 3028; 2011 р., № 71, ст. 2684) позицію "Заступник Голови Держкомпідприємництва" замінити позицією "Заступник Голови Держпідприємництва".
6. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 10, ст. 612) слова "Державному комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва" замінити словами "Державній службі з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва".
( Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 922 від 07.12.2016 )( Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1059 від 23.11.2016 )
9. У додатках до Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 41 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 7, ст. 217; 2010 р., № 86, ст. 3016):
1) пункти 3-5 додатка 1 викласти в такій редакції:
"3. Державний замовник-координатор - МОНмолодьспорт.
4. Керівник Програми - Міністр освіти і науки, молоді та спорту.
5. Виконавці заходів Програми - МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, МНС, Держкомтелерадіо, Держстат, Національна академія наук, Національна академія педагогічних наук, Національна академія медичних наук, МОЗ, Мінкультури, МВС, Міноборони, Держпідприємництво, Держінформнауки, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.";
2) у тексті додатка 2 слова "Мінсім’ямолодьспорт" та "МОН" замінити словом "МОНмолодьспорт", слово "МКТ" - словом "Мінкультури", слово "Мінпраці" - словом "Мінсоцполітики", слово "Мінекономіки" - словом "Мінекономрозвитку", слово "Держкомстат" - словом "Держстат", слово "Держкомінформнауки" - словом "Держінформнауки", слово "Держкомпідприємництво" - словом "Держпідприємництво".
( Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 180 від 13.03.2013 )( Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 613 від 08.09.2016 )( Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 551 від 16.10.2014 )
13. У додатках до Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 1057 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 80, ст. 2946; 2012 р., № 24, ст. 917):
1) пункт 4 додатка 1 після слова "Держінформнауки" доповнити словом "Держпідприємництво";
2) у додатку 2:
пункт 7 у графі "Відповідальні за виконання" після слова "Мінекономрозвитку," доповнити словом "Держпідприємництво";
пункт 12 у графі "Відповідальні за виконання" після слова "Мінекономрозвитку" доповнити словом ", Держпідприємництво".
14. Пункти 13 і 29 додатка 1 до Державної програми розвитку внутрішнього виробництва , затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2011 р. № 1130 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 86, ст. 3139; 2012 р., № 24, ст. 917), у графі "Відповідальні за виконання" після слова "Мінекономрозвитку" доповнити словом "Держпідприємництво".
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 листопада 2012 р. № 1107
ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2000 р. № 1511 "Про затвердження членів колегії Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва".
2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2003 р. № 680 "Про зміну складу колегії Держпідприємництва".
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. № 510 "Про затвердження Порядку реєстрації організацій, діяльність яких спрямована на задоволення потреб суб’єктів малого та середнього підприємництва" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 39, ст. 1310).
4. Абзац третій пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 р. № 936 "Деякі питання функціонування Урядових уповноважених" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 70, ст. 2646).
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 листопада 2012 р. № 1107
Київ
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва зміни, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади у місячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.
Прем'єр-міністр УкраїниМ.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 листопада 2012 р. № 1107
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
1. У Положенні про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 (ЗП України, 1993 р., № 1-2, ст. 28; 1994 р., № 10, ст. 250; Офіційний вісник України, 1998 р., № 42, ст. 1551; 2002 р., № 20, ст. 986; 2004 р., № 15, ст. 1047, № 27, ст. 1774, № 43, ст. 2840; 2005 р., № 42, ст. 2657; 2006 р., № 22, ст. 1655, № 50, ст. 3313; 2007 р., № 28, ст. 1107; 2008 р., № 25, ст. 770, № 28, ст. 896, № 95, ст. 3136; 2009 р., № 40, ст. 1355; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2012 р., № 37, ст. 1381):
1) у підпункті "г" пункту 9 слово "Мінекономрозвитку" замінити словами "Держпідприємництва чи його територіального органу";
2) у тексті Положення слово "Держкомпідприємництво" в усіх відмінках замінити словом "Держпідприємництво" у відповідному відмінку.