• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження переліку товарів та (або) галузей економіки, для яких Національний банк має право встановлювати винятки та (або) особливості запровадження заходу захисту, передбаченого абзацом першим частини першої статті 13 Закону України “Про валюту і валютні операції”

Кабінет Міністрів України  | Розпорядження, Перелік від 13.02.2019 № 76-р
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 13 лютого 2019 р. № 76-р
Київ
Про затвердження переліку товарів та (або) галузей економіки, для яких Національний банк має право встановлювати винятки та (або) особливості запровадження заходу захисту, передбаченого абзацом першим частини першої статті 13 Закону України "Про валюту і валютні операції"
( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ № 555-р від 20.05.2020 № 1632-р від 23.12.2020 № 80-р від 03.02.2021 № 268-р від 05.04.2022 № 847-р від 27.09.2022 )
Затвердити перелік товарів та (або) галузей економіки, для яких Національний банк має право встановлювати винятки та (або) особливості запровадження заходу захисту, передбаченого абзацом першим частини першої статті 13 Закону України "Про валюту і валютні операції", згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67


Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 13 лютого 2019 р. № 76-р
ПЕРЕЛІК
товарів та (або) галузей економіки, для яких Національний банк має право встановлювати винятки та (або) особливості запровадження заходу захисту, передбаченого абзацом першим частини першої статті 13 Закону України "Про валюту і валютні операції"
1. Товари, які використовуються для виконання робіт з виготовлення (розробки) агрегатів, систем космічних ракетних комплексів (космічних ракет-носіїв), космічних апаратів, наземного сегмента космічних систем та їх агрегатів, систем і комплектувальних виробів, а також з розробки, виробництва, переобладнання, ремонту, модифікації, технічного обслуговування авіаційної техніки та авіаційних двигунів для суб’єктів космічної діяльності, визначених відповідно до статті 1 Закону України "Про космічну діяльність", а також суб’єктів літакобудування, що підпадають під дію статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості".
2. Товари, які експортуються та (або) імпортуються для потреб угоди про розподіл продукції та передбачені такою угодою.
3. Товари, імпорт яких здійснюється в рамках виконання державних контрактів (договорів) відповідно до затверджених основних показників оборонного замовлення на 2020 та 2021 роки.
( Пункт 3 в редакції Розпорядження КМ № 268-р від 05.04.2022 )
4. Товари і послуги, що підлягають закупівлі відповідно до угод щодо закупівлі, що укладаються МОЗ із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, або угод щодо закупівлі лікарських засобів, медичних виробів, допоміжних засобів та інших товарів медичного призначення і послуг, що укладаються централізованою закупівельною організацією - державним підприємством, засновником якого є МОЗ.
5. Послуги, роботи (крім транспортних і страхових), права інтелектуальної власності та (або) інші немайнові права, що експортуються.
6. Медичні послуги, що імпортуються для забезпечення лікування (у тому числі обстеження та діагностики) за кордоном громадян України із захворюваннями згідно із затвердженим МОЗ переліком рідкісних (орфанних) захворювань, які призводять до скорочення тривалості життя хворих або їх інвалідізації та для яких існують визнані методи лікування.
7. Товари і послуги, що підлягають закупівлі відповідно до угод, що укладаються громадською організацією "Національний олімпійський комітет України", необхідні для забезпечення участі національних збірних команд України та офіційних делегацій України в Олімпійських іграх, Юнацьких олімпійських іграх, Європейських іграх та інших міжнародних спортивних заходах, що проводяться під егідою Міжнародного олімпійського комітету, Європейських олімпійських комітетів, Асоціації національних олімпійських комітетів.
( Додаток доповнено пунктом 7 згідно з Розпорядженням КМ № 555-р від 20.05.2020 )
8. Туристичні продукти (послуги), що імпортуються відповідно до зовнішньоекономічних договорів (контрактів) у туристичній галузі, - операції з постачання, реалізації (продажу) туристичними операторами туристичних продуктів (послуг) нерезидентів.
( Додаток доповнено пунктом 8 згідно з Розпорядженням КМ № 1632-р від 23.12.2020; в редакції Розпорядження КМ № 80-р від 03.02.2021 )
9. Товари, роботи і послуги оборонного призначення, що закуповуються через міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, перелік яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 527 "Про затвердження переліку міжнародних спеціалізованих організацій, їх представництв, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 44, ст. 2696).
( Додаток доповнено пунктом 9 згідно з Розпорядженням КМ № 268-р від 05.04.2022 )
10. Товари, імпорт яких здійснюється державними замовниками у сфері оборони в рамках виконання державних контрактів (договорів) на постачання (закупівлю) товарів, робіт і послуг, укладених відповідно до Законів України "Про оборонні закупівлі" та "Про публічні закупівлі", а також постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану.
( Додаток доповнено пунктом 10 згідно з Розпорядженням КМ № 268-р від 05.04.2022 )
11. Товари військового призначення та подвійного використання, відповідно до сертифікатів кінцевого споживача або умов договору (контракту) кінцевим отримувачем яких визначено правоохоронні органи, Міноборони, військові частини Збройних Сил, інші військові формування та суб’єкти, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону та/або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, придбані (оплачені) в період воєнного стану в Україні.
( Додаток доповнено пунктом 11 згідно з Розпорядженням КМ № 268-р від 05.04.2022 )
12. Товари, за якими проведені та не завершені до 24 лютого 2022 р. експортні та (або) імпортні операції за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), укладеними суб’єктами, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, з нерезидентами, на яких поширюються обмеження (мораторії, заборони), встановлені нормативно-правовими актами щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов’язаних з державою-агресором.
( Додаток доповнено пунктом 12 згідно з Розпорядженням КМ № 847-р від 27.09.2022 )