• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 р. № 76

Кабінет Міністрів України  | Розпорядження від 05.04.2022 № 268-р
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Розпорядження
 • Дата: 05.04.2022
 • Номер: 268-р
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Розпорядження
 • Дата: 05.04.2022
 • Номер: 268-р
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 5 квітня 2022 р. № 268-р
Київ
Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 р. № 76
Внести у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 р. № 76 "Про затвердження переліку товарів та (або) галузей економіки, для яких Національний банк має право встановлювати винятки та (або) особливості запровадження заходу захисту, передбаченого абзацом першим частини першої статті 13 Закону України "Про валюту і валютні операції" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 18, ст. 621) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2022 р. № 268-р
ЗМІНИ,
що вносяться у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 р. № 76
1. Пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Товари, імпорт яких здійснюється в рамках виконання державних контрактів (договорів) відповідно до затверджених основних показників оборонного замовлення на 2020 та 2021 роки.".
2. Доповнити додаток пунктами 9-11 такого змісту:
"9. Товари, роботи і послуги оборонного призначення, що закуповуються через міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, перелік яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 527 "Про затвердження переліку міжнародних спеціалізованих організацій, їх представництв, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 44, ст. 2696).
10. Товари, імпорт яких здійснюється державними замовниками у сфері оборони в рамках виконання державних контрактів (договорів) на постачання (закупівлю) товарів, робіт і послуг, укладених відповідно до Законів України "Про оборонні закупівлі" та "Про публічні закупівлі", а також постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану.
11. Товари військового призначення та подвійного використання, відповідно до сертифікатів кінцевого споживача або умов договору (контракту) кінцевим отримувачем яких визначено правоохоронні органи, Міноборони, військові частини Збройних Сил, інші військові формування та суб’єкти, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону та/або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, придбані (оплачені) в період воєнного стану в Україні.".