Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади. Положення від 28.12.1992 №731

Кабінет Міністрів України Постанова, Положення від 28.12.1992 №731
Увага! Не остання редакція від 14.04.2004. Внесення змін (постанова від 14.04.2004 N 472 /472-2004-п/)
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Положення

Дата 28.12.1992

Номер 731

Статус Діє

Редакції
08.04.2019 внесення змін (постанова від 30.01.2019 N 56 /56-2019-п/) 05.12.2018 внесення змін (постанова від 28.11.2018 N 997 /997-2018-п/) 01.04.2018 внесення змін (постанова від 17.01.2018 N 55 /55-2018-п/) 06.08.2016 внесення змін (постанова від 22.07.2016 N 465 /465-2016-п/) 31.05.2016 внесення змін (постанова від 25.05.2016 N 339 /339-2016-п/) 13.11.2015 внесення змін (постанова від 21.10.2015 N 874 /874-2015-п/) 04.08.2015 внесення змін (постанова від 17.07.2015 N 512 /512-2015-п/) 29.05.2015 внесення змін (постанова від 14.05.2015 N 301 /301-2015-п/) 07.11.2013 внесення змін (постанова від 23.10.2013 N 785 /785-2013-п/) 03.10.2013 внесення змін (постанова від 04.09.2013 N 706 /706-2013-п/) 04.06.2013 внесення змін (постанова від 29.05.2013 N 373 /373-2013-п/) 05.02.2013 внесення змін (постанова від 30.01.2013 N 61 /61-2013-п/) 10.12.2012 внесення змін (постанова від 28.11.2012 N 1107 /1107-2012-п/) 22.05.2012 внесення змін (постанова від 17.05.2012 N 385 /385-2012-п/) 01.11.2011 внесення змін (постанова від 20.10.2011 N 1109 /1109-2011-п/) 11.08.2011 внесення змін (постанова від 01.08.2011 N 833 /833-2011-п/) 09.09.2010 внесення змін (постанова від 02.09.2010 N 797 /797-2010-п/) 09.06.2009 внесення змін (постанова від 23.05.2009 N 531 /531-2009-п/) 18.12.2008 внесення змін (постанова від 10.12.2008 N 1068 /1068-2008-п/) 09.04.2008 внесення змін (постанова від 09.04.2008 N 338 /338-2008-п/) 26.03.2008 внесення змін (постанова від 26.03.2008 N 248 /248-2008-п/) 13.04.2007 внесення змін (постанова від 13.04.2007 N 618 /618-2007-п/) 08.12.2006 внесення змін (постанова від 08.12.2006 N 1688 /1688-2006-п/) 15.08.2006 внесення змін (постанова від 31.05.2006 N 784 /784-2006-п/) 14.10.2005 внесення змін (постанова від 14.10.2005 N 1020 /1020-2005-п/) 28.10.2004 внесення змін (постанова від 28.10.2004 N 1440 /1440-2004-п/) 05.07.2004 внесення змін (постанова від 05.07.2004 N 834 /834-2004-п/) 14.04.2004 внесення змін (постанова від 14.04.2004 N 472 /472-2004-п/) 31.05.2002 внесення змін (постанова від 16.05.2002 N 629 /629-2002-п/) 16.10.1998 внесення змін (постанова від 16.10.1998 N 1640 /1640-98-п/) 15.06.1994 внесення змін (постанова від 15.06.1994 N 420 /420-94-п/) 28.12.1992 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 грудня 1992 р. N 731
Київ
Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 420 від 15.06.94 N 1640 від 16.10.98 N 629 від 16.05.2002 N 472 від 14.04.2004 )( У назві та тексті Постанови слова "органи державної виконавчої влади" та "нормативні акти" в усіх відмінках замінено відповідно словами "органи виконавчої влади" та "нормативно-правові акти" у відповідних відмінках згідно з Постановою КМ N 1640 від 16.10.98 )
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, що додається.
Доручити Міністерству юстиції давати роз'яснення щодо застосування цього Положення.
Надати право Міністерству юстиції та іншим органам, що здійснюють державну реєстрацію відомчих нормативно-правових актів, перевіряти у міністерствах, інших органах виконавчої влади, органах господарського управління та контролю додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, вносити пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях.
( Пункт 1 доповнено абзацом третім згідно з Постановою КМ N 420 від 15.06.94 )
За результатами перевірки (у разі потреби) інформувати Кабінет Міністрів України та Уряд Криму, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації.
( Пункт 1 доповнено абзацом четвертим згідно з Постановою КМ N 420 від 15.06.94 )
Керівникам міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю у місячний термін повідомляти реєструючий орган про вжиті заходи.
( Пункт 1 доповнено абзацом п'ятим згідно з Постановою КМ N 420 від 15.06.94 )
2. Міністерствам, іншим органам виконавчої влади, органам господарського управління та контролю:
своєчасно подавати на державну реєстрацію нормативно-правові акти, вказані у пункті 1 цієї постанови;
переглянути видані нормативно-правові акти з метою приведення їх у відповідність з Конституцією України та актами чинного законодавства, усунення множинності, скасування застарілих і таких, що не відповідають новим умовам економічного і соціального розвитку України.
3. У зв'язку з покладенням на Міністерство юстиції та його місцеві органи функцій, пов'язаних з державною реєстрацією нормативно-правових актів, збільшити граничну чисельність працівників центрального апарату Міністерства на 20 одиниць, граничну чисельність апарату управлінь юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій - на 92 одиниці.
4. Міністерству фінансів передбачити у проекті державного бюджету на 1993 рік асигнування на утримання додаткової чисельності працівників центрального апарату Міністерства юстиції та його місцевих органів, а також на витрати для створення і ведення банку даних про нормативно-правові акти міністерств та інших органів виконавчої влади.
5. Ця постанова набуває чинності з 1 січня 1993 року.
Прем'єр-міністр України
Міністр
Кабінету Міністрів України
Л. КУЧМА

А. ЛОБОВ
Інд.29
ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 1992 р. N 731
ПОЛОЖЕННЯ
про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер
( У назві та тексті Положення слова "органи державної виконавчої влади" та "нормативні акти" в усіх відмінках замінено відповідно словами "органи виконавчої влади" та "нормативно-правові акти" у відповідних відмінках згідно з Постановою КМ N 1640 від 16.10.98 )
1. Державна реєстрація нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю здійснюється відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 р. "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
2. Державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер.
3. На державну реєстрацію подаються акти, що містять правові норми (правила поведінки), розраховані на невизначене коло осіб, підприємств, установ, організацій і неодноразове застосування, незалежно від строку їх дії (постійні чи обмежені певним часом) та характеру відомостей, що в них містяться, у тому числі з грифами "Для службового користування", "Не для друку", "Таємно" та іншими, а також прийняті в порядку експерименту.
4. Державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти будь-якого виду (постанови, накази, інструкції тощо), якщо в них є одна або більше норм, що:
а) зачіпають соціально-економічні, політичні, особисті та інші права, свободи й законні інтереси громадян, проголошені й гарантовані Конституцією та законами України, встановлюють новий або змінюють, доповнюють чи скасовують організаційно-правовий механізм їх реалізації;
б) мають міжвідомчий характер, тобто є обов'язковими для інших міністерств, органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, а також підприємств, установ і організацій, що не входять до сфери управління органу, який видав нормативно-правовий акт.
5. На державну реєстрацію не подаються акти:
а) персонального характеру (про склад комісій, призначення на посаду і звільнення з неї, заохочення працівників тощо);
б) дія яких вичерпується одноразовим застосуванням, крім актів про затвердження положень, інструкцій та інших, що містять правові норми;
в) оперативно-розпорядчого характеру (разові доручення);
г) якими доводяться до відома підприємств, установ і організацій рішення вищестоящих органів;
д) спрямовані на організацію виконання рішень вищестоящих органів і власних рішень міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що не мають нових правових норм;
е) нормативно-технічного характеру (державні стандарти, будівельні норми і правила, тарифно-кваліфікаційні довідники, форми звітності та інші).
6. Державну реєстрацію здійснюють:
( Абзац перший пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1640 від 16.10.98 )
нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю - Мін'юст;
( Абзац другий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1640 від 16.10.98 )
нормативно-правових актів міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим - Головне управління юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим;
( Абзац третій пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1640 від 16.10.98 )
нормативно-правових актів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів, а також місцевих органів господарського управління та контролю - обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції;
( Абзац четвертий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1640 від 16.10.98 )
нормативно-правових актів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів - районні, районні у містах Києві та Севастополі управління юстиції.
( Абзац п'ятий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1640 від 16.10.98 )
Якщо дія нормативно-правового акта, виданого місцевими органами господарського управління і контролю, поширюється на території інших адміністративно-територіальних одиниць, він реєструється в управлінні юстиції за місцем перебування органу, що видав нормативно-правовий акт.
7. Нормативно-правовий акт на державну реєстрацію подається до реєструючого органу в п'ятиденний термін після його прийняття у трьох примірниках (оригінал і дві завірені копії).
( Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 420 від 15.06.94 )
Спільно прийнятий нормативно-правовий акт подається на реєстрацію органом, підпис якого стоїть першим.
8. Нормативно-правовий акт, що подається на державну реєстрацію, має відповідати вимогам законодавства про мови та інших актів законодавства, узгоджуватися з раніше прийнятими актами і викладатися згідно з правописом.
9. Разом з нормативно-правовим актом до реєструючого органу подаються:
а) обгрунтування підстав для видання нормативно-правового акта чи окремих його норм;
б) відомості про чинні акти з цього питання, інформація про строки приведення їх у відповідність з нормативно-правовим актом, поданим на державну реєстрацію, а також про акти, що втрачають чинність у зв'язку з прийняттям цього акта;
в) відомості про офіційне погодження акта із заінтересованими органами незалежно від того, чи є таке погодження обов'язковим згідно з законодавством;
г) завірена копія рішення Держпідприємництва чи його територіального органу про погодження проекту регуляторного акта або копія рішення Урядового комітету економічного розвитку та з питань європейської інтеграції чи завірена копія рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника проекту регуляторного акта щодо відмови у погодженні проекту регуляторного акта (для регуляторних актів);
( Пункт 9 доповнено підпунктом "г" згідно з Постановою КМ N 472 від 14.04.2004 )
ґ) довідку про відповідність нормативно-правового акта основним положенням законодавства Європейського Союзу із зазначенням відомостей, визначених пунктом 29 розділу VI Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. N 915.
( Пункт 9 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ N 629 від 16.05.2002 )
10. Посадові особи, які порушили законодавство про державну реєстрацію нормативно-правових актів, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
( Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 420 від 15.06.94 )
11. Державна реєстрація нормативно-правового акта проводиться протягом 10, а якщо акт має великий обсяг - 15 робочих днів з дня, наступного після надходження його до реєструючого органу, з дотриманням вимог, передбачених пунктами 8, 9 цього Положення.
У разі потреби (необхідність проведення аналізу нормативно-правового акта із залученням експертів, вивчення значної кількості актів чинного законодавства тощо) ці терміни можуть бути продовжені керівником реєструючого органу, але не більш як на 10 робочих днів, про що повідомляється орган, який надіслав нормативно-правовий акт на державну реєстрацію.
Мін'юст та його управління на місцях мають право залучати вчених, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для проведення аналізу нормативно-правового акта, поданого на державну реєстрацію.
( Пункт 11 доповнено абзацом третім згідно з Постановою КМ N 1640 від 16.10.98 )
Нормативно-правовий акт після висловлених реєструючим органом зауважень на прохання органу, що його видав, може бути повернутий на доопрацювання. Термін доопрацювання визначається реєструючим органом за погодженням з органом, що подав акт.
( Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 420 від 15.06.94 )
12. Якщо нормативно-правовий акт відповідає вимогам, вказаним у пункті 8 цього Положення, реєструючий орган на оригіналі акта робить напис за встановленим зразком про дату державної реєстрації і номер акта за державним реєстром (додаток N 1) та заносить його до державного реєстру (додаток N 2).
13. У державній реєстрації може бути відмовлено, якщо нормативно-правовий акт:
а) не відповідає Конституції України;
б) видано з порушенням чинного законодавства, зокрема акт:
порушує чи обмежує встановлені законом права, свободи й законні інтереси громадян, підприємств, установ та організацій або покладає на них не передбачені законодавством обов'язки;
виходить за межі компетенції органу, що його видав;
не відповідає вимогам законодавства про мови;
суперечить установленому порядку ведення діловодства;
в) не узгоджено із заінтересованими органами, якщо таке узгодження відповідно до чинного законодавства є обов'язковим;
г) викладено з порушенням правил правопису;
д) не узгоджується з дорученням, даним органу, що видав акт.
( Абзац перший пункту 13 в редакції Постанови КМ N 420 від 15.06.94).
Про відмову в державній реєстрації нормативно-правового акта письмово повідомляється орган, що його видав, із зазначенням конкретних причин відмови. Оригінал акта повертається органу, який надіслав його на реєстрацію.
Орган, якому відмовлено у державній реєстрації нормативно-правового акта, має право оскаржити рішення Мінюсту - до Кабінету Міністрів України, а рішення управління юстиції - до Мінюсту України в 10-денний термін з дня отримання рішення про відмову в державній реєстрації нормативно-правового акта.
( Абзац третій пункту 13 в редакції Постанови КМ N 420 від 15.06.94 )
Нормативно-правовий акт, у державній реєстрації якого відмовлено, підлягає скасуванню органом, що його видав, у 5-денний термін з дня отримання рішення про відмову в державній реєстрації акта чи висновку за результатами розгляду скарги на рішення про відмову в державній реєстрації акта.
( Пункт 13 доповнено абзацом четвертим згідно з Постановою КМ N 420 від 15.06.94 )
14. Наступного дня після державної реєстрації (присвоєння нормативно-правовому актові реєстраційного номера і внесення до державного реєстру) оригінал нормативно-правового акта з реєстраційними даними повертається органу, що його видав, одна копія передається Українському державному центру правової інформації Мінюсту для створення банку даних про нормативно-правові акти, занесені до державного реєстру, друга залишається в реєструючому органі для обліку.
15. При розсилці і опублікуванні нормативно-правового акта посилання на номер і дату державної реєстрації є обов'язковим.
16. У разі внесення змін, доповнень або визнання таким, що втратив чинність, акта законодавства, відповідно до якого прийнято нормативно-правовий акт, орган, що видав цей нормативно-правовий акт, зобов'язаний у місячний термін внести до нього відповідні зміни, доповнення або визнати його таким, що втратив чинність.
Зміни і доповнення, внесені до нормативно-правового акта, підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому цим Положенням.
( Пункт 16 в редакції Постанови КМ N 1640 від 16.10.98 )
17. Рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта може бути скасовано у зв'язку з:
а) виявленням обставин, що не були відомі реєструючому органу під час реєстрації нормативно-правового акта;
б) винесенням рішення суду про визнання нормативно-правового акта неправомірним (недійсним);
в) одержанням повідомлення від Держпідприємництва або його територіального органу про виявлення будь-якої обставини, визначеної у частині першій статті 25 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";
( Пункт 17 доповнено підпунктом "в" згідно з Постановою КМ N 472 від 14.04.2004 )
г) виявленням порушень або недотримання вимоги пункту 16 цього Положення органом, що видав нормативно-правовий акт.
Підставами для скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта можуть бути інші обставини, що виникли після державної реєстрації нормативно-правового акта.
( Положення доповнено пунктом 17 згідно з Постановою КМ N 1640 від 16.10.98 )
18. Скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта проводиться реєструючим органом, про що повідомляється орган, що його видав, із зазначенням конкретних причин скасування.
Орган, що видав нормативно-правовий акт, має право оскаржити рішення Мін'юсту про скасування державної реєстрації нормативно-правового акта до Кабінету Міністрів України, а рішення управління юстиції - до Мін'юсту в 10-денний термін з дня отримання повідомлення про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта з одночасним повідомленням про це реєструючого органу.
( Положення доповнено пунктом 18 згідно з Постановою КМ N 1640 від 16.10.98 )
19. Нормативно-правовий акт, рішення про державну реєстрацію якого скасовано, виключається з державного реєстру через 10 днів після прийняття рішення про його скасування, а у разі оскарження цього рішення - з дня отримання реєструючим органом висновку за результатами розгляду скарги.
Рішення про скасування державної реєстрації нормативно-правового акта підлягає опублікуванню.
( Положення доповнено пунктом 19 згідно з Постановою КМ N 1640 від 16.10.98 )
20. Нормативно-правовий акт, виключений з державного реєстру, підлягає негайному скасуванню органом, що його видав.
( Положення доповнено пунктом 20 згідно з Постановою КМ N 1640 від 16.10.98 )
Додаток N 1
до Положення про державну реєстрацію нормативно-
правових актів міністерств, інших органів
виконавчої влади, органів господарського управління
та контролю, що зачіпають права, свободи і законні
інтереси громадян або мають міжвідомчий характер
Напис про державну реєстрацію нормативно-правового акта міністерства та іншого органу виконавчої влади
------------------------------------------
| Зареєстровано в ___________________ |
| __________________________________ |
| " ___"___________ 199 _р. за N ___ |
| Керівник реєструючого |
| органу -------------- |
| (підпис) |
------------------------------------------
Додаток N 2
до Положення про державну реєстрацію нормативно-
правових актів міністерств, інших органів
виконавчої влади, органів господарського управління
та контролю, що зачіпають права, свободи і законні
інтереси громадян або мають міжвідомчий характер
Державний реєстр
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади
----------------------------------------------------------------
| Дата |Назва ор-|Назва акта,| Дата |Номер | Дата по- |
N |надход-|гану, що |дата його |держав- |акта за|вернення |
п/п|ження |видав |видання, |ної ре- |держав-|зареєстрова-|
|акта |норматив-|номер акта |єстрації|ним ре-|ного акта |
| |но-право-| |акта |єстром |органу, що |
| |вий акт | | | |його видав |
----------------------------------------------------------------
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 грудня 1992 р. N 731
Київ
Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, що додається.
Доручити Міністерству юстиції давати роз'яснення щодо застосування цього Положення.
Надати право Міністерству юстиції та іншим органам, що здійснюють державну реєстрацію відомчих нормативно-правових актів, перевіряти у міністерствах, інших органах виконавчої влади, органах господарського управління та контролю додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, вносити пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях.
За результатами перевірки (у разі потреби) інформувати Кабінет Міністрів України та Уряд Криму, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації.
Керівникам міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю у місячний термін повідомляти реєструючий орган про вжиті заходи.
2. Міністерствам, іншим органам виконавчої влади, органам господарського управління та контролю:
своєчасно подавати на державну реєстрацію нормативно-правові акти, вказані у пункті 1 цієї постанови;
переглянути видані нормативно-правові акти з метою приведення їх у відповідність з Конституцією України та актами чинного законодавства, усунення множинності, скасування застарілих і таких, що не відповідають новим умовам економічного і соціального розвитку України.
3. У зв'язку з покладенням на Міністерство юстиції та його місцеві органи функцій, пов'язаних з державною реєстрацією нормативно-правових актів, збільшити граничну чисельність працівників центрального апарату Міністерства на 20 одиниць, граничну чисельність апарату управлінь юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій - на 92 одиниці.