• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 07 грудня 2021 року № 137

Національний банк України  | Постанова від 08.09.2023 № 111
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 08.09.2023
 • Номер: 111
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 08.09.2023
 • Номер: 111
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
08.09.2023 № 111
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 07 грудня 2021 року № 137
Відповідно до статей 15, 42, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 9, 20 Закону України "Про депозитарну систему України", статей 59, 60 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", з метою забезпечення безперебійної роботи Центрального депозитарію цінних паперів в умовах воєнного стану та приведення нормативно-правового акта Національного банку України у відповідність до законодавства України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 07 грудня 2021 року № 137 "Про встановлення Національним банком України критеріїв для банків, у яких мають право відкривати рахунки в іноземній валюті Центральний депозитарій цінних паперів та клірингові установи відповідно до вимог законодавства" такі зміни:
1) у пункті 2:
слова "іноземних банках" замінити словами "банках (уключаючи іноземні банки)";
слова та цифру "підпункті 2 пункту" замінити словом "пункті";
2) підпункт 1 пункту 3 після слів "цієї постанови," доповнити словами "крім випадку порушення системно важливим банком протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців після його скасування установлених Національним банком України економічних нормативів,".
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Юрія Гелетія.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

А. Пишний