• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про встановлення Національним банком України критеріїв для банків, у яких мають право відкривати рахунки в іноземній валюті Центральний депозитарій цінних паперів та клірингові установи відповідно до вимог законодавства

Національний банк України  | Постанова від 07.12.2021 № 137
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 07.12.2021
 • Номер: 137
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 07.12.2021
 • Номер: 137
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
07.12.2021 № 137
Про встановлення Національним банком України критеріїв для банків, у яких мають право відкривати рахунки в іноземній валюті Центральний депозитарій цінних паперів та клірингові установи відповідно до вимог законодавства
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 111 від 08.09.2023 )
Відповідно до статей 15, 42, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 9 та 20 Закону України "Про депозитарну систему України", статей 59 та 60 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", з метою підвищення надійності та збереження коштів клієнтів Центрального депозитарію цінних паперів та клірингових установ Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Центральний депозитарій цінних паперів для забезпечення виплати доходів за цінними паперами під час погашення боргових цінних паперів, у тому числі за цінними паперами, що розміщені та обертаються за межами України, чи під час здійснення емітентом інших корпоративних операцій, а також для обслуговування інших операцій, які передбачають виплату коштів через депозитарну систему України, якщо такі виплати здійснюються в іноземній валюті, використовує рахунки в іноземній валюті в банках (уключаючи іноземні банки), які відповідають його внутрішнім вимогам щодо оцінки ризиків, а також таким критеріям:
1) банк України, який має довгостроковий кредитний рейтинг за міжнародною шкалою за зобов’язаннями в іноземній валюті, визначений одним із таких рейтингових агентств, як "Standard & Poor's", "Fitch Ratings" та "Moody's Investors Service", на рівні не нижчому ніж довгостроковий кредитний рейтинг держави за зобов’язаннями в іноземній валюті, визначений таким рейтинговим агентством на момент відкриття рахунку, крім банків, у статутному капіталі яких не менше ніж 75 відсотків акцій належать особам (юрисдикція) реєстрація/місцезнаходження яких віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон та/або визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом, та/або не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, крім банків, які порушують установлені Національним банком України економічні нормативи два та більше разів протягом останніх трьох місяців;
2) іноземний банк, який має мінімальний довгостроковий кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, визначений одним із таких рейтингових агентств, як "Standard & Poor's", "Fitch Ratings" та "Moody's Investors Service", не нижчий ніж рівень "BBB" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings" та рівень "Baa2" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service", крім банків, держава (юрисдикція) реєстрація/місцезнаходження яких віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон та/або визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом, та/або не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
2. Клірингові установи та Центральний депозитарій цінних паперів для здійснення розрахунків у внутрішній системі обліку особи, яка провадить клірингову діяльність, та/або організації проведення розрахунків, та/або здійснення діяльності центрального контрагента в порядку та у випадках, передбачених законодавством з питань депозитарної та клірингової діяльності, використовують рахунки в іноземній валюті в банках (уключаючи іноземні банки), які відповідають їх внутрішнім вимогам щодо оцінки ризиків, а також критеріям, установленим у пункті 1 цієї постанови.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 111 від 08.09.2023 )
3. Центральний депозитарій цінних паперів та клірингові установи:
1) якщо банк перестає відповідати критеріям, установленим у пункті 1 цієї постанови, крім випадку порушення системно важливим банком протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців після його скасування установлених Національним банком України економічних нормативів, повинні припинити використання рахунку в такому банку протягом шести місяців;
( Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 111 від 08.09.2023 )
2) мають право використовувати рахунки в різних банках (уключаючи іноземні банки) з метою зниження ризиків.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Юрія Гелетія.
5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В.о. Голови

Ю. Гелетій