• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Національний банк України  | Постанова від 28.12.2022 № 252
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 28.12.2022
 • Номер: 252
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 28.12.2022
 • Номер: 252
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
28.12.2022 № 252
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України "Про Національний банк України", статей 9, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"", з метою мінімізації негативного впливу наслідків російської військової агресії проти України, забезпечення стабільної діяльності банків та своєчасного виконання ними зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. В абзаці восьмому пункту 1.2 глави 1 розділу IV Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами), цифри та слово "30 грудня 2022" замінити цифрами та словом "29 грудня 2023".
2. В абзаці першому пункту 5-6 постанови Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 "Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями" (зі змінами) цифри "2022" замінити цифрами "2023".
3. Унести до постанови Правління Національного банку України від 30 грудня 2021 року № 161 "Про затвердження Положення про організацію процесу оцінки достатності внутрішнього капіталу в банках України та банківських групах" такі зміни:
1) у підпункті 1 пункту 2 цифри "2023" замінити цифрами "2024";
2) у підпункті 1 пункту 3 слово та цифри "липня 2023" замінити словом та цифрами "січня 2024".
4. Унести до пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 31 грудня 2021 року № 163 "Про затвердження Змін до Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп" (зі змінами) такі зміни:
1) у підпункті 2 цифри та слово "2023 року" замінити цифрами та словами "451 календарного дня після припинення чи скасування дії воєнного стану";
2) абзаци другий - четвертий підпункту 3 замінити двома новими абзацами другим, третім такого змісту:
"до 815 календарного дня (включно) після припинення чи скасування дії воєнного стану - 0;
із 816 календарного дня після припинення чи скасування дії воєнного стану - 1.".
5. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

А. Пишний