• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

Національний банк України  | Постанова, Форма типового документа, Повідомлення, Лист, Критерії, Заходи, Порядок, Положення від 19.05.2020 № 65
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова, Форма типового документа, Повідомлення, Лист, Критерії, Заходи, Порядок, Положення
 • Дата: 19.05.2020
 • Номер: 65
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова, Форма типового документа, Повідомлення, Лист, Критерії, Заходи, Порядок, Положення
 • Дата: 19.05.2020
 • Номер: 65
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
19. Ідентифікаційні дані особи, яка відкриває рахунок на ім'я клієнта.
20. Ідентифікаційні дані представника(ів) клієнта.
21. Дані про реєстрацію фізичної особи як підприємця (для клієнтів - фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність) - за наявності.
22. Вид підприємницької діяльності (для клієнтів - фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність) - за наявності.
23. Види незалежної професійної діяльності (для клієнтів - фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність) - за наявності.
24. Види послуг, якими користується клієнт.
25. Рахунки клієнта, відкриті в банку.
26. Інформація про належність клієнта до категорії PEP:
1) зв'язок з політично значущими особами (політично значуща особа, член сім'ї політично значущої особи або особа, яка пов'язана з політично значущою особою);
2) категорія посад політично значущої особи;
3) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) політично значущої особи (зазначається, якщо сам клієнт не є політично значущою особою), інші ідентифікаційні дані (за наявності) та ознака резидентності такої політично значущої особи;
4) дата виявлення відповідного факту;
5) дата отримання дозволу керівника банку на встановлення/продовження ділових (договірних) відносин;
6) дата, з якої банк припинив вживати заходів, визначених частиною тринадцятою статті 11 Закону про ПВК/ФТ.
27. Джерела та обсяги надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта.
28. Дані щодо вжиття банком інших заходів НПК (зокрема актуалізації даних про клієнта, ПЗНП, результатів моніторингу фінансових операцій).
29. Дата відмови від установлення/підтримання (розірвання) ділових (договірних) відносин.
30. Дата замороження активів.
31. Дата розмороження активів.
Додаток 27
до Положення
про здійснення банками
фінансового моніторингу
АНКЕТА
клієнта - фізичної особи-підприємця
Анкета клієнта - фізичної особи-підприємця має містити такі відомості:
1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності).
2. Дата народження.
3. Місце народження (за наявності).
4. Громадянство.
5. Місце проживання або місце перебування.
6. Відомості про ідентифікаційний документ.
7. Місце тимчасового перебування на території України (для нерезидентів).
8. РНОКПП або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття РНОКПП в електронному безконтактному носії.
9. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).
10. Дата та номер запису в ЄДР.
11. Номери контактного телефону.
12. Адреса електронної пошти (за наявності).
13. Дата встановлення ділових відносин/здійснення разової фінансової операції на значну суму.
14. Рівень ризику ділових відносин (проведення фінансових операцій без встановлення ділових відносин). Інформація зазначається окремо про кожен установлений рівень ризику із зазначенням дати встановлення/зміни.
15. Дата первинного заповнення анкети.
16. Дата/спосіб проведення верифікації клієнта (представника клієнта).
17. Дані щодо вжиття банком інших заходів НПК (зокрема актуалізації даних про клієнта, ПЗНП, результатів моніторингу фінансових операцій).
18. Дата внесення до анкети останніх змін.
19. Вид (види) підприємницької діяльності.
20. Зміст/суть діяльності.
21. Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серії, номери, ким видані, термін дії).
22. Ідентифікаційні дані представника клієнта.
23. Види послуг, якими користується клієнт.
24. Рахунки клієнта, відкриті в банку.
25. Рахунки клієнта, відкриті в інших банках (найменування банку, код банку, номер рахунку). Заповнюється за наявності такої інформації.
26. Інформація про належність клієнта до категорії PEP:
1) зв'язок з політично значущими особами (політично значуща особа, член сім'ї політично значущої особи або особа, яка пов'язана з політично значущою особою);
2) категорія посад політично значущої особи;
3) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) політично значущої особи (зазначається, якщо сам клієнт не є політично значущою особою), інші ідентифікаційні дані (за наявності) та ознака резидентності такої політично значущої особи;
4) дата виявлення відповідного факту;
5) дата отримання дозволу керівника банку на встановлення/продовження ділових (договірних) відносин;
6) дата, з якої банк припинив вживати заходів, визначених частиною тринадцятою статті 11 Закону про ПВК/ФТ.
27. Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта.
28. Дата відмови від установлення/підтримання (розірвання) ділових (договірних) відносин.
29. Дата замороження активів.
30. Дата розмороження активів.
Додаток 28
до Положення
про здійснення банками
фінансового моніторингу
АНКЕТА
клієнта - фінансової установи-нерезидента-кореспондента
Анкета клієнта - фінансової установи-нерезидента-кореспондента має містити такі відомості:
1. Повне та скорочене найменування.
2. Форма власності.
3. Країна реєстрації.
4. Дата реєстрації.
5. Орган реєстрації.
6. Реквізити свідоцтва про реєстрацію або витягу з банківського реєстру.
7. Банківський ідентифікаційний код (ВІС).
8. Вид ліцензії на здійснення банківських (фінансових) операцій.
9. Номер ліцензії.
10. Дата видачі ліцензії.
11. Фінансові операції, що можуть здійснюватися фінансовою установою.
12. Місцезнаходження.
13. Номери контактних телефонів і факсів.
14. Адреса електронної пошти (за наявності).
15. Рівень ризику ділових відносин. Інформація зазначається окремо про кожен установлений рівень ризику із зазначенням дати встановлення/зміни.
16. Дата встановлення кореспондентських відносин.
17. Дата первинного заповнення анкети.
18. Дата/спосіб проведення верифікації клієнта.
19. Дані щодо вжиття банком інших заходів НПК (зокрема актуалізації даних про клієнта, ПЗНП, результатів моніторингу фінансових операцій).
20. Дата внесених до анкети останніх змін.
21. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном.
22. Відомості про виконавчий орган.
23. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління.
24. Дані, що дають змогу встановити КБВ (або зазначення факту їх відсутності).
25. Відомості про структуру власності (пряме володіння) із зазначенням частки володіння.
26. Інформація про належність клієнта до категорії PEP:
1) дата виявлення відповідного факту;
2) дата отримання дозволу керівника банку на встановлення/продовження ділових (договірних) відносин з відповідною особою;
3) ознака належності до PEP (КБВ є політично значущою особою, членом її сім'ї або особою, яка пов'язана з політично значущою особою) та посада відповідної політично значущої особи);
4) дата, з якої банк припинив уживати заходів, визначених частиною тринадцятою статті 11 Закону про ПВК/ФТ.
27. Розмір статутного капіталу.
28. Інформація про відокремлені структурні підрозділи (у разі їх наявності).
29. Спеціалізація за банківськими (фінансовими) продуктами.
30. Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт.
31. Джерела надходження коштів на рахунки клієнта (у тому числі тих, що очікує клієнт, який раніше не обслуговувався).
32. Інформація щодо оцінки заходів клієнта у сфері ПВК/ФТ.
33. Дата відмови від установлення/підтримання (розірвання) ділових (договірних) відносин.
34. Дата замороження активів.
35. Дата розмороження активів.
Додаток 29
до Положення
про здійснення банками
фінансового моніторингу
----------------
| |
| |
| |
| фотокартка |
| |
| |
| |
----------------
АНКЕТА
відповідального працівника банку
________________________________________________________
(повне найменування банку)
I. Інформація про відповідального працівника банку
Таблиця 1
Загальна інформація
№ з/пНазваІнформація
123
1Прізвище
2Ім'я та по батькові (за наявності)
3Посада, на яку погоджується особа
4Країна громадянства, рік набуття громадянства
5Дата народження
6Місце постійного проживання
7Місце тимчасового проживання (за наявності)
8Місце реєстрації
9Ідентифікаційний/податковий номер
10Країна, податковим резидентом якої є особа
11Науковий ступінь, вчене звання (за наявності)
12Номери телефонів
13Електронна адреса
Таблиця 2
Документ, що посвідчує особу
№ з/пТип документаСерія та номерДата видачіОрган видачі
12345
Таблиця 3
Інформація про вищу освіту
№ з/пНавчальний заклад, країнаРік закінчення навчанняСпеціальністьСтупінь (рівень)
12345
Таблиця 4
Рішення уповноваженого органу/уповноваженої особи банку про обрання/призначення відповідального працівника банку
№ з/пУповноважений орган/уповноважена особа, що/яка прийняв/прийняла рішення про обрання/призначенняДата рішення про обрання/призначення особиДата вступу на посаду
1234
II. Відомості про професійну діяльність
Таблиця 5
Інформація про професійну діяльність відповідального працівника банку
№ з/пРоботодавець, країна реєстрації, ідентифікаційний/ реєстраційний/ податковий код/номер, адреса вебсайтаСтрок перебування на посадіПосада (посади)Сфера відповідальностіПричина припинення повноважень/ звільненняОсновний вид діяльності роботодавця
дата обрання/ призначеннядата припинення повноважень/ звільнення
12345678
Таблиця 6
Відомості про осіб (із місць роботи відповідального працівника банку за останні три роки), які можуть надати інформацію про кваліфікацію та ділову репутацію особи
№ з/пПрізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особиНайменування роботодавця, країна реєстраціїПосадаАдреса електронної поштиНомери мобільних телефонів
123456
III. Відносини відповідального працівника банку з іншими особами
Таблиця 7
Перелік юридичних осіб, у яких особа є власником істотної участі або контролером
№ з/ пНайменування юридичної особи, країна реєстрації, ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер, адреса вебсайтаАдреса місцезнаходженняРозмір участі, %Наявність впливу на юридичну особуОсновний вид діяльностіНаявність зв'язку юридичної особи з банком та його опис
прямаопосередкованасукупна
123456789
Таблиця 8
Асоційовані/близькі особи відповідального працівника банку

з/п
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)Ступінь родинного зв'язкуРік народженняКраїна громадянстваІдентифікаційний/ податковий номерМісце проживання (країна, населений пункт)Місце роботи, посада
12345678
Таблиця 9
Перелік юридичних осіб, у яких асоційовані/близькі особи відповідального працівника банку є власниками істотної участі або контролерами
№ з/пПрізвище, ім'я, по батькові (за наявності)Найменування юридичної особи, ідентифікаційний/реєстраційний код/номер, країна реєстрації, адреса вебсайтаАдреса місцезнаходженняРозмір участі, %Наявність впливу на юридичну особуОсновний вид діяльностіНаявність зв'язку юридичної особи з банком та його опис
прямаопосередкованасукупна
12345678910
Таблиця 10
Перелік юридичних осіб, у яких асоційовані/близькі особи відповідального працівника банку є керівниками/входять до складу органів управління

з/п
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)Найменування юридичної особи, ідентифікаційний/реєстраційний код/номер, країна реєстрації, адреса вебсайтаАдреса місцезнаходженняПосадаОсновний вид діяльностіНаявність зв'язку юридичної особи з банком та його опис
1234567
IV. Оцінка реальних або потенційних конфліктів інтересів
Таблиця 11
Інформація щодо наявності/відсутності у відповідального працівника банку конфліктів інтересів

з/п
ПитанняВідповідь (так/ні)
123
1Чи маєте Ви (Ваші асоційовані/близькі особи) або юридичні особи, з якими Ви (Ваші асоційовані/близькі особи) перебуваєте в трудових відносинах, або в яких Ви (Ваші асоційовані/близькі особи) є керівником, керівником підрозділу внутрішнього аудиту або власником істотної участі/контролером, зобов'язання майнового характеру перед банком, до якого Вас обрано відповідальним працівником банку, його материнською та/або дочірніми компаніями?
2Якщо так, то надайте пояснення:
3Чи володієте Ви (Ваші асоційовані/близькі особи) прямо або опосередковано акціями банку, до якого Вас обрано відповідальним працівником банку, його материнської та/або дочірніх компаній?
4Якщо так, то надайте пояснення:
5Чи є Ви (Ваші асоційовані/близькі особи) учасниками, працівниками, консультантами юридичної особи, яка перебуває в ділових відносинах із банком?
6Якщо так, то надайте пояснення:
7Чи берете Ви (Ваші асоційовані/близькі особи) участь у будь-якій іншій діяльності, що конкурує в будь-якій формі з інтересами банку, до якого Вас обрано відповідальним працівником банку?
8Якщо так, то надайте пояснення:
9Чи маєте Ви (Ваші асоційовані/близькі особи) інші майнові або немайнові інтереси, що можуть призвести до конфлікту інтересів під час обіймання Вами посади відповідального працівника банку, на яку Вас було обрано (призначено)?
10Якщо так, то надайте пояснення:
11Чи порушуються Вами вимоги статті 26 Закону України "Про запобігання корупції"
?
12Якщо так, то надайте пояснення:
13Чи порушуються Вами (Вашими родичами першого ступеня споріднення) вимоги статті 65 Закону України "Про Національний банк України"
?
14Якщо так, то надайте пояснення:
V. Оцінка достатності часу для виконання обов'язків відповідального працівника банку
Таблиця 12
Інформація щодо наявності/відсутності достатнього часу для виконання відповідальним працівником банку своїх обов'язків
№ з/пПитання
12
1Чи передбачаєте Ви суміщення посади відповідального працівника банку з іншою посадою в іншій юридичній особі?
2Відповідь:
3Яку кількість годин щотижнево Ви готові присвячувати виконанню обов'язків відповідального працівника банку?
4Відповідь:
5Чи буде посада відповідального працівника банку суміщена з іншими посадами в банку? Якщо так, то зазначте ці посади та надайте опис функціональних обов'язків, що будуть виконуватися Вами на таких посадах.
6Відповідь:
VI. Ділова репутація
Таблиця 13
Інформація щодо відповідності відповідального працівника банку вимогам щодо наявності бездоганної ділової репутації
№ з/пПитанняВідповідь (так/ні)
123
1Чи маєте Ви судимість, що не погашена або не знята в установленому законом порядку, за вчинення злочинів проти власності, злочинів у сфері господарської діяльності, злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, незалежно від ступеня їх тяжкості, а також за вчинення інших умисних злочинів, якщо такі злочини законодавством країни, у якій здійснено засудження за вчинення відповідного злочину, віднесено до злочинів середньої тяжкості, тяжких або особливо тяжких злочинів?
2Чи позбавлено Вас права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду?
3Чи виникало або існувало протягом останніх трьох років суттєве порушення податкових зобов'язань, вчинене Вами?
4Чи існує таке суттєве порушення податкових зобов'язань станом на дату підписання цієї анкети?
5Чи маєте Ви заборгованість зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, що не є суттєвим порушенням податкового зобов'язання?
6Якщо так, то надайте пояснення:
7Чи наявні істотні та/або систематичні порушення Вами вимог банківського, фінансового, валютного, податкового законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про цінні папери, акціонерні товариства та фондовий ринок?
8Якщо так, то надайте пояснення:
VII. Кваліфікаційні вимоги щодо окремих фактів
Таблиця 14
1Чи діяли щодо Вас протягом останніх трьох років санкції, застосовані Україною, іноземними державами (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями або міжнародними організаціями?
2Чи застосовані такі санкції станом на дату підписання цієї анкети?
3Чи перебували Ви протягом останніх десяти років у переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції?
4Чи перебуваєте Ви в такому переліку станом на дату підписання цієї анкети?
5Чи допускали Ви порушення (невиконання або неналежне виконання) зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищувала 300000 гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті), а строк порушення перевищував 30 днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років?
6Чи існує таке порушення станом на дату підписання цієї анкети?
7Якщо так, то надайте опис [обов'язково вкажіть повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) контрагента, зобов'язання перед яким порушено, вид правочину, на підставі якого таке зобов'язання виникло, його реквізити (дата, номер), суму та валюту заборгованості, строк порушення (кількість днів)], пояснення та зазначте дату усунення порушення:
8Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки припинення Ваших повноважень (Вашого звільнення) на вимогу державного органу?
9Якщо так, то зазначте дату, причину припинення повноважень/звільнення та надайте пояснення:
10Чи звільняли Вас протягом останніх п'яти років з огляду на систематичне або одноразове грубе порушення посадових обов'язків та/або правил трудового розпорядку, порушення обмежень, установлених законодавством про протидію корупції, вчинення за місцем роботи розкрадання, зловживання владою/службовим становищем або іншого правопорушення?
11Якщо так, то зазначте дату, причину звільнення та надайте пояснення:
12Чи перебували Ви протягом останніх трьох років на посаді керівника банку або керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку (або виконували обов'язки за посадою) більше ніж шість місяців з моменту обрання (призначення), без погодження Вас Національним банком України на відповідну посаду?
13Якщо так, то надайте пояснення:
14Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки подання Вами недостовірної інформації Національному банку України?
15Якщо так, то зазначте, яка саме недостовірна інформація подавалася Національному банку України, дату її подання та надайте пояснення:
16Чи володіли Ви істотною участю в банку станом на будь-яку дату протягом року, що передував дню рішення про віднесення цього банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку України (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання)?
17Якщо так, то надайте пояснення:
18Чи перебували Ви протягом більше шести місяців на посаді керівника банку (крім заступника головного бухгалтера) або керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку (або виконували обов'язки за посадою) протягом року, що передував даті рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку України (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання)?
19Якщо так, то надайте пояснення:
20Чи мали Ви можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю в банку надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії цього банку станом на будь-яку дату протягом року, що передує дню рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання у банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку України (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання)?
21Якщо так, то надайте пояснення:
22Чи володіли Ви істотною участю в іноземному банку станом на будь-яку дату протягом року до прийняття уповноваженим органом іноземної країни рішення про визнання цього банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії в разі ліквідації іноземного банку за ініціативою власників)?
23Якщо так, то надайте пояснення:
24Чи перебували Ви протягом більше шести місяців у складі органу управління або на посаді керівника підрозділу внутрішнього аудиту/контролю іноземного банку протягом року до прийняття уповноваженим органом іноземної країни рішення про визнання цього банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії в разі ліквідації іноземного банку за ініціативою власників)?
25Якщо так, то надайте пояснення:
26Чи мали Ви можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії іноземного банку станом на будь-яку дату протягом року до прийняття уповноваженим органом іноземної країни рішення про визнання цього банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії в разі ліквідації іноземного банку за ініціативою власників)?
27Якщо так, то надайте пояснення:
28Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки невиконання Вами взятих на себе особистих зобов'язань та/або гарантійних листів, наданих Національному банку України?
29Якщо так, то надайте опис (зазначити, які саме зобов'язання/гарантії не були виконані, їх дату та підстави надання, строк у який вони мали бути виконані, поточний стан виконання, зазначити дату виконання, якщо зобов'язання були виконані із порушенням строку) та пояснення:
30Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки припинення Ваших повноважень (Вашого звільнення) або переведення Вас на іншу посаду, якому передувала вимога Національного банку України щодо Вашої заміни на посаді з підстав того, що Ви не забезпечили належного виконання своїх посадових обов'язків, що призвело до порушення банком вимог банківського законодавства, виявлених під час здійснення банківського нагляду в порядку, установленому законодавством України?
31Якщо так, то зазначте дату та підстави висунення Національним банком України відповідної вимоги, дату припинення повноважень (звільнення) або переведення та надайте пояснення:
32Чи наявні факти невиконання Вами фінансових зобов'язань, або ж невідповідності Вашої діяльності стандартам ділової практики та/або професійної етики?
33Якщо так, то надайте пояснення:
VIII. Запевнення щодо інформації, наданої в анкеті
Я, _______________________________________________________________________________________________________________
[прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) відповідального працівника банку]
стверджую, що інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України.
Я стверджую, що належним чином виконую вимоги законодавства України або законодавства країни свого громадянства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.
Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" підписанням цієї анкети я надаю Національному банку України згоду на збирання, зберігання, обробку та поширення моїх персональних даних у межах та спосіб, визначених законодавством України.
_________________________________
(дата підписання анкети)
_________________________________
(підпис відповідального працівника банку)
________________________________
(ініціали, прізвище)
________________________________________
(ініціали, прізвище, телефон, адреса електронної
пошти контактної особи банку)
Пояснення
щодо порядку подання та параметрів заповнення анкети відповідального працівника банку
I. Загальні вимоги до заповнення та подання анкети
1. Анкета відповідального працівника банку (далі - Анкета) подається в паперовому та в електронному вигляді.
2. Доступна для завантаження та заповнення форма Анкети в електронному вигляді у форматі xlsx (іншому форматі, визначеному Національним банком України) розміщується на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.
3. Зміст паперової та електронної версій Анкети має бути ідентичним.
4. Для подання Анкети в паперовому вигляді роздруковується заповнена форма Анкети у форматі xlsx (іншому форматі, визначеному Національним банком України), завантажена зі сторінки офіційного Інтернет-представництва Національного банку. Заповнена Анкета після роздрукування підписується відповідальним працівником банку та подається разом з кольоровою фотокарткою особи, що наклеюється на Анкету у визначеному місці.
Анкета особи, яка постійно проживає в іноземній країні та/або не володіє українською мовою, може бути заповнена іноземною мовою та подана до Національного банку України з перекладом на українську мову. У цьому випадку перекладений на українську мову текст Анкети підлягає внесенню в завантажену зі сторінки офіційного Інтернет-представництва Національного банку України форму Анкети у форматі xlsx (іншому форматі, визначеному Національним банком України). Після роздрукування заповненої Анкети українською мовою вона підшивається як переклад до Анкети, заповненої іноземною мовою, та засвідчується підписом перекладача, який виконав переклад (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально).
5. Анкета в паперовому вигляді подається на аркушах А4, орієнтація сторінки - альбомна, шрифт - Times New Roman, розмір шрифту - 10 друкарських пунктів, має бути прошита та на звороті останньої сторінки зазначена загальна кількість аркушів.
6. Анкета в електронному вигляді у форматі xlsx (іншому форматі, визначеному Національним банком України), заповнена українською мовою так, як зазначено в пункті 4 розділу I пояснень до додатка 29 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (далі - Положення), разом з фотокарткою у форматі jpg або jpeg надсилаються засобами електронної пошти Національного банку України.
7. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) зазначаються повністю.
8. Дати в Анкеті заповнюються у форматі ДД.ММ.РРРР.
9. Якщо немає можливості надати інформацію за окремими пунктами Анкети, то у відповідних колонках таблиць необхідно зазначити причину неможливості її подання.
10. Якщо немає інформації за окремими пунктами Анкети, то у відповідних колонках таблиць проставляється прочерк.
II. Вимоги до заповнення розділу I "Інформація про відповідального працівника банку "
11. У колонці 3 таблиці 1 "Загальна інформація":
1) у рядку 4 "Країна громадянства, рік набуття громадянства" зазначається країна громадянства особи станом на дату заповнення Анкети (якщо особа є громадянином кількох країн, то зазначаються всі такі країни), а в дужках - рік, з якого особа є громадянином відповідної країни (країн);
2) у рядках 6 "Місце постійного проживання" та 7 "Місце тимчасового проживання (за наявності)" зазначаються повні адреси місць фактичного проживання особи станом на дату заповнення Анкети [індекс, країна, область, район, місто (населений пункт), вулиця, будинок, квартира]. Якщо особа змінила країну постійного проживання протягом року до дати підписання Анкети, то після найменування країни зазначаються місяць і рік, коли відбулася зазначена зміна;
3) у рядку 8 "Місце реєстрації" зазначається повна адреса, за якою особа зареєстрована [індекс, країна, область, район, місто (населений пункт), вулиця, будинок, квартира]. Якщо особа не є громадянином України і в країні її громадянства не здійснюється реєстрація місця проживання, то у відповідному полі проставляється прочерк;
4) у рядку 9 "Ідентифікаційний/податковий номер" для податкового резидента України зазначається РНОКПП (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, - серія та номер такого паспорта), для особи, яка не є податковим резидентом України, - індивідуальний номер платника податків (або аналогічний йому код/номер) такої особи в країні податкового резидентства (за наявності);
5) у рядку 10 "Країна, податковим резидентом якої є особа", якщо протягом року до дати підписання Анкети змінилася країна, податковим резидентом якої є особа, то після назви країни зазначаються місяць і рік, коли відбулася зазначена зміна.
12. У колонці 2 "Тип документа" таблиці 2 "Документ, що посвідчує особу" для громадянина України зазначається "паспорт громадянина України", для громадян інших країн, осіб без громадянства - тип відповідного документа (наприклад: "закордонний паспорт"). Якщо особа має кілька документів, зокрема виданих різними державами, та які є дійсними на дату заповнення Анкети, то зазначаються реквізити і тип кожного з таких документів.
13. У таблиці 3 "Інформація про вищу освіту":
1) у колонці 2 "Навчальний заклад, країна" зазначаються повне найменування та країна місцезнаходження навчального закладу (наприклад: "Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна");
2) у колонці 4 "Спеціальність" зазначається відповідна галузь знань, з якої отримано вищу освіту, відповідно до документа про освіту (наприклад: "Економіка", "Право");
3) у колонці 5 "Ступінь (рівень)" зазначається відповідний ступінь (рівень) вищої освіти, отриманий за результатом навчання, відповідно до документа про освіту (наприклад: "Магістр", "Бакалавр", "Спеціаліст").
За наявності в особи кількох вищих освіт додається та заповнюється відповідна кількість рядків у таблиці 3.
14. У таблиці 4 "Рішення уповноваженого органу/уповноваженої особи банку про обрання/призначення відповідального працівника банку":
1) у колонці 2 "Уповноважений орган/уповноважена особа, що прийняв/прийняла рішення про обрання/призначення" зазначається орган наглядова рада банку;
2) у колонці 4 "Дата вступу на посаду" зазначається дата фактичного вступу особи на посаду.
III. Вимоги до заповнення розділу II "Відомості про професійну діяльність"
15. Термін "роботодавець" включає юридичних осіб, що створені та здійснюють діяльність в Україні та інших країнах, а також фізичних осіб - громадян України та іноземних громадян.
16. У таблиці 5 "Інформація про професійну діяльність відповідального працівника банку" надається інформація про займані особою посади в роботодавців - юридичних осіб, уключаючи посади за цивільно-правовими договорами, за сумісництвом, у разі виконання функцій голови/члена наглядової ради, а також працевлаштування в роботодавців - фізичних осіб на підставі укладених трудових договорів:
1) таблиця заповнюється за принципом "один рядок - на одну посаду особи". Таблиця заповнюється хронологічно у зворотному порядку (від поточної посади до найдавнішої). Відомості наводяться за весь період трудової діяльності;
2) у колонці 2 "Роботодавець, країна реєстрації, ідентифікаційний/ реєстраційний/податковий код/номер, адреса вебсайта" зазначається скорочене (якщо немає скороченого - повне) найменування роботодавця - юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) роботодавця - фізичної особи на момент вступу особи на відповідну посаду. Ідентифікаційний код щодо юридичних осіб України зазначається згідно з даними ЄДР, реєстраційний номер щодо іноземних юридичних осіб - згідно з торговим, судовим, комерційним або іншим аналогічним офіційним реєстром юридичних осіб. Якщо особа працювала за сумісництвом, за цивільно-правовим договором, то в дужках після посади робиться відповідне уточнення;
3) у колонці 6 "Сфера відповідальності" зазначаються стисла інформація про основні функціональні обов'язки та напрями діяльності особи на займаній посаді;
4) колонка 8 "Основний вид діяльності роботодавця" заповнюється шляхом вибору відповідних видів діяльності юридичної особи із запропонованого у формі Анкети переліку або, якщо жоден із зазначених видів діяльності не відповідає виду діяльності юридичної особи, - шляхом зазначення іншого виду діяльності юридичної особи.
17. У таблиці 6 "Відомості про осіб (із місць роботи відповідального працівника банку за останні три роки), які можуть надати інформацію про кваліфікацію та ділову репутацію особи" надається контактна інформація про осіб, які є та були працівниками юридичних осіб, у яких особа працювала.
IV. Вимоги до заповнення розділу III "Відносини відповідального працівника банку з іншими особами"
18. У таблиці 7 "Перелік юридичних осіб, у яких особа є власником істотної участі (для незалежних директорів - 5 і більше відсотків участі) або контролером":
1) зазначається інформація щодо переліку юридичних осіб, у яких особа є власником істотної участі або контролером;
2) у колонці 2 "Найменування юридичної особи, країна реєстрації, ідентифікаційний/реєстраційний код/номер, адреса вебсайта" зазначається скорочене (якщо немає скороченого - повне) найменування юридичної особи. Ідентифікаційний код щодо юридичних осіб України зазначається згідно з даними ЄДР, реєстраційний номер щодо іноземних юридичних осіб - згідно з торговим, судовим, комерційним або іншим аналогічним офіційним реєстром юридичних осіб;
3) у колонці 3 "Адреса місцезнаходження" зазначаються індекс, країна, область, район, місто (населений пункт), вулиця, будинок, офіс щодо фактичного місця провадження діяльності юридичної особи;
4) колонки 4 - 6 "Розмір участі, %" заповнюються згідно з вимогами щодо розрахунку розміру участі в банку, визначеними розділом V нормативно-правового акта Національного банку України з питань ліцензування банків;
5) у разі здійснення особою незалежно від формального володіння значного або вирішального впливу на управління або діяльність юридичної особи у колонці 7 "Наявність впливу на юридичну особу" зазначається "значний вплив - до 50 %" або "вирішальний вплив - від 50 %". Визначення особи контролером юридичної особи здійснюється відповідно до визначення терміну, наведеного в статті 2 Закону про банки. За відсутності такого впливу в зазначеній колонці проставляється прочерк;
6) колонка 8 "Основний вид діяльності" заповнюється шляхом вибору відповідних видів діяльності юридичної особи із запропонованого у формі Анкети переліку або, якщо жоден із зазначених видів діяльності не відповідає виду діяльності юридичної особи, - шляхом зазначення іншого виду діяльності юридичної особи;
7) у колонці 9 "Наявність зв'язку юридичної особи з банком та його опис" зазначаються (за наявності) будь-які наявні відносини юридичної особи з банком про надання/отримання фінансових, юридичних, консультаційних послуг, постачання/споживання товарів, майнових/немайнових інтересів [наприклад, отримання кредитів, розміщення депозитів, відкриття рахунків, надання/отримання в оренду нерухомого/рухомого майна, спільна інфраструктура (місцезнаходження, інтернет-адреса, номери телефонів), наявність осіб, які суміщають посади в юридичній особі та в банку, наявність ознак економічної залежності один від одного, володіння участю один в одному та інше].
19. У таблиці 8 "Асоційовані/близькі особи відповідального працівника банку":
1) зазначають асоційованих осіб згідно з визначенням терміну "асоційована особа", наведеним у статті 2 Закону про банки;
2) колонка 3 "Ступінь родинного зв'язку" заповнюється згідно з переліком, наведеним у статті 53-1 Закону України "Про акціонерні товариства" ;
3) у колонці 5 "Країна громадянства" зазначається країна громадянства асоційованої/близької особи станом на дату заповнення Анкети;
4) у колонці 6 "Ідентифікаційний/податковий номер" для податкового резидента України зазначається РНОКПП (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, - серія та номер такого паспорта), для особи, яка не є податковим резидентом України, - індивідуальний номер платника податків (або аналогічний йому) такої особи в країні податкового резидентства (за наявності);
5) у колонці 7 "Місце проживання (країна, населений пункт)" зазначаються країна та населений пункт місця фактичного проживання асоційованої/близької особи станом на дату заповнення Анкети;
6) у колонці 8 "Місце роботи, посада" зазначається інформація про місце роботи асоційованої/близької особи [скорочене (якщо немає скороченого - повне) найменування юридичної особи, країна реєстрації, ідентифікаційний код (щодо юридичних осіб України зазначається згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), реєстраційний номер щодо іноземних юридичних осіб - згідно з торговим, судовим, комерційним або іншим аналогічним офіційним реєстром юридичних осіб] та займану посаду станом на дату заповнення Анкети.
20. У таблиці 9 "Перелік юридичних осіб, у яких асоційовані/близькі особи відповідального працівника банку є власниками істотної участі або контролерами":
1) зазначають асоційованих осіб згідно з визначенням терміна "асоційована особа", наведеним у статті 2 Закону про банки;
2) інформація щодо переліку юридичних осіб, у яких особа є: контролером - заповнюється щодо асоційованих/близьких осіб; власником істотної участі - заповнюється щодо асоційованих осіб;
3) у колонці 3 "Найменування юридичної особи, ідентифікаційний/реєстраційний код/номер, країна реєстрації, адреса вебсайта" зазначається скорочене (якщо немає скороченого - повне) найменування юридичної особи. Ідентифікаційний код щодо юридичних осіб України зазначається згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційний номер щодо іноземних юридичних осіб - згідно з торговим, судовим, комерційним або іншим аналогічним офіційним реєстром юридичних осіб;
4) у колонці 4 "Адреса місцезнаходження" зазначаються індекс, країна, область, район, місто (населений пункт), вулиця, будинок, офіс щодо фактичного місця провадження діяльності юридичної особи;
5) колонки 5 - 7 "Розмір участі, %" заповнюються згідно з вимогами щодо розрахунку розміру участі в банку, визначеними розділом V нормативно-правового акта Національного банку України з питань ліцензування банків;
6) у разі здійснення особою незалежно від формального володіння значного або вирішального впливу на управління або діяльність юридичної особи у колонці 8 "Наявність впливу на юридичну особу" зазначається "значний вплив - до 50 %" або "вирішальний вплив - від 50 %". Визначення особи контролером юридичної особи здійснюється відповідно до визначення терміна, наведеного у статті 2 Закону про банки. За відсутності такого впливу в зазначеній колонці проставляється прочерк;
7) колонка 9 "Основний вид діяльності" заповнюється шляхом вибору відповідних видів діяльності юридичної особи із запропонованого у формі Анкети переліку або, якщо жоден із зазначених видів діяльності не відповідає виду діяльності юридичної особи, - шляхом зазначення іншого виду діяльності юридичної особи;
8) у колонці 10 "Наявність зв'язку юридичної особи з банком та його опис" зазначаються (за наявності) будь-які наявні відносини юридичної особи з банком про надання/отримання фінансових, юридичних, консультаційних послуг, постачання/споживання товарів, майнових/немайнових інтересів [наприклад, отримання кредитів, розміщення депозитів, відкриття рахунків, надання/отримання в оренду нерухомого/рухомого майна, спільна інфраструктура (місцезнаходження, інтернет-адреса, номери телефонів), наявність осіб, які суміщають посади в юридичній особі та в банку, наявність ознак економічної залежності один від одного, володіння участю один в одному та інше].
21. Таблиця 10 "Перелік юридичних осіб, у яких асоційовані/близькі особи відповідального працівника банку є керівниками/входять до складу органів управління" заповнюється щодо асоційованих/близьких осіб відповідального працівника банку, якщо вони входять до складу правління, наглядової ради юридичної особи, або якщо вони є одноосібними керівниками юридичної особи. Під час заповнення цієї таблиці необхідно керуватися за аналогією поясненням до таблиці 9 "Перелік юридичних осіб, у яких асоційовані/близькі особи відповідального працівника банку є власниками істотної участі або контролерами".
V. Вимоги до заповнення розділу IV "Оцінка реальних або потенційних конфліктів інтересів"
22. У таблиці 11 "Інформація щодо наявності/відсутності у відповідального працівника банку конфліктів інтересів":
1) надаються відповіді на питання в колонці 2 рядків 1, 3, 5, 7 та 9 щодо себе та всіх асоційованих осіб, зазначених у таблиці 9 "Асоційовані/близькі особи відповідального працівника банку";
2) у колонці 2 рядка 5 під діловими відносинами юридичної особи з банком визнаються ділові відносини згідно з переліком, наведеним у статті 53-1 Закону України "Про акціонерні товариства" ;
3) у колонці 2 рядка 9 під майновим інтересом розуміється інтерес щодо збереження або збільшення обсягу, якості нерухомого та рухомого майна відповідального працівника банку чи його асоційованих/близьких осіб;
4) у колонці 2 рядка 9 під немайновим інтересом розуміється інтерес, спрямований на задоволення особистих фізичних (біологічних), духовних, моральних, культурних, соціальних чи інших нематеріальних потреб відповідального працівника банку чи асоційованих (близьких) йому осіб.
VI. Вимоги до заповнення розділу VI "Ділова репутація" та розділу VII "Кваліфікаційні вимоги щодо окремих фактів"
23. Відомості надаються у вигляді відповідей на запитання, спрямовані на перевірку наявності/відсутності ознак небездоганної ділової репутації.
24. Якщо особа відповідає на наведені питання "ні", то пояснення не надаються.
25. Якщо особа відповідає на питання "так", то це свідчить про наявність у неї умовних ознак небездоганної ділової репутації. У цьому разі в рамках кожного такого питання наводиться опис ситуації з відповідним обґрунтуванням можливості незастосування до особи виявленої ознаки.
26. Якщо особа/банк звертається з клопотанням про незастосування до особи окремих ознак у порядку, визначеному Положенням, про це також зазначається (наприклад: "Щодо мене застосовується ознака, а саме: порушення зобов'язання фінансового характеру - заборгованість за кредитним договором від 01 квітня 2016 року № 007 із "Банком 1", загальний строк заборгованості - 150 днів, період заборгованості з 15 липня до 24 грудня 2016 року, сума заборгованості - 300000 грн. До пакета документів додано пояснення про причини виникнення заборгованості і запевнення кредитора щодо відсутності претензій до мене щодо поточного стану виконання зобов'язання").
27. Термін "іноземний банк" уживається в значенні, наведеному в главі 1 розділу I нормативно-правового акта Національного банку України з питань ліцензування банків.
28. Термін "остаточний ключовий учасник" уживається в значенні, наведеному в Положенні про порядок подання відомостей про структуру власності банку, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 21 травня 2015 року № 328 (зі змінами).
29. Термін "суттєве порушення податкового зобов'язання" уживається в значенні, наведеному в підпункті 3 пункту 83 розділу V Положення.
( Додаток 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 138 від 02.10.2020 )