Про внесення змін до Правил застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України

Національний банк України Постанова від 20.06.2019 №80
Остання редакція від 20.06.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 20.06.2019

Номер 80

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 25.06.2019
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
20.06.2019 № 80
Про внесення змін до Правил застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", Законів України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", з метою вдосконалення систематизації та зберігання документів, організації архівної справи та роботи з документами в банківській системі Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до Правил застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 27 листопада 2018 року № 130, такі зміни:
1) пункти 6 та 14 викласти в такій редакції:
"6. Строки зберігання документів, визначені в Переліку, є мінімальними і не підлягають скороченню. Строки тимчасового зберігання окремих видів документів у разі необхідності можуть бути продовжені за рішенням експертних комісій або експертно-перевірних комісій державних архівних установ (далі - ЕПК).
Позначка "ЕПК" поряд зі строком зберігання документів, яку встановлено в Переліку для деяких видів документів, означає, що рішення про внесення до НАФ або знищення цих документів приймають ЕПК.
Строки зберігання документів у філіях, представництвах та відділеннях банків застосовуються такі самі як у банках.
Строк зберігання "Доки не мине потреба" означає, що документи мають лише тривале практичне значення. Строк їх зберігання визначається Національним банком або банками, але не може бути меншим одного року
Строк зберігання "Постійно" означає, що такі документи належать до НАФ і підлягають довічному зберіганню.
Строк зберігання "До ліквідації банку" означає, що документи безстроково зберігаються в банку, а в разі його ліквідації ці документи підлягають повторній експертизі цінності і залежно від її результатів ті з них, які зачіпають права громадян, передаються на архівне зберігання відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку.
У разі визначення строків зберігання справ у номенклатурі справ до кожної статті робиться посилання на відповідний перелік, наприклад:
Постійно, ст. 37-а ТП (відмітка "ТП" означає, що строки зберігання визначено на підставі Переліку типових документів);
3 р., ст. 203 П (відмітка "П" означає, що строки зберігання визначено на підставі Переліку).";
"14. Віднесення банків до джерел формування НАФ здійснюється державними архівами на підставі експертизи цінності їх документів.";
2) Правила доповнити новим пунктом такого змісту:
"15. Контроль за правильністю застосування Переліку здійснюють Національний банк, Державна архівна служба України та уповноважені нею державні архівні установи.";
3) додаток до Правил застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України викласти в новій редакції, що додається .
2. Департаменту забезпечення діяльності Національного банку України (Ярослав Ільніцький) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Романа Борисенка.
4. Постанова набирає чинності з 01 липня 2019 року.
ГоловаЯків СМОЛІЙ
Інд. 61
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 25.06.2019
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
20.06.2019 № 80
Про внесення змін до Правил застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", Законів України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", з метою вдосконалення систематизації та зберігання документів, організації архівної справи та роботи з документами в банківській системі Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до Правил застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 27 листопада 2018 року № 130, такі зміни:
1) пункти 6 та 14 викласти в такій редакції:
"6. Строки зберігання документів, визначені в Переліку, є мінімальними і не підлягають скороченню. Строки тимчасового зберігання окремих видів документів у разі необхідності можуть бути продовжені за рішенням експертних комісій або експертно-перевірних комісій державних архівних установ (далі - ЕПК).
Позначка "ЕПК" поряд зі строком зберігання документів, яку встановлено в Переліку для деяких видів документів, означає, що рішення про внесення до НАФ або знищення цих документів приймають ЕПК.
Строки зберігання документів у філіях, представництвах та відділеннях банків застосовуються такі самі як у банках.
Строк зберігання "Доки не мине потреба" означає, що документи мають лише тривале практичне значення. Строк їх зберігання визначається Національним банком або банками, але не може бути меншим одного року
Строк зберігання "Постійно" означає, що такі документи належать до НАФ і підлягають довічному зберіганню.