Про внесення змін до Правил застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України

Національний банк України Постанова від 20.06.2019 №80
Остання редакція від 20.06.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 20.06.2019

Номер 80

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
20.06.2019 № 80
Про внесення змін до Правил застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", Законів України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", з метою вдосконалення систематизації та зберігання документів, організації архівної справи та роботи з документами в банківській системі Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Правил застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 27 листопада 2018 року № 130, такі зміни:
1) пункти6 та 14 викласти в такій редакції:
"6. Строки зберігання документів, визначені в Переліку, є мінімальними і не підлягають скороченню. Строки тимчасового зберігання окремих видів документів у разі необхідності можуть бути продовжені за рішенням експертних комісій або експертно-перевірних комісій державних архівних установ (далі - ЕПК).
Позначка "ЕПК" поряд зі строком зберігання документів, яку встановлено в Переліку для деяких видів документів, означає, що рішення про внесення до НАФ або знищення цих документів приймають ЕПК.
Строки зберігання документів у філіях, представництвах та відділеннях банків застосовуються такі самі як у банках.
Строк зберігання "Доки не мине потреба" означає, що документи мають лише тривале практичне значення. Строк їх зберігання визначається Національним банком або банками, але не може бути меншим одного року.
Строк зберігання "Постійно" означає, що такі документи належать до НАФ і підлягають довічному зберіганню.
Строк зберігання "До ліквідації банку" означає, що документи безстроково зберігаються в банку, а в разі його ліквідації ці документи підлягають повторній експертизі цінності і залежно від її результатів ті з них, які зачіпають права громадян, передаються на архівне зберігання відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку.
У разі визначення строків зберігання справ у номенклатурі справ до кожної статті робиться посилання на відповідний перелік, наприклад:
Постійно, ст. 37-а ТП (відмітка "ТП" означає, що строки зберігання визначено на підставі Переліку типових документів);
3 р., ст. 203 П (відмітка "П" означає, що строки зберігання визначено на підставі Переліку).";
"14. Віднесення банків до джерел формування НАФ здійснюється державними архівами на підставі експертизи цінності їх документів.";
2) Правила доповнити новим пунктом такого змісту:
"15. Контроль за правильністю застосування Переліку здійснюють Національний банк, Державна архівна служба України та уповноважені нею державні архівні установи.";
2. Департаменту забезпечення діяльності Національного банку України (Ярослав Ільніцький) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Романа Борисенка.
4. Постанова набирає чинності з 01 липня 2019 року.
ГоловаЯ. Смолій
ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку

Голова Державної архівної служби УкраїниД. Тарабакін

Т.І. Баранова
Додаток
до Правил застосування
переліку документів, що утворюються
в діяльності Національного банку України
та банків України
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
20.06.2019 № 80)
(пункт 3)
ПЕРЕЛІК
документів, що утворюються в діяльності національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання
Зміст
рядок
Розділ I. Організація системи управління
1.Розпорядча діяльність
2.Організаційні основи управління
3.Контроль за діяльністю
4.Забезпечення охорони державної таємниці
Розділ II. Економічне прогнозування, планування та бюджетування
5.Грошово-кредитна політика та економічне прогнозування
6.Фінансова діяльність, планування та бюджетування
Розділ III. Готівково-грошовий обіг
7.Регулювання готівково-грошового обігу, емісійно-касове обслуговування та перевезення цінностей
8.Організація виготовлення пам’ятних, інвестиційних монет, сувенірної та супутньої продукці
Розділ IV. Операційна діяльність
9.Юридичні справи контрагентів (клієнтів/партнерів/агентів/фінансових установ)
10.Облік/реєстрація банківських операцій
11.Операції з цінними паперами та борговими зобов’язаннями
12.Депозитарна діяльність
13.Касові операції
14.Електронні платіжні засоби
15.Операції з дорогоцінними металами та камінням
16.Інкасація і перевезення цінностей
Розділ V. Зовнішньоекономічні відносини, міжнародне валютне регулювання
17.Міжнародні банківські зв’язки
18.Міжнародні розрахунки, кореспондентські відносини
Розділ VI. Банківський нагляд
19.Регулювання діяльності банків
20.Реєстрація, реорганізація і ліцензування діяльності банків України
21.Валютне регулювання
22.Інспектування банків, виїзні перевірки
Розділ VII. Бухгалтерський облік, звітність і оподаткування
23.Фінансова звітність
24.Бухгалтерський облік та ведення рахунку
25.Розрахунки з персоналом
26.Статистична звітність та управлінський облік
Розділ VIII. Інформаційні технології
27.Програмне та технічне забезпечення
28.Комунікаційні мережі та телефонія
Розділ IX. Платіжні системи та перекази
Розділ X. Безпека
Розділ XI. Господарська діяльність
Таблиця

з/п

статті
Види документівСтроки зберігання документівПояснення
у Національному банкуу банках
у діяльності яких створюються документи НАФу діяльності яких не створюються документи НАФ
1234567
1I. Організація системи управління
21. Розпорядча діяльність
31Постанови та рішення Правління Національного банкуПостійно--
42Протоколи засідань Правління Національного банку та документи (презентаційні матеріали, доповідні записки) до нихПостійно--
53Постанови, рішення, рекомендації, протоколи засідань Ради Національного банкуПостійно--
64Протоколи засідань комітетів Національного банку, комітетів банків УкраїниПостійноПостійноДо ліквідації банку
75Протоколи засідань аудиторського комітету Ради Національного банкуПостійно--
86Постанови/протоколи/рішення правління, ради директорів, колегіальних органів банку та документи до них (доповідні записки, довідки)-ПостійноДо ліквідації банку
97Розпорядження з фінансових питань про операції з:
107-анаціональною валютою10 р.5 р.5 р.
117-біноземною валютоюПостійно5 р.5 р.
128Розпорядження Національного банку з фінансових питань про купівлю валюти за рахунок емісійних коштів для формування золотовалютного резервуПостійно--
139Розпорядження Національного банку з фінансових питань про здійснення операцій з купівлі-продажу цінних паперів на фондовому ринку та відомості до них10 р.--
1410Протоколи постійно діючих консультативних рад, комісій, робочих групПостійноПостійноДо ліквідації банку
1511Доручення керівництва Національного банку та банків України10 р.10 р.10 р.
1612Документи (аналітичні записки, довідки, таблиці) щодо підготовки проекту Основних засад грошово-кредитної політики5 р.--
1713Основні засади грошово-кредитної політикиПостійно--
1814Накази, розпорядження Національного банку та банків України:
1914-аз основної діяльностіПостійноПостійноДо ліквідації банкуНадіслані до відома - доки не мине потреба
2014-бз кадрових питань (особового складу) про прийняття на роботу, переміщення за посадою, переведення на іншу роботу, сумісництво, звільнення; атестацію, надання та скасування доступу до державної таємниці; присвоєння звань (підвищення рангу, категорії, розряду); зміну біографічних даних; заохочення (нагородження, преміювання), оплату праці, нарахування різних надбавок, доплат, матеріальної допомоги; додаткові відпустки за роботу із шкідливими та важкими умовами праці, за особливий характер праці; соціальні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у зв’язку з усиновленням дитини; відпустки без збереження заробітної плати; довгострокові (понад 60 днів), відрядження за кордон та довгострокові (понад 30 днів) у межах України; відрядження для працівників із важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці, у тому числі щодо участі в ліквідації наслідків техногенних катастроф та аварій75 р.75 р.75 р.
2114-вз кадрових питань (особового складу) про відрядження в межах України та за кордон; стягнення; навчання (підвищення кваліфікації; стажування); надання щорічних основних та додаткових відпусток, відпусток у зв’язку з навчанням, творчих відпусток5 р.5 р.5 р.
2214-гз адміністративних та господарських питань (у тому числі щодо режиму роботи підрозділів, доступу до приміщення, сховища, передавання функцій та повноважень щодо здійснення операцій, відповідальності за цінності, переміщення цінностей, призначення комісій, покладення обов’язків, призначення відповідальних осіб, проведення заходів)5 р.5 р.5 р.
2315Протоколи, рішення загальних зборів (засновників, акціонерів)ПостійноПостійноДо ліквідації банку
2416Документи (договори, заявки, доповідні записки, висновки, листи, заяви/витяги з державного реєстру обтяжень рухомого майна (далі - ДРОРМ)) про операції з надання кредитів банкам та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб через відповідні механізми рефінансування, про операції прямого репо10 р.10 р.10 р.Після виконання умов договору
2517Документи (зауваження, пропозицій фізичних та юридичних осіб, експертні висновки) до проекту регуляторного акта, результати аналізу впливу регуляторного акта на ринкове середовище, звіт про відстеження результативності регуляторного акта Національного банку5 р.--Після визнання такими, що втратили чинність, регуляторних актів або їх скасування
2618Документи (протоколи засідань, стенограми) нарад, які проводять керівники Національного банку та банків України5 р. ЕПК5 р. ЕПК5 р.
2719Документи (проекти рішень, постанов, доповідні записки) про підготовку засідань Ради Національного банку, ради банку3 р.3 р.3 р.
2820Листування із зарубіжними кореспондентами з основних профільних питань діяльності10 р.10 р.10 р.
2921Листування з центральними та місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, банківськими установами, організаціями, підприємствами, громадянами з основних (профільних) питань діяльності в межах України5 р. ЕПК5 р. ЕПК5 р.
3022Листування з правоохоронними, судовими і контролюючими органами з основних питань діяльності5 р. ЕПК5 р. ЕПК5 р.
3123Листування з питань діяльності банків, що перебувають у процедурі ліквідації5 р.5 р.5 р.
3224Листування з організаційних питань діяльності5 р.5 р.5 р.
3325Журнали обліку пронумерованих бланків, номерних бланків банківських ліцензій, генеральних ліцензій, ліцензій на надання банкам послуг з інкасації та ліцензій на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунківПостійно--
3426Журнали реєстрації розпоряджень із фінансових питань про операції з:
3526-анаціональною валютою в Національному банку10 р.--
3626-біноземною валютою в Національному банкуПостійно--
3727Журнали реєстрації документів неплатоспроможних банків, що перебувають у процедурі ліквідаціїПостійноПостійноДо ліквідації банку
3828Журнали реєстрації розпоряджень із фінансових питань про операції з національною та іноземною валютами в банках України-5 р.5 р.
392. Організаційні основи управління
4029Статути, положення банків та зміни до них за місцем розроблення і затвердженняПостійноПостійноДо ліквідації банку
4130Списки філій і відділень банків, небанківських фінансових установ України та зміни до нихПостійноПостійноДо ліквідації банку
4231Документи (історичні огляди, довідки, статті, тематико-експозиційні плани музеїв, акти, звіти щодо обліку музейних експонатів) з історії Національного банку та банківПостійноПостійноДо ліквідації банку
4332Документи (акти, заяви, експертні обґрунтування, договори) про закупівлю експонатівПостійноПостійноДо ліквідації музею
4433Акти про знищення печаток і штампів, списання пломбірів3 р.3 р.3 р.Якщо немає журналів - постійно
4534Документи (внутрішні положення, правила, регламенти, інструкції, процедури, схеми, технологічні карти, описи) операційних процесів, підпроцесів5 р.5 р.5 р.Після заміни новими
4635Документи (плани, звіти, картки оцінювання ризиків, доповідні записки, довідки) з питань управління ризиками5 р.5 р.5 р.Після заміни новими
4736Документи (звіти, аналітичні огляди, довідки, доповіді, доповідні записки, листи) з основної діяльності, що подаються структурними підрозділами керівництву5 р.5 р.5 р.
4837Документи (довідки, листи) з питань фінансової стабільності5 р.5 р.5 р.
4938Документи (плакати, брошури, тексти, статті, огляди, прес-релізи) з питань зв’язків із ЗМІ3 р.3 р.3 р.
5039Документи (довідки, звіти, листи) із проведення культурно-освітніх заходів, у тому числі з потенційними клієнтами (фінансова грамотність, конкурси, акції, екскурсії)3 р.3 р.3 р.
5140Документи (програми, технічні завдання, доповіді, плани, довідки, текстові звіти, списки) про відрядження3 р.3 р.3 р.
5241Журнали реєстрації представництв іноземних банків і кредитних установПостійно--
5342Журнали відбитків, обліку та видачі печаток і штампів:
5442-ау підрозділі діловодства або іншому підрозділі, відповідальному за облікПостійноПостійноДо ліквідації банку
5542-бдля ведення в інших структурних підрозділах5 р.5 р.5 р.
563. Контроль за діяльністю
5743Документи (аналізи, висновки, розрахунки, довідки, огляди, акти, доповідні записки, інформації) про проведення аудиторських перевірок діяльності банківПостійноПостійноДо ліквідації банку
5844Акти перевірки Національного банку органами державного фінансового контролюПостійно--
5945Документи (пропозиції, доповідні записки, звіти) про виконання заходів за результатами аудиторської перевірки5 р.5 р.5 р.
6046Документи (акти, постанови, рішення, довідки, доповідні та пояснювальні записки, висновки, листи) службових розслідувань у банківській сфері5 р.5 р.5 р.Після винесення рішення
6147Документи (програми, акти, звіти, довідки, висновки, листи) про проведення внутрішнього аудиту5 р.5 р.5 р.
6248Довідки про проведені перевірки операційної діяльності банків5 р.5 р.5 р.
6349Документи (протоколи, рішення, висновки, листи, квитанції про сплату штрафів) про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень3 р.3 р.3 р.
6450Договори про матеріальну відповідальність [у тому числі колективну (бригадну)]5 р.5 р.5 р.Після виконання умов договору
6551Договори про проведення зовнішнього аудиту3 р.3 р.3 р.Після виконання умов договору
6652Листування з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю в банківській системі5 р. ЕПК5 р. ЕПК5 р.
674. Забезпечення охорони державної таємниці
6853Рішення, протоколи державного експерта з питань таємниць та документи (висновки, запити, доповідні записки) до нихПостійноПостійноДо ліквідації банку
6954Документи (протоколи, акти, переліки) щодо перегляду грифів секретності матеріальних носіїв секретної інформаціїПостійноПостійноДо ліквідації банку
7055Документи (листи, доповідні записки, електронні повідомлення, запити) про допуск до державної таємниці працівників Національного банку, банків5 р.5 р.5 р.
7156Акти перевірки наявності секретних документів, документів із грифом обмеження доступу5 р.5 р.5 р.
7257Документи (звіти, доповідні записки, довідки, електронні повідомлення) з питань забезпечення охорони державної таємниці1 р.1 р.1 р.
7358Наряди на копіювально-розмножувальні роботи секретних документів1 р.1 р.1 р.
74II. Економічне прогнозування, планування та бюджетування
755. Грошово-кредитна політика та економічне прогнозування
7659Документи (монетарні огляди, довідки, таблиці, динамічні ряди) про економічний аналіз фактичного стану і прогнозування грошової масиПостійно--
7760Документи (прогнозні розрахунки, відомості, довідки, таблиці) про складання й аналіз платіжного балансу та його окремих статей, показниківПостійно--
7861Документи (довідки, розрахунки, висновки) щодо обслуговування кредитів, що перебувають у складі державного боргуПостійно--
7962Платіжний баланс УкраїниПостійно--
8063Документи (доповідні записки, довідки, розрахунки, листи) про підготовку зведеної звітності, яка використовується для прогнозування монетарних показників10 р.--
8164Документи (розрахунки, таблиці, пояснювальні записки) про прогнозування розміщення кредитних ресурсів за видами економічної діяльності10 р.--
8265Макроекономічні огляди, прогнози, показники розвитку економіки УкраїниПостійно--
8366Документи (анкети, аналітичні звіти, розрахунки) з питань проведення Національним банком опитувань суб’єктів підприємництва щодо їх ділових очікувань5 р.--
8467Документи (аналітичні звіти, висновки, довідки, інформація, листи) з питань грошово-кредитної політики5 р.5 р.5 р.
8568Документи (довідки, огляди, таблиці, схеми) про аналіз банківських операцій, кредитних відносин за видами економічної діяльності5 р.5 р.5 р.
866. Фінансова діяльність, планування та бюджетування
8769Звіти про сукупні доходи і витрати:
8869-арічніПостійноПостійноДоліквідації банку
8969-бквартальні, місячні3 р.3 р.3 р.Якщо немає річних - постійно (колонки 4, 5); якщо немає річних - до ліквідації банку (колонка 6)
9070Документи (довідки, розрахунки, пропозиції) про аналіз споживання, прогнозування обсягів ринку та структури попиту на товари народного споживанняПостійно--
9171Документи (розрахунки, таблиці, довідки, аналітичні звіти) щодо встановлення тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком та банками України5 р.5 р.5 р.Після заміни новими
9272Управлінська звітність щодо фінансових показників діяльності5 р.5 р.5 р.
9373Місячні виписки з балансів Національного банку щодо кредитних вкладень Міністерства фінансів України5 р.--
9474Документи (листи, звіти, довідки, плани, розрахунки) з питань прогнозу доходів і витрат Національного банку та кошторису адміністративних витрат Національного банку5 р.--
95III. Готівково-грошовий обіг
967. Регулювання готівково-грошового обігу, емісійно-касове обслуговування та перевезення цінностей
9775Відомості про рух готівки та стан роботи з готівкоюПостійно--
9876Відомості про випуск і вилучення грошей з обігуПостійно--
9977Протоколи засідань конкурсних комісій та Центральної конкурсної комісії щодо закупівель товарів та послуг, пов’язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та облікомПостійно--
10078Відомості про рух банкнот і монет у резервних фондах та їх залишків у Національному банкуПостійно--
10179Договори (угоди), контракти з іноземними фірмами про виготовлення національної валюти, постачання паперу, обладнання10 р.--Після виконання умов договору
10280Баланси змін автоматизованих систем оброблення банкнот, на яких здійснюється знищення не придатних до обігу банкнот10 р.--
10381Документи (договори, заяви про надання витягів із ДРОРМ, витяги про реєстрацію в ДРОРМ) про зберігання запасів готівки Національного банку в уповноважених банках10 р.10 р.10 р.Після виконання умов договору
10482Протоколи ліквідації затору під час роботи автоматизованих систем оброблення банкнот5 р.--
10583Документи (довідки, пропозиції, висновки) щодо захисту банкнот від підроблення5 р.--
10684Документи (вимоги, контрольні листи експертів, картки обліку) за емісійно-касовими операціями в Центральному сховищі Національного банку5 р.--
10785Документи (заявки, протоколи, реєстри, акти, листи, графіки) про здійснення операцій з готівкою, її переміщення та перевезення5 р.--
10886Прогнозні розрахунки потреби в банкнотах і монетах та оцінка їх виконання5 р.--
10987Паспорти сховищ (сейфів, що використовуються як сховище)5 р.5 р.5 р.Після зняття сховища/сейфа з реєстрації
11088Документи (емісійні дозволи, дозволи, плани, заявки, розрахунки, листи, розпорядження, протоколи, реєстри, акти, графіки) про підкріплення (вивезення) резервних фондів та запасів готівки, про здійснення операцій з готівкою, її переміщення та перевезення5 р.5 р.5 р.
11189Документи (заявки, запити, пропозиції учасників, протоколи про розкриття пропозицій) щодо закупівель товарів та послуг, пов’язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком5 р.--
11290Документи щодо приєднання до Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком та його супроводження5 р.5 р.5 р.Після розірвання договору
11391Документи (звіти, огляди, довідки) з питань готівкового обігу в Україні5 р.5 р.5 р.
11492Договори про інкасацію та перевезення готівки і цінностей та документи до них (акти, довідки, листи)10 р.10 р.10 р.Після виконання умов договору
11593Документи (емісійні дозволи, плани) на приймання, видачу, ануляцію придатної готівки, підкріплення резервних фондів та запасів готівки3 р.--
11694Щоденні баланси (архіви даних) щодо перерахунку готівки на автоматизованій системі оброблення банкнот3 р.--
11795Договори з питань грошового обігу, про касове обслуговування та документи до них3 р.3 р.3 р.Після виконання умов договору
11896Прогнозні розрахунки та фактичні дані касових оборотів в Україні1 р.--
11997Акти про утилізацію не придатних до обігу банкнот, монет та інших цінностей10 р.--
12098Листування з питань зразків банкнотПостійно--
12199Листування з питань протидії підробленню грошей15 р.--
122100Журнали реєстрації та обліку цінностей/чеків, прийнятих і надісланих на інкасо5 р.5 р.5 р.Після погашення зобов’язання
1238. Організація виготовлення пам’ятних, інвестиційних монет, сувенірної та супутньої продукції
124101Документи (договори, ескізи, протоколи, зразки банкнот, монет) про виготовлення національної валюти, пам’ятних, інвестиційних монет, сувенірної продукціїПостійно--
125102Договори про реалізацію пам’ятних та інвестиційних монет з банками-дистриб’ютерами та документи до них (акти, довідки, таблиці, листи)10 р.10 р.10 р.Після виконання умов договору
126103Документи (зразки, листи, довідки) про розроблення сертифікатів та рекламної продукції до нумізматичної продукції5 р.--
127104Документи (довідки, розрахунки, таблиці, листи) про ціноутворення на нумізматичну продукцію5 р.--
128105Документи (накази-ордери, акти, листи) на знищення паперових відходів матеріалів суворого обліку5 р.--
129106Документи (накази, ордери, акти, звіти, протоколи, накладні вимоги) про рух матеріалів суворого обліку3 р.--
130107Акти про перевірки якості розмінних та обігових монет5 р.--
131108Листування з центральними органами виконавчої влади, Банкнотно-монетним двором Національного банку, банками про виготовлення та обіг банкнот і монет національної валюти10 р.--
132109Журнали (книги) обліку, реєстрації, отримання, оприбуткування, перерахування, передавання щодо виробничої діяльності Банкнотно-монетного двору Національного банку3 р.--
133IV. Операційна діяльність
1349. Юридичні справи контрагентів (клієнтів/партнерів/агентів/фінансових установ)
135110Книги реєстрації відкритих рахунків10 р.10 р.10 р.
136111Справи щодо юридичного оформлення рахунку клієнтів за активними та пасивними операціями: ідентифікаційні документи, кредитні договори, договори застави, переказу боргу, майнові доручення, поручительства третьої особи, гарантії, акредитиви, довідки, інші документи справи в національній та іноземних валютах5 р.5 р.5 р.Після виконання умов договору
137112Справи щодо юридичного оформлення рахунку бюджетних установ5 р.5 р.5 р.Після виконання умов договору
138113Юридичні справи партнерів банку: ідентифікаційні документи та угоди з партнерами/агентами5 р.5 р.5 р.Після виконання умов договору
139114Документи (відомості, довідки, доповідні записки, таблиці) про операційне навантаження банківських установ5 р.5 р.5 р.
140115Журнали реєстрації кредитних договорів з юридичними і фізичними особами5 р.5 р.5 р.Після виконання умов договору
14110. Облік/реєстрація банківських операцій
142116Ордери та додатки до них на здійснення операцій в іноземній валюті, у тому числі в банківських металахПостійно--
143117Первинні документи за кредитними та депозитними операціями в банках, які видали кредит або розмістили депозит5 р.5 р.5 р.П’ять років після погашення кредиту, повернення депозиту
144118Первинні документи, що підтверджують здійснення банківських операцій (касові, меморіальні, реєстри):
145118-ау національній валюті5 р.5 р.5 р.Крім документів, зазначених у 117 статті цього Переліку
146118-бв іноземній валюті та банківських металах15 р.--Крім документів, зазначених у 117 статті цього Переліку
147119Первинні документи, що підтверджують здійснення банківських операцій (касові, меморіальні, реєстри) у банках України в іноземній валюті та банківських металах-5 р.5 р.Крім документів, зазначених у 117 статті цього Переліку
148120Документи (аналізи, довідки, висновки, листи) про проведення розрахунку в іноземній валюті, у тому числі в банківських металах10 р.10 р.10 р.
149121Документи (договори, угоди, контракти), які є підставою для купівлі, продажу, переказу, надходження коштів в іноземній валюті та банківських металах, проведення заліку зустрічних однорідних вимог, отримання/надання кредиту (депозиту)10 р.10 р.10 р.Після виконання умов договору, угоди, контракту
150122Документи (доповідні записки, листи) за звітами фізичних осіб, підприємств і організацій, які мають рахунки в іноземній валюті (у тому числі в банківських металах) за кордоном5 р.5 р.5 р.
151123Документи (довідки, відомості, розрахунки, таблиці) про вимоги (активи) і зобов’язання (пасиви) банків в іноземній валюті, у тому числі в банківських металах5 р.5 р.5 р.
152124Документи (копії установчих документів, висновки, довідки) суб’єктів господарської діяльності, подані для отримання індивідуального дозволу на продовження термінів розрахунку за експортно-імпортними операціями5 р.5 р.5 р.Після закінчення строку дії
153125Документи (звіти, інформації, реєстри) за значними і сумнівними операціями та письмові результати ідентифікації осіб, пов’язаних із ними5 р.5 р.5 р.
154126Документи (аналітичні звіти, реєстри, анкети, листи), що стосуються питань проведення банками фінансового моніторингу5 р.5 р.5 р.
155127Декларації валютних цінностей, доходів та майна, що належать резидентам України і перебувають за її межами, та листування з цих питань5 р.5 р.5 р.
156128Реєстраційні свідоцтва на одержання кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів та документи, на підставі яких вони подані5 р.5 р.5 р.Після закінчення строку дії реєстраційного свідоцтва
157129Документи (заявки, довідки, листи) щодо розшукування платежів5 р.5 р.5 р.
158130Постанови правоохоронних органів та органів державної виконавчої служби/приватних виконавців про накладення/зняття арешту та конфіскацію майна, у тому числі коштів, цінних паперів5 р.5 р.5 р.Після зняття арешту, конфіскації
159131Рішення судових органів про призупинення/відновлення операцій за рахунками, про накладення/зняття арешту та конфіскацію майна, у тому числі коштів, цінних паперів5 р.5 р.5 р.Після зняття арешту, конфіскації
160132Документи (заяви, інструкції, платіжні розписки, специфікації, сертифікати) щодо випуску та обслуговування акредитивів, гарантій, інкасо5 р.5 р.5 р.Після закінчення строку дії акредитиву, гарантії, інкасо
161133Картки зі зразками підписів відповідальних осіб працівників банків, які здійснюють операції з іноземною та національною валютами5 р.5 р.5 р.Після заміни новими
162134Щоденна оборотно-сальдова відомість, головна книга5 р.5 р.5 р.
163135Підтвердження залишків коштів на поточних рахунках клієнтів та кореспондентських рахунках банків5 р.5 р.5 р.
164136Договори з партнерами банку на отримання послуг під час операційної діяльності банку3 р.3 р.3 р.Після виконання умов договору
165137Документи (договори, первинні ордери та документи щодо закриття рахунку: видаткові ордери, заповіти, довіреності, листи) про відкриття та закриття вкладних (депозитних) рахунків для малолітніх та неповнолітніх осіб5 р.5 р.5 р.Після досягнення особою повноліття
166138Акти про приймання-передавання ембосованих платіжних карток і конвертів із персональним ідентифікаційним номером3 р.3 р.3 р.
167139Картки обліку видачі виписок з особових рахунків, довіреності клієнтів на одержання виписок з особових рахунків3 р.3 р.3 р.
16811. Операції з цінними паперами та борговими зобов’язаннями
169140Документи (договори, акти, протоколи, умови випуску, розпорядження, довідки, відомості, доповідні записки, листи) про операції з державними облігаціями України, облігаціями місцевих позик та казначейськими зобов’язаннямиПостійноПостійноДо ліквідації банку
170141Звіти щодо професійної діяльності на фондовому ринку:
171141-арічніПостійноПостійноДо ліквідації банку
172141-бквартальні та/або нерегулярні3 р.3 р.3 р.
173141-вмісячні1 р.1 р.1 р.
174142Звіти емітента цінних паперів, що надаються Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку:
175142-арічні-ПостійноДо ліквідації банку
176142-бквартальні та нерегулярні-3 р.3 р.
177143Списки громадян, які мають право на одержання приватизаційних паперів, журнал відкриття приватизаційних депозитних рахунків АТ "Ощадбанк"-Постійно-
178144Протоколи про погашення приватизаційних майнових сертифікатів і житлових чеків, які зберігаються в АТ "Ощадбанк"-Постійно-
179145Документи (аналітичні звіти, довідки, акти, листи) про випуск і розподіл акцій, цінних паперів, зразки акцій, проспект емісії цінних паперів-75 р.75 р.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
20.06.2019 № 80
Про внесення змін до Правил застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", Законів України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", з метою вдосконалення систематизації та зберігання документів, організації архівної справи та роботи з документами в банківській системі Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Правил застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 27 листопада 2018 року № 130, такі зміни:
1) пункти6 та 14 викласти в такій редакції:
"6. Строки зберігання документів, визначені в Переліку, є мінімальними і не підлягають скороченню. Строки тимчасового зберігання окремих видів документів у разі необхідності можуть бути продовжені за рішенням експертних комісій або експертно-перевірних комісій державних архівних установ (далі - ЕПК).
Позначка "ЕПК" поряд зі строком зберігання документів, яку встановлено в Переліку для деяких видів документів, означає, що рішення про внесення до НАФ або знищення цих документів приймають ЕПК.
Строки зберігання документів у філіях, представництвах та відділеннях банків застосовуються такі самі як у банках.
Строк зберігання "Доки не мине потреба" означає, що документи мають лише тривале практичне значення. Строк їх зберігання визначається Національним банком або банками, але не може бути меншим одного року.
Строк зберігання "Постійно" означає, що такі документи належать до НАФ і підлягають довічному зберіганню.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!