Про затвердження Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету. Порядок від 11.08.2008 №327

Міністерство фінансів України , Державне казначейство України Наказ, Порядок, Інформація від 11.08.2008 №327
Остання редакція від 01.01.2019. Внесення змін (наказ від 19.12.2018 N 400 /v0400840-18/)
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України , Державне казначейство України

Тип Наказ, Порядок, Інформація

Дата 11.08.2008

Номер 327

Статус Діє

Редакції
01.01.2019 внесення змін (наказ від 19.12.2018 N 400 /v0400840-18/) 16.03.2018 внесення змін (наказ від 16.03.2018 N 84 /v0084840-18/) 17.01.2018 внесення змін (наказ від 17.01.2018 N 13 /v0013840-18/) 02.10.2017 внесення змін (наказ від 02.10.2017 N 318 /v0318840-17/) 01.03.2017 внесення змін (наказ від 01.03.2017 N 67 /v0067840-17/) 09.02.2017 внесення змін (наказ від 09.02.2017 N 38 /v0038840-17/) 19.01.2017 внесення змін (наказ від 19.01.2017 N 21 /v0021840-17/) 01.01.2017 внесення змін (наказ від 29.12.2016 N 407 /v0407840-16/) 23.12.2016 внесення змін (наказ від 23.12.2016 N 394 /v0394840-16/) 21.06.2016 внесення змін (наказ від 21.06.2016 N 177 /v0177840-16/) 13.04.2016 внесення змін (наказ від 13.04.2016 N 115 /v0115840-16/) 05.02.2016 внесення змін (наказ від 05.02.2016 N 35 /v0035840-16/) 01.01.2016 внесення змін (наказ від 18.12.2015 N 371 /v0371840-15/) 26.11.2015 внесення змін (наказ від 26.11.2015 N 336 /v0336840-15/) 07.09.2015 внесення змін (наказ від 07.09.2015 N 240 /v0240840-15/) 11.03.2015 внесення змін (наказ від 11.03.2015 N 58 /v0058840-15/) 20.02.2015 внесення змін (наказ від 20.02.2015 N 47 /v0047840-15/) 03.11.2014 внесення змін (наказ від 03.11.2014 N 303 /v0303840-14/) 16.04.2014 внесення змін (наказ від 16.04.2014 N 105 /v0105840-14/) 29.04.2014 внесення змін (наказ від 29.04.2014 N 110 /v0110840-14/) 11.01.2014 внесення змін (наказ від 11.01.2014 N 7 /v0007840-14/) 27.12.2013 внесення змін (наказ від 27.12.2013 N 216 /v0216840-13/) 07.09.2011 внесення змін (наказ від 07.09.2011 N 24 /v0024840-11/) 25.11.2010 внесення змін (наказ від 25.11.2010 N 439 /v0439506-10/) 13.08.2010 внесення змін (наказ від 13.08.2010 N 291 /v0291506-10/) 08.07.2010 внесення змін (наказ від 08.07.2010 N 230 /v0230506-10/) 12.11.2009 внесення змін (наказ від 12.11.2009 N 468 /v0468506-09/) 01.01.2010 внесення змін (наказ від 14.08.2009 N 330 /v0330506-09/) 07.12.2009 внесення змін (наказ від 07.12.2009 N 496 /v0496506-09/) 23.12.2008 внесення змін (наказ від 23.12.2008 N 546 /v0546506-08/) 09.12.2008 внесення змін (наказ від 09.12.2008 N 509 /v0509506-08/) 11.08.2008 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
НАКАЗ
11.08.2008 № 327
Про затвердження Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету
З метою систематизації нормативних документів щодо відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету та на виконання наказу Державного казначейства України від 09.02.2008 року № 51 "Про результати інвентаризації наказів Державного казначейства України за 1995-2007 роки"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету (далі - Порядок).
2. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухглтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести цей наказ до самостійних структурних підрозділів Державного казначейства України та Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
3. Органам Державного казначейства України та самостійним структурним підрозділам Державного казначейства України забезпечити відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету відповідно до цього Порядку.
4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державного казначейства України від 28.12.2000 № 142 "Про затвердження Порядків відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету", від 30.08.2001 № 151 "Про затвердження Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по боргових зобов'язаннях державного бюджету" та від 20.12.2004 № 219 "Про затвердження Порядку відображення в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету операцій по річному заключенню рахунків".
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків та начальників Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
ГоловаТ.Я. Слюз
Додаток
до Порядку відображення
у бухгалтерському обліку
операцій по виконанню
державного бюджету
ІНФОРМАЦІЯ
про суми доходів, видатків, кредитування за вирахуванням погашення загального та спеціального фондів державного бюджету, на які проведено заключення рахунків
________________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України)

з/п
Код органу Державного казначейства УкраїниНазва органу Державного казначейства України№ балансового рахункуНазва рахункуСума (коп.)
ДебетКредит
1234567
1 6111Доходи загального фонду державного бюджету
2 6112Доходи спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки
3 6114Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету
4 7111Видатки загального фонду державного бюджету
5 7121Видатки спеціального фонду державного бюджету
6 7131Кредитування загального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення
7 7132Кредитування спеціального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення
8 5112Результат виконання спеціального фонду державного бюджету
Зазначена інформація подається Департаменту бухгалтерського обліку операцій державного бюджету у вигляді файла NNNN.doc (формат Word), де NNNN - електронна адреса Головного управління Державного казначейства України у форматі Національного банку України (наприклад: UTQK.doc - Головного управління Державного казначейства України у Тернопільській області) з наданням підтвердження на паперових носіях в установленій формі. Дата надання форм буде повідомлена додатково.
Відповідальність за достовірність наданої інформації несуть керівники територіальних органів Державного казначейства України.
Начальник Головного управління
Головний бухгалтер
М.П.
Додаток
до наказу Державного
казначейства України
11.08.2008 № 327
(у редакції наказу
Державної казначейської
служби України
13.04.2016 № 115)
ПОРЯДОК
відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету
Розділ І. Облік операцій за плановими показниками
Глава 1. Загальний фонд
1. У Казначействі України
1.1. Введення показників річного розпису (підстава - річний розпис державного бюджету, отриманий від Міністерства фінансів України):
1) за доходами державного бюджету:
Дебет9313Затверджені планові показники за доходами загального фонду державного бюджету
Кредит9911Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
а також:
Дебет9311Поточні планові показники за доходами загального фонду державного бюджету
Кредит9911Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
2) за видатками та кредитуванням державного бюджету:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9217Затверджені зведені бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9213Зведені поточні бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9081Затверджені узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9083Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету
3) за фінансуванням державного бюджету:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9713Затверджений розпис фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання, з урахуванням змін
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9711Поточний розпис фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання
__________
Примітка-1:
поточні планові показники за доходами загального фонду державного бюджету не вводяться
1.2. Введення показників помісячного розпису (підстава - помісячний розпис державного бюджету, отриманий від Міністерства фінансів України):
1) за доходами державного бюджету:
Дебет9333Затверджені планові показники за помісячним розписом доходів загального фонду державного бюджету
Кредит9911Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
а також:
Дебет9331Поточні планові показники за помісячним розписом доходів загального фонду державного бюджету
Кредит9911Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
2) за видатками та кредитуванням державного бюджету:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9264Затверджені зведені бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9263Зведені бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9085Затверджені узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9086Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань
3) за фінансуванням державного бюджету:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9722Затверджений помісячний розпис фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9721Поточний помісячний розпис фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов’язання
__________
Примітка-2:
поточні планові показники за доходами загального фонду державного бюджету не вводяться.
При збільшенні планових показників у бухгалтерському обліку зазначені операції відображаються за вищенаведеними проведеннями.
Відповідно при зменшенні планових показників у бухгалтерському обліку зазначені зміни відображаються зворотними проведеннями.
Введення узагальнених зведених бюджетних призначеннях головних розпорядників за міжбюджетними трансфертами здійснюється на підставі помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами.
( Примітка із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби України № 400 від 19.12.2018 )
2. У Головному управлінні Казначейства України та у Казначействі України
2.1. Введення показників зведених кошторисів (підстава - розподіл показників зведених кошторисів, отриманий від головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9117Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету, з урахуванням змін
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9113Зведені поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету
2.2. Введення зведених показників бюджетних призначень за річним розписом розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня (підстава - розподіл показників зведених кошторисів, отриманий від головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9217Затверджені зведені бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9213Зведені поточні бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету
2.3. Введення показників зведених планів асигнувань та зведених планів надання кредитів (підстава - розподіл показників зведених планів асигнувань із загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету) та розподіл показників зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, отриманих від головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9134Затверджені зведені призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9132Зведені поточні призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань
2.4. Введення зведених показників бюджетних призначень за помісячним розписом розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня (підстава - розподіл показників зведених планів асигнувань із загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету) та розподіл показників зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, отримані від головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9264Затверджені зведені бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9263Зведені бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань
2.5. Введення індивідуальних показників бюджетних призначень (підстава - розподіл показників зведених кошторисів, отриманий від головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9215Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9211Поточні бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету
2.6. Введення індивідуальних показників бюджетних призначень за помісячним розписом (підстава - розподіл показників зведених планів асигнувань із загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету) та розподіл показників зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, отриманих від головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9262Затверджені бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9261Бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань
2.7. Введення показників бюджетних призначень за міжбюджетними трансфертами (підстава - помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами, отриманий від Міністерства фінансів України):
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9215Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9211Поточні бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету
2.8. Введення індивідуальних показників помісячних бюджетних призначень за міжбюджетними трансфертами (підстава - помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами, отриманий від Міністерства фінансів України):
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9262Затверджені бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9261Бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань
2.9. Введення показників індивідуального кошторису або плану використання бюджетних коштів (підстава - кошторис, наданий головним розпорядником та/або розпорядником бюджетних коштів, або план використання бюджетних коштів, наданий одержувачем бюджетних коштів):
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9115Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету, з урахуванням змін
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9111Поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9171Асигнування на взяття зобов’язань за загальним фондом державного бюджету
2.10. Введення показників за планом асигнувань (підстава - план асигнувань та план надання кредитів із загального фонду державного бюджету як додаток до індивідуального кошторису головного розпорядника та/або розпорядника бюджетних коштів, індивідуальний помісячний план використання бюджетних коштів вищих навчальних закладів та наукових установ):
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9133Затверджені призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9131Поточні призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань
__________
Примітка-3:
при збільшенні планових показників у бухгалтерському обліку зазначені операції відображаються за вищенаведеними проведеннями.
Відповідно при зменшенні планових показників у бухгалтерському обліку зазначені зміни відображаються зворотними проведеннями.
Глава 2. Спеціальний фонд
1. У Казначействі України
1.1. Ведення показників річного розпису (підстава - річний розпис державного бюджету, отриманий від Міністерства фінансів України):
1) за доходами державного бюджету:
Дебет9314Затверджені планові показники за доходами спеціального фонду державного бюджету
Кредит9911Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
а також:
Дебет9312Поточні планові показники за доходами спеціального фонду державного бюджету
Кредит9911Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
2) за видатками та кредитуванням державного бюджету:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9218Затверджені зведені бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9214Зведені поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9082Затверджені узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9084Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9011Річний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень
3) за фінансуванням державного бюджету:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9714Затверджений розпис фінансування спеціального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання, з урахуванням змін
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9712Поточний розпис фінансування спеціального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання
__________
Примітка-1:
поточні планові показники за доходами спеціального фонду державного бюджету не вводяться.
1.2. Введення показників помісячного розпису (підстава - помісячний розпис державного бюджету, отриманий від Міністерства фінансів України):
1) за доходами державного бюджету:
Дебет9334Затверджені планові показники за помісячним розписом доходів спеціального фонду державного бюджету
Кредит9911Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
а також:
Дебет9332Поточні планові показники за помісячним розписом доходів спеціального фонду державного бюджету
Кредит9911Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
2) за видатками та кредитуванням державного бюджету:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9268Затверджені зведені бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9267Зведені бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9087Затверджені узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9088Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9012Помісячний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків
3) за фінансуванням державного бюджету:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9724Затверджений помісячний розпис фінансування спеціального фонду державного бюджету за типом боргового зобов’язання
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9723Поточний помісячний розпис фінансування спеціального фонду державного бюджету за типом боргового зобов’язання
__________
Примітка-2:
поточні планові показники за доходами спеціального фонду державного бюджету не вводяться.
При збільшенні планових показників у бухгалтерському обліку зазначені операції відображаються за вищенаведеними проведеннями.
Відповідно при зменшенні планових показників у бухгалтерському обліку зазначені зміни відображаються зворотними проведеннями.
Введення узагальнених зведених бюджетних призначеннях головних розпорядників за міжбюджетними трансфертами здійснюється на підставі помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами.
( Примітка із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби України № 400 від 19.12.2018 )
2. У Головному управлінні Казначейства України та у Казначействі України
2.1. Введення показників зведених кошторисів (підстава - розподіл показників зведених кошторисів та зведення показників спеціального фонду, отримані від головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9118Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету, з урахуванням змін
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9114Зведені поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету
2.2. Введення зведених показників бюджетних призначень за річним розписом розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня (підстава - розподіл показників зведених кошторисів та зведення показників спеціального фонду, отримані від головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9218Затверджені зведені бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9214Зведені поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету
2.3. Введення показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (підстава - розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), отриманий від головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9138Затверджені зведені призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9136Зведені поточні призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань
2.4. Введення зведених показників бюджетних призначень за помісячним розписом розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня (підстава - розподіл показників зведених планів асигнувань із спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), отриманий від головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9268Затверджені зведені бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9267Зведені бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань
2.5. Введення індивідуальних показників бюджетних призначень (підстава - розподіл показників зведених кошторисів та зведення показників спеціального фонду, отримані від головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9216Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9212Поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету
2.6. Введення індивідуальних показників бюджетних призначень за помісячним розписом (підстава - розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), отриманий від головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9266Затверджені бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9265Бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань
2.7. Введення показників бюджетних призначень за міжбюджетними трансфертами (підстава - помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами, отриманий від Міністерства фінансів України):
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9216Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9212Поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
НАКАЗ
11.08.2008 № 327
Про затвердження Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету
З метою систематизації нормативних документів щодо відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету та на виконання наказу Державного казначейства України від 09.02.2008 року № 51 "Про результати інвентаризації наказів Державного казначейства України за 1995-2007 роки"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету (далі - Порядок).
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.