• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20 липня 2023 року № 1326

Міністерство охорони здоровя України  | Наказ від 31.08.2023 № 1556
Реквізити
 • Видавник: Міністерство охорони здоровя України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 31.08.2023
 • Номер: 1556
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство охорони здоровя України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 31.08.2023
 • Номер: 1556
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
31.08.2023 м. Київ № 1556
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 вересня 2023 р. за № 1549/40605
Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 20 липня 2023 року № 1326
Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731,
НАКАЗУЮ:
1. У пункті 1 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 20 липня 2023 року № 1326 "Про внесення змін до уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 серпня 2023 року за № 1496/40552, після слів "охорони здоров'я" доповнити словом "України".
2. Внести до уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 грудня 2019 року № 2500, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 лютого 2020 року за № 200/34483 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 20 липня 2023 року № 1326), такі зміни:
1) у рядках 1.12.2, 1.13.2 графи 2 слово "веб-сайтів" замінити словом "вебсайтів";
2) у рядках 1.26, 1.28 графи 2 слово "веб-сайтах" замінити словом "вебсайтах";
3) у рядку 1.30 графи 2 цифри "1.1 - 1.15" замінити цифрами "1.1 - 1.15";
4) у рядку 2.7 графи 8 цифри "1-4, 6-16" замінити цифрами "1 - 4, 6 - 16";
5) у рядку 3.9.5 графи 2 слово "форм" замінити словом "формі";
6) у рядках 4.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2 графи 8 слова "Абзац двадцять третій" замінити словами "Абзаци восьмий, чотирнадцятий";
7) у рядках 4.2, 4.3, 4.4.1 - 4.4.4, 5.4 - 5.6, 5.8.1 - 5.8.4 графи 8 слова "Абзац двадцять п'ятий" замінити словами "Абзаци восьмий, чотирнадцятий";
8) у рядках 4.3, 5.2 графи 2 слово "дивись" виключити;
9) у рядках 7.1.2, 7.3.2, 7.5.2 графи 2 цифру "1" замінити цифрами "01";
10) у рядку 7.1.3:
у графі 2 розділовий знак "." виключити;
у графі 8 цифри "1-3" замінити цифрами "1 - 3";
11) у рядку 9.2.2.3 графи 8 цифри "899" замінити цифрами "2899".
3. Департаменту громадського здоров'я (Олексію Даниленку) забезпечити:
1) подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
2) оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров'я України після його державної реєстрації Міністерством юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я України - головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 

Міністр

Віктор ЛЯШКО