• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 липня 2023 року № 394

Міністерство фінансів України  | Наказ від 04.08.2023 № 428
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 04.08.2023
 • Номер: 428
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 04.08.2023
 • Номер: 428
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
04.08.2023 м. Київ № 428
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 серпня 2023 р. за № 1340/40396
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 липня 2023 року № 394
Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731,
НАКАЗУЮ:
1. Внести до Змін до Порядку прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 грудня 2019 року № 520, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2019 року за № 1245/34216, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 14 липня 2023 року № 394, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 липня 2023 року за № 1283/40339, такі зміни:
в абзаці четвертому пункту 5 виключити дублювання відступів після слів "документи", "та" (у третьому випадку);
у пункті 6 слово "назва" замінити словом "найменування";
у пункті 7 після слова "редакції" доповнити словами ", що додається".
2. У додаток 2 до Порядку прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 грудня 2019 року № 520, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2019 року за № 1245/34216 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 липня 2023 року № 394), внести такі зміни:
у заголовку слова "з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних територіальних органів ДПС" замінити словами "регіонального рівня";
у підрядковому тексті реквізиту "Підпис" слово "назва" замінити словом "найменування".
3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності через 15 днів з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.
 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО