• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку прийняття рішень про реєстрацію/ відмову в реєстрації податкових накладних/ розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

Міністерство фінансів України  | Наказ, Повідомлення, Форма типового документа, Рішення, Порядок від 12.12.2019 № 520
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Повідомлення, Форма типового документа, Рішення, Порядок
 • Дата: 12.12.2019
 • Номер: 520
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Повідомлення, Форма типового документа, Рішення, Порядок
 • Дата: 12.12.2019
 • Номер: 520
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.12.2019 м. Київ № 520
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 грудня 2019 р. за № 1245/34216
Про затвердження Порядку прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
( Із змінами і доповненнями, внесеними  наказами Міністерства фінансів України  від 12 січня 2023 року № 19, від 14 липня 2023 року № 394 ( враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства  фінансів України від 4 серпня 2023 року № 428 )
Відповідно до пункту 20.2 статті 20 розділу I Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, що додається.
2. Департаменту моніторингу баз даних та верифікації виплат Міністерства фінансів України та Департаменту моніторингу ризикових операцій та доходів Державної податкової служби України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної податкової служби України Верланова С. О.
 

Міністр

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державної
податкової служби України 

С. Верланов 

Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України 

О. Мірошніченко 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
12 грудня 2019 року № 520
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 грудня 2019 р. за № 1245/34216
Порядок
прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
1. Цей Порядок визначає механізм прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Реєстр), реєстрацію яких відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) зупинено в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.
2. Рішення про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Реєстрі, реєстрацію яких зупинено, приймають комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі територіальних органів ДПС (далі - комісія регіонального рівня).
( пункт 2 у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 14.07.2023 р. № 394, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.08.2023 р. № 428 )
3. Комісія регіонального рівня приймає рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі у терміни, визначені пунктом 9 цього Порядку, та надсилає його платнику податку на додану вартість (далі - платник податку) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог Кодексу та Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронні довірчі послуги".
( пункт 3 у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 12.01.2023 р. № 19, із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 14.07.2023 р. № 394, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.08.2023 р. № 428 )
4. У разі зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі платник податку має право подати копії документів та письмові пояснення стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування, для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію / відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі.
5. Платник податку, який склав податкову накладну / розрахунок коригування, реєстрацію яких зупинено, для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію / відмову в реєстрації таких податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі може подати такі документи:
договори, у тому числі зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них;
договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції;
первинні документи щодо постачання / придбання товарів / послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи, інвентаризаційні описи, у тому числі рахунки-фактури / інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм і галузевої специфіки, накладні;
розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;
документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором та/або законодавством;
інші документи, що підтверджують інформацію, зазначену у податковій накладній / розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено в Реєстрі.
У разі, коли у квитанції до податкової накладної / розрахунку коригування зазначено код товару / послуги згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності / умовним кодом товару / Державним класифікатором продукції та послуг, операція за яким стала підставою для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування, платник податку має право подати письмові пояснення та копії документів виключно до такої операції.
Подання письмових пояснень та копій документів до розрахунків коригування, у яких передбачено зменшення суми компенсації вартості товарів / послуг їх постачальнику, має право ініціювати отримувач (покупець), для чого:
отримувач (покупець) надсилає такі пояснення та копії документів постачальнику (продавцю) через електронний кабінет в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису;
постачальник (продавець) подає такі пояснення та копії документів з накладенням кваліфікованого електронного підпису до контролюючого органу;
отримувачу (покупцю) надходить в електронний кабінет інформація щодо дати подання пояснень та копій документів постачальником (продавцем) і результату розгляду комісією регіонального рівня таких пояснень та копій документів.
( пункт 5 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 12.01.2023 р. № 19, у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 14.07.2023 р. № 394, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.08.2023 р. № 428 )
6. Письмові пояснення та копії документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, платник податку має право подати до контролюючого органу протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов'язання, відображеного в податковій накладній / розрахунку коригування.
Платник податку має право подати письмові пояснення та копії документів до декількох податкових накладних / розрахунків коригування, якщо такі податкові накладні / розрахунки коригування складено на одного отримувача - платника податку за одним і тим самим договором або якщо в таких податкових накладних / розрахунках коригування відображено однотипні операції (з однаковими кодами товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) або кодами послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДКПП)).
7. Письмові пояснення та копії документів, зазначені у пункті 5 цього Порядку, платник податку подає до ДПС засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог Кодексу та Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".
( пункт 7 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 12.01.2023 р. № 19, у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 14.07.2023 р. № 394, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.08.2023 р. № 428 )
8. ДПС розміщує та постійно оновлює на своєму офіційному вебпорталі відомості щодо засобів електронного зв'язку, за допомогою яких можуть подаватися письмові пояснення та копії документів.
9. Письмові пояснення та копії документів, подані платником податку до контролюючого органу відповідно до пункту 4 цього Порядку, розглядає комісія регіонального рівня.
За результатами розгляду поданих письмових пояснень та копій документів комісія регіонального рівня протягом 5 робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та копій документів, поданих відповідно до пункту 4 цього Порядку:
або приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі та надсилає його платнику податку засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог Кодексу та Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;
або надсилає повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень та/або документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі (далі - Повідомлення), засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог Кодексу та Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку з пропозицією щодо надання платником податку додаткових пояснень та копій документів на підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування;
або приймає рішення про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі у разі надання платником податку копій документів, складених / оформлених із порушенням законодавства, та надсилає його платнику податку засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог Кодексу та Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.
Платник податку має право подати до контролюючого органу додаткові пояснення та копії документів на підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування, протягом 5 робочих днів з дня, наступного за днем отримання Повідомлення.
Додаткові письмові пояснення та копії документів, зазначені в абзаці шостому цього пункту, платник податку подає до ДПС засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог Кодексу та Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".
За результатами розгляду поданих додаткових пояснень та копій документів комісія регіонального рівня протягом 5 робочих днів, що настають за днем їх отримання, приймає рішення про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Реєстрі та надсилає його платнику податку засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог Кодексу та Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.
Якщо платник податку не надав додаткових пояснень та копій документів на підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування, комісія регіонального рівня приймає рішення про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі протягом 5 робочих днів, що настають за днем граничного строку їх подання, визначеного абзацом шостим цього пункту, та надсилає його платнику податку засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог Кодексу та Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.
( пункт 9 у редакції наказів Міністерства  фінансів України від 12.01.2023 р. № 19, від 14.07.2023 р. № 394, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.08.2023 р. № 428 )
10. Пункт 10 виключено
( згідно з наказом Міністерства  фінансів України від 12.01.2023 року № 19, у зв'язку з цим пункти 11 - 13  вважати відповідно пунктами 10 - 12 )
10. Комісія регіонального рівня приймає рішення про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі в разі:
ненадання / часткового надання додаткових письмових пояснень та копій документів стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено в Реєстрі, при отриманні Повідомлення;
та/або надання платником податку копій документів, складених / оформлених із порушенням законодавства.
( пункт 10 у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 12.01.2023 р. № 19 )
11. Рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі набирає чинності в день прийняття відповідного рішення.
12. Рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.
 

Директор Департаменту моніторингу
баз даних та верифікації виплат

І. Москалевська
 
 
Додаток
до Порядку прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
(пункт 10)
РІШЕННЯ
про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
Додаток виключено
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 12 січня 2023 року № 19)
 
Додаток 1
до Порядку прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
(пункт 9)
Рішення
про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
___ ____________ 20__ р. N _____________
Дані податкової накладної / розрахунку коригування
Дата складання Порядковий номер податкової накладної / розрахунку коригування Вид документа (податкова накладна / розрахунок коригування) Загальна сума з урахуванням податку на додану вартість, гривень Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту, гривень
Дані платника податку на додану вартість - продавця
Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта* Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість Найменування - для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) - для фізичної особи; найменування, дата та номер договору - для спільної діяльності та управління майном Дата реєстрації платником податку на додану вартість Дата анулювання реєстрації платником податку на додану вартість
Дані платника податку на додану вартість - покупця
Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта* Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість Найменування - для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) - для фізичної особи; найменування, дата та номер договору - для спільної діяльності та управління майном Дата реєстрації платником податку на додану вартість Дата анулювання реєстрації платником податку на додану вартість
____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта.
Прийнято рішення про:
  [_] реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних з урахуванням вимог пункту 200-1.3 статті 200-1 розділу V Податкового кодексу України
  [_] відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних у зв'язку з:
    [_] ненаданням / частковим наданням додаткових письмових пояснень та копій документів стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено в Єдиному реєстрі податкових накладних, при отриманні повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень та/або документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, платником податку
  [_] надання платником податку копій документів, складених / оформлених із порушенням законодавства
Додаткова інформація (зазначити конкретні документи):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Рішення про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.
Голова комісії з питань зупинення
реєстрації податкової накладної /
розрахунку коригування в Єдиному
реєстрі податкових накладних
_________________________________________
    (зазначається найменування
 територіального органу ДПС)
 
 
 
__________
(підпис)
 
 
 
___________________
(власне ім'я, прізвище)
( Порядок доповнено додатком 1 згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 12.01.2023 р. № 19, додаток 1 із змінами внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 14.07.2023 р. № 394, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.08.2023 р. № 428 )
 
Додаток 2
до Порядку прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 14 липня 2023 року № 394)
(пункт 9)
Повідомлення
про необхідність надання додаткових пояснень та/або документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
___ ____________ 20__ р.   N ___
Дані податкової накладної / розрахунку коригування
Дата складання Порядковий номер податкової накладної / розрахунку коригування Вид документа (податкова накладна / розрахунок коригування) Загальна сума з урахуванням податку на додану вартість, гривень Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту, гривень
Дані платника податку на додану вартість - продавця
Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта* Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість Найменування - для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) - для фізичної особи; найменування, дата та номер договору - для спільної діяльності та управління майном Дата реєстрації платником податку на додану вартість Дата анулювання реєстрації платником податку на додану вартість
Дані платника податку на додану вартість - покупця
Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта* Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість Найменування - для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) - для фізичної особи; найменування, дата та номер договору - для спільної діяльності та управління майном Дата реєстрації платником податку на додану вартість Дата анулювання реєстрації платником податку на додану вартість
____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта.
У зв'язку з необхідністю надання додаткових пояснень та/або документів для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних запропоновано надати такі додаткові пояснення та копії документів на підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування:
    [_] письмові пояснення стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено;
  додаткова інформація (зазначити, до якої інформації):
_______________________________________________________________________________
    [_] копії документів на підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування:
  [_]  договорів, у тому числі зовнішньоекономічних контрактів, з додатками до них;
  [_]  договорів, довіреностей, актів керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції;
  [_]  первинних документів щодо постачання / придбання товарів / послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів, інвентаризаційних описів, у тому числі рахунків-фактури / інвойсів, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладних (документи, які не надано, підкреслити);
  [_]  розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків;
  [_]  документів щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором та/або законодавством (документи, які не надано, підкреслити);
  [_]  інших документів, що підтверджують інформацію, зазначену у податковій накладній / розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Додаткова інформація_____________________________________________________________________________________
У разі неподання додаткових пояснень та копій документів на підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування, комісія регіонального рівня приймає рішення про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом 5 робочих днів, що настають за днем граничного строку їх подання, визначеного абзацом шостим пункту 9 цього Порядку.
Голова комісії з питань зупинення
реєстрації податкової накладної /
розрахунку коригування в Єдиному
реєстрі податкових накладних
   
_______________________________
(зазначається найменування територіального органу ДПС)
____________
(підпис)
_______________________________
(власне ім'я, прізвище)
( Порядок доповнено додатком 2 згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 12.01.2023 р. № 19, додаток 2 у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 14.07.2023 р. № 394, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.08.2023 р. № 428 )
____________