Про внесення змін до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами). Порядок від 18.08.2011 №1098

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення, Порядок від 18.08.2011 №1098
Остання редакція від 01.01.2013 втрата чинності (решение від 02.10.2012 N 1343 /z1764-12/)
Реквізити

Видавник: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Тип Рішення, Порядок

Дата 18.08.2011

Номер 1098

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
18.08.2011 N 1098
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2011 р.
за N 1315/20053
( Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1343 від 02.10.2012 )
Про внесення змін до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)
Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 52 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Внести до глави 2 Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2005 N 520, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.10.2005 за N 1273/11553, такі зміни:
1.1. Пункт 2.3 викласти у такій редакції:
"2.3. Інформація подається до Комісії одним із таких способів, який обирає Компанія:
а) шляхом подання (надсилання) до Комісії інформації в паперовій та/або електронній формі. Місячна інформація подається лише в електронній формі. Електронна форма подається до Комісії на електронну адресу kua-inform@ssmsc.gov.ua. Інформація, що міститься в електронній формі, має відповідати паперовій формі цієї самої інформації, склад якої встановлено цим Положенням;
б) шляхом подання до Комісії інформації в електронній формі у вигляді електронних документів з використанням системи електронного документообігу".
1.2. Пункт 2.4 викласти у такій редакції:
"2.4. Електронна форма інформації складається відповідно до Порядку заповнення особою, що здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), електронних форм інформації, яка подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 18.08.2011 N 1098".
1.3. Пункт 2.5 викласти у такій редакції:
"2.5. Після прийняття інформації Комісія надсилає Компанії реєстраційний номер, за яким інформація зареєстрована в журналі прийняття інформації. У разі відсутності реєстраційного номера інформації в журналі прийняття інформації така інформація вважається неприйнятою".
1.4. Доповнити главу пунктом 2.6 такого змісту:
"2.6. У разі подання виправленої інформації, що надходить у спосіб, передбачений підпунктом "а" пункту 2.3 цієї глави, Компанія зобов'язана подати її до Комісії з дотриманням порядку та термінів, визначених у главі 3 цього Положення. При цьому Компанія зобов'язана надати лист до Комісії, в якому зазначаються причини заміни інформації.
Електронна форма виправленої інформації подається до Комісії на електронну адресу v-kua-inform@ssmsc.gov.ua.
Чинною вважається остання інформація, подана до закінчення терміну її подання до Комісії".
2. Затвердити Порядок заповнення особою, що здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), електронних форм інформації, яка подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що додається.
3. Управлінню спільного інвестування Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (О.Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків (Н.Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
5. Це рішення набирає чинності з 01.01.2012, але не раніше дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М.Бурмаку.
Голова Комісії
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
Д.Тевелєв

Г.М.Яцишина
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
18.08.2011 N 1098
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2011 р.
за N 1315/20053
ПОРЯДОК
заповнення особою, що здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), електронних форм інформації, яка подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
1. Цей Порядок встановлює структуру файлів та опис полів заповнення особою, що здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) (далі - Компанія), електронних форм інформації, яка подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - інформація), відповідно до вимог Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2005 N 520, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.10.2005 за N 1273/11553 (далі - Положення).
2. Електронна форма інформації складається за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів відповідно до Положення, підготовлених з використанням кодування RUS cp866 у форматі DBASE-IV.
3. Електронна форма місячної інформації Компанії складається з таких файлів: "TITUL.DBF", "PER_F. DBF", "DOV_SVK. DBF".
4. Електронна форма щоквартальної інформації Компанії складається з таких файлів: "TITUL.DBF", "PER_F.DBF", "DOV_SVK.DBF", "PER_IPOT.DBF", "BP_A.DBF", "BP_A.DBT", "BP_P.DBF", "FP.DBF", "FP.DBT".
5. Електронна форма щорічної інформації Компанії складається з таких файлів: "TITUL.DBF", "VK_1.DBF", "VK_2.DBF", "VK_3.DBF", "PER_F.DBF", "DOV_SVK.DBF", "PER_IPOT.DBF", "BP_A.DBF", "BP_A.DBT", "BP_P.DBF", "FP.DBF", "FP.DBT".
6. Усі реквізити типу "дата" в паперовій формі інформації заповнюються у форматі "дд/мм/рррр"або "дд.мм.рррр", у якому:
"дд"- двозначне число, що визначає календарний день у місяці;
"мм"- двозначне число, що визначає місяць року;
"рррр" - чотири цифри у числі року.
7. Електронна форма фінансової звітності встановлюється окремим наказом Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
8. Файли інформації містять такі службові поля, які використовуються для сортування, пошуку або зв'язку із зовнішніми базами даних:
"E_EDRPOU" - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;
"ZVTYP" - вид інформації, що подається;
"ZV_DAT" - повідомлення за станом на дату;
"F_EDRPOU" - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів;
"F_VYD" - вид фонду;
"F_TYP" - тип фонду;
"F_REG_D" - дата реєстрації фонду;
"F_VIZ_D" - дата досягнення нормативів фонду.
Начальник управління
спільного інвестування

О.Симоненко
Додаток
до Порядку заповнення
особою, що здійснює
діяльність з управління
активами інституційних
інвесторів (діяльність
з управління активами),
електронних форм інформації,
яка подається до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
Таблиця 1. Структура файла "TITUL.DBF". Титульний аркуш
Ім'я поляНайменування поля (зміст)Тип поляРозмір (знаків)
ZVTYPВид звіту: 3 - місячний;
2 - квартальний; 1 - річний
Числовий1
E_EDRPOUІдентифікаційний код за
ЄДРПОУ
Текстовий10
ZV_YEARЗвітний рікТекстовий4
ZV_QUARTЗвітний кварталТекстовий1
ZV_DATПовідомлення за станом на
дату
Дата
E_NAMEПовне найменування КомпаніїТекстовий254
E_ADRESМісцезнаходження КомпаніїТекстовий100
K_POSПосада керівникаТекстовий50
K_FIOПрізвище, ім'я, по батькові
керівника
Текстовий100
C_SLСерія ліцензіїТекстовий2
C_NLНомер ліцензіїТекстовий10
C_DLДата видачі ліцензіїДата
C_TLСтрок дії ліцензіїДата
KON_POSПосада уповноваженої особи,
що діє від імені керівника
Текстовий100
KON_FIOПрізвище, ім'я, по батькові
уповноваженої особи, що діє
від імені керівника
Текстовий100
KON_TELМіжміський код, телефон,
факс уповноваженої особи,
що діє від імені керівника
Текстовий50
KON_MAILE-mail уповноваженої особи,
що діє від імені керівника
Текстовий50
Таблиця 2. Структура файла "DOV_SVK.DBF". Довідка про відповідність власного та статутного капіталу Компанії вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
Ім'я поляНайменування поля (зміст)Тип поляРозмір (знаків)
ZVTYPВид звіту: 3 - місячний;
2 - квартальний; 1 - річний
Числовий1
E_EDRPOUІдентифікаційний код
за ЄДРПОУ
Текстовий10
ZV_YEARЗвітний рікТекстовий4
ZV_QUARTЗвітний кварталТекстовий1
ZV_DATПовідомлення за станом на
дату
Дата
E_NAMEПовне найменування КомпаніїТекстовий254
R_VK1Розмір власного капіталу
Компанії на початок року,
грн
Числовий18 (5 знаків
після коми)
R_VK3Розмір власного капіталу
Компанії на кінець звітного
періоду, грн
Числовий18 (5 знаків
після коми)
RZ_STK_1Розмір статутного капіталу
Компанії на початок року,
грн
Числовий18 (5 знаків
після коми)
RZ_STK_3Розмір статутного капіталу
Компанії на кінець звітного
періоду, грн
Числовий18 (5 знаків
після коми)
RS_STK_1Фактично сплачений розмір
статутного капіталу Компанії
на початок року, грн
Числовий18 (5 знаків
після коми)
RS_STK_3Фактично сплачений розмір
статутного капіталу Компанії
на кінець звітного періоду,
грн
Числовий18 (5 знаків
після коми)
Таблиця 3. Структура файла "PER_F.DBF". Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія
Ім'я поляНайменування поля (зміст)Тип поляРозмір (знаків)
ZVTYPВид звіту: 3 - місячний;
2 - квартальний; 1 - річний
Числовий1
E_EDRPOUІдентифікаційний код
за ЄДРПОУ
Текстовий10
ZV_YEARЗвітний рікТекстовий4
ZV_QUARTЗвітний кварталТекстовий1
ZV_DATПовідомлення за станом на
дату
Дата
E_NAMEПовне найменування КомпаніїТекстовий254
F_EDRICIКод за ЄДРІСІ (для інституту
спільного інвестування),
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ (для недержавних
пенсійних фондів),
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ (для страхової
компанії, страхові резерви
якої знаходяться в
управлінні)
Текстовий10
F_EDRPOUІдентифікаційний код за
ЄДРПОУ для корпоративних
фондів
Текстовий10
F_NAMEПовне найменування фонду /
страхової компанії
Текстовий254
F_VYDВид фондуТекстовий10
F_TYPТип фондуТекстовий10
F_REG_DДата реєстрації фондуДата
F_VIZ_DДата досягнення нормативів
фонду
Дата
F_DOG_DДата укладання договору (для
корпоративних інвестиційних
фондів, недержавних
пенсійних фондів, страхових
компаній)
Дата
F_BVAБалансова вартість активів
в управлінні (грн)
Числовий18 (5 знаків
після коми)
Таблиця 4. Структура файла "PER_IPOT.DBF". Перелік емітентів звичайних іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія
Ім'я поляНайменування поля (зміст)Тип поляРозмір (знаків)
ZVTYPВид звіту: 3 - місячний;
2 - квартальний; 1 - річний
Числовий1
E_EDRPOUІдентифікаційний код
за ЄДРПОУ
Текстовий10
ZV_YEARЗвітний рікТекстовий4
ZV_QUARTЗвітний кварталТекстовий1
ZV_DATПовідомлення за станом на
дату
Дата
E_NAMEПовне найменування КомпаніїТекстовий254
D_NAMEНайменування емітента
звичайних іпотечних
облігацій
Текстовий254
D_EDRPOUІдентифікаційний код за
ЄДРПОУ емітента
Текстовий10
ISINМіжнародний ідентифікаційний
номер цінного папера
Текстовий12
D_NomRegНомер реєстрації в окремому
реєстрі випусків іпотечних
цінних паперів
Текстовий50
D_DatRegДата укладання договору про
управління іпотечним
покриттям
Дата
D_NomDogНомер договору про
управління іпотечним
покриттям
Текстовий50
D_RozPokРозмір іпотечного покриття в
управлінні, грн
Числовий18 (5 знаків
після коми)
D_SumZobЗагальна сума зобов'язань за
звичайними іпотечними
облігаціями, грн
Числовий18 (5 знаків
після коми)
D_ZagDohЗагальна вартість доходів
від управління іпотечним
покриттям, грн
Числовий18 (5 знаків
після коми)
D_DatFinДата погашення випуску
(серії) звичайних іпотечних
облігацій
Дата
Таблиця 5. Довідник - вид фонду
КодНазва
01Пайовий
02Корпоративний
03Пенсійний
04Страхова компанія
Таблиця 6. Довідник - тип фонду
КодНазва
02Відкритий строковий диверсифікований
03Інтервальний строковий диверсифікований
04Відкритий безстроковий диверсифікований
05Інтервальний безстроковий диверсифікований
06Закритий строковий диверсифікований
07Закритий строковий недиверсифікований
08Закритий строковий недиверсифікований венчурний
09Відкритий
10Корпоративний
11Професійний
12Страхові резерви
13Страхові активи
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
18.08.2011 N 1098
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2011 р.
за N 1315/20053
Про внесення змін до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)
Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 52 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Внести до глави 2 Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2005 N 520, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.10.2005 за N 1273/11553, такі зміни:
1.1. Пункт 2.3 викласти у такій редакції:
"2.3. Інформація подається до Комісії одним із таких способів, який обирає Компанія:
а) шляхом подання (надсилання) до Комісії інформації в паперовій та/або електронній формі. Місячна інформація подається лише в електронній формі. Електронна форма подається до Комісії на електронну адресу kua-inform@ssmsc.gov.ua. Інформація, що міститься в електронній формі, має відповідати паперовій формі цієї самої інформації, склад якої встановлено цим Положенням;
б) шляхом подання до Комісії інформації в електронній формі у вигляді електронних документів з використанням системи електронного документообігу".
1.2. Пункт 2.4 викласти у такій редакції: