Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю Державною службою України з питань праці

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Наказ, Рішення, Протокол, Постанова, Розпорядження, Припис, Висновок, Вимоги, Акт, Форма від 27.10.2020 №2161
Реквізити

Видавник: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Тип Наказ, Рішення, Протокол, Постанова, Розпорядження, Припис, Висновок, Вимоги, Акт, Форма

Дата 27.10.2020

Номер 2161

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.10.2020 № 2161
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 грудня 2020 р.
за № 1280/35563
Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю Державною службою України з питань праці
Відповідно до Конвенції Міжнародної організації праці № 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі, ратифікованої Законом України від 08 вересня 2004 року № 1985-IV "Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі", Конвенції Міжнародної організації праці № 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві, ратифікованої Законом України від 08 вересня 2004 року № 1986-IV "Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві", Кодексу законів про працю України, Законів України "Про охорону праці", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про об'єкти підвищеної небезпеки", "Про зайнятість населення", "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", Гірничого закону України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, постанов Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 96 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці", від 21 серпня 2019 року № 823 "Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю", від 17 липня 2013 року № 509 "Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення", з урахуванням вимог Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
форму акта складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду (форма 1);
форму акта про відмову від підпису (форма 2);
форму акта про неможливість проведення заходу державного контролю (форма 3);
форму акта про неможливість складання висновку (форма 4);
форму вимоги про надання документів (форма 5);
форму вимоги щодо забезпечення здійснення контрольних повноважень, усунення виявлених порушень (форма 6);
форму висновку про стан дотримання об'єктом нагляду законодавства про працю під час здійснення контрольних повноважень (форма 7);
форму припису про усунення виявлених порушень законодавства про працю (форма 8);
форму припису про усунення виявлених порушень законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду (форма 9);
форму розпорядження про усунення виявлених порушень ліцензійних умов з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення (форма 10);
форму постанови по справі про адміністративне правопорушення (форма 11);
форму постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення (форма 12);
форму протоколу про адміністративне правопорушення (форма 13);
форму рішення щодо розгляду справи про накладення штрафу (форма 14);
форму рішення щодо скасування (залишення без змін) постанови по справі про адміністративне правопорушення (форма 15).
3. Директорату норм та стандартів гідної праці забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України згідно з розподілом функціональних обов'язків.
Міністр розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України
І. Петрашко
ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о. Голови
Державної служби України з питань праці
В. Сажієнко
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок
О.О. Шубін
Міністр соціальної політики УкраїниМ. Лазебна
Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні
Р. Іллічов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
27 жовтня 2020 року № 2161
ФОРМА 1
АКТ
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду
Генеральний директор
Директорату норм
та стандартів гідної праці
Ю. Кузовой
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
27 жовтня 2020 року № 2161
ФОРМА 2
АКТ
про відмову від підпису
Генеральний директор
Директорату норм
та стандартів гідної праці
Ю. Кузовой
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
27 жовтня 2020 року № 2161
ФОРМА 3
АКТ
про неможливість проведення заходу державного контролю
Генеральний директор
Директорату норм
та стандартів гідної праці
Ю. Кузовой
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
27 жовтня 2020 року № 2161
ФОРМА 4
АКТ
про неможливість складання висновку
Генеральний директор
Директорату норм
та стандартів гідної праці
Ю. Кузовой
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
27 жовтня 2020 року № 2161
ФОРМА 5
ВИМОГА
про надання документів
Генеральний директор
Директорату норм
та стандартів гідної праці
Ю. Кузовой
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
27 жовтня 2020 року № 2161
ФОРМА 6
ВИМОГА
щодо забезпечення здійснення контрольних повноважень, усунення виявлених порушень
Генеральний директор
Директорату норм
та стандартів гідної праці
Ю. Кузовой
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
27 жовтня 2020 року № 2161
ФОРМА 7
ВИСНОВОК
про стан дотримання об'єктом нагляду законодавства про працю під час здійснення контрольних повноважень
Генеральний директор
Директорату норм
та стандартів гідної праці
Ю. Кузовой
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
27 жовтня 2020 року № 2161
ФОРМА 8
ПРИПИС
про усунення виявлених порушень законодавства про працю
Генеральний директор
Директорату норм
та стандартів гідної праці
Ю. Кузовой
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
27 жовтня 2020 року № 2161
ФОРМА 9
ПРИПИС
про усунення виявлених порушень законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду
Генеральний директор
Директорату норм
та стандартів гідної праці
Ю. Кузовой
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
27 жовтня 2020 року № 2161
ФОРМА 10
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення виявлених порушень ліцензійних умов з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення
Генеральний директор
Директорату норм
та стандартів гідної праці
Ю. Кузовой
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
27 жовтня 2020 року № 2161
ФОРМА 11
ПОСТАНОВА
по справі про адміністративне правопорушення
Генеральний директор
Директорату норм
та стандартів гідної праці
Ю. Кузовой
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
27 жовтня 2020 року № 2161
ФОРМА 12
ПОСТАНОВА
про закриття справи про адміністративне правопорушення
Генеральний директор
Директорату норм
та стандартів гідної праці
Ю. Кузовой
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
27 жовтня 2020 року № 2161
ФОРМА 13
ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення
Генеральний директор
Директорату норм
та стандартів гідної праці
Ю. Кузовой
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
27 жовтня 2020 року № 2161
ФОРМА 14
РІШЕННЯ
щодо розгляду справи про накладення штрафу
Генеральний директор
Директорату норм
та стандартів гідної праці
Ю. Кузовой
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
27 жовтня 2020 року № 2161
ФОРМА 15
РІШЕННЯ
щодо скасування (залишення без змін) постанови по справі про адміністративне правопорушення
Генеральний директор
Директорату норм
та стандартів гідної праці
Ю. Кузовой
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.10.2020 № 2161
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 грудня 2020 р.
за № 1280/35563
Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю Державною службою України з питань праці
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!