Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 23 вересня 2022 року № 296

Міністерство фінансів України Наказ від 14.10.2022 №328
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 14.10.2022

Номер 328

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.10.2022 м. Київ № 328
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 жовтня 2022 р. за № 1255/38591
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 23 вересня 2022 року № 296
Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Внести до Порядку заповнення митних декларацій за формою єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 651, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2012 року за № 1372/21684 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 вересня 2022 року № 296), такі зміни:
1) абзац другий правил заповнення графи 2 митної декларації глави 1 розділу II після слова "Інкотермс" доповнити цифрами і словами "2022 року (далі - Інкотермс)";
2) абзац перший правил заповнення графи 11 митної декларації глави 1 розділу II після слова "цілей" доповнити словами та цифрами ", затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32,";
3) в абзаці третьому правил заповнення графи 22 митної декларації глави 1 розділу II слова та цифри "Класифікатора іноземних валют, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (зі змінами)" замінити словами та цифрами "Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (далі - Класифікатор іноземних валют)";
4) в абзаці першому правил заповнення графи 27 митної декларації глави 1 розділу II слова "класифікатором Держмитслужби, її територіальних органів та їх структурних підрозділів" замінити словами та цифрами "Класифікатором Державної митної служби України, її територіальних органів та їх структурних підрозділів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 26 листопада 2019 року № 495 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 грудня 2020 року № 831),";
5) доповнити правила заповнення граф 28 митних декларацій глав 1, 2 розділу II після абзацу другого абзацом третім такого змісту:
"код (МФО) банку;".
У зв'язку з цим абзаци третій - десятий вважати відповідно абзацами четвертим - одинадцятим;
6) у додатку до цього Порядку:
відмітку після слова "документа" доповнити словами та цифрами "(абзац шостий правил заповнення графи 2 митної декларації глави 1 розділу II)";
абзац перший пункту 1 після цифр "20300" доповнити словами та цифрами "(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 квітня 2014 року № 462)";
у кінці проставити риску, яка свідчить про його закінчення.
2. Департаменту митної політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з 01 жовтня 2022 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Драганчука Ю. О. та Голову Державної митної служби України.
 

В. о. Міністра

Денис УЛЮТІН
 
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.10.2022 м. Київ № 328
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 жовтня 2022 р. за № 1255/38591
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 23 вересня 2022 року № 296
Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Внести до Порядку заповнення митних декларацій за формою єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 651, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2012 року за № 1372/21684 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 вересня 2022 року № 296), такі зміни:
1) абзац другий правил заповнення графи 2 митної декларації глави 1 розділу II після слова "Інкотермс" доповнити цифрами і словами "2022 року (далі - Інкотермс)";
2) абзац перший правил заповнення графи 11 митної декларації глави 1 розділу II після слова "цілей" доповнити словами та цифрами ", затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32,";
3) в абзаці третьому правил заповнення графи 22 митної декларації глави 1 розділу II слова та цифри "Класифікатора іноземних валют, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (зі змінами)" замінити словами та цифрами "Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (далі - Класифікатор іноземних валют)";

30 днiв передплати безкоштовно!