• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового

Міністерство фінансів України  | Наказ, Порядок, Форма, Заява від 27.11.2020 № 729
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Порядок, Форма, Заява
 • Дата: 27.11.2020
 • Номер: 729
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Порядок, Форма, Заява
 • Дата: 27.11.2020
 • Номер: 729
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
"1" - при використанні такого пального для власного споживання;
"2" - на обсяги пального, втраченого у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсованого, знищеного, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);
"8" - при використанні такого пального для промислової переробки.
14. В акцизній накладній з ознакою щодо умов оподаткування "5", складеній зберігачем на операції з реалізації обсягів пального, зазначених у заявці на поповнення (коригування) залишку пального, складеній відповідно до підпункту 1 пункту 29 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу, залежно від операції, на яку складена така акцизна накладна, може бути зазначено:
код операції для складання в одному примірнику "0" та напрям використання "15" - при здійсненні зберігачем відпуску (відвантаження) пального суб'єкту господарювання - платнику, пальне якого зберігається на акцизному складі зберігача;
код операції для складання в одному примірнику "2" та напрям використання "0" - на обсяги пального, втраченого зберігачем у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсованого, знищеного, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);
код операції для складання в одному примірнику "3" та напрям використання "15" - при здійсненні зберігачем відпуску (відвантаження) пального суб'єкту господарювання - неплатнику, пальне якого зберігається на акцизному складі зберігача.
В акцизній накладній з ознакою щодо умов оподаткування "5", складеній суб'єктом господарювання - платником, пальне якого зберігалося на акцизному складі зберігача, на обсяги пального, зазначені у заявці на поповнення (коригування) залишку пального, складеній відповідно до підпункту 1 пункту 29 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу, після повернення такого пального зі зберігання, залежно від операції, на яку складена така акцизна накладна, може бути зазначено:
код операції для складання в одному примірнику "0" та напрям використання "0" або "2" - якщо у платника після отримання пального від зберігача виникає необхідність переміщення пального з акцизного складу / акцизного складу пересувного до іншого акцизного складу такого платника або акцизного складу пересувного;
код операції для складання в одному примірнику "1" та напрям використання "0" - при використанні пального платником для власного споживання;
код операції для складання в одному примірнику "2" та напрям використання "0" - на обсяги пального, втраченого зберігачем або платником (після повернення пального зі зберігання) у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсованого, знищеного, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);
код операції для складання в одному примірнику "8" та напрям використання "0" - при використанні такого пального платником для промислової переробки.
15. В акцизній накладній, в якій зазначено ознаку щодо умов оподаткування "7", зазначаються:
один з кодів операції для складання в одному примірнику або "0", або "2", або "3", або "6";
один з напрямів напрям використання пального або "0", або "2", або "7".
16. В акцизній накладній, в якій зазначено ознаку щодо умов оподаткування "8", зазначаються:
або код операції для складання в одному примірнику "0" та один з напрямів використання пального або "0", або "2", або "7" - якщо у платника виникає необхідність переміщення пального з акцизного складу / акцизного складу пересувного, зазначеного у заявці на поповнення (коригування) залишку пального, складеному платником на обсяги пального з такою умовою оподаткування, на інший акцизний склад такого платника або пересувний акцизний склад;
або напрям використання пального "8" та один з кодів операції для складання в одному примірнику або "3", або "6", або "7;
або напрям використання пального "0" та код операції для складання в одному примірнику "2".
17. В акцизній накладній, в якій зазначено ознаку щодо умов оподаткування "9", зазначаються:
або код операції для складання в одному примірнику "0" та напрям використання пального "0";
або код операції для складання в одному примірнику "2" (пальне, втрачене у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсоване, знищене, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу)) та будь-який напрям використання;
або код операції для складання в одному примірнику "3" (реалізація пального суб'єкту господарювання, який не є платником) та напрям використання пального "19" (реалізація важких дистилятів та біодизелю відповідно до пункту 44 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу Міністерству оборони України);
або код операції для складання в одному примірнику "4" (ввезення (імпорт) пального на митну територію України) та напрям використання пального "0";
або код операції для складання в одному примірнику "7" (реалізація пального платнику, при якій обсяг пального, на який такий платник може скласти акцизну накладну / розрахунок коригування акцизної накладної, не збільшується (в тому числі суб'єкту господарювання, який на одну із дат операцій (або на дату реєстрації або на дату складання) не зареєстрований платником)) та один з напрямів використання пального "0" або "19" (реалізація важких дистилятів та біодизелю відповідно до пункту 44 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу Міністерству оборони України).
( розділ II доповнено новим пунктом 17 згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 01.02.2023 р. № 55, у зв'язку з цим пункти 17 - 34 вважати відповідно пунктами 18 - 35 )
18. В акцизній накладній, складеній на обсяги пального, зазначені в акцизній накладній, показники якої відмінено шляхом складання розрахунку коригування акцизної накладної та реєстрації всіх його примірників в Єдиному реєстрі акцизних накладних, зазначаються:
реєстраційний номер зареєстрованого в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого примірника акцизної накладної, показники якої було скориговано;
дата складання акцизної накладної, показники якої було скориговано.
( пункт 18 розділу II у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 01.02.2023 р. № 55 )
19. В акцизних накладних у передбаченому для цього рядку зазначається ознака джерела податкового номера особи, що реалізує пальне, та особи - отримувача пального:
1 - ЄДРПОУ - якщо облік здійснюється за кодом ЄДРПОУ;
2 - ДРФО - якщо облік здійснюється за реєстраційним обліковим номером платника податків;
3 - якщо облік здійснюється за податковим номером, наданим контролюючим органом (для юридичних осіб, які не включені до ЄДРПОУ);
4 - якщо особа обліковується за серією (за наявності) та номером паспорта (для громадян України, до паспортів яких внесена відмітка, що свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта).
20. В акцизних накладних у рядку "Особа - отримувач пального" зазначається "Неплатник", а до рядка "Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта" вноситься умовний код "1000000000", якщо такі акцизні накладні складено на операції з реалізації пального, в яких зазначено код операції для складання в одному примірнику:
"1" - власне споживання пального;
"2" - пальне, втрачене у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсоване, знищене, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);
"5" - вивезення (експорт) пального за межі митної території України;
"6" - реалізація пального отримувачу, який не є суб'єктом господарювання;
"8" - промислова переробка пального;
"9" - облікова різниця внаслідок врахування обсягів пального, реалізованого з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, як обсягів пального у літрах, приведених до температури 15°-C.
21. В акцизній накладній, складеній під час ввезення пального на митну територію України (код операції "4") на операції з розподілу обсягу ввезеного пального, зазначеного в митній декларації, зазначаються:
в акцизній накладній, складеній для розподілу пального між акцизними складами пересувними - реквізити особи (платника податку), що здійснює ввезення пального на митну територію України, як особи, що реалізує та отримує пальне;
в акцизній накладній, складеній для розподілу пального, поміщеного у митний режим імпорту з іншого митного режиму, по акцизних складах, на які таке пальне фізично відвантажене (отримане), - реквізити особи (платника податку), що здійснює ввезення пального на митну територію України, як особи, що реалізує пальне, та розпорядника акцизного складу, як особи, що отримує пальне.
В акцизній накладній, складеній на операції з ввезення на митну територію України пального, обсяг якого в літрах, приведених до температури 15° C, збільшився в додатковій митній декларації в порівнянні з тимчасовою митною декларацією (код операції "4", напрям використання "17"), яка складається на обсяг такого перевищення, зазначаються реквізити особи (платника податку), що здійснив ввезення пального на митну територію України, як особи, що реалізує та отримує пальне.
Під час вивезення (експорту) пального за межі митної території України (код операції "5", ознака щодо умов оподаткування "0" або "1") у відповідних рядках зазначаються реквізити особи (платника податку), що здійснює вивезення пального за межі митної території України та реквізити якого внесено до графи "Відправник/експортер" митної декларації, як особи, що реалізує пальне.
У разі зміни власника пального, яке знаходиться в акцизному складі пересувному, без здійснення відвантаження (відпуску) пального на інший акцизний склад пересувний, в акцизній накладній зазначаються реквізити:
суб'єкта господарювання, від якого переходить право власності на таке пальне як особи, яка реалізує пальне;
суб'єкта господарювання, до якого переходить право власності на таке пальне, як отримувача пального.
22. В акцизних накладних, складених під час здійснення реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, що оподатковуються на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу, за ставкою акцизного податку, визначеною підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, без застосування підвищувального коефіцієнта 10 (ознака щодо умов оподаткування "3") до акцизного складу пересувного, з якого суб'єкти господарювання, що здійснюють авіапаливозабезпечення згідно з чинним сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування, або суб'єкти господарювання, які мають посвідчення про допуск до експлуатації постійного злітно-посадкового майданчика, видане уповноваженим органом з питань цивільної авіації відповідно до вимог авіаційних правил України, заправляють повітряні судна, в реквізитах, передбачених для отримувача пального, заносяться реквізити такого суб'єкта господарювання, який здійснюватиме заправлення повітряних суден з такого акцизного складу пересувного.
Під час заправлення повітряних суден суб'єктами господарювання, які здійснюють авіапаливозабезпечення згідно з чинним сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування, або суб'єктами господарювання, які мають посвідчення про допуск до експлуатації постійного злітно-посадкового майданчика, видане уповноваженим органом з питань цивільної авіації відповідно до вимог авіаційних правил України, бензинами авіаційними або паливом для реактивних двигунів, що оподатковуються на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу, за ставкою акцизного податку, визначеною підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, без застосування підвищувального коефіцієнта 10, акцизні накладні на такі операції завжди складають такі суб'єкти господарювання незалежно від того, кому належить таке пальне.
23. В акцизній накладній з ознакою щодо умов оподаткування пального "4" (пальне, реалізоване та/або використане як сировина для виробництва непідакцизної продукції, яке оподатковується на умовах, встановлених пунктами 229.2 - 229.7 статті 229 розділу VI Кодексу):
отримувач пального зазначається відповідно до переліку підприємств, яким надано квоти на підакцизну продукцію, що ввозиться чи відвантажується відповідно до пунктів 229.2 - 229.7 статті 229 розділу VI Кодексу, якщо зазначено код операції для складання в одному примірнику "3";
особа, що реалізує пальне, зазначається відповідно до переліку підприємств, яким надано квоти на підакцизну продукцію, що ввозиться чи відвантажується відповідно до пунктів 229.2 - 229.7 статті 229 розділу VI Кодексу, якщо зазначено код операції для складання в одному примірнику або "1", або "4", або "8".
24. В акцизній накладній, складеній при передачі пального відповідно до підпункту 229.6.1 статті 229 розділу VI Кодексу (у межах однієї юридичної особи без оформлення податкового векселя), в якій зазначено ознаку щодо умов оподаткування пального "6", зазначається код операції для складання в одному примірнику "1" або "8", а особа, що реалізує пальне, зазначається відповідно до переліку підприємств, яким надано квоти на підакцизну продукцію, що ввозиться чи відвантажується відповідно до пункту 229.6 статті 229 розділу VI Кодексу.
25. В акцизній накладній зазначаються реквізити акцизного складу або акцизного складу пересувного, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне:
уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового;
номер реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах відповідної держави, двосимвольний код типу транспортного засобу (автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового, трубопровідного), з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне, та дані про місткість ємності (секцій), з якої (яких) здійснено фізичне відвантаження (відпуск) пального (загальна місткість; кількість секцій; місткість секцій, з яких здійснено відвантаження (відпуск) пального, на обсяги якого виписана акцизна накладна).
( абзац третій пункту 25 розділу II із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 01.02.2023 р. № 55 )
У разі, якщо пальне відвантажується (відпускається) з причепа/напівпричепа, зазначаються реквізити такого причепа/напівпричепа як акцизного складу пересувного.
( пункт 25 розділу II доповнено абзацом четвертим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 01.02.2023 р. № 55 )
26. В акцизній накладній зазначаються реквізити акцизного складу або акцизного складу пересувного, на який фізично відвантажене (отримане) пальне:
уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового;
номер реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах відповідної держави, двосимвольний код типу транспортного засобу (автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового, трубопровідного), на який фізично відвантажене (отримане) пальне, та дані про місткість ємності (секцій), в яку (які) здійснено фізичне відвантаження (отримання) пального (загальна місткість; кількість секцій; місткість секцій, в які здійснено відвантаження (отримання) пального, на обсяги якого виписана акцизна накладна).
У разі, якщо пальне відвантажується (отримується) у причеп/напівпричеп, зазначаються реквізити такого причепа/напівпричепа як акцизного складу пересувного.
( пункт 26 розділу II доповнено абзацом четвертим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 01.02.2023 р. № 55 )
27. В акцизних накладних, в яких зазначено код операції "0", зазначаються дані лише про один акцизний склад / акцизний склад пересувний, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне, та про один акцизний склад / акцизний склад пересувний, на який фізично відвантажене (отримане) пальне, крім акцизних накладних, в яких зазначено напрям використання:
"2" - у таких акцизних накладних, крім реквізитів акцизного складу, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне, та акцизного складу, на який фізично відвантажене (отримане) пальне, обов'язково вносяться дані щодо акцизного складу пересувного, яким здійснюється транспортування пального. Такі дані вносяться до відповідного рядка акцизної накладної (акцизний склад пересувний, на який фізично відвантажене (отримане) пальне) незалежно від того, хто є розпорядником такого пересувного акцизного складу (особа, що реалізує пальне, або особа - отримувач пального);
"7" - в акцизних накладних, складених на операції з реалізації пального з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням трубопроводу, який не є акцизним складом пересувним, зазначаються реквізити акцизного складу, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне, та реквізити акцизного складу, на який фізично відвантажене (отримане) пальне.
В акцизній накладній, в якій зазначено цифровий код операції для складання в одному примірнику:
"1", або "2", або "3", або "6", або "7", або "8" - зазначаються реквізити акцизного складу та / або акцизного складу пересувного, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне, а реквізити акцизного складу / акцизного складу пересувного, на який фізично відвантажене (отримане) пальне, у відповідних рядках документа не зазначаються;
"4" - обов'язково зазначаються дані лише про:
акцизний склад пересувний, за допомогою якого було здійснено ввезення пального на митну територію України та який здійснює транспортування пального на митній території України, як акцизний склад пересувний, на який фізично відвантажене (отримане) пальне;
або
акцизний склад, на який фізично відвантажене (отримане) пальне, поміщене у митний режим імпорту з іншого митного режиму.
Така акцизна накладна складається для розподілу обсягу ввезеного на митну територію України пального, зазначеного в митній декларації:
між акцизними складами пересувними, за допомогою яких було здійснено ввезення пального на митну територію України та які здійснюють транспортування пального на митній території України;
або
по акцизних складах, на які фізично відвантажене (отримане) пальне, поміщене у митний режим імпорту з іншого митного режиму.
В акцизних накладних, складених на операції з ввезення на митну територію України пального, обсяг якого в літрах, приведених до температури 15° C, збільшився в додатковій митній декларації в порівнянні з тимчасовою митною деклараціє (код операції "4", напрям використання "17"), які складаються на обсяг такого перевищення, зазначаються реквізити акцизного складу / акцизного складу пересувного:
на якому фактично знаходиться таке пальне;
або
з якого було здійснено реалізацію такого пального іншій особі;
"5" та напрям використання пального "1" - зазначаються лише реквізити акцизного складу, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне. Реквізити акцизного складу / акцизного складу пересувного, на який фізично відвантажене (отримане) пальне, не зазначаються;
"5" та напрям використання пального "14"- зазначаються лише реквізити акцизного складу пересувного, який здійснив транспортування пального за межі митної території України, як акцизного складу пересувного, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне. Реквізити акцизного складу / акцизного складу пересувного, на який фізично відвантажене (отримане) пальне, не зазначаються.
У разі зміни власника пального, яке знаходиться в акцизному складі пересувному, без здійснення відвантаження (відпуску) пального на інший акцизний склад пересувний в акцизній накладній реквізити такого складу зазначаються у відповідних рядках, призначених для реквізитів акцизного складу пересувного, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне, та акцизного складу пересувного, на який фізично відвантажене (отримане) пальне.
28. В акцизних накладних, в яких зазначено код операції "9", зазначаються дані лише про один акцизний склад, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне. Реквізити акцизного складу / акцизного складу пересувного, на який фізично відвантажене (отримане) пальне, не зазначаються.
29. В акцизних накладних, складених на операції із заправлення повітряних суден (напрям використання пального "8" або "12"), у передбаченому для цього полі документа зазначається державний і реєстраційний знак таких повітряних суден.
30. В акцизних накладних, складених на операції з ввезення (імпорту) пального на митну територію України (код операції "4") та вивезення (експорту) пального за межі митної території України (код операції "5"), зазначаються реквізити митної декларації, на підставі якої здійснено таке ввезення / вивезення пального:
зазначені у графі 1 митної декларації літерний код напрямку переміщення, код митного режиму та літерний код типу декларації, які визначаються згідно з класифікаторами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року № 1011: літерні коди напрямку переміщення та типу декларації - відповідно до Класифікатора типів декларацій, код митного режиму - відповідно до Класифікатора митних режимів;
дата митної декларації;
номер митної декларації.
В акцизних накладних, складених на операції з ввезення на митну територію України пального, обсяг якого в літрах, приведених до температури 15° C, збільшився в додатковій митній декларації в порівнянні з тимчасовою митною декларацією (код операції "4", напрям використання "17"), які складаються на обсяг такого перевищення, зазначаються реквізити додаткової митної декларації, на підставі якої збільшено такий обсяг:
літерний код напрямку переміщення, код митного режиму та літерний код типу декларації;
дата митної декларації;
номер митної декларації.
Реквізити митної декларації не зазначаються в акцизних накладних, складених на операції з вивезення (експорту) за межі митної території України пального у споживчій тарі ємністю до 5 літрів (включно) виробником пального у такій тарі або особою, яка здійснила розлив пального у таку тару (код операції "5" та напрям використання "1").
31. В акцизних накладних, складених на операції з ввезеними на митну територію України або виробленими в Україні бензинами авіаційними або паливом для реактивних двигунів, що оподатковуються на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу, за ставкою акцизного податку, визначеною підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, без застосування підвищувального коефіцієнта 10 (ознака щодо умов оподаткування "3") зазначаються серія та номер податкового векселя, виданого до отримання або ввезення на митну територію України бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів.
Реквізити податкового векселя, визначені в цьому пункті, зазначаються в акцизних накладних, складених на операції з реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, що оподатковуються на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу, за ставкою акцизного податку, визначеною підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, без застосування підвищувального коефіцієнта 10, по всьому ланцюгу постачання такого пального, до підтвердження цільового використання такого пального і погашення податкового векселя у встановлені строки.
Реквізити податкового векселя, визначені в цьому пункті, не зазначаються в акцизних накладних, складених на операції із:
заправлення суб'єктами літакобудування власних повітряних суден (в таких накладних зазначаються код операції для складання в одному примірнику "1", або "2" та напрям використання "12");
з власного споживання пального замовниками, які здійснили закупівлю такого пального для забезпечення потреб держави або територіальної громади реалізація пального відповідно до підпункту 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу IV Кодексу (в таких накладних зазначаються код операції для складання в одному примірнику "1", або "2" та напрям використання "16");
( абзац п'ятий пункту 31 розділу II із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 01.02.2023 р. № 55 )
проведення суб'єктами літакобудування технологічних випробувань виготовлених авіаційних двигунів (у таких накладних зазначаються код операції для складання в одному примірнику "1" або "2" та напрям використання "18").
( пункт 31 розділу II доповнено абзацом шостим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 01.02.2023 р. № 55 )
32. В акцизних накладних, складених на операції з ознаками щодо умов оподаткування "4" (пальне, реалізоване та/або використане як сировина для виробництва непідакцизної продукції, яке оподатковується на умовах, встановлених пунктами 229.2 - 229.7 статті 229 розділу VI Кодексу), зазначаються серія та номер податкового векселя, виданого до отримання або ввезення пального.
Реквізити податкового векселя, визначені в цьому пункті, зазначаються в акцизних накладних, складених на операції з реалізації пального, що оподатковується на умовах, встановлених пунктами 229.2 - 229.7 статті 229 розділу VI Кодексу, по всьому ланцюгу постачання пального, до підтвердження цільового використання такого пального і погашення податкового векселя у встановлені строки.
В акцизних накладних, складених на операції з передачі у межах однієї юридичної особи речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, відповідно до підпункту 229.6.1 пункту 229.6 статті 229 розділу VI Кодексу (ознака щодо умов оподаткування "6") серія та номер податкового векселя не зазначаються.
33. В акцизних накладних, складених на операції з ввезеними на митну територію України або виробленими в Україні важкими дистилятами та біодизелем, які оподатковуються на умовах, встановлених пунктом 44 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу, якщо замовником такого пального згідно з умовами договору є Міністерство оборони України (ознака щодо умов оподаткування "9"), зазначаються серія та номер податкового векселя, виданого до реалізації виробником або ввезення на митну територію України імпортером важких дистилятів та біодизелю.
Реквізити податкового векселя, визначені в цьому пункті, зазначаються в акцизних накладних, складених на операції з реалізації важких дистилятів та біодизелю, які оподатковуються на умовах, встановлених пунктом 44 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу, якщо замовником такого пального згідно з умовами договору є Міністерство оборони України, по всьому ланцюгу постачання такого пального, до підтвердження цільового використання такого пального і погашення податкового векселя у встановлені строки.
( розділ II доповнено новим пунктом 33 згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 01.02.2023 р. № 55, у зв'язку з цим пункти 33 - 36 вважати відповідно пунктами 34 - 37 )
34. В акцизній накладній, складеній на операції з реалізації пального суб'єкту господарювання, який не є платником (код операції "3"), адреса місця зберігання пального, яке не є акцизним складом, на якому суб'єкт господарювання - неплатник податку зберігає пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки (код території згідно з п'ятим (за наявності) або четвертим рівнем Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку), зазначається в акцизних накладних з напрямом використання пального:
( абзац перший пункту 34 розділу II із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 01.02.2023 р. № 55 )
або "0";
або "9" - реалізація пального відповідно до підпункту 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу IV Кодексу суб'єктам літакобудування;
або "10" - реалізація пального відповідно до підпункту 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу IV Кодексу замовникам, які здійснили закупівлю для забезпечення потреб держави або територіальної громади;
або "15" - фізичний відпуск (відвантаження) зберігачем пального суб'єкту господарювання - платнику, пальне якого зберігалося на акцизному складі зберігача.
35. До акцизної накладної вноситься інформація за кожним кодом товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД (для скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану - за умовним кодом 2711 00 00 00), при цьому на кожен окремий код товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД (умовний код), реалізованого із зазначеного в такій накладній акцизного складу / акцизного складу пересувного та/або отриманого на кожний окремий акцизний склад / акцизний склад пересувний, складається окрема акцизна накладна.
36. Вступна частина акцизної накладної заповнюється в порядку, визначеному у розділі I та пунктах 1 - 34 розділу II цього Порядку.
( пункт 36 розділу II із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 01.02.2023 р. № 55 )
37. Таблична частина акцизної накладної заповнюється в такому порядку:
1) у графі 1 зазначається код товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків), для скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану - умовний код 2711 00 00 00;
2) до графи 2 вноситься інформація щодо опису пального згідно з УКТ ЗЕД;
3) у графах 3, 4 зазначається інформація щодо обсягу реалізованого (відвантаженого, втраченого) або ввезеного пального:
у кілограмах (графа 3);
у літрах, приведених до температури 15° C (графа 4).
Внесені до цих граф показники можуть мати лише додатне значення.
Для акцизних накладних, в яких зазначено код операції для складання в одному примірнику "4", або "5", обсяг ввезеного або реалізованого (відвантаженого, втраченого) пального не може перевищувати обсягу, зазначеного в митній декларації, на підставі якої здійснено ввезення / вивезення пального.
В акцизних накладних, складених на операції з ввезення на митну територію України пального, обсяг якого в літрах, приведених до температури 15° C, збільшився в додатковій митній декларації в порівнянні з даними тимчасової митної декларації (код операції "4", напрям використання "17"):
графа 3 (обсяг реалізованого пального у кілограмах) має нульове значення;
в графі 4 зазначається перевищення обсягу пального у літрах, приведених до температури 15° C, зазначеного у додатковій митний декларації, понад обсяги пального у літрах, приведених до температури 15° C, зазначені в тимчасовій митній декларації, на підставі якої здійснено ввезення пального на митну територію України.
В акцизних накладних, складених для приведення у відповідність даних щодо обсягів залишків пального за кожним кодом згідно з УКТ ЗЕД (або умовним кодом - для скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану), що обліковуються в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового платника акцизного податку за акцизним складом, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, та обсягами залишків пального в бухгалтерському обліку за таким акцизним складом, які виникли внаслідок врахування в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового літрів пального, відпущених через паливороздавальні колонки на такому акцизному складі, як літрів, що вважаються приведеними до температури 15° C без врахування впливу змін фактичної температури повітря, яка була за такого відпуску (код операції для складання в одному примірнику "9", умова оподаткування "0", напрям використання "4"):
в графі 2 перед описом пального зазначається календарний рік (чотири цифри), за який розрахована облікова різниця, внесена до акцизної накладної;
графа 3 (обсяг реалізованого пального у кілограмах) має нульове значення;
в графі 4 зазначається перевищення обсягу залишків пального у літрах, приведених до температури 15° C, що обліковуються в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового платника акцизного податку, понад обсяги залишків пального у літрах, приведених до температури 15° C, в бухгалтерському обліку такого платника. Зазначений у графі 4 обсяг пального за кожним кодом УКТ ЗЕД пального (або умовним кодом - для скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану), що за даними системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового обліковується на акцизному складі, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, не може перевищувати облікову різницю, визначену згідно з пунктом 47 Порядку № 408.
III. Складання акцизної накладної форми "С" та порядок її заповнення
1. Акцизна накладна форми "С" складається в день ввезення на митну територію України спирту етилового чи в день реалізації спирту етилового під час кожної повної або часткової операції з реалізації спирту етилового.
Акцизні накладні реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
2. У разі відсутності реєстрації акцизної накладної (першого та/або другого примірника акцизної накладної), платник має право у межах 1095 днів з дати проведення операції з реалізації або ввезення спирту етилового на митну територію України, яка відбулась починаючи з 1 липня 2019 року, зареєструвати акцизну накладну (перший та/або другий примірник акцизної накладної) в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
3. Особою, яка реалізує спирт етиловий, може бути складена зведена акцизна накладна за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД та окремо за кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним, не пізніше останнього дня звітного місяця на загальний обсяг спирту етилового:
використаного для власного споживання чи промислової переробки протягом звітного місяця;
втраченого у межах та/або понад встановлені норми втрат, зіпсованого, знищеного, у тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з інших причин, пов'язаних з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування протягом звітного місяця.
4. Для зведеної акцизної накладної у верхній лівій частині такої накладної у призначеному для цього рядку робиться відповідна відмітка "Х".
У верхній лівій частині акцизної накладної зазначаються:
коди операцій для акцизної накладної, яка складається в одному примірнику;
ознака щодо умов оподаткування спирту етилового;
ознака щодо напрямів використання спирту етилового.
У відповідному рядку зазначається цифровий код операції для акцизної накладної, яка складається в одному примірнику:
"1" - власне споживання спирту етилового;
"2" - спирт етиловий, втрачений у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсований, знищений, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);
"3" - реалізація спирту етилового суб'єкту господарювання, який не є платником;
"4" - ввезення (імпорт) спирту етилового на митну територію України. Підставою для зазначення в акцизній накладній коду операції "4" є митна декларація, оформлена відповідно до вимог Митного кодексу України. У разі переміщення спирту етилового митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом, визначеним підпунктом "а" пункту 2 частини другої статті 91 Митного кодексу України, акцизна накладна не складається;
"5" - вивезення (експорт) спирту етилового за межі митної території України. Код операції "5" зазначається тільки для спирту етилового, фактичне вивезення якого за межі митної території України підтверджене відповідно до пунктів 30 - 32 Положення. Код операції "5" зазначається також при здійсненні фізичного відпуску (відвантаження) виробленого спирту етилового, який використовується як лікарський засіб, у флаконах з медичного скла об'ємом не більше 100 кубічних сантиметрів, для подальшого вивезення (експорту) спирту етилового у таких флаконах за межі митної території України;
"6" - реалізація спирту етилового отримувачу, який не є суб'єктом господарювання;
"7" - реалізація спирту етилового платнику, при якій обсяг спирту етилового, на який такий платник може скласти акцизну накладну / розрахунок коригування акцизної накладної, не збільшується (в тому числі суб'єкту господарювання, який на одну із дат операцій (або на дату реєстрації або на дату складання) не зареєстрований платником);
"8" - промислова переробка спирту етилового.
У разі якщо акцизна накладна складається у двох примірниках (платник здійснює операцію, яка не належить до операцій, на які акцизна накладна складається в одному примірнику), у відповідному полі зазначається цифра "0".
У верхній правій частині акцизної накладної зазначається номер примірника із наявної кількості примірників такої накладної:
для акцизних накладних, які складаються в одному примірнику (коди операцій "1 - 8"), у відповідних полях зазначаються цифри "1" (номер примірника) та "1" (кількість примірників);
для акцизних накладних, які складаються у двох примірниках (код операції "0"), у відповідних полях зазначаються цифри "1" або "2" (номер примірника) та "2" (кількість примірників).
У разі складення другого примірника акцизної накладної у відповідному полі зазначається реєстраційний номер зареєстрованого в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого примірника такої акцизної накладної.
У відповідному рядку зазначається ознака щодо умов оподаткування спирту етилового:
"1" - спирт етиловий, який не підлягає оподаткуванню згідно з підпунктом 213.2.1 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу;
"2" - спирт етиловий, звільнений від оподаткування акцизним податком згідно з пунктом 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу;
"3" - спирт етиловий, реалізований на умовах, встановлених статтею 225 розділу VI Кодексу (реалізований виробнику алкогольних напоїв, який відповідно до статті 225 розділу VI Кодексу до отримання спирту етилового або надав податковий вексель, або сплатив акцизний податок);
"4" - спирт етиловий, реалізований та/або використаний для виробництва непідакцизної продукції, який оподатковується на умовах, встановлених підпунктами "а" - "г" пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу. Акцизні накладні з ознакою щодо умов оподаткування "4", складені на операції з відпуску спирту етилового на умовах, встановлених підпунктами "б" - "в" підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу, можуть бути виписані в межах ліміту квот, встановлених Кабінетом Міністрів України для отримувачів такого спирту етилового;
"5" - спирт етиловий, реалізований та/або використаний для виробництва непідакцизної продукції, який оподатковується на умовах, встановлених підпунктами "д" - "є" підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу;
"6" - спирт етиловий, реалізований та/або використаний для виробництва непідакцизної продукції, який оподатковується на умовах, встановлених підпунктами "ґ", "ж" пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу;
"7" - спирт етиловий, що переміщується між акцизними складами в межах одного суб'єкта господарювання на умовах, встановлених підпунктом "з" пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу.
Для інших операцій, які не належать до операцій, віднесених до одного з кодів ознаки умов оподаткування "1" - "7", у відповідному рядку зазначається цифра "0".
У відповідному рядку зазначається ознака щодо напрямів використання спирту етилового:
"1" - реалізація виробленого спирту етилового, який використовується як лікарський засіб, у флаконах з медичного скла об'ємом не більше 100 кубічних сантиметрів;
"2" - реалізація спирту етилового з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням акцизного складу пересувного у разі, якщо до реалізації спирту етилового такий інший акцизний склад уже відомий;
"3" - реалізація спирту етилового особі - отримувачу, який одночасно є виробником біоетанолу та біопалива;
"4" - реалізація спирту етилового особі - отримувачу, який одночасно є виробником спирту етилового денатурованого та продукції хімічного і технічного призначення, включеної до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
"5" - реалізація спирту етилового особі - отримувачу, який одночасно є виробником спирту етилового неденатурованого, та оцту з харчової сировини;
"6" - реалізація спирту етилового особі - отримувачу, який одночасно є виробником спирту етилового денатурованого та парфумерно-косметичної продукції;
"7" - реалізація спирту етилового особі - отримувачу, який одночасно є виробником спирту етилового-сирцю та біоетанолу;
"8" - реалізація спирту етилового виробнику алкогольних напоїв, який до отримання спирту етилового сплатив акцизний податок відповідно до статті 225 розділу VI Кодексу;
"9" - фізичний відпуск (відвантаження) спирту етилового з акцизного складу / акцизного складу пересувного на акцизний склад пересувний або з акцизного складу пересувного до акцизного складу при його експорті для переміщення по митній території України (для виробників);
"10" - фактичне вивезення спирту етилового за межі митної территорії України, підтверджене відповідно до пунктів 30 - 32 Положення;
"11" - реалізація спирту етилового, обсяг якого збільшено за оформленою додатковою митною декларацією.
Для спирту етилового, з яким здійснюються операції, не віднесені до одного з кодів ознаки напряму використання "1" - "11", у відповідному рядку зазначається цифра "0".
5. Код операції для складання в одному примірнику "2" (спирт етиловий, втрачений у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсований, знищений, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу)) може зазначатися в акцизних накладних з будь-якою умовою оподаткування та будь-яким напрямом використання.
6. В акцизних накладних, складених на операції з ввезення спирту етилового на митну територію України, у відповідних рядках зазначаються:
цифровий код операції для складання в одному примірнику "4";
ознака щодо умов оподаткування -"0";
напрям використання "0". У випадку, якщо за даними додаткової митної декларації збільшився обсяг ввезеного на митну територію України спирту етилового в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20°-C, в акцизних накладних, складених на операції з реалізації таких обсягів збільшення спирту етилового, зазначається напрям використання "11".
7. В акцизних накладних, складених на операції з вивезення (експорту) за межі митної території України спирту етилового, фактичне вивезення якого підтверджене відповідно до пунктів 30 - 32 Положення (цифровий код операції для складання в одному примірнику "5"), зазначаються:
ознака щодо умов оподаткування або "1" (для виробників такого спирту етилового), або "0" (для інших платників, які не є виробниками спирту етилового);
напрям використання "10".
8. У випадку якщо спирт етиловий реалізований суб'єкту господарювання, який на одну із дат операцій (або на дату реєстрації або на дату складання) не зареєстрований платником, в акцизній накладній зазначається код операції для складання в одному примірнику "7" та може бути зазначено напрям використання спирту етилового або "0", або "1".
9. Ознака щодо умов оподаткування "1" може зазначатися в акцизній накладній тільки особами, які здійснюють виробництво спирту етилового, на операції з фізичного відпуску (відвантаження) спирту етилового для подальшого вивезення (експорту) такого спирту етилового за межі митної території України або при фактичному вивезенні спирту етилового за межі митної території України. При цьому в таких акцизних накладних зазначаються:
код операції "0", або "2" та напрям використання спирту етилового "9" - при здійсненні фізичного відпуску спирту етилового з акцизного складу / акцизного складу пересувного до акцизного складу пересувного або з акцизного складу пересувного до акцизного складу;
код операції "5" та напрям використання спирту етилового "1" - при здійсненні реалізації спирту етилового у флаконах з медичного скла об'ємом не більше 100 кубічних сантиметрів;
код операції "5" та напрям використання спирту етилового "10" - при фактичному вивезенні спирту етилового за межі митної території України, яке підтверджене відповідно до пунктів 30 - 32 Положення.
10. В акцизній накладній, в якій зазначено ознаку щодо умов оподаткування "2", залежно від операції, на яку складена така акцизна накладна, може бути внесено:
один з кодів операцій для складання в одному примірнику або "0", або "1", або "2", або "8";
один з напрям використання спирту етилового або "0", або "2".
В акцизній накладній, в якій зазначено ознаку щодо умов оподаткування "2" та код операції для складання в одному примірнику "4", може зазначатися напрям використання спирту етилового або "0", або "11".
11. В акцизній накладній, в якій зазначено ознаку щодо умов оподаткування "3", залежно від операції, на яку складена така акцизна накладна, може бути внесено:
один з кодів операцій для складання в одному примірнику або "0", або "2", або "3", або "7", або "8";
один з напрямів використання спирту етилового або "0", або "2", або "8".
В акцизній накладній, в якій зазначено ознаку щодо умов оподаткування "3", може бути зазначено:
напрям використання "0", або "2" - якщо особа - отримувач спирту етилового відповідно до статті 225 розділу VI Кодексу до отримання спирту етилового надав податковий вексель;
напрям використання "8" - якщо особа - отримувач спирту етилового відповідно до статті 225 розділу VI Кодексу до отримання спирту етилового сплатив акцизний податок.
12. В акцизній накладній, в якій зазначено ознаку щодо умов оподаткування "4", залежно від операції, на яку складена така акцизна накладна, може бути внесено:
один з кодів операцій для складання в одному примірнику або "0", або "2", або "3";
один з напрямів використання спирту етилового або "0", або "2".
13. В акцизній накладній, в якій зазначено ознаку щодо умов оподаткування "5", може бути внесено:
один з кодів операцій для складання в одному примірнику або "0", або "2", або "3", або "8";
та один з напрямів використання спирту етилового:
або "0", або "2" (якщо акцизна накладна складається суб'єктом господарювання, яким до отримання спирту етилового видається податковий вексель);
або "4", або "5", або "6" (якщо акцизна накладна складається суб'єктом господарювання, яким відповідно до підпункту 229.1.16 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу спирт етиловий отримано без видання податкового векселя).
14. В акцизній накладній, в якій зазначено ознаку щодо умов оподаткування "6", може бути внесено:
один з кодів операцій для складання в одному примірнику або "0", або "2", або "3", або "7", або "8";
та один з напрямів використання спирту етилового:
або "0" (якщо акцизна накладна складається суб'єктом господарювання, яким до отримання спирту етилового видається податковий вексель);
або "3", або "7" (якщо акцизна накладна складається суб'єктом господарювання, яким відповідно до підпункту 229.1.16 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу спирт етиловий отримано без видання податкового векселя).
15. В акцизних накладних, в яких зазначено ознаку щодо умов оподаткування "7", залежно від операції, на яку складена така акцизна накладна, може бути внесено: