Про внесення змін до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами). Рішення від 16.11.2010 №1714

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 16.11.2010 №1714
Остання редакція від 01.01.2013 втрата чинності (решение від 02.10.2012 N 1343 /z1764-12/)
Реквізити

Видавник: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Тип Рішення

Дата 16.11.2010

Номер 1714

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
16.11.2010 N 1714
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 грудня 2010
за N 1228/18523
( Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1343 від 02.10.2012 )
Про внесення змін до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)
Відповідно до пунктів 10, 15, 30 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 39 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Унести до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2005 N 520, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.10.2005 за N 1273/11553, такі зміни:
1.1. Пункт 2.3 глави 2 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Місячна інформація подається до Комісії лише в електронній формі".
1.2. У главі 3:
1.2.1. У пункті 3.2:
в абзаці третьому підпункту "а" слова та цифру "або (додаток 3)" виключити;
у підпункті "б" цифру "4" замінити цифрою "3".
1.2.2. У пункті 3.10 цифру "5" замінити цифрою "4".
1.3. У главі 5:
1.3.1. У заголовку глави слова "подання звіту про" виключити.
1.3.2. У пункті 5.1:
абзац другий викласти в такій редакції:
"протягом трьох робочих днів з дня виникнення такого зменшення повідомити про це Комісію, зазначивши причини, які призвели до зменшення розміру власного капіталу, та фактичний розмір власного капіталу";
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"протягом двадцяти робочих днів з дня усунення такої невідповідності повідомити Комісію про усунення цієї невідповідності та надати Комісії відповідні підтвердні документи, а саме: фінансову звітність згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689 (із змінами), складену на дату усунення такої невідповідності, підписану та засвідчену печаткою аудитора".
1.3.3. Пункти 5.2, 5.3 виключити.
У зв'язку з цим пункт 5.5 вважати пунктом 5.2.
1.4. У додатку 2 до Положення слова "компанії з управління активами" замінити словом "Компанії".
1.5. Додаток 3 до Положення виключити.
У зв'язку з цим додатки 4, 5 вважати відповідно додатками 3, 4.
2. Управлінню спільного інвестування Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (О.Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
4. Це рішення набирає чинності через десять днів після його державної реєстрації.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку С.Бірюка.
Голова Комісії
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
Д.Тевелєв



М.Бродський
Протокол засідання Комісії
від 16.11.2010 N 49
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
16.11.2010 N 1714
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 грудня 2010
за N 1228/18523
Про внесення змін до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)
Відповідно до пунктів 10, 15, 30 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 39 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Унести до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2005 N 520, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.10.2005 за N 1273/11553, такі зміни:
1.1. Пункт 2.3 глави 2 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Місячна інформація подається до Комісії лише в електронній формі".
1.2. У главі 3:
1.2.1. У пункті 3.2:
в абзаці третьому підпункту "а" слова та цифру "або (додаток 3)" виключити;
у підпункті "б" цифру "4" замінити цифрою "3".
1.2.2. У пункті 3.10 цифру "5" замінити цифрою "4".
1.3. У главі 5:
1.3.1. У заголовку глави слова "подання звіту про" виключити.
1.3.2. У пункті 5.1: