• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обовязків, установлених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами

Міністерство економіки України | Наказ від 26.09.2022 № 3390
Реквізити
 • Видавник: Міністерство економіки України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 26.09.2022
 • Номер: 3390
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство економіки України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 26.09.2022
 • Номер: 3390
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
26.09.2022 № 3390
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 2022 р.
за № 1210/38546
Про затвердження Змін до уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов’язків, установлених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки № 3827 від 14.10.2022 )
Відповідно до статей 7, 26 та 38 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із вимогами законодавства НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов’язків, установлених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14 травня 2020 року № 879, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 червня 2020 року за № 563/34846, що додаються.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки № 3827 від 14.10.2022 )
2. Департаменту технічного регулювання в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економіки України згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Перший
віце-прем’єр-міністр України -
Міністр економіки УкраїниЮ. Свириденко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
26 вересня 2022 року № 3390
( Гриф затвердження із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки № 3827 від 14.10.2022 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 2022 р.
за № 1210/38546
ЗМІНИ
до уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов’язків, установлених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами
1. У переліку питань щодо проведення перевірки:
виноски "-2" та "-3" викласти в такій редакції:
"-2 Нормативно-правові акти, зазначені в пунктах 9, 10, 15–17, 19–33, 36, 38, 39 Переліку нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки.";
"-3 Нормативно-правові акти, зазначені в пунктах 2–17, 19–39 Переліку нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки.".
2. Перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки, викласти в такій редакції:
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки ".

Заступник директора
департаменту технічного
регулювання -
начальник управління
метрології та метрологічної
діяльності


Ю. Попруга
( Абзац в редакції Наказу Міністерства економіки № 3827 від 14.10.2022 )