• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами

Міністерство фінансів України  | Наказ від 22.10.2019 № 444
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 22.10.2019
 • Номер: 444
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 22.10.2019
 • Номер: 444
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.10.2019 № 444
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 грудня 2019 р.
за № 1202/34173
Про затвердження Змін до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами
Відповідно до пункту 8 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про електронні довірчі послуги" , підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375 ,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року № 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 року за № 959/30827, що додаються.
2. Департаменту моніторингу баз даних та верифікації виплат забезпечити в установленому порядку:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної податкової служби України Верланова С.О.
МіністрО. Маркарова
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної податкової служби України

Голова Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України

Голова Державного агентства
з питань електронного урядування України


С. Верланов


В. Петров


О. Риженко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
22 жовтня 2019 року № 444
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 грудня 2019 р.
за № 1202/34173
ЗМІНИ
до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами
1. У пункті 2 розділу І:
абзац восьмий викласти у такій редакції:
"кваліфікована електронна печатка (далі - печатка) - удосконалена електронна печатка, яка створюється з використанням засобу кваліфікованої електронної печатки і базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки;";
абзац десятий викласти у такій редакції:
"кваліфікований електронний підпис - удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа;";
в абзаці одинадцятому слова "електронного цифрового підпису" замінити словами "електронних довірчих послуг";
абзац дванадцятий викласти у такій редакції:
"засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки - апаратно-програмний або апаратний пристрій чи програмне забезпечення, які реалізують криптографічні алгоритми генерації пар ключів та/або створення кваліфікованого електронного підпису чи печатки, та/або перевірки кваліфікованого електронного підпису чи печатки, та/або зберігання особистого ключа кваліфікованого електронного підпису чи печатки, який відповідає вимогам Закону України "Про електронні довірчі послуги";";
абзац шістнадцятий викласти у такій редакції:
"підписувач - фізична особа, яка створює електронний підпис;".
2. У розділі II:
1) у пункті 3:
в абзаці першому слова "надійного засобу ЕЦП" замінити словами "засобу кваліфікованого електронного підпису чи печатки";
в абзаці четвертому слова "ЕЦП підписувача (підписувачів), електронної печатки" замінити словами "кваліфікованого електронного підпису підписувача (підписувачів) та печатки";
абзац п’ятий викласти у такій редакції:
"Автор має право отримати кваліфіковану електронну довірчу послугу у будь-якого кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.";
2) у пункті 4 слово "ЕЦП" замінити словами "кваліфікованого електронного підпису";
3) у пункті 10:
абзац другий викласти у такій редакції:
"перевірку правового статусу кваліфікованого електронного підпису чи печатки відповідно до частини другої статті 18 Закону України "Про електронні довірчі послуги";";
в абзаці третьому слова "ЕЦП підписувачів та електронної печатки (за наявності)" замінити словами "кваліфікованого електронного підпису чи печатки підписувачів";
4) у третьому реченні абзацу другого пункту 11 слово "електронна" виключити;
5) в абзаці першому пункту 12 слово "законодавством" замінити словами "нормативно-правовими актами";
6) у пункті 13 слово "електронна" виключити;
7) в абзаці першому пункту 16 слово "ЕЦП" замінити словами "кваліфікованим електронним підписом чи печаткою".
3. У розділі III:
1) в абзаці другому пункту 1 слово "ЕЦП" замінити словами "кваліфікованого електронного підпису";
2) у пункті 3 слово "ЕЦП" замінити словами "кваліфікованого електронного підпису";
3) друге речення пункту 4 викласти у такій редакції: "За наявності печатки на Заяву про приєднання до Договору спочатку накладається кваліфікований електронний підпис, після нього - печатка.";
4) в абзаці третьому пункту 8 слова "технологічний сертифікат" замінити словом "печатка";
5) у пункті 11 слово "ЕЦП" замінити словами "кваліфікованого електронного підпису";
6) друге речення пункту 12 викласти у такій редакції: "На сформоване Повідомлення першими накладаються кваліфіковані електронні підписи усіх осіб, включених до Повідомлення, у порядку черговості їх внесення до Повідомлення, після них - кваліфікований електронний підпис підписувача Заяви про приєднання до Договору (керівника) і останньою - печатка (за наявності).";
7) абзац другий пункту 14 викласти у такій редакції:
"отримання інформації від кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг про завершення строку чинності (або скасування) кваліфікованого сертифіката відкритого ключа керівника;";
8) у другому реченні пункту 17 слово "електронна" виключити.
4. У додатках до Порядку:
1) у додатку 1:
у розділі І Примірного договору:
у пункті 1 слова "електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП)" замінити словами "кваліфікованого електронного підпису чи печатки";
у пункті 3 слово "ЕЦП" замінити словами "кваліфікованим електронним підписом";
у розділі II Примірного договору:
у пункті 1:
в абзаці другому слово "ЕЦП" замінити словами "кваліфікованого електронного підпису";
абзац третій викласти у такій редакції:
"для накладення кваліфікованого електронного підпису на електронні документи під час їх передання до контролюючого органу використовувати особистий ключ, кваліфікований сертифікат відкритого ключа якого надано Автором до контролюючого органу разом із Заявою про приєднання до Договору або повідомленням про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису;";
абзац п’ятий викласти у такій редакції:
"вести архів надісланих до контролюючого органу файлів електронних документів із накладеними на них кваліфікованими електронними підписами і печатками Автора та отриманих електронних документів з кваліфікованим електронним підписом чи печаткою контролюючого органу. Зберігати цей архів протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання відповідних документів на паперових носіях.";
2) у назві додатка 2 слова "електронного цифрового підпису" замінити словами "кваліфікованого електронного підпису".
5. У тексті Порядку та додатках до нього:
слова "Про електронний цифровий підпис" замінити словами "Про електронні довірчі послуги";
слово "ДФС" замінити словом "ДПС".
В.о. директора Департаменту
моніторингу баз даних
та верифікації виплат


І. Москалевська