Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08 жовтня 2012 року N 1057

Міністерство фінансів України Наказ від 05.08.2020 №477
Остання редакція від 05.08.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 05.08.2020

Номер 477

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.08.2020 N 477
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
09 листопада 2020 р.
за N 1094/35377
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08 жовтня 2012 року N 1057
Відповідно до абзацу сьомого пункту 1 розділу I Закону України від 20 вересня 2019 року N 129-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг", Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року N 227, та з метою забезпечення належного виконання вимог Податкового кодексу України, Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" і вдосконалення нормативно-правових актів, пов'язаних із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій,
НАКАЗУЮ:
1) заголовок викласти в такій редакції:
"Про затвердження Вимог щодо створення контрольної стрічки в електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій, програмних реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних, Порядку передачі електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій, програмних реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв'язку до органів Державної податкової служби України, Порядку функціонування Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій";
2) пункти 1, 2 викласти в такій редакції:
"1. Затвердити Вимоги щодо створення контрольної стрічки в електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій, програмних реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних, що додаються.
2. Затвердити Порядок передачі електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій, програмних реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв'язку до органів Державної податкової служби України, що додається.";
3) після пункту 2 доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
"3. Затвердити Порядок функціонування Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій, що додається.".
У зв'язку з цим пункти 3 - 5 вважати відповідно пунктами 4 - 6.
2. Затвердити Зміни до Вимог щодо створення контрольної стрічки в електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 08 жовтня 2012 року N 1057, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2012 року за N 1743/22055, що додаються.
3. Затвердити Зміни до Порядку передачі електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв'язку до органів державної податкової служби, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08 жовтня 2012 року N 1057, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2012 року за N 1744/22056, що додаються;
4. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної податкової служби України Любченка О. М.
МіністрС. Марченко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Національногобанку УкраїниК. Шевченко
Голова Державноїподаткової служби УкраїниО. Любченко
Т. в. о. Голови Державної регуляторноїслужби УкраїниО. Мірошніченко
Перший заступник Міністрацифрової трансформації УкраїниО. Вискуб
Голова Державної службиспеціального зв'язку тазахисту інформації УкраїниЮ. Щиголь
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
05 серпня 2020 року N 477
Зміни до Вимог щодо створення контрольної стрічки в електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних
1. Заголовок Вимог викласти в такій редакції:
"Вимоги щодо створення контрольної стрічки в електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій, програмних реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних".
2. У розділі I:
1) пункт 1.1 викласти у такій редакції:
"1.1. Цими Вимогами встановлюються критерії щодо створення контрольної стрічки в електронній формі:
у реєстраторах розрахункових операцій (далі - РРО) для різних сфер застосування;
у програмних реєстраторах розрахункових операцій (далі - ПРРО);
вимоги до модемів, за допомогою яких РРО передаватимуть дані в електронній формі дротовими або бездротовими каналами зв'язку згідно з технологією, розробленою Національним банком України (далі - Національний банк).";
2) у пункті 1.2:
абзац третій після слова "РРО" доповнити словом "/ПРРО";
в абзаці шостому слова "Національної системи масових електронних платежів (далі - НСМЕП)" замінити словами ", які застосовуються відповідно до технології зберігання і збору даних РРО для ДПС, розробленої Національним банком";
абзац дев'ятий викласти в такій редакції:
"модуль безпеки РРО (далі - МБ SAM) - засіб захисту інформації Національного банку, який встановлюється в РРО або модемах, що працюють у системі зберігання і збору даних РРО для ДПС відповідно до технології зберігання і збору даних РРО для ДПС, розробленої Національним банком. МБ SAM - спеціалізований пристрій, призначений для захисту інформації від модифікації, перегляду, виявлення ознак підміни або знищення інформації. МБ SAM існує у формі картки або у формі мікросхеми;";
абзац тринадцятий доповнити словами "або відповідно до чинних нормативних вимог";
після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом п'ятнадцятим такого змісту:
"платіжна організація платіжної системи (далі Платіжна організація) - юридична особа, що визначає правила роботи платіжної системи, а також виконує інші функції щодо забезпечення діяльності платіжної системи та несе відповідальність згідно з законодавством та укладеними договорами. Згідно з технологією зберігання і збору даних РРО для ДПС функції Платіжної організації виконує Національний банк;";
У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий-вісімнадцятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим-дев'ятнадцятим.;
абзац шістнадцятий після слова "модем" доповнити словом "РРО";
в абзаці сімнадцятому слова "надходить до модема РРО" замінити словами "надходить до РРО";
в абзаці вісімнадцятому слова "обладнання, за допомогою якого можливе виконання безготівкових платежів: зчитувачів карток, банківських платіжних терміналів тощо" замінити словами "платіжних пристроїв";
абзац дев'ятнадцятий замінити двома новими абзацами такого змісту:
"технологія зберігання і збору даних РРО для ДПС (далі - технологія) - розроблена Національним банком технологія, погоджена ДПС. Технологія призначена для використання у системі зберігання і збору даних РРО для ДПС. Технологія дає змогу у захищеному вигляді зберігати у РРО електронні копії розрахункових документів та фіскальних звітних чеків, що створені РРО, виявляти ознаки знищення або підміни зазначених електронних копій, передавати ці електронні копії каналами зв'язку до Системи обліку даних РРО та визначені команди і конфігураційні дані від Системи обліку даних РРО до РРО.
контрольна стрічка ПРРО - електронні копії розрахункових документів, а також електронні копії фіскальних звітних чеків, які сформовані послідовно із додаванням у кожен наступний розрахунковий документ або фіскальний звітний чек ґешу (створеного із застосуванням ґеш-функції) попереднього розрахункового документу або фіскального звітного чека, та зберігаються в електронній формі таким ПРРО під час його роботи на період відсутності зв'язку між ПРРО та фіскальним сервером контролюючого органу (в режимі офлайн) до моменту передачі розрахункових документів або фіскальних звітних чеків до фіскального сервера контролюючого органу.";
3) у пункті 1.3 після слова "операцій"," доповнити словами "програмний реєстратор розрахункових операцій", а після слова "функції"," доповнити словами "фіскальний сервер контролюючого органу", "електронний розрахунковий документ", "електронний фіскальний звіт", "електронний фіскальний звітний чек".
3. У розділі II:
1) назву розділу доповнити словами "та ПРРО";
2) у підпункті 2.1.6 пункту 2.1 слова "платіжної організації НСМЕП про відповідність вимогам НСМЕП щодо підключення і використання МБ SAM" замінити словами "про відповідність моделі РРО вимогам Платіжної організації: порядку роботи з модулем безпеки РРО та протоколу передачі інформації";
3) у підпункті 2.3.8 пункту 2.3 слова "карткового рідера/пін-пада платіжного термінала" замінити словами "платіжного пристрою";
4) доповнити розділ пунктом 2.4 такого змісту:
"2.4. ПРРО має забезпечувати:
2.4.1. Створення та зберігання контрольної стрічки на ПРРО у разі здійснення розрахункових операцій у режимі офлайн до передачі електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітних чеків до фіскального сервера. Така передача завершується отриманням від контролюючого органу підтвердження про доставку таких документів;
2.4.2. Під час роботи в режимі офлайн присвоєння кожному створеному електронному розрахунковому документу та фіскальному звітному чеку фіскального номера з діапазону фіскальних номерів, сформованого фіскальним сервером контролюючого органу, у порядку, встановленому статтею 5 Закону.".
4. У розділі III:
1) заголовок розділу після слів "до РРО" доповнити словом ", ПРРО";
2) в абзаці тринадцятому підпункту 3.1.2 пункту 3.1 слова "який до нього приєднаний," виключити;
3) у пункті 3.2:
в абзаці першому слова "(вбудованого або зовнішнього)" виключити;
абзац третій викласти в такій редакції:
"модем разом з РРО, що друкує паперову контрольну стрічку, повинні мати свідоцтво про відповідність моделі РРО та модема вимогам Платіжної організації: порядку роботи з модулем безпеки РРО та протоколу передачі інформації;";
в абзаці восьмому слово "модем" замінити словами "зовнішній модем";
5) доповнити розділ пунктом 3.4 такого змісту:
"3.4. ПРРО забезпечує постійний контроль щодо відновлення та наявності зв'язку ПРРО з фіскальним сервером контролюючого органу для передачі пакета даних встановленого формату та змісту, передачу такого пакета даних після відновлення зв'язку між ПРРО та фіскальним сервером контролюючого органу в момент виходу ПРРО з режиму офлайн у Порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 23 червня 2020 року N 317 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року N 547", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 липня 2020 року за N 635/34918.
5. У тексті документа слова "органів податкової служби", "органів ДПС України", "Державної податкової служби України" та "ДПС України" у всіх відмінках замінити словами "органів ДПС" у відповідних відмінках.
Директор Департаментуподаткової політикиЛ. Максименко
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.08.2020 N 477
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
09 листопада 2020 р.
за N 1094/35377
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08 жовтня 2012 року N 1057
Відповідно до абзацу сьомого пункту 1 розділу I Закону України від 20 вересня 2019 року N 129-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг", Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року N 227, та з метою забезпечення належного виконання вимог Податкового кодексу України, Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" і вдосконалення нормативно-правових актів, пов'язаних із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій,
НАКАЗУЮ:
1) заголовок викласти в такій редакції:

30 днiв передплати безкоштовно!