• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності

Міністерство охорони здоровя України  | Наказ, Правила, Порядок від 17.06.2021 № 1234
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.06.2021 м. Київ № 1234
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 липня 2021 р. за № 890/36512
Про затвердження Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності
( Із змінами і доповненнями, внесеними  наказами Міністерства охорони здоров'я України  від 28 серпня 2021 року № 1836, від 28 вересня 2021 року № 2086, від 23 листопада 2021 року № 2608, від 26 січня 2022 року № 171, від 22 квітня 2022 року № 675, від 28 квітня 2023 року № 811 )
Відповідно до частини першої статті 31 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності, що додається.
2. Директорату розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров'я (Карчевич М. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 

Міністр

Віктор ЛЯШКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального
страхування України

Тетяна МИХАЙЛЕНКО

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Юрій ЩИГОЛЬ

Міністр соціальної
політики України

Марина ЛАЗЕБНА

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

Тимчасово виконуючий обов'язки
Голови Національної
служби здоров'я України

Андрій ВІЛЕНСЬКИЙ

Голова правління Пенсійного
фонду України

Євгеній КАПІНУС

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. ОСОВИЙ

Керівник Секретаріату
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Руслан ІЛЛІЧОВ

Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини

Людмила ДЕНІСОВА
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
17 червня 2021 року № 1234
ПОРЯДОК
видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності
I. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає механізми видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстру листків непрацездатності (далі - Реєстр).
2. Терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Порядку організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 328 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 року № 323).
3. Обов'язковими реквізитами листка непрацездатності як електронного документа є єдиний реєстраційний номер листка непрацездатності, спеціально призначений для таких цілей кваліфікований електронний підпис (електронна печатка), відомості запису про тимчасову непрацездатність: про тимчасово непрацездатну особу, про випадок тимчасової непрацездатності.
II. Формування листків непрацездатності на підставі даних медичних висновків про тимчасову непрацездатність
1. Дані медичних висновків про тимчасову непрацездатність (далі - медичний висновок), що внесені до Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я, надходять з електронної системи охорони здоров'я.
2. Листок непрацездатності формується в Реєстрі на підставі інформації про медичний висновок (медичні висновки) у разі ідентифікації пацієнта як застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі - РЗО).
( абзац перший пункту 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.04.2022 р. № 675 )
Ідентифікованою вважається особа щодо якої інформація, яка надійшла з електронної системи охорони здоров'я, співпадає з відомостями РЗО за критеріями:
( пункт 2 розділу ІІ доповнено новим абзацом другим згідно з  наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.04.2022 р. № 675 )
реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номеру паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) - 100 % символів;
( пункт 2 розділу ІІ доповнено новим абзацом третім згідно з  наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.04.2022 р. № 675 )
прізвища, імені та по батькові (за наявності) особи - понад 90,0 % символів.
( пункт 2 розділу ІІ доповнено новим абзацом четвертим згідно з  наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.04.2022 р. № 675, у зв'язку з цим абзаци другий - десятий  вважати відповідно абзацами п'ятим - тринадцятим )
Під час формування листка непрацездатності враховується інформація про основне місце роботи застрахованої особи, визначене за даними повідомлення про прийняття працівника на роботу.
( пункт 2 розділу ІІ доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом  Міністерства охорони здоров'я України від 28.09.2021 р. № 2086 )
Сформований листок непрацездатності надсилається страхувальникам, з якими застрахована особа перебуває у трудових відносинах (за основним місцем роботи та за сумісництвом) через кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
( пункт 2 розділу ІІ доповнено абзацом шостим згідно з наказом  Міністерства охорони здоров'я України від 28.09.2021 р. № 2086 )
Листок непрацездатності може мати в Реєстрі такі статуси:
( пункт 2 розділу ІІ доповнено абзацом сьомим згідно з наказом  Міністерства охорони здоров'я України від 28.09.2021 р. № 2086 )
закритий;
( пункт 2 розділу ІІ доповнено абзацом восьмим згідно з наказом  Міністерства охорони здоров'я України від 28.09.2021 р. № 2086 )
готовий до сплати (виданий);
( пункт 2 розділу ІІ доповнено абзацом дев'ятим згідно з наказом  Міністерства охорони здоров'я України від 28.09.2021 р. № 2086 )
помилково сформований;
( пункт 2 розділу ІІ доповнено абзацом десятим згідно з наказом  Міністерства охорони здоров'я України від 28.09.2021 р. № 2086 )
недійсний;
( пункт 2 розділу ІІ доповнено абзацом одинадцятим згідно з наказом  Міністерства охорони здоров'я України від 28.09.2021 р. № 2086 )
оплачений.
( пункт 2 розділу ІІ доповнено абзацом дванадцятим згідно з наказом  Міністерства охорони здоров'я України від 28.09.2021 р. № 2086 )
У разі отримання інформації про внесення змін до медичного висновку (зокрема при встановленні відмітки про відміну запису, до якого вносяться зміни), переданої відповідно до пункту 5 розділу V Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я від 01 червня 2021 року № 1066, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2021 року за № 728/36350, сформований на підставі такого медичного висновку листок непрацездатності та зміни у записах Реєстру, що відбулися на підставі такого медичного висновку, вважаються помилково сформованими. Отримана інформація є підставою формування у Реєстрі нових записів щодо поновлення дії записів, які були змінені на підставі такого медичного висновку.
( пункт 2 розділу ІІ доповнено абзацом тринадцятим згідно з наказом  Міністерства охорони здоров'я України від 28.09.2021 р. № 2086 )
3. Дати відкриття та закриття листка непрацездатності відповідають датам початку строку дії та закінчення строку дії медичного висновку, на підставі якого сформований цей листок непрацездатності. Листок непрацездатності вважається виданим через сім днів після дати закриття листка непрацездатності та набуває статусу "готовий до сплати (виданий)".
( абзац перший пункту 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.2021 р. № 2608 )
На підставі даних медичних висновків, що складають один випадок тимчасової непрацездатності, формуються листки непрацездатності в порядку черговості створення медичних висновків, кожен наступний із яких створюється як продовження першого та складають один страховий випадок.
В період до 01 травня 2022 року на підставі даних медичних висновків, що складають один випадок тимчасової непрацездатності та, які містять посилання на запис у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я про попередній медичний висновок, формуються листки непрацездатності, як продовження випадку непрацездатності, в порядку черговості, незалежно від статусу раніше сформованих листків непрацездатності (крім статусу "сформовано помилково").
( пункт 3 розділу ІІ доповнено новим абзацом третім згідно з  наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.2021 р. № 2608, у зв'язку з цим абзаци третій - шостий  вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим, абзац третій пункту 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства охорони здоров'я України від 26.01.2022 р. № 171 )
Унікальний номер листка непрацездатності має таку структуру:
номер випадку непрацездатності;
порядковий номер листка непрацездатності;
номер версії (позначається цифрою "1" при створенні нового листка та при створенні листка як продовження. Номер збільшується ("2", "3" та далі за порядком) при внесенні кожної наступної зміни до листка непрацездатності на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність).
( пункт 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства охорони здоров'я України від 28.08.2021 р. № 1836, у редакції наказу Міністерства охорони  здоров'я України від 28.09.2021 р. № 2086 )
4. Період тимчасової непрацездатності у листку непрацездатності може бути скорочено на підставі надходження даних з електронної системи охорони здоров'я про:
1) медичний висновок в межах випадку тимчасової непрацездатності;
2) медичний висновок про початок нового випадку тимчасової непрацездатності в межах однієї категорії медичних висновків;
3) медичний висновок за іншою категорією, відповідно до наведених у додатку до цього Порядку Правил скорочення періодів тимчасової непрацездатності у листках непрацездатності (далі - Правила).
У разі надходження медичного висновку за іншою категорією, що відповідає причині непрацездатності, яка відповідно до Правил не скорочує період тимчасової непрацездатності у раніше сформованому в Реєстрі листку непрацездатності, створюється листок непрацездатності зі статусом "недійсний". У випадку якщо строк дії такого листка непрацездатності триваліший, ніж період непрацездатності в раніше створеному в Реєстрі листку непрацездатності, що не скорочується відповідно до Правил, формується новий листок непрацездатності за новим випадком тимчасової непрацездатності на кількість днів непрацездатності, що виходять за межі періоду непрацездатності в раніше створеному у Реєстрі листку непрацездатності.
Правила не застосовуються у разі формування листків непрацездатності на підставі медичних висновків, що сформовані відповідно до пункту 3 розділу III Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я від 01 червня 2021 року № 1066, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2021 року за № 728/36350.
Період тимчасової непрацездатності у листку непрацездатності може бути скорочено на підставі надходження даних від централізованого банку даних з проблем інвалідності про встановлення медико-соціальною експертною комісією групи інвалідності (зміни групи інвалідності, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності). У такому випадку дата закриття листка непрацездатності з причиною непрацездатності "Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов'язані з нещасним випадком на виробництві", "Тимчасова непрацездатність внаслідок нещасного випадку на виробництві" або "Тимчасова непрацездатність внаслідок професійного захворювання" відповідає даті встановлення групи інвалідності медико-соціальною експертною комісією (зміни групи інвалідності, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності).
( пункт 4 розділу ІІ у редакції наказу Міністерства  охорони здоров'я України від 28.09.2021 р. № 2086 )
5. Листок непрацездатності, сформований на підставі медичного висновку, дата початку періоду дії якого відповідає або передує даті припинення трудових відносин (припинення підприємницької або іншої діяльності особи), продовжується до фактичного закінчення випадку тимчасової непрацездатності, без урахування факту зміни статусу застрахованої особи в РЗО.
6. Категорії медичних висновків відповідають причинам непрацездатності за таким співвідношенням:
1) категорія медичного висновку "Захворювання або травма загального характеру" може відповідати причинам непрацездатності:
"Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов'язані з нещасним випадком на виробництві";
"Тимчасова непрацездатність внаслідок нещасного випадку на виробництві" (у разі наявності у медичному висновку відмітки про зв'язок випадку тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта);
"Тимчасова непрацездатність внаслідок професійного захворювання" (у разі наявності у медичному висновку відмітки про зв'язок випадку тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта);
2) категорія медичного висновку "Вагітність та пологи" відповідає причині непрацездатності "Вагітність та пологи";
3) категорія медичного висновку "Догляд за хворою дитиною" відповідає причині непрацездатності "Необхідність догляду за хворою дитиною";
4) категорія медичного висновку "Догляд за дитиною у разі хвороби особи, яка доглядає за дитиною" відповідає причині непрацездатності "Необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною";
5) категорія медичного висновку "Догляд за хворим членом сім'ї" відповідає причині непрацездатності "Необхідність догляду за хворим членом сім'ї";
6) категорія медичного висновку "Карантин" відповідає причині непрацездатності "Карантин, встановлений відповідно до законодавства";
7) категорія медичного висновку "Обсервація, самоізоляція під час дії карантину з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" відповідає причині непрацездатності "Перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2";
8) категорія медичного висновку "Переведення особи на легшу роботу" відповідає причині непрацездатності "Тимчасове переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу";
9) категорія медичного висновку "Лікування в санаторно-курортному закладі" відповідає причині непрацездатності "Перебування у відділенні санаторно-курортного закладу";
10) категорія медичного висновку "Ортопедичне протезування" відповідає причині непрацездатності "Протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства".
7. Причина непрацездатності "Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов'язані з нещасним випадком на виробництві" може бути змінена Пенсійним фондом України після завершення розслідування нещасного випадку або професійного захворювання на підставі актів розслідування нещасного випадку або професійного захворювання на причини непрацездатності "Тимчасова непрацездатність внаслідок нещасного випадку на виробництві" або "Тимчасова непрацездатність внаслідок професійного захворювання".
( пункт 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства охорони здоров'я України від 28.04.2023 р. № 811 )
III. Особливості формування листків непрацездатності за причиною непрацездатності "Вагітність та пологи"
1. Листок непрацездатності з причиною непрацездатності "Вагітність та пологи" вважається виданим через сім днів з дати відкриття листка непрацездатності.
( пункт 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства охорони здоров'я України від 28.09.2021 р. № 2086 )
2. На підставі відомостей про факт усиновлення дитини, що надходять від органів опіки та піклування формується листок непрацездатності на період з дати усиновлення до закінчення 56 календарних днів (70 календарних днів у разі одночасного усиновлення двох і більше дітей, 90 календарних днів - для жінок, віднесених до I - III категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).
 

Генеральний директор
Директорату з розвитку цифрових
трансформацій в охороні здоров'я

Марія КАРЧЕВИЧ
 
Додаток
до Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності
(пункт 4 розділу II)
Правила скорочення періодів тимчасової непрацездатності у листках непрацездатності
N п/п Причина непрацездатності листка непрацездатності Причини непрацездатності листка непрацездатності, який скорочує період дії листка непрацездатності, зазначеного у графі 2
1 2 3
1 Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов'язані з нещасним випадком на виробництві Вагітність і пологи
Протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства
Перебування у відділенні санаторно-курортного закладу
2 Вагітність і пологи Не скорочується жодною причиною
3 Необхідність догляду за хворою дитиною Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов'язані з нещасним випадком на виробництві
Вагітність і пологи
Карантин, встановлений відповідно до законодавства
Протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства
Перебування у відділенні санаторно-курортного закладу
4 Необхідність догляду за хворим членом сім'ї Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов'язані з нещасним випадком на виробництві
Вагітність і пологи
Необхідність догляду за хворою дитиною
Необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною
Карантин, встановлений відповідно до законодавства
Протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства
Перебування у відділенні санаторно-курортного закладу
5 Необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов'язані з нещасним випадком на виробництві
Вагітність і пологи
Необхідність догляду за хворою дитиною
Карантин, встановлений відповідно до законодавства
Протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства
Перебування у відділенні санаторно-курортного закладу
6 Карантин, встановлений відповідно до законодавства Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов'язані з нещасним випадком на виробництві
Вагітність і пологи
7 Протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов'язані з нещасним випадком на виробництві
Вагітність і пологи
Необхідність догляду за хворою дитиною
Необхідність догляду за хворим членом сім'ї
Необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною
Карантин, встановлений відповідно до законодавства
Перебування у відділенні санаторно-курортного закладу
Перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
8 Перебування у відділенні санаторно-курортного закладу Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов'язані з нещасним випадком на виробництві
Вагітність і пологи
Необхідність догляду за хворою дитиною
Необхідність догляду за хворим членом сім'ї
Необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною
Карантин, встановлений відповідно до законодавства
Протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства
Перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
9 Тимчасове переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов'язані з нещасним випадком на виробництві
Вагітність і пологи
Необхідність догляду за хворою дитиною
Необхідність догляду за хворим членом сім'ї
Необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною
Карантин, встановлений відповідно до законодавства
Протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства
Перебування у відділенні санаторно-курортного закладу
Перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
10 Перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов'язані з нещасним випадком на виробництві
Вагітність і пологи
Необхідність догляду за хворою дитиною
Необхідність догляду за хворим членом сім'ї
Необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною
Карантин, встановлений відповідно до законодавства
( Порядок доповнено додатком згідно з наказом  Міністерства охорони здоров'я України від 28.09.2021 р. № 2086 )
____________