Про внесення змін до Форми декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) та Порядку складання та подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)

Міністерство фінансів України Наказ від 15.04.2021 №218
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 15.04.2021

Номер 218

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
15.04.2021 р. N 218
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
08 червня 2021 р.
за N 762/36384
Про внесення змін до Форми декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) та Порядку складання та подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)
Відповідно до пункту 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 16 січня 2020 року N 466-IX "Про внесення змін до Податкового кодексуУкраїни щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві", підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до форми Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 25 березня 2015 року N 359, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2015 року за N 413/26858, виклавши її в новій редакції, що додається.
2. Затвердити Зміни до Порядку складання та подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 березня 2015 року N 359, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2015 року за N 413/26858, що додаються.
3. Департаменту податкової політики забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності через один місяць з дня офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України Любченка О. М.
МіністрСергій МАРЧЕНКО
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністрацифрової трансформації УкраїниОлексій ВИСКУБ
Голова Державноїподаткової служби УкраїниОлексій ЛЮБЧЕНКО
Голова Державноїрегуляторної служби УкраїниОлексій КУЧЕР
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
15 квітня 2021 року N 218
Зміни до Порядку складання та подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)
1. У пункті 3 розділу I слова "і митну" виключити.
2. У розділі II:
у пункті 1 слова "умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством," замінити словами "вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги";
пункти 2, 3 викласти в такій редакції:
"2. Подання Декларації засобами електронного зв'язку в електронній формі та отримання квитанцій про отримання та прийняття такої Декларації здійснюються відповідно до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року N 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 року за N 959/30827 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 червня 2020 року N 261).
3. Декларація вважається прийнятою за наявності другої квитанції про прийняття електронного документа, що містить дату та час прийняття Декларації, реєстраційний номер прийнятої Декларації. У разі наявності другої квитанції про прийняття електронного документа датою та часом прийняття (реєстрації) електронного документа контролюючим органом вважаються дата та час, зафіксовані у першій квитанції.".
3. У пункті 3 розділу III:
у підпункті 1 слова та цифри "(до коду 2402 20 90 10 УКТ ЗЕД відносяться сигарети без фільтра, цигарки; до коду 2402 20 90 20 УКТ ЗЕД - сигарети з фільтром)" замінити словами та цифрами "(зокрема, до коду 2402 20 90 10 УКТ ЗЕД відносяться сигарети без фільтра, цигарки; до коду 2402 20 90 20 УКТ ЗЕД - сигарети з фільтром; до коду 2402 10 00 90 УКТ ЗЕД - сигарили, включаючи сигарили з відрізаними кінцями, з вмістом тютюну)";
підпункт 5 викласти в такій редакції:
"5) у графі 6 "Кількість одиниць виробу в одиниці товару (продукції), на яку встановлено ціну, штук" зазначається загальна кількість одиниць поштучних тютюнових виробів (зокрема, сигарет, сигарил), що міститься в одиниці товару (продукції), зазначеній у підпункті 4 цього пункту (у "пачці" або "упаковці");".
4. У додатку до Порядку складання та подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію):
назву графи 5 після слів "або серія" доповнити словами "(за наявності)";
назву графи 11 викласти в такій редакції:
"Кількість одиниць виробу в одиниці товару (продукції), на яку встановлено ціну, штук".
Директор Департаментуподаткової політикиЛариса МАКСИМЕНКО
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
15.04.2021 р. N 218
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
08 червня 2021 р.
за N 762/36384
Про внесення змін до Форми декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) та Порядку складання та подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)
Відповідно до пункту 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 16 січня 2020 року N 466-IX "Про внесення змін до Податкового кодексуУкраїни щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві", підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до форми Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 25 березня 2015 року N 359, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2015 року за N 413/26858, виклавши її в новій редакції, що додається.
2. Затвердити Зміни до Порядку складання та подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 березня 2015 року N 359, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2015 року за N 413/26858, що додаються.
3. Департаменту податкової політики забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності через один місяць з дня офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України Любченка О. М.

30 днiв передплати безкоштовно!