Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі. Наказ від 10.05.2018 №496

Міністерство фінансів України Наказ від 10.05.2018 №496
Остання редакція від 10.05.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 10.05.2018

Номер 496

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
10.05.2018 № 496
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 червня 2018 р.
за № 678/32130
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі
Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" , підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі, що додаються.
2. Внести зміни до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України 29 грудня 2015 року № 1219, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за № 87/28217, виклавши її в новій редакції, що додається.
3. Внести зміни до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання місцевого бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України 29 грудня 2015 року № 1219, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за № 88/28218, виклавши її в новій редакції, що додається.
3. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. МіністраС. Марченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
10 травня 2018 року № 496
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 червня 2018 р.
за № 678/32130
ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі
1. У Плані рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року № 1203, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за № 161/24938 (зі змінами):
1) у розділі І "Балансові рахунки":
у класі 2 "Фінансові активи":
субрахунки 2035-2038 субрахунку 203 "Довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету" рахунку 20 "Довгострокова дебіторська заборгованість" викласти в такій редакції:
"2035 Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою
2036 Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою
2037 Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками
2038 Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою";
субрахунки 2045-2048 субрахунку 204 "Довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів" рахунку 20 "Довгострокова дебіторська заборгованість" викласти в такій редакції:
"2045 Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
2046 Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
2047 Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками
2048 Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами";
субрахунки 2134-2137 субрахунку 213 "Поточна дебіторська заборгованість державного бюджету" рахунку 21 "Поточна дебіторська заборгованість" викласти в такій редакції:
"2134 Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою
2135 Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою
2136 Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками
2137 Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою";
субрахунки 2144-2147 субрахунку 214 "Поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів" рахунку 21 "Поточна дебіторська заборгованість" викласти в такій редакції:
"2144 Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
2145 Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
2146 Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками
2147 Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами";
у субрахунку 234 "Кошти на рахунках місцевих бюджетів" рахунку 23 "Грошові кошти на рахунках":
субрахунки 2341-2342 викласти в такій редакції:
"2341 Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті
2342 Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків";
доповнити новим субрахунком 2346 "Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті";
у класі 3 "Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів":
у субрахунку 313 "Надходження державного бюджету" рахунку 31 "Надходження бюджету":
доповнити новим субрахунком 3130 "Надходження до загального фонду державного бюджету";
назву субрахунку 3131 після слів "Надходження до" доповнити словами "спеціального фонду";
у субрахунку 314 "Надходження місцевих бюджетів" рахунку 31 "Надходження бюджету":
доповнити новим субрахунком 3140 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів";
назву субрахунку 3141 після слів "Надходження до" доповнити словами "спеціального фонду";
субрахунок 324 "Кошти місцевих бюджетів" рахунку 32 "Кошти бюджету" доповнити новим субрахунком 3242 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках в банках";
у рахунку 33 "Кошти бюджету, які підлягають розподілу":
субрахунок 333 "Кошти державного бюджету, які підлягають розподілу" доповнити новим субрахунком 3335 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами";
доповнити новими субрахунками 335 "Кошти, які підлягають зарахуванню до надходжень бюджету", 3351 "Кошти, які підлягають зарахуванню до надходжень бюджету";
у субрахунку 343 "Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами державного бюджету" рахунку 34 "Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інші рахунки для здійснення витрат":
субрахунок 3436 викласти в такій редакції:
"3436 Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті";
доповнити новими субрахунками 3437 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті" та 3438 "Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків";
субрахунки 344, 3441-3447 рахунку 34 "Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інші рахунки для здійснення витрат" викласти в такій редакції:
"344 Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами місцевого бюджету
3440 Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів
3441 Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевого бюджету, на рахунках в банках
3442 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів
3443 Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів
3444 Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів
3445 Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з місцевих бюджетів
3446 Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів
3447 Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті
3448 Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті
3449 Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків";
у субрахунку 355 "Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів" рахунку 35 "Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів" субрахунки 3550 "Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість" та 3559 "Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість сільськогосподарських підприємств, що обрали спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість" виключити;
клас після рахунку 37 доповнити новими рахунком та субрахунками:
"38 Рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування податків
385 Рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування податків
3850 Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість
3851 Рахунки з електронного адміністрування реалізації пального
3852 Рахунок для обліку коштів бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам";
субрахунок 453 "Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу" рахунку 45 "Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу" класу 4 "Розрахунки" доповнити новим субрахунком 4535 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами";
субрахунок 864 "Умовні витрати місцевих бюджетів" рахунку 86 "Умовні витрати" класу 8 "Витрати" доповнити новим субрахунком 8643 "Надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету з рахунків, відкритих в банках в національній валюті";
2) у розділі ІІ "Позабалансові рахунки" у класі 9 "Позабалансові та управлінські рахунки бюджетів та державних цільових фондів":
у рахунку 93 "Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, розрахункові документи, не оплачені":
субрахунок 933 "Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету" доповнити новим субрахунком 9335 "Довгострокові бюджетні зобов’язання за коштами державного бюджету";
субрахунки 935 "Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів державного бюджету, не оплачені" та 936 "Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів місцевого бюджету, не оплачені" виключити.
У зв’язку з цим коди субрахунків 937 та 9371 замінити відповідно кодами 935 та 9351;
субрахунок 963 "Емітовані внутрішні цінні папери державного бюджету" рахунку 96 "Емітовані цінні папери" викласти в такій редакції:
"963 Емітовані цінні папери державного бюджету";
у рахунку 97 "Рахунки для обліку коштів та розрахунків, отриманих":
субрахунок 971 "Рахунки для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів" доповнити новим субрахунком 9714 "Рахунок для обліку курсової різниці розпорядників коштів державного бюджету";
субрахунок 973 "Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів" доповнити новим субрахунком 9732 "Рахунок для обліку курсової різниці розпорядників коштів місцевого бюджету".
2. У Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року № 1219, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за № 85/28215 (зі змінами):
1) у розділі І "Балансові рахунки":
у класі 2 "Фінансові активи":
рахунки 20 "Довгострокова дебіторська заборгованість" та 21 "Поточна дебіторська заборгованість" викласти в такій редакції:
"Рахунок 20 "Довгострокова дебіторська заборгованість"
Рахунок 20 "Довгострокова дебіторська заборгованість" призначено для обліку й узагальнення інформації про дебіторську заборгованість, яка не виникає в процесі звичайної діяльності та буде погашена після завершення звітного року. На цьому рахунку узагальнюється інформація за довгостроковими кредитами, наданими з державного чи місцевого бюджету відповідно до законодавства.
За дебетом рахунку відображається визнання довгострокової дебіторської заборгованості, за кредитом - її погашення чи списання.
Рахунок 20 "Довгострокова дебіторська заборгованість" має такі субрахунки:
2011 (2021) "Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди";
2012 "Довгострокові кредити, надані розпорядниками бюджетних коштів" (2022 "Довгострокові кредити, надані з бюджету державного цільового фонду");
2013 (2023) "Інша довгострокова дебіторська заборгованість";
2031 "Довгострокові кредити, надані з державного бюджету" (2041 "Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів");
2032 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету" (2042 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів");
2033 "Довгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками" (2043 "Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками");
2034 "Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету" (2044 "Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів");
2035 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" (2045 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами");
2036 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" (2046 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами");
2037 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками" (2047 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками");
2038 "Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" (2048 "Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами");
2039 "Інша довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету" (2049 "Інша довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів".
На субрахунках 2011 (2021) "Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди" ведеться облік довгострокової дебіторської заборгованості, що виникла за операціями з оренди, зокрема за переданими у лізинг активами.
На субрахунках 2012"Довгострокові кредити, надані розпорядниками бюджетних коштів" (2022 "Довгострокові кредити, надані з бюджету державного цільового фонду") ведеться облік довгострокових кредитів, наданих розпорядниками бюджетних коштів (державними цільовими фондами) відповідно до законодавства.
На субрахунках 2013 (2023) "Інша довгострокова дебіторська заборгованість" ведеться облік довгострокової дебіторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів, яка відповідає критеріям визнання активу та не включена до субрахунків 2011-2012 (2021-2022).
На субрахунках 2031 "Довгострокові кредити, надані з державного бюджету" (2041 "Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів") ведеться облік сум довгострокових кредитів, наданих з державного (місцевого) бюджету відповідно до законодавства. За дебетом субрахунків відображаються суми кредитів, наданих з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості за наданими з державного (місцевого) бюджету довгостроковими кредитами, визнання заборгованості простроченою, безнадійною, такою, яка обліковується за ліквідованими юридичними особами - позичальниками, або списання з балансу заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості.
На субрахунках 2032 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету" (2042 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів") ведеться облік сум простроченої заборгованості за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету. За дебетом субрахунків відображаються суми простроченої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення простроченої заборгованості за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, визнання заборгованості безнадійною, такою, що обліковується за ліквідованими юридичними особами - позичальниками, або списання з балансу простроченої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості.
На субрахунках 2033 "Довгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками" (2043 "Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками") ведеться облік сум заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету. За дебетом субрахунків відображаються суми заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, визнання заборгованості простроченою, безнадійною або списання з балансу заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості.
На субрахунках 2034 "Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету" (2044 "Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів") ведеться облік сум безнадійної до стягнення заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та сум переоцінки залишків заборгованості.
На субрахунках 2035 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" (2045 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами") ведеться облік сум довгострокових кредитів, що надавалися під державні (місцеві) гарантії, за якими держава (місцеві бюджети) виконала (виконали) гарантійні зобов’язання, та/або сум заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами). За дебетом субрахунків відображаються суми довгострокових кредитів, за якими держава (місцеві бюджети) виконала (виконали) гарантійні зобов’язання, суми заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості за довгостроковими кредитами від суб’єктів господарювання, заборгованості, визнаної простроченою, безнадійною, такою, яка обліковується за ліквідованими юридичними особами - позичальниками, або списання з балансу заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, за якими держава (місцеві бюджети) виконала (виконали) гарантійні зобов’язання, заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості.
На субрахунках 2036 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" (2046 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами") ведеться облік простроченої заборгованості за довгостроковими кредитами, що надавалися під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами). За дебетом субрахунків відображаються суми простроченої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості, визнаної безнадійною (простроченою), такою, що обліковується за ліквідованими юридичними особами - позичальниками, або списання з балансу простроченої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості.
На субрахунках 2037 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками" (2047 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками") ведеться облік сум заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, наданими під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами). За дебетом субрахунків відображаються суми заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, наданими під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, заборгованості, визнаної простроченою, безнадійною, або списання з балансу заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, за якими держава (місцеві бюджети) виконала (виконали) гарантійні зобов’язання, та/або довгостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості.
На субрахунках 2038 "Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" (2048 "Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами") ведеться облік сум безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами). За дебетом субрахунків відображаються суми безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення або списання з балансу безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості.
На субрахунках 2039 "Інша довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету" (2049 "Інша довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів") ведеться облік сум іншої довгострокової дебіторської заборгованості державного (місцевого) бюджету, не відображеної на субрахунках 2031-2038 (2041-2048). За дебетом субрахунків відображаються суми іншої довгострокової дебіторської заборгованості державного (місцевого) бюджету. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення або списання з балансу іншої довгострокової дебіторської заборгованості державного (місцевого) бюджету.
Рахунок 21 "Поточна дебіторська заборгованість"
Рахунок 21 "Поточна дебіторська заборгованість" призначений для обліку й узагальнення інформації про дебіторську заборгованість, що виникає протягом звичайної діяльності і погашення якої очікується протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
За дебетом рахунку відображається визнання поточної дебіторської заборгованості, за кредитом - її погашення чи списання.
Рахунок 21 "Поточна дебіторська заборгованість" має такі субрахунки:
2110 (2120) "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом";
2111 (2121) "Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги";
2112 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими розпорядниками бюджетних коштів" (2122 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими державними цільовими фондами");
2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги";
2114 (2124) "Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування";
2115 (2125) "Розрахунки з відшкодування завданих збитків";
2116 (2126) "Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами";
2117 (2128) "Інша поточна дебіторська заборгованість";
2118 (2129) "Розрахунки із спільної діяльності";
2127 "Дебіторська заборгованість за претензіями";
2130 "Короткострокові кредити, надані з державного бюджету" (2140 "Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів");
2131 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету" (2141 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів");
2132 "Короткострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками" (2142 "Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками");
2133 "Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету" (2143 "Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів");
2134 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" (2144 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами");
2135 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" (2145 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами");
2136 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками" (2146 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками");
2137 "Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" (2147 "Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами");
2138 "Інша поточна дебіторська заборгованість державного бюджету" (2148 "Інша поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів");
2150 "Короткострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" (2151 "Середньострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку");
2152 "Пролонговані позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку";
2153 "Прострочена заборгованість за позиками, наданими місцевими бюджетами за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку";
2154 "Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів";
2155 "Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів";
2156 "Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду України та іншим клієнтам";
2157 "Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду України та іншим клієнтам";
2158 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою";
2159 "Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками".
На субрахунках 2110 (2120) "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" ведеться облік дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом за податками, зборами тощо.
На субрахунках 2111 (2121) "Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги" ведеться облік розрахунків з покупцями та замовниками за надані послуги, виконані роботи, виготовлену продукцію.
На субрахунках 2112 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими розпорядниками бюджетних коштів" (2122 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими державними цільовими фондами") ведеться облік короткострокових кредитів, наданих розпорядниками бюджетних коштів або державними цільовими фондами відповідно до законодавства, та їх погашення.
На субрахунках 2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги" ведеться облік розрахунків з постачальниками, підрядниками у разі попередньої оплати товарів, робіт, послуг.
На субрахунках 2114 (2124) "Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування" ведеться облік розрахунків з державними цільовими фондами, зокрема розрахунків за нарахованими сумами допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю тощо. Нарахування суми допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, що здійснюється за рахунок державних цільових фондів, відображається як збільшення дебіторської заборгованості, а надходження грошових коштів для виплати працівникам допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю відповідно до законодавства відображається як зменшення такої заборгованості.
На субрахунках 2115 (2125) "Розрахунки з відшкодування завданих збитків" ведеться облік сум недостач і крадіжок грошових коштів та матеріальних цінностей, сум збитків за псування матеріальних цінностей, віднесених на винних осіб.
На субрахунках 2116 (2126) "Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами" ведеться облік розрахунків з працівниками суб’єкта державного сектору за виданий аванс на господарські потреби або видатки на відрядження. Видача коштів на господарські потреби або видатки на відрядження підзвітним особам відображається як збільшення заборгованості. Прийняття авансового звіту про витрачені підзвітні суми та повернення підзвітною особою залишку авансу в касу відображаються як зменшення такої заборгованості.
На субрахунках 2117 (2128) "Інша поточна дебіторська заборгованість" ведеться облік іншої поточної дебіторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів і державних цільових фондів, що відповідає критеріям визнання активу та не відображена на субрахунках 2110-2116, 2118 (2120-2127, 2129).
На субрахунках 2118 (2129) "Розрахунки із спільної діяльності" ведеться облік розрахунків за операціями, пов’язаними із провадженням спільної діяльності (без створення юридичної особи), зокрема відображається заборгованість за переданими активами як вкладами у спільну діяльність та її погашення чи списання.
На субрахунку 2127 "Дебіторська заборгованість за претензіями" ведеться облік сум за претензіями, визнаними у судовому порядку.
На субрахунках 2130 "Короткострокові кредити, надані з державного бюджету" (2140 "Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів") ведеться облік сум короткострокових кредитів, наданих з державного (місцевого) бюджету відповідно до окремих рішень Кабінету Міністрів України (місцевої ради) та нормативно-правової бази, що регламентує бюджетний процес. За дебетом субрахунків відображаються суми кредитів, наданих з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості за наданими з державного (місцевого) бюджету короткостроковими кредитами, заборгованості, визнаної простроченою, безнадійною, такою, що обліковується за ліквідованими юридичними особами - позичальниками, або списання з балансу заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості.
На субрахунках 2131 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету" (2141 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів") ведеться облік простроченої заборгованості за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету. За дебетом субрахунків відображаються суми простроченої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості, визнаної безнадійною, такою, що обліковується за ліквідованими юридичними особами - позичальниками, або списання з балансу простроченої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості.
На субрахунках 2132 "Короткострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками" (2142 "Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками") ведеться облік сум заборгованості позичальників, щодо яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету. За дебетом субрахунків відображаються суми заборгованості позичальників, щодо яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості позичальників, щодо яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, заборгованості, визнаної простроченою, безнадійною, або списання з балансу заборгованості позичальників, щодо яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості.
На субрахунках 2133 "Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету" (2143 "Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів") ведеться облік сум безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету. За дебетом субрахунків відображаються суми безнадійної до стягнення заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення або списання з балансу безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості.
На субрахунках 2134 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" (2144 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами") ведеться облік сум короткострокових кредитів, що надавались під державні (місцеві) гарантії, за якими держава (місцеві бюджети) виконала (виконали) гарантійні зобов’язання, та/або сум заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами). За дебетом субрахунків відображаються суми короткострокових кредитів, за якими держава (місцеві бюджети) виконала (виконали) гарантійні зобов’язання, суми заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості за короткостроковими кредитами від суб’єктів господарювання, заборгованості, визнаної простроченою, безнадійною, такою, що обліковується за ліквідованими юридичними особами - позичальниками, або списання з балансу заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, за якими держава (місцеві бюджети) виконала (виконали) гарантійні зобов’язання, та/або заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості.
На субрахунках 2135 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" (2145 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами") ведеться облік простроченої заборгованості за короткостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами). За дебетом субрахунків відображаються суми простроченої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості, визнаної безнадійною, такою, що обліковується за ліквідованими юридичними особами - позичальниками, або списання з балансу простроченої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості.
На субрахунках 2136 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками" (2146 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками") ведеться облік сум заборгованості позичальників, щодо яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за короткостроковими кредитами, наданими під державні (місцеві) гарантії, та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами). За дебетом субрахунків відображаються суми заборгованості позичальників, щодо яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за короткостроковими кредитами, наданими під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості позичальників, щодо яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, заборгованості, визнаної простроченою, безнадійною, або списання з балансу заборгованості позичальників, щодо яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за короткостроковими кредитами, за якими держава (місцеві бюджети) виконала (виконали) гарантійні зобов’язання, та/або короткостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості.
На субрахунках 2137 "Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" (2147 "Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами") ведеться облік сум безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами). За дебетом субрахунків відображаються суми безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення або списання з балансу безнадійної до стягнення заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості.
На субрахунках 2138 "Інша поточна дебіторська заборгованість державного бюджету" (2148 "Інша поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів") ведеться облік сум іншої поточної дебіторської заборгованості державного (місцевого) бюджету, не відображеної на субрахунках 2130-2137 (2140-2147).
На субрахунках 2150 "Короткострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" (2151 "Середньострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку") ведеться облік короткострокових (середньострокових) позик, наданих місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.
На субрахунку 2152 "Пролонговані позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" ведеться облік пролонгованих позик, наданих місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.
На субрахунку 2153 "Прострочена заборгованість за позиками, наданими місцевими бюджетами за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" ведеться облік простроченої заборгованості за позиками, наданими місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.
На субрахунку 2154 "Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів" ведеться облік короткострокових позик, наданих за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України для покриття тимчасових касових розривів.
На субрахунку 2155 "Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів" ведеться облік простроченої заборгованості за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів.
На субрахунку 2156 "Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду України та іншим клієнтам" ведеться облік короткострокових позичок, наданих за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду України та іншим клієнтам для покриття касових розривів відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України.
На субрахунку 2157 "Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду України та іншим клієнтам" ведеться облік простроченої заборгованості за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду України та іншим клієнтам.
На субрахунку 2158 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою" ведеться облік дебіторської заборгованості за операціями з готівкою.
На субрахунку 2159 "Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками" ведеться облік іншої дебіторської заборгованості за операціями з банками.";
рахунок 23 "Грошові кошти на рахунках" викласти в такій редакції:
"Рахунок 23 "Грошові кошти на рахунках"
Рахунок 23 "Грошові кошти на рахунках" призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів, що знаходяться на рахунках в установах банків та в органах Казначейства.
За дебетом рахунку відображається надходження грошових коштів на рахунки в установах банків та в органах Казначейства, за кредитом - їх використання.
Рахунок 23 "Грошові кошти на рахунках" має такі субрахунки:
2311 (2321) "Поточні рахунки в банку";
2312 "Інші поточні рахунки в банку";
2322 "Рахунки для обліку коштів державних цільових фондів у Казначействі";
2313 (2323) "Реєстраційні рахунки";
2314 (2324) "Інші рахунки в Казначействі";
2315 (2325) "Рахунки для обліку депозитних сум";
2331 "Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків" (2341 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті");
2332 "Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків" (2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків");
2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі" (2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі");
2334 "Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами державного бюджету" (2344 "Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету");
2335 "Депозити державного бюджету" (2345 "Депозити місцевих бюджетів");
2346 "Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті";
2351 "Інші рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів";
2352 "Рахунки для виплати готівки державним цільовим фондам";
2353 "Рахунки для виплати готівки іншим клієнтам".
На субрахунках 2311 (2321) "Поточні рахунки в банку" ведеться облік грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути використані для поточних операцій.
На субрахунку 2312 "Інші поточні рахунки в банку" ведеться облік грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, призначених для переказів підвідомчим установам, а також інших надходжень, не відображених на субрахунку 2311.
На субрахунку 2322 "Рахунки для обліку коштів державних цільових фондів у Казначействі" ведеться облік грошових коштів бюджетів державних цільових фондів на рахунках в органах Казначейства.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
10.05.2018 № 496
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 червня 2018 р.
за № 678/32130
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі
Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" , підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі, що додаються.
2. Внести зміни до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України 29 грудня 2015 року № 1219, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за № 87/28217, виклавши її в новій редакції, що додається.
3. Внести зміни до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання місцевого бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України 29 грудня 2015 року № 1219, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за № 88/28218, виклавши її в новій редакції, що додається.
3. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!