Про бухгалтерський облік взаємозаліку та реструктуризації заборгованості. Наказ від 16.12.1997 №272

Міністерство фінансів України Наказ від 16.12.1997 №272
Остання редакція від 30.10.2010 втрата чинності (наказ від 24.09.2010 N 1085 /z0938-10/)
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 16.12.1997

Номер 272

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 272 від 16.12.97
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 грудня 1997 р.
за N 631/2435
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1085 від 24.09.2010 )
Про бухгалтерський облік взаємозаліку та реструктуризації заборгованості
Постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1997 р. N 1154 "Про стан розрахунків та механізм погашення заборгованості за спожиті теплову, електричну енергію та природний газ, водопостачання та водовідведення установами і організаціями, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, а також населенням за житлово-комунальні послуги" передбачено проведення взаємозаліків з погашення заборгованості установ і організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів перед енергопостачальними компаніями, підприємствами компанії "Укргаз" і підприємством "Київгаз", а також підприємствами житлово-комунального господарства в рахунок платежів, належних державному та місцевим бюджетам від зазначених підприємств. Залишок заборгованості за 1997 та попередні роки установ і організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, а також залишок заборгованості бюджетів за різницею в ціні на газ, що споживається населенням, і комунальні послуги підлягає реструктуризації (відстроченню) та погашенню шляхом запровадження в обіг казначейських векселів та векселів місцевих державних адміністрацій.
У зв'язку з цим
НАКАЗУЮ:
Зазначені вище підприємства взаємозалік та реструктуризацію заборгованості установ і організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, за спожиті природний газ, теплову та електричну енергію, водопостачання та водовідведення, заборгованості бюджетів за різницею в цінах, пов'язаною з їх державним регулюванням на природний газ та житлово-комунальні послуги, надані населенню, в рахунок платежів, належних державному та місцевим бюджетам відображають у бухгалтерському обліку у такому порядку:
1. Оформлені документами у встановленому порядку результати взаємозаліку з погашення заборгованості установ і організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, в рахунок платежів, належних державному та місцевим бюджетам від підприємств енергопостачальницьких компаній, підприємств компанії "Укргаз", підприємства "Київгаз", а також підприємств житлово-комунального господарства, відображаються по дебету рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом", субрахунок обліку відповідного податку, обов'язкового платежу, і кредиту рахунків:
62 "Розрахунки з покупцями і замовниками", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" - в частині заборгованості установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, вказаним підприємствам за спожиті природний газ, теплову та електричну енергію, водопостачання та водовідведення;
96 "Цільове фінансування та цільові надходження" - в частині заборгованості за різницею в цінах, пов'язаною з їх державним регулюванням на природний газ та надані населенню житлово-комунальні послуги (включаючи субсидії). Одночасно ця сума відображається по дебету рахунку 96 у кореспонденції з кредитом рахунку 80 "Прибутки і збитки" з включенням до рядку 011 Звіту про фінансові результати (ф. N 2).
2. Одержання підприємствами, вказаними у пункті 1 цього наказу, казначейських векселів і векселів місцевих державних адміністрацій в погашення зобов'язань бюджетів та в погашення реструктурованої заборгованості за відвантажену продукцію, виконані роботи, надані послуги, а також передача цими підприємствами казначейських векселів та векселів місцевих державних адміністрацій в погашення заборгованості із платежів до бюджету відображається в порядку, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 10 липня 1996 р. N 140.
3. Реструктурована відповідно до зазначеної постанови Кабінету Міністрів України заборгованість до настання терміну погашення відображається підприємствами у рядку 060 Балансу підприємства (ф. N 1).
У місяці, в якому згідно з графіком погашення установами та організаціями, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, реструктурованої заборгованості, сума заборгованості, термін погашення якої настав, відображається у рядку 170 Балансу підприємства (ф. N 1).
Заступник Міністра С.М. Макацарія
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 272 від 16.12.97
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 грудня 1997 р.
за N 631/2435
Про бухгалтерський облік взаємозаліку та реструктуризації заборгованості
Постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1997 р. N 1154 "Про стан розрахунків та механізм погашення заборгованості за спожиті теплову, електричну енергію та природний газ, водопостачання та водовідведення установами і організаціями, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, а також населенням за житлово-комунальні послуги" передбачено проведення взаємозаліків з погашення заборгованості установ і організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів перед енергопостачальними компаніями, підприємствами компанії "Укргаз" і підприємством "Київгаз", а також підприємствами житлово-комунального господарства в рахунок платежів, належних державному та місцевим бюджетам від зазначених підприємств. Залишок заборгованості за 1997 та попередні роки установ і організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, а також залишок заборгованості бюджетів за різницею в ціні на газ, що споживається населенням, і комунальні послуги підлягає реструктуризації (відстроченню) та погашенню шляхом запровадження в обіг казначейських векселів та векселів місцевих державних адміністрацій.
У зв'язку з цим
НАКАЗУЮ:
Зазначені вище підприємства взаємозалік та реструктуризацію заборгованості установ і організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, за спожиті природний газ, теплову та електричну енергію, водопостачання та водовідведення, заборгованості бюджетів за різницею в цінах, пов'язаною з їх державним регулюванням на природний газ та житлово-комунальні послуги, надані населенню, в рахунок платежів, належних державному та місцевим бюджетам відображають у бухгалтерському обліку у такому порядку:
1. Оформлені документами у встановленому порядку результати взаємозаліку з погашення заборгованості установ і організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, в рахунок платежів, належних державному та місцевим бюджетам від підприємств енергопостачальницьких компаній, підприємств компанії "Укргаз", підприємства "Київгаз", а також підприємств житлово-комунального господарства, відображаються по дебету рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом", субрахунок обліку відповідного податку, обов'язкового платежу, і кредиту рахунків:

30 днiв передплати безкоштовно!