• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Критеріїв, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки в сфері цифровізації

Міністерство цифрової трансформації України | Наказ, Критерії від 23.03.2023 № 30
Реквізити
 • Видавник: Міністерство цифрової трансформації України
 • Тип: Наказ, Критерії
 • Дата: 23.03.2023
 • Номер: 30
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство цифрової трансформації України
 • Тип: Наказ, Критерії
 • Дата: 23.03.2023
 • Номер: 30
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.03.2023 м. Київ № 30
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 квітня 2023 р. за № 612/39668
Про затвердження Критеріїв, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки в сфері цифровізації
( Із змінами і доповненнями, внесеними  наказом Міністерства цифрової трансформації України  від 22 серпня 2023 року № 100 )
Відповідно до підпункту 4 пункту 2 Порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76, пунктів 8, 10 Положення про Міністерство цифрової трансформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 року № 856,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки в сфері цифровізації, що додаються.
2. Управлінню персоналу (О. Маленко) в установленому порядку забезпечити:
1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
2) оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Вискуба О. А.
 

Віце-прем'єр-міністр України
з інновацій, розвитку освіти,
науки та технологій - Міністр

Михайло ФЕДОРОВ

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України

Дмитро МАКОВСЬКИЙ

Міністр культури та
інформаційної політики України

Олександр ТКАЧЕНКО
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства цифрової трансформації України
23 березня 2023 року № 30
Критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки в сфері цифровізації
1. Визначення підприємств, установ та організацій (далі - підприємство), які мають важливе значення для галузі національної економіки в сфері цифровізації, здійснюється за такими критеріями:
1) забезпечують функціонування та розвиток інфраструктури широкосмугового доступу до мережі Інтернет та електронних комунікацій - підприємство:
є уповноваженим представником іноземного постачальника радіообладнання та/або технічних засобів електронних комунікацій та/або програмних продуктів, необхідних для планування, підтримки, обслуговування, налаштування, будівництва мереж, що постачається для потреб постачальників електронних комунікаційних послуг та/або мереж та/або операторів електронних комунікацій, що підтверджується: інформацією щодо чинного договору поставки зазначеної продукції (програмних продуктів) або про надання відповідних послуг, укладеного з постачальником електронних комунікаційних послуг та/або мереж та/або оператором електронних комунікацій; інформацією щодо партнерського договору, договору про співробітництво, дистриб'юторського листа, сертифіката чи аналогічного правочину, довіреності від/з постачальника(ом);
здійснює технічне обслуговування, ремонт, будівництво електронних комунікаційних мереж, що забезпечують надання електронних комунікаційних послуг у двох чи більше областях, що підтверджується: інформацією щодо чинного договору про надання відповідних послуг (виконання робіт), укладеного з оператором електронних комунікацій, який здійснює експлуатацію та управління електронними комунікаційними мережами та/або пов'язаними засобами у двох чи більше областях; довідкою (у довільній формі) оператора електронних комунікацій про підтвердження здійснення експлуатації та управління електронними комунікаційними мережами та/або пов'язаними засобами у двох чи більше областях;
забезпечує функціонування центру обробки даних та/або інфраструктури обміну трафіком для потреб оператора електронних комунікацій, який здійснює експлуатацію та управління електронними комунікаційними мережами та/або пов'язаними засобами у двох чи більше областях, що підтверджується інформацією щодо чинного договору про надання відповідних послуг, укладеного з оператором; довідкою (у довільній формі) оператора електронних комунікацій про підтвердження здійснення експлуатації та управління електронними комунікаційними мережами та/або пов'язаними засобами у двох чи більше областях;
є виробником радіообладнання та/або технічних засобів електронних комунікацій, основним видом діяльності якого згідно з кодами класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) Національного класифікатора України класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010, прийнятого наказом Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 року № 457 (далі - КВЕД-2010), є один з таких КВЕД: 26.11 Виробництво електронних компонентів; 26.30 Виробництво обладнання зв'язку; 27.31 Виробництво волоконно-оптичних кабелів; 27.32 Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів, що підтверджується інформацією щодо чинного договору купівлі-продажу або поставки, зазначеної продукції, укладеного з оператором електронних комунікацій та/або підприємством, що здійснює технічне обслуговування, ремонт, відновлення електронних комунікаційних мереж та/або забезпечує функціонування центру обробки даних та/або інфраструктури обміну трафіком або укладеного не пізніше 3-х місяців до дати подання звернення про визначення підприємства таким, що є критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, видаткової накладної щодо відпуску вказаного товару для зазначених покупців, оформленої не пізніше 3-х місяців до дати подання звернення про визначення підприємства критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
надає електронні комунікаційні послуги на території двох і більше областей та/або послуги доступу до електронних комунікаційних мереж та їх інфраструктури на території однієї і більше областей, визначені Орієнтовним переліком видів електронних комунікаційних послуг, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, від 20 квітня 2022 року № 30, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 травня 2022 року за № 502/37838 (у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, від 21 вересня 2022 року № 168), що підтверджується: інформацією з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж і послуг, який ведеться Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, відповідно до Порядку ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг та його форми, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, від 20 квітня 2022 року № 30, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2022 року за № 502/37838, або інформацією підприємства щодо коду, виду, опису електронних комунікаційних послуг, які ним надаються, території, на якій здійснюється діяльність у сфері електронних комунікацій; інформацією щодо чинного договору про надання зазначених послуг, укладеного з користувачем електронних комунікаційних послуг/радіочастотного спектра/ресурсу нумерації/ постачальником електронних комунікаційних послуг та/або мереж/оператором електронних комунікацій; довідкою (у довільній формі) користувача електронних комунікаційних послуг/радіочастотного спектра/ресурсу нумерації/постачальника електронних комунікаційних послуг та/або мереж/оператора електронних комунікацій про підтвердження наявності чинного договору та отримання відповідних послуг від постачальника електронних комунікаційних послуг та/або мереж та/або оператора електронних комунікацій.
( підпункт 1 пункту 1 доповнено новим абзацом шостим згідно з  наказом Міністерства цифрової трансформації України від 22.08.2023 р. № 100, у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим )
Підприємство визначається таким, що відповідає зазначеному критерію, у разі відповідності одному або більше критеріям, зазначеним в абзацах другому - шостому цього підпункту;
( абзац сьомий підпункту 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства цифрової трансформації України від 22.08.2023 р. № 100 )
2) забезпечують надання електронних довірчих послуг - підприємство є кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг, та яким сформовано кваліфіковані сертифікати електронних підписів у кількості, що становить не менше ніж 1 тисяча за попередній звітний рік, що підтверджується звітністю, поданою Міністерству цифрової трансформації України в установленому законодавством порядку, або відповідною довідкою (у довільній формі), наданою підприємством;
3) провадять діяльність у сфері ІТ-індустрії - підприємство здійснює один або кілька видів діяльності, визначених частиною четвертою статті 5 Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", в тому числі види діяльності, визначені Кабінетом Міністрів України відповідно до зазначеної статті, а також має:
розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб - працівників на підприємстві за останній календарний квартал не менше, ніж еквівалент 1200 євро за офіційним курсом гривні до євро, встановленим Національним банком України станом на перше число відповідного календарного місяця, що підтверджується довідкою (у довільній формі), наданою підприємством;
середньооблікову кількість застрахованих осіб - працівників на підприємстві за останній календарний квартал не менше дев'яти осіб, що підтверджується довідкою (у довільній формі), наданою підприємством;
4) забезпечує функціонування публічних електронних реєстрів та/або баз даних, національних електронних інформаційних ресурсів, інформаційних (автоматизованих) систем, інформаційно-комунікаційних систем, ведення (функціонування) яких запроваджено нормативно-правовими актами - підприємство надає:
хмарні послуги та/або послуги із зберігання та обробки даних засобами центру обробки даних для держателів, адміністраторів, технічних адміністраторів публічних електронних реєстрів та/або власників, адміністраторів, технічних адміністраторів баз даних, національних електронних інформаційних ресурсів, інформаційних (автоматизованих) систем, інформаційно-комунікаційних систем, ведення (функціонування) яких запроваджено нормативно-правовими актами, що підтверджується інформацією щодо чинного договору про надання зазначених послуг;
послуги (здійснює заходи) із розроблення, створення (побудови), модернізації, розвитку, впровадження та супроводження, адміністрування (технічного адміністрування) публічних електронних реєстрів, баз даних, національних електронних інформаційних ресурсів, інформаційних (автоматизованих) систем, інформаційно-комунікаційних систем, ведення (функціонування) яких запроваджено нормативно-правовими актами, що підтверджується інформацією щодо чинного договору про надання зазначених послуг або документа, яким відповідне підприємство визначено адміністратором (технічним адміністратором), крім випадку, коли підприємство визначено адміністратором (технічним адміністратором) нормативно-правовим актом.
Підприємство визначається таким, що відповідає зазначеному критерію у разі відповідності одному або обом критеріям, зазначеним в абзацах другому та третьому цього підпункту;
5) забезпечують розвиток ІТ-індустрії - підприємство надає безповоротну фінансову допомогу суб'єктам господарювання приватного сектору економіки які провадять інноваційну діяльність, реалізують інноваційні проекти, здійснюють діяльність із створення технологій, діяльність, яка належить до креативних індустрій, наукову діяльність, науково-технічну діяльність - якщо розмір наданої фінансової допомоги становить не менше 30 млн. гривень за попередній календарний рік та/або в поточному році, що підтверджується інформацією щодо договорів про надання фінансової підтримки;
6) забезпечують інформаційну протидію агресору засобами інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, а також в мережі Інтернет - підприємство, основним видом діяльності якого згідно з КВЕД-2010 є один з таких КВЕД: 62.01 Комп'ютерне програмування; 62.02 Консультування з питань інформатизації; 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням; 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем; 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність, та забезпечує виконання заходів щодо інформаційної протидії, що підтверджується інформацією підприємства про здійснення відповідних заходів.
( підпункт 6 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства цифрової трансформації України від 22.08.2023 р. № 100 )
2. Для підтвердження відповідності критерію, зазначеному в пункті 1 цих Критеріїв, підприємство надає відповідну інформацію (довідки) за підписом керівника підприємства, який забезпечує достовірність наданих відомостей.
3. Підприємство визначається таким, що має важливе значення для галузі національної економіки в сфері цифровізації, у разі відповідності одному або більше критеріям, зазначеним у пункті 1 цих Критеріїв.
 

Державний секретар

Іван ТУРЧАК