Про внесення змін до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України

Міністерство юстиції України Наказ від 19.05.2022 №2017/5
Реквізити

Видавник: Міністерство юстиції України

Тип Наказ

Дата 19.05.2022

Номер 2017/5

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.05.2022 N 2017/5
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 травня 2022 р.
за N 541/37877
Про внесення змін до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України
НАКАЗУЮ:
1. Розділ II Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року N 296/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за N 282/20595, доповнити главою 9-1 такого змісту:
"Глава 9-1. Опис майна фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або зникла безвісти за особливих обставин, та встановлення над ним опіки
1. Підстави для опису нотаріусом майна фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або зникла безвісти за особливих обставин, та встановлення над ним опіки
1.1. Нотаріус описує майно фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або зникла безвісти за особливих обставин, та встановлює над ним опіку на підставі:
рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою;
заяви заінтересованої особи або органу опіки та піклування та відомостей про особу, зниклу безвісти за особливих обставин, в Єдиному реєстрі досудових розслідувань / Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
1.2. Опис майна фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, та встановлення над ним опіки здійснюється нотаріусом за останнім місцем проживання такої особи.
Опис майна фізичної особи, зниклої безвісти за особливих обставин, та встановлення над ним опіки, здійснюється нотаріусом за останнім місцем проживання такої особи або за місцезнаходженням нерухомого майна чи основної його частини, а за відсутності нерухомого майна - за місцезнаходженням основної частини рухомого майна.
1.3. У разі знаходження майна, що підлягає опису, за межами нотаріального округу, в якому здійснює нотаріальну діяльність нотаріус, до якого звернулися для опису майна фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або зникла безвісти за особливих обставин, нотаріус надсилає нотаріусу за місцезнаходженням майна доручення про опис такого майна (далі - доручення нотаріуса).
На підставі доручення нотаріуса опіка майна не встановлюється.
2. Підготовчі дії нотаріуса перед описом майна фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або зникла безвісти за особливих обставин
2.1. Заява про встановлення опіки над майном особи, яка визнана безвісно відсутньою або зникла безвісти за особливих обставин (далі - заява про опіку над майном), доручення нотаріуса реєструються нотаріусом в Книзі обліку заяв про вжиття заходів щодо охорони спадкового майна та встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або над майном фізичної особи, місце перебування якої невідоме.
2.2. Перед описом майна фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або зникла безвісти за особливих обставин, та встановленням над ним опіки нотаріус з'ясовує та перевіряє такі обставини:
місце останнього проживання особи, яка визнана безвісно відсутньою або зникла безвісти за особливих обставин;
наявність відомостей про особу, зниклу безвісти за особливих обставин, в Єдиному реєстрі досудових розслідувань / Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
наявність рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою, що набрало законної сили;
наявність в особи, що звернулася із заявою про опіку над майном, родинних чи інших відносин, які свідчать про інтерес заявника у встановленні такої опіки;
наявність майна, його склад, місцезнаходження, належність особі, яка визнана безвісно відсутньою або зникла безвісти за особливих обставин. У разі відсутності (у тому числі внаслідок втрати або знищення) документів, що підтверджують право власності на майно, належність такого майна особі, яка визнана безвісно відсутньою або зникла безвісти за особливих обставин, перевіряється нотаріусом за відомостями реєстрів, кадастрів, автоматизованих інформаційних систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, у тому числі шляхом безпосереднього доступу, або шляхом запиту до органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію таких прав, про надання відповідної інформації (довідок, засвідчених в установленому законодавством порядку копій документів тощо).
Місце останнього проживання особи, яка визнана безвісно відсутньою або зникла безвісти за особливих обставин, встановлюється за правилами, визначеними пунктом 1 глави 10 розділу II цього Порядку.
2.3. Не пізніше ніж за 2 робочих дні до проведення опису майна особи, яка визнана безвісно відсутньою або зникла безвісти за особливих обставин, нотаріус повідомляє орган місцевого самоврядування, на території якого розташоване майно, щодо якого планується опис, а в разі необхідності - Національну поліцію про дату, час і місце такого опису.
3. Опис майна особи, яка визнана безвісно відсутньою або зникла безвісти за особливих обставин
3.1. Нотаріус описує заявлене майно:
з виїздом за місцезнаходженням майна, якщо доступ до нього не обмежений у зв'язку із заходами правового режиму воєнного чи надзвичайного стану;
без виїзду за місцезнаходженням майна на підставі відомостей реєстрів, кадастрів, автоматизованих інформаційних систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, або документів, що підтверджують право власності на нього особи, яка визнана безвісно відсутньою або зникла безвісти за особливих обставин, щодо цінних паперів, корпоративних прав, коштів на рахунках у банківських та інших фінансових установах, заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, інших соціальних виплат, які були нараховані такій особі, а також щодо майна, доступ до якого неможливий у зв'язку із заходами правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.
3.2. Опис майна проводиться за участю не менше ніж двох свідків, якими можуть бути особи з повною цивільною дієздатністю, за винятком:
нотаріуса, що здійснює опис майна;
посадової або службової особи органу опіки і піклування;
особи, яка подала заяву про опіку над майном;
членів сім'ї та близьких родичів особи, яка визнана безвісно відсутньою або зникла безвісти за особливих обставин;
осіб, які не можуть прочитати або підписати акт опису майна.
3.3. За результатами опису майна складається акт опису, в якому зазначаються:
дата і час складання;
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) нотаріуса, яким проведено опис;
найменування державної нотаріальної контори або назва нотаріального округу, в якому зареєстрований приватний нотаріус;
дата одержання заяви про опіку над майном, доручення нотаріуса;
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), місце проживання, а в необхідних випадках - місце роботи та посади осіб, які беруть участь в описі;
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка визнана безвісно відсутньою або зникла безвісти за особливих обставин, дата внесення відомостей про таку особу до Єдиного реєстру досудових розслідувань / Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
відомості про особу, яка подала заяву про опіку над майном;
детальна характеристика кожної речі (для грошових знаків - кількість та номінал банкнот (монет), для транспортного засобу - марка, модель, рік випуску, об'єм двигуна, вид пального, пробіг, комплектація, наявність видимих пошкоджень, колір тощо, для іншого рухомого майна - колір, вага, номінал, сума, розмір, сорт, марка, рік випуску тощо; для земельної ділянки - кадастровий номер, місце розташування, розмір, цільове призначення тощо; для будинку, будівлі, споруди, приміщення, квартири - загальна та (за наявності) житлова площа, кількість кімнат (приміщень), їх площа та призначення, кількість поверхів, поверх або поверхи, на яких розташоване приміщення (квартира), інформація про підсобні приміщення та споруди) та її вартість (за наявності).
Якщо опис проводиться без виїзду за місцезнаходженням майна на підставі відомостей реєстрів, кадастрів, автоматизованих інформаційних систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, або документів, що підтверджують право власності особи, яка визнана безвісно відсутньою або зникла безвісти за особливих обставин, на таке майно, в акті опису вказується відповідна інформація про майно та документ (витяг, інформаційна довідка, виписка тощо), що підтверджує право власності.
3.4. Для проведення опису майна нотаріус може залучати спеціалістів, експертів.
Нотаріус враховує наданий йому особою, яка подала заяву про опіку над майном, документ про вартість майна, визначену спеціалістом, експертом або оцінювачем.
3.5. На кожній сторінці акта опису підводиться підсумок кількості об'єктів (речей), а після закінчення опису - загальний підсумок кількості об'єктів (речей).
3.6. Відомості щодо поданих нотаріусу заяв осіб про належність їм майна, включеного до акта опису, вносяться до такого акта. Таким особам роз'яснюється порядок звернення до суду з позовом про виключення відповідного майна з акта опису.
3.7. Щоразу коли опис переривається, приміщення, в якому він проводиться, закривається та опечатується нотаріусом. В акті опису робиться запис про причини і час припинення опису і його відновлення, а також про стан пломб і печаток під час наступного відкриття приміщення.
3.8. Акт опису складається не менше ніж у двох примірниках.
Нотаріус, який здійснював опис майна за дорученням, складає акт опису не менше ніж у трьох примірниках, з яких один примірник залишається у його справах для архівного зберігання, два примірники направляються нотаріусу, який надіслав доручення про опис майна.
3.9. Усі примірники акта опису підписуються нотаріусом, особою, яка подала заяву про опіку над майном, свідками.
3.10. У разі одержання нотаріусом рішення суду про виключення майна з акта опису, на цьому акті робиться напис, де зазначаються реквізити такого рішення та перелік вилученого майна. Напис скріплюється підписом та печаткою нотаріуса. Копія рішення суду долучається до матеріалів справи.
4. Встановлення опіки над майном особи, яка визнана безвісно відсутньою або зникла безвісти за особливих обставин
4.1. Нотаріус призначає опікуном над майном особи, яка визнана безвісно відсутньою або зникла безвісти за особливих обставин, фізичну особу з повною цивільною дієздатністю (за письмовою згодою), зокрема з числа близьких родичів або членів сім'ї відповідної особи, або орган опіки та піклування.
Термін "близький родич або член сім'ї" у цій главі Порядку вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин".
4.2. Про призначення опікуна над майном особи, яка визнана безвісно відсутньою або зникла безвісти за особливих обставин, нотаріус видає свідоцтво.
4.3. Нотаріус роз'яснює особі, якій видає свідоцтво опікуна над майном особи, яка визнана безвісно відсутньою або зникла безвісти за особливих обставин, зміст статті 44 Цивільного кодексу України та статті 8 Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", про що зазначається в тексті свідоцтва.
4.4. До свідоцтва опікуна над майном особи, яка визнана безвісно відсутньою або зникла безвісти за особливих обставин, долучається акт опису такого майна, який є невід'ємною частиною свідоцтва.
5. Припинення опіки над майном особи, яка визнана безвісно відсутньою або зникла безвісти за особливих обставин
У випадках, передбачених законодавством, опіка припиняється нотаріусом на підставі письмової заяви особи, щодо майна якої було встановлено опіку, її спадкоємців, опікуна або інших заінтересованих осіб. Нотаріус виносить постанову про припинення опіки.
Опікун повинен повернути нотаріусові свідоцтво, яке було йому видане при призначенні, протягом 5 робочих днів після припинення опіки.
Нотаріус робить відмітку про припинення опіки на примірнику свідоцтва, що зберігається у справах нотаріуса, державному нотаріальному архіві, на примірнику свідоцтва, повернутому опікуном (у разі його повернення), а також в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, у Книзі обліку заяв про вжиття заходів щодо охорони спадкового майна та встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або над майном фізичної особи, місце перебування якої невідоме.".
2. Департаменту приватного права (Ференс О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
3. Департаменту нотаріату (Бондаренко В.), начальникам міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України забезпечити належне виконання цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Горовця Є.
МіністрДенис МАЛЮСЬКА
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.05.2022 N 2017/5
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 травня 2022 р.
за N 541/37877
Про внесення змін до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України
НАКАЗУЮ:
1. Розділ II Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року N 296/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за N 282/20595, доповнити главою 9-1 такого змісту:
"Глава 9-1. Опис майна фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або зникла безвісти за особливих обставин, та встановлення над ним опіки
1. Підстави для опису нотаріусом майна фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або зникла безвісти за особливих обставин, та встановлення над ним опіки
1.1. Нотаріус описує майно фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або зникла безвісти за особливих обставин, та встановлює над ним опіку на підставі:
рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою;
заяви заінтересованої особи або органу опіки та піклування та відомостей про особу, зниклу безвісти за особливих обставин, в Єдиному реєстрі досудових розслідувань / Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
1.2. Опис майна фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, та встановлення над ним опіки здійснюється нотаріусом за останнім місцем проживання такої особи.

30 днiв передплати безкоштовно!